2013 Burçlar Kitabi

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astroloji ve Burçlar

 

2013

 

 

 

Nuray Sayarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuray Sayarıyaklaşık 24 yıldır, profesyonel olarakastroloji bi- limi ile ilgilenmektedir. Gençlik yıllarından itibaren metafiziğe ve doğaüstü güçlere olan ilgisi, güçlü sezgisi sayesindeyaptığı önem- li kehanetleri, kendisini Türkiye’nin gündemine taşımıştır.

 

Astroloji ve tarot bilimi ile başlayanbu süreç, yıllar içinde ken- disini yeni arayışlara ve çözümlemeleri bulmaya sürüklemiştir. NuraySayarı geçirdiği bu olgunlaşma sürecinde düşüncegücünün insan hayatındaki önemine ve evrendeki her maddenin bir enerji taşıdığına inanmıştır. Kişilerin sahip oldukları bu enerjiyi doğru kullanmaları ve şifa bulmaları için Nuray Sayarı bir yol gösteri- cidir. İyi enerjiye olan inancı ile kişilere mutluluk,sağlık, bolluk ve bereketin kapılarını açmayı öğreterek, pozitif kişiliği sayesinde onlara destek olmaktadır. Kendisinde varolan sezgi gücünün kuv- vetini bu kapıları açarken de kullanmaktadır. Bu sezgiler ışığında kişinin problemi bazen Reiki çalışmaları ile, bazen de geçmişe ya- pılan bir regresyon çalışması ile çözümlenir...


 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

ÖNSÖZ......................................................................................................8

 

GÜNEŞ, AY, GEZEGENLER VE

YÜKSELEN BURÇ................................................................................11

 

KOÇ BURCU

Genel Özellikler.......................................................................................15

2013 Yıldız Falı.......................................................................................21

 

BOĞA BURCU

Genel Özellikler.......................................................................................41

2013 Yıldız Falı.......................................................................................47

 

İKİZLER BURCU

Genel Özellikler.......................................................................................67

2013 Yıldız Falı.......................................................................................73

 

YENGEÇ BURCU

Genel Özellikler.......................................................................................93

2013 Yıldız Falı.......................................................................................99

 

ASLAN BURCU

Genel Özellikler.....................................................................................117

2013 Yıldız Falı....................................................................................

 

BAŞAK BURCU

Genel Özellikler.....................................................................................

2013 Yıldız Falı.....................................................................................

 

TERAZİ BURCU

Genel Özellikler..................................................................................... 2013 Yıldız Falı.....................................................................................


AKREP BURCU

Genel Özellikler.....................................................................................195

2013 Yıldız Falı.......................................................................................201

 

YAY BURCU

Genel Özellikler.....................................................................................221

2013 Yıldız Falı.......................................................................................227

 

OĞLAK BURCU

Genel Özellikler.....................................................................................247

2013 Yıldız Falı......................................................................................252

 

KOVA BURCU

Genel Özellikler.....................................................................................271

2013 Yıldız Falı......................................................................................278

 

BALIK BURCU

Genel Özellikler......................................................................................297

2013Yıldız Falı.......................................................................................303

 

 

 

BURÇLARA GÖRE YILLIK DİYET...................................................322

 

2013’DE BURÇLARIN İLİŞKİLERİ...................................................325

 

GÜNLER, BURÇLAR VE BİTKİLER................................................339

 

ASTROLOJİ SÖZLÜĞÜ......................................................................343


 

 

 

 

 

 

 

 

 

llah’a teşekkür ediyorum; bana böyle bir kader planıarmağan ettiği için. İlahi plana teşekkür ediyorum;bana astrolog olma olanağı verdiği için. Güneş’e teşekkür ediyorum;beni aydınlattığı için. Ay’a teşekkür ediyorum; bana böylesine derin duygular verdiğiiçin. Yük- selen burcuma teşekkür ediyorum; yaşamda doğru yol almamı öğret- tiği için. Gezegenlerin tümüne teşekkür ediyorum;beni ben yaptıkları için. Sevgiye teşekkür ediyorum; kutsallığı için. İnançlarıma teşekkür ediyorum; var olduğum için.

 

Astroloji yolunda başarı ile ilerlememe yardımcı olan rahmet- li dostum ZiverZirve’ye, başarılı yapımcıve sevgili kardeşimHa- kan Uman’a, enerjisive güzelliğiyle hayatı çoğalttığımız Destek Yayınevi’nin sahibive değerli dostumsevgili YeldaCumalıoğlu’na, yayınevimizin Genel Yayın YönetmeniErtürk Akşun’a ve tüm ekibi- ne, yoğun çalışma tempoma sevgiylesaygı gösterdiği için eşim Aş- kın Sayarı’ya, biricik oğullarım Doğuş ve Ogan Sayarı’ya ve benim kıymetli aileme, Gülay Uman, MüzzeyyenUman’a, değerli yönetmen Volkan Gültekin’e, yeğenim Tuğçe Gültekin’eve benim sağ kolum Zahidem (Hilal) asistanıma teşekkürler ederim. "Hadi harekete geç, güzel kitaplarını yaz” diye sıçramama neden olan değerli dostum, ga- zeteci ve televizyoncu Şadan Kaba’ya, birbirinden başarılı program- lar yapan değerli dostum Nalan Karsan’a,başarılı yapımcı ve kıymetli arkadaşım Gamze İmamoğlu’na, kıymetli astrolog ve değerli arkada-

şım , başarılıkoordinatör ve değerlidostum Ramazan Uzan’a, sayısız görüştüğüm, danışmanlık verdiğim dostlarıma, oku- yucularıma ve izleyicilerime en derin sevgilerimle teşekkür ederim.

 

31 Ocak’ta doğmama vesile olan sevgili anneme ve babama teşek- kür ederim. Ve bir boyuttan bu güzel boyuta geçerken sizlerianne ve baba seçtiğim için kendime teşekkür ederim.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önsöz

 

 

 

Sevgili okuyucularım,

İşte yepyeni ve farklı bir yıla daha giriyoruz.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barışa, huzura ve yüksek bilince...


 

 

 

 

 

 

 

 

Güneş, Ay, Gezegenler Ve

 

YükselenBurç

 

 

Bir kişinin doğum anında Güneş'in bulunduğu burç, yani kişi- nin mensup olduğu gerçek burç, kişiyi sadece ana hatları ile tanımlar. Oysa doğduğumuz anda gökyüzünün ilahi planı, yani gezegenlerin

durumu ve konumu, tüm hayatımızıetkiler. Ayın bulunduğuburç ise ruhumuzu, psikolojimizi, sezgilerimizi ve davranışlarımızı belirler. Yükselen burcumuz da bizim dış görünüşümüzü, yaşamımızda ilerle- yeceğimiz yönü, hayata karşı tutumumuzu ve davranışlarımızı belirler.

 

Buna göre gezegenlerin ve ayın anlamı şöyledir:

 

Güneş: Aydınlanma, hedef,ilerleme, fark edilme,bilinçlilik. Güneş An’ı yönetir.

 

Ay: Duygular, sezgiler, enerji, nefis. Ay duygularıve bilinçaltını

yönetir.

 

Jüpiter: Bolluk,bereket, merhamet, anlayış,hoşgörü, inanç, din, yargı.

Uranüs: Değişim, yenilenme, açığa çıkma, aykırılık,teknoloji, farklı olma.

Neptün: Hayaller, maneviyat, yaratıcılık, mistizim, ilahi duy- gular, belirsizlik.

 

Mars: Rekabet,hareket, kavga, seks, cazibe, savaş, arzu, sahip olma.

 

Satürn: Düzen, disiplin, saygı,ciddiyet,sorumluluk,korku,

önemsenme, zaman.


Plüton: Yıkıcı etkiler, dönüştürme, güç kurma, kontrol.

Venüs: Cazibe, güzellik, gizli hevesler, şehvet, sevgi,empati, be- ğeni, kadınlık.

Merkür: Akıl, zekâ, enerji,düşünme, haberleşme ve güçlenmeyi temsil eder.

 

 

Evler

 

1.Ev: Kişilik, karakter, dış görünüş, sizi başkalarından farklı kılan özellikleri, motivasyonlarınızı, amaçlarınızı, egonuzu, enerji, canlılık ve derin arzularınızı belirler.

 

2. Ev: Para ve değerler evidir. Kazanma ve harcamayı temsil ettiğinden maddi kazanç ve kayıplarbu ev tarafından belirlenir. Aynı zamanda güvenlik duygunuz ve özgüveniniz de bu ev tarafından yö- netilir.

 

3.Ev: Seyahat, kısa yolculuklar, sosyal ilişkilerevidir. Akıl ve zekayı yönetir. Problemlere nasıl yaklaştığınızı ve analiz ettiğinizi, bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizi belirler. Öğrenme ve iletişim beceri- nizi yönlendirir.

 

4. Ev: Yuvanızdır. Ailenizi temsileder. Ebeveynler, kardeşler ve yuva ile ilgilitutumları belirler. Aynı zamanda ev aile huzurunubozan bireyleri yönetir.

 

5.Ev:Yeteneklerimizi, güncel iş hayatımızın seyrini, yatırım- larımızı, seksüel yönlerimizi belirler. Ayrıca şans oyunlarınıbelirler. Aşk hayatınız, romantizm, eğlence ve zevk bu evle ilgilidir. Çocuklar, hamilelik ve doğumu da yönetir.

 

6.Ev: Günlük yaşam, rutin işler, fizikselve ruhsal sağlık evidir. Günlük işlerinizi ve bu işleri yaparken kullandığınız metodları göste- rir. Bu ev, evde ya da işte sizin altınızda çalışan insanları yönetir.

 

7.Ev: Evlilik, iş ortaklıkları, denge, iletişim evidir. Bu ev, hem anlaşmaya varılmasını, hem de anlaşmazlık durumunu kapsar. Size karşı olanlar, düşmanlar, rakipler ve aynı zamanda en sadık yandaşla- rınız da bu evin içindedir.


8.Ev:Din, inanç, felsefealanıdır. Yeniden doğuş,yenilenme ve enerjinin dönüşümü ile ilgilidir. Ödül, hediye, miras, vergi ödemeleri ve iadeleri, prim, komisyon, telif, nafaka, ipotek, kredi, borç, yatırım sermayesi ve benzer ödemeler sekizinci ev tarafından yönetilir.

 

9. Ev: Hak, hukuk ve yurt dışı temsil eder. Ayrıca maneviya- tımızı yönetir. Bu ev bizi büyük ve cesur düşünmeye ve geleceği en geniş kapsamı ile dikkate almaya teşvik eder.

 

10. Ev: baba Şan, şöhret, kariyer, terfi, onur, kariyer ödülleri ve mesle- ki fırsatlar evidir. Mesleki yaşantımız, toplumdaki statümüz üzerinde rol oynar.

 

11. Ev:Sosyal alan, arkadaşlıklar, platonik ilişkiler, çevreve akıl evidir.

 

12. Ev: Mistiksizim, karma, hayal gücü evidir. Bilinçaltını, rüya- ları, hayalleri, sezgi, içgüdü ve sırları yönetir.

 

 

Ay düğümleri:

• Kuzey ay düğümü:Geleceğinanahtarıdır. Yaşamınızdaki başarı alanınızı gösterir ve şansın size nasıl geleceğini belirtir.

• Güney ay düğümü: Geçmişin getirdikleridir. Ruhun geçmişi- ni simgeler. Zayıf noktalarımızı gösterir.

 

 

Şans Noktası: Bulunduğu evi şanslandıran alandır. En doğal çev- reyi, o kişi için sevincin anlamının ne olduğunu gösterir. Bu nokta Güneş, Ay ve Yükselenburca bağlı olduğuiçin, doğum haritasında bu

üç öğenin nasıl çalıştığı çok önemlidir.

 

Yukarıdaki veriler ışığında, yıldız haritanızı kendiniz yorumlaya- bilirsiniz. Geleceğinize ilişkin tahminlerinizi gezegenlerin yıldız ha- ritanızda hangi evde olduğuna bakarak yapıp, hayatı kolaylaştırabi- lirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

- 13 -


- 14 -

Metin Kutusu: - 14 -

 

YÜKSELEN BURÇ

KOÇ

Metin Kutusu: KOÇYükselen burç, yaşamımızda öz burcumuz kadar etkilidir. Lütfen bu bilgilerden yararlanırken yükselen burcunuzu da okuyun.

 

 

Doğum Tarihi

KOÇ

BOĞA

İKİZLER

YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

KOVA

BALIK

1 Ocak

11:30

12:45

14:45

16:15

18:30

21:00

23:30

02:00

04:45

07:00

09:00

10:30

10 Ocak

11:00

12:15

13:45

15:30

18:00

20:30

23:00

01:30

04:00

06:30

08:15

09:45

20 Ocak

10:15

11:30

13:00

15:00

17:15

19:45

22:15

01:00

03:30

05:45

07:45

09:15

1 Şubat

09:30

10:45

12:15

14:15

16:30

19:00

21:30

00:00

02:30

05:00

07:00

08:30

10 Şubat

09:00

10:15

11:45

13:30

15:45

18:30

21:00

23:30

02:00

04:30

06:15

07:45

20 Şubat

08:15

09:30

11:00

12:45

15:15

17:45

20:15

22:45

01:15

03:45

05:30

07:00

1 Mart

07:45

09:00

10:15

12:15

14:45

17:15

19:45

22:15

00:45

03:15

05:00

06:30

10 Mart

07:15

08:30

09:45

11:45

14:00

16:30

19:00

21:30

00:15

02:30

04:30

06:00

20 Mart

06:30

08:00

09:15

11:00

13:30

16:00

18:30

21:00

23:30

02:00

03:45

05:15

1 Nisan

05:45

07:00

08:15

10:15

12:45

15:15

17:45

20:15

22:45

01:15

03:00

04:30

10 Nisan

05:00

06:15

07:45

09:45

12:00

14:30

17:00

19:30

22:00

00:30

02:30

04:00

20 Nisan

04:30

05:45

07:00

09:00

11:15

13:45

16:15

19:00

21:30

23:45

01:45

03:15

1 Mayıs

03:45

05:00

16:15

08:15

10:45

13:15

15:45

18:15

20:45

23:00

01:00

02:30

10 Mayıs

03:15

04:15

05:45

07:45

10:00

12:30

15:00

17:30

20:15

22:30

00:30

02:00

20 Mayıs

02:30

03:45

05:15

07:00

09:30

12:00

14:30

17:00

19:30

21:45

23:45

01:15

1 Haziran

01:45

03:00

04:15

06:15

08:30

11:15

13:45

16:15

18:45

21:00

23:00

00:30

10 Haziran

01:00

02:15

03:45

05:45

08:00

10:30

13:30

15:30

18:00

20:30

22:30

23:45

20 Haziran

00:30

01:45

03:00

05:00

07:30

10:00

12:30

15:00

17:30

19:45

21:45

23:15

1 Temmuz

23:45

01:00

02:15

04:15

06:45

09:15

11:45

14:15

16:45

19:00

21:00

22:30

10 Temmuz

23:00

00:15

01:45

03:45

06:00

08:30

11:00

13:30

16:00

18:30

20:30

22:00

20 Temmuz

22:30

23:45

01:15

03:15

05:30

08:00

10:30

13:00

15:30

17:45

19:45

21:15

1Ağustos

21:15

22:45

00:15

02:15

04:45

07:15

09:45

12:15

14:45

17:00

19:00

20:30

10 Ağustos

21:00

22:15

23:45

01:45

04:00

06:30

09:00

11:30

14:00

16:30

18:30

19:45

20 Ağustos

20:15

21:30

23:00

01:00

03:15

06:00

08:30

11:00

13:30

15:45

17:45

19:15

1 Eylül

19:30

20:45

22:15

00:15

02:30

05:15

07:45

10:15

12:45

15:00

17:00

18:30

10 Eylül

19:00

20:15

21:45

23:30

02:00

04:30

07:00

09:30

12:00

14:30

16:15

17:45

20 Eylül

18:15

19:30

21:00

23:00

01:15

03:45

06:15

08:45

11:30

13:45

15:45

17:15

1 Ekim

17:45

18:45

20:15

22:15

00:30

03:15

05:45

08:15

10:45

13:00

15:00

16:30

10 Ekim

17:00

18:15

19:45

21:45

00:00

02:30

05:00

07:30

10:00

12:30

14:30

15:45

20 Ekim

16:30

17:30

19:00

21:00

23:15

02:00

04:30

07:00

09:30

11:45

13:45

15:15

1 Kasım

15:45

16:45

18:15

20:15

22:30

01:15

03:45

06:15

08:45

11:00

13:00

14:30

10 Kasım

15:00

16:15

17:45

19:30

22:00

00:30

03:00

05:30

08:15

10:30

12:15

13:45

20 Kasım

14:15

15:30

17:00

19:00

21:15

23:45

02:15

04:45

07:30

09:45

11:45

13:15

1 Aralık

13:30

14:45

16:15

18:15

20:30

23:00

01:45

04:15

06:45

09:00

11:00

12:30

10 Aralık

13:00

14:15

15:45

17:30

20:00

22:30

01:00

03:30

06:00

08:30

10:30

11:45

20 Aralık

12:15

13:30

15:00

17:00

19:15

21:45

00:30

03:00

05:30

07:45

09:45

11:15


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 15 -


 


 

 

 

 

KOÇ

21 Mart – 19 Nisan

 

Elementi: Ateş

Yönetici Gezegeni: Mars Aşk Gezegeni: Venüs Para Gezegeni: Venüs

Kariyer Gezegeni: Satürn

İş ve Sağlık Gezegeni: Merkür

Ev ve Aile Gezegeni: Ay

İnanç ve Şans Gezegeni: Neptün

Seyahat, Din ve Felsefe Gezegeni: Jüpiter

Uğurlu Rengi: Kırmızı, Kızıl

Aşk, Uyum ve Sosyal Yaşamı Canlandıran Renkleri: Yeşil,Yeşim

Yeşili

Maddi Kazancı Canlandıran Renkler: Yeşil

Taşı: Ametist

Metali: Demir, Çelik Kokuları: Hanımeli Uğurlu Günü: Salı Niteliği: Öncü

Uyum İçin gerekli Nitelikler: Dikkat

Erdemleri: Bol fiziksel enerji, Cesaret, Dürüstlük, Bağımsızlık, Öz-

güven

Gereksinimleri: Aksiyon

Uzak Durması Gereken özellikler: Acelecilik, Aşırı ataklık,Hazır-

lıksızlık

Genelde En Uyumlu Olduğu Burçlar: Aslan, Yay

Genelde En Uyumsuz Olduğu Burçlar: Terazi, Yengeç, Oğlak

Kariyer Burçları: Oğlak

Duygusal Destek Burçları:Yengeç Maddi Başarı Getiren Burçlar: Boğa

Evlilik ve İlişkilerde En Uyumlu Burçlar: Terazi

Yaratıcılık Katan Burçlar: Aslan

En İyi zaman geçirdikleri Burçlar: Aslan

İnançlarına Katkıda Bulunan Burçlar: Balık, Yay


 

 

 

 

Genel Karakter

 

 

Koç, burçlar arasında en hareketlisidir. Koç burcu için hareket nerdeyse bir bağımlılık durumudur. Hareket ve aksiyonKoç psikolo- jinsin esasını oluşturur. Bu özellik bir savaşçının, öncünün, bir atletin

veya bir yöneticinin ruh halidir.

 

Koç başarmaya odaklıdırve bu hırsı çoğu zaman kendisi veya çev- resindekiler için sonuçlarıdüşünmeden hareket etmesine neden olur.

Çoğu zaman diplomatik olmaya çalışsalar da bu onlar için zor olabilir. Bu şekilde davrandıklarında kendilerini yapmacık bulurlar. Uzlaşma arayan birinin mantığını anlamak onlar için gerçekten zordur. Bu in- sanlar için toplantılar, görüşmeler yapılacak bu kadar çok iş varken zaman kaybıdır. Koç insanı görüşmenin, konuşmanın ve sosyal ne- zaketin düşünmeden harekete geçmekten daha iyi sonuç vereceğini ancak kendisine açıklandığında anlar. Karşısındakine bir savaş açmış bile olsa, Koç, nadiren kötü bir düşünceye sahiptir. Koç insanı karşı- sındakinden nefret etmeden savaşır. Mücadele onlar için bir tür eğlen- ce, büyük macera, bir oyundur.

 

Zorlukla karşılaşıldığında birçok insan, "Durun bir düşünelim,” der. Koç insanı ise, "Yapılacak işler var. Hadi yapalım,”der. Koç, eğer hata yapılacaksa bunun masa başında değil, pratikte yapılmasından yanadır.

 

Aksiyon ve düşüncetamamıyla değişik disiplinlerdir. Düşünmek güç kullanmayı değil sakin olmayı gerektirir. Bir savaşçı için ise dü-

şünmek zaman kaybıdır ve reaksiyonlarını yavaşlatır. Bir savaşçı iç- güdüsel olarakve çok hızlı hareket etmelidir. Koç insanları hayatlarını işte bu şekilde yaşarlar. Çok hızlı kararverirler ve kararlarını çok hızlı uygulamaya koyarlar. Algılarıdoğru ise eylemleri güçlü ve başarılıdır, algıları kötü olduğunda ise sonuçları bir felaket olabilir.

 

Koç her zorluğagöğüs germeye hazırdır. Entelektüel birçok Koç insanı ile karşılaşabilirsiniz. Koçlar çok güçlü ve yaratıcı düşünürler olabilirler. Bu alanda bile öncü olmaya yatkındırlar. Bu tip Koçlar en- telektüel mücadeleyi fiziksel mücadeleye dönüştürme arzusundadır.


 

 

Kendilerine olan inanç ve öz güvenleri Koçların diğer insanlar ta- rafından örnek alınması gereken özellikleridir. Bu inanç ve öz güven onları hayatta en zor durumlardan kurtarmaya yarar. Cesaretleri ve kendine güvenleri onları doğal lider konumuna getirir. Fakat liderlik- leri insanları kontrol etmekten çok onlara örnek olmaya dayanır.

 

 

 

 

Mali Durum

Koç insanları genellikle emlak ve inşaat alanlarında başarılıdırlar. Koçlar için para tek başına bir anlam ifade etmez. Parayı bir amaç uğruna kazanmak isterler. Koçlar için lüksün elde edilmesi için para kazanmak bir başka motivasyon kaynağıdır.

 

Koçlar büyük bir şirketin bölüm başkanı olarak ya da kendi işle- rinin başında daha başarılı olurlar. Sahada, ofiste olduklarından daha başarılıdırlar.

 

Koç insanları çok sıkı ve istikrarlı çalışmalarıyla çok para kaza- nabilirler. Venüs onların para gezegenidir. Dolayısı ile Koçların para kazanmadaki bütün potansiyellerini kullanabilmeleri için sosyal ku- rallara daha fazla dikkat etmelerigerekmektedir. Bir işin iyi yapılması finansal başarıyı garantilemez. Diğer insanların yardımı da gereklidir. Başarının elde edilmesi için diğer insanlara iyi davranılması gerek- mektedir. Bu yetenekleri geliştirdiklerinde Koçların kazanç potansi- yelleri sınırsızdır.

 

 

 

 

Kariyer

Liderlerin radikal olmaları, sosyal ve politik kuralları çiğnemeleri olağan görülebilir. Fakat Koçlar için durum böyle değildir. Koçlar ku- rallara uyma taraftarıdır. İş kurduklarında ise, genellikle bilinen sek- törleri tercih ederler.

 

10. evinde Oğlak’ın yer aldığı Koç’un hayatını ve profesyonel hırslarını Satürn yönetir. Bu bize Koç’un karakteri hakkında ilginç ipuçları verir. ÖncelikleKoçların kariyerlerinde zirveyeulaşmaları


 

 

için tabiatlarına aykırı bazı yeteneklergeliştirmeleri gereklidir. Örne-

ğin; daha iyi yönetici olmaları, detaylara daha çok önem vermeleri ve kariyerleri veya projelerini uzun dönemli olarak incelemeleri ge- rekmektedir. Kısa dönemli projelerde kimse Koç insanını yenemez, fakatkariyer uzun dönemdeinşa edilen bir şeydir. Bunun kestirme yolu yoktur.

 

Bazı Koç insanları projelerini bitirecek sabra sahip değillerdir.

Çok çabuk sıkıldıklarından ve macera aradıklarından devam etmekte olan projelerini başkasınınüzerine yıkıp yeni bir projeye başlamaya

çalışırlar. Bir işe atlamadan önce elindekini bitirmesabırı gösterebilen bir Koç, kariyerinde çok başarılı olabilir.

 

Koç insanları toplumunkendilerini gerçek ve elle tutulabilen başa- rılarına göre değerlendirmesini isterler.

 

 

 

 

Aşk Ve İlişkiler

Evlilikve eşlik ilişkilerinde Koçlar daha pasif,kibar ve diplomatik insanları severler. Eşleri ve sevdikleri daima kişiliklerinde eksik bulu- nan bir kısmıtemsil eder. Koç çoğu zaman beğendiği insanın peşinden agresif şekilde gider. Bu durum, bir ilişkiye ve hatta evliliğe balık- lama atlamakşeklinde olur. Eğer Güneşve Venüs gezegenleri aynı anda Koç burcundaysa, verilenkarar doğrudur. Bir Koç sevdiğinde

çoğu zaman "Hayır” cevabını kabul etmez. Koçlar ilişkilerinde yoru- cu olsalar da nadiren zalimdirler ve kötü düşünürler. İşin aslı o kadar bağımsız ve kendilerinden emindirler ki karşı tarafın bakış açısını ve pozisyonunu göremezler. Bu yüzden Koçların çok nazik eşlere sahip olmaları gerekir.

 

Bunun yanında bir Koç dürüst ve güvenebileceğiniz bir insandır. Nezaketten uzak olmalarının sebebi dürüstlükleridir.

 

 

Ev Ve Aile

Bir Koç evdeki patrondur. Erkek Koç, genelde ev meselelerini ka- dına yıkmak eğilimindedir. KadınKoç ise, kocasınıyönetmek ister.


 

 

İkisi de evde işe yaramak isterler. Her ikisi de geniş bir aileye sahip olmayı hayal eder ve aileninönemine, kutsallığına inanırlar. Koçlar iyi bir aile insanı olmasına rağmen evde olmak yerine etrafta dolaş- mayı severler.

 

Tabiatlarında mücadelecilik olmasına karşın Koçlarçocuklarına ve eşlerine karşı çok yumuşak ve kibardırlar. Ay tarafındanyönetilen Yengeç burçu, Koçların 4. evinde (aile ve yuva) bulunur. Koçlar dışa- rıda geçirdikleri hayat mücadelesinden sonra yuvalarına ve eşlerinin

şefkatli kollarına dönmeyi isterler.

 

 

 

 

2013 YıldızFalı

"Sabır beraberinde fırsatları getirecektir”

Yılın Olumlaması

"Evrenin bana getirdiği değişimleri sevgiyle kabul ediyorum. Ya-

vaşlamayı tercih ediyorum.Güvendeyim, kazanıyorum ve paylaşıyo-

rum.”

 

 

 

Koçlar kariyer basamaklarını hızla çıkacak olan ve her işi becerebilecek çok hırslı insanlardır. Her basamağın zaman ve emek gerektirdiğini anlayıncaya kadar sabırsızlıkları kendilerine engel olabilmektedir. Bu gerçeği aklınızda tutarak pratik yeteneklerinizi kariyeriniz açısından geliştirin.

Koçlar çok azimli ve çalışkan olduklarından iş arkadaşlarınız zorlukların üstesinden gelmede her zaman Koçlara güvenirler. Ancak Koçların bu durumda yapabileceklerinden çok iş almamak üzerine prensipleri olmalıdır. Koçların analitik yetenekleri güçlü olduğundan başkalarının göremediklerini rahatça görürler.

Tasarruf yeteneği çok yüksek olan Koçların uzun dönemde varlık edinmeleri çok kolaydır. Birçok Koçun eli sıkıdır ve karşılığını alamayacakları şeylere para harcamazlar. Koçların yatırım yaparken risklere dikkat etmeleri gereklidir..

Bu yıl gezegenlerin hayatınız üzerine etkileri para, kariyer, ev / aile, eğitim ve kişisel gelişim alanlarında görülecek. Yılın sonlarına doğru seyahate de çıkabilirsiniz. Bu yıl diğer insanlar hayatınızın bir parçası olsalar da ilgi odağınız kendiniz, ilgi alanlarınız ve aileniz olacaktır.

25 Hazirana doğru yani Jüpiter üçüncü eviniz olan Yengeç geçtiğinizde zor zamanlar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde sıkışık bir günlük programınız olacaktır. Ancak bu yoğun tempo sizin tam aradığınız yaşam tarzıdır. Jüpiter’in geçişi aynı zamanda sosyal faaliyetlerinizi, komşular ve akrabalarla iletişiminizi arttıracaktır. Jüpiter ayrıca zeka ve merakınızı arttıracağından bu dönemde daha fazla kitap, ansiklopedi ve dergi okuyacaksınız.

Jüpiter 25 Haziranda Yengeç burcuna girdiğinde ev hayatınız çok canlanacak çünkü bu bölge Güneşin dördüncü evi olan ev ve aile evidir. Yılın ilk günlerinde Jüpiter İkizler burcuna girdiğinde evde yapılacaklar listesi hazırlayın ve Yengeç burcuna girişine hazırlanın. Jüpiter’in bu geçişi yararlı olabilir ama unutmayın ki Jüpiter genişlemenin gezegenidir. Bu yüzden yapabileceğinizden fazlasına kalkışmayın. İşe başlamadan öncelikler listesi hazırlayın. Jüpiter bu dönemde arkadaşlar ve akrabalarla eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacaktır. Bu dönemde bir aile buluşması olabilir.

Koçların aşk hayatları yaşama kattıkları olumlu enerjiden nasiplerini alır. Eğlenceli ve romantik olan Koç burcu aşkı nasıl canlı tutacağını ve romantik bir atmosferi yaratmayı iyi bilir. Bazı zamanlar aşkları çıkmaza girip kopma noktasına gelse bile Koçlar aşklarını kolay bırakmaz ve yeniden canlandırmayı bilirler.

Koç kendine güvenen bir burç olmasına rağmen eşli yaşamı tercih eder. Çünkü Koçlar yaşamın eş ve dostlarla daha tatmin edici olduğunu düşünürler. Koçun karşıt burcu olan Terazi onun için ideal eştir. Çünkü Terazinin size insanlar hakkında öğreteceği çok şey vardır. Koçlar diğer ateş sembolleri olan Aslan ve Yay burçlarıyla aşk yaşayabilirler ancak başka bir Koç ile anlaşmaları zordur. Yengeç ve Oğlak burçları ise Koç burcu için yeterince heyecan verici değillerdir.

Koçlar çocukları çok sevseler de genelde küçük aileleri tercih ederler. Koçlar adeta çocukları için yaşarlar ve onlara her şeyin en iyisini vermeyi isterler. Ancak çocuk gelişiminde onlara sorumluluk vermenin önemli olduğunu unutmamalısınız ve her şeyi onların yerine yapmayı bırakmalısınız

Bu yıl Satürn sizin sekizinci güneş eviniz olan Akrep evine girmiş olması ve. 6 Ekim 2012’de bu yana geliriniz ve uzun dönemli yatırımlar üzerinde etki gösterecektir. Bu konulara önünüzdeki birkaç yıl dikkat etmelisiniz.

Satürn’ün sekizinci mevkie gelmesinin bir iyi yanı birikmiş olan borçlarınızı ödemeniz olacaktır. Borç mevzu bahis olduğunda 2014’ün sonuna kadar kredi kartları borçları da olmak üzere borçlarınızı temizlemek için plan yapmalısınız. Bu sırada Satürn Yay burcuna doğru hareketlenmiş olacaktır. Harcamalarınızı nakit olarak yapmalı ve tasarruf etmelisiniz. Sınırlarınızda değil sınırlarınızın içinde yaşamayı adet edinmelisiniz. Satürn size daha fazla mali güvence ve yüksek kredi imkanlarıyla dönecektir.

Gelecek iki yıl içinde toplam ailevi kazancınızda bir gerileme görülecek. Bu durum faiz gelirlerinizde de görülecektir. Emeklilik sigortalarınızı bir daha gözden geçirin ve profesyonellere danışarak daha muhafazakar bir plana geçin.

Satürn sekizinci mevkie geçerken size miras kalabilir. Yakın bir akraba veya arkadaşınız sizden borç yada kefil olmanızı isterse dikkatli olun. Çünkü büyük bu kişi size borcunu ödemeyecektir ve bütün borç üzerinize kalacaktır. Bu durum Jüpiter Satürn ile karşılıklı geldiğinde yani Temmuz ya da Aralık ayında gerçekleşecektir. Jüpiter’in Yengeç burcuyla ilişkisinin zamanlamasına dikkat edin ve eve harcamak üzere borç almayı bir kez daha düşünün. Eğer bu harcamayı Haziran - Temmuz aylarından birinde yaparsanız maliyetiniz biraz daha düşük olacaktır. Satürn’ün bu hareketi süresince evinizin tamamen sigortalandığından emin olun. Sağlık sigortanız için de aynı şey geçerlidir.

Uranüs’ün burcunuza girdiği 2010 ve burcunuzdan çıktığı 2018 yılları arasında kişisel değişim yaşayabilirsiniz. Daha sağlıklı yeme alışkanlığı ve düzenli egzersizle bu geçişin yaratacağı stresi en aza indirebilirsiniz.

Uranüs bilinçaltınızda da aktif rol oynayacaktır. Bu gezegen size motivasyon vermekle beraber size engel de olabilir. Uranüs bu kişisel gelişim sürecinde size öz güven verecektir. Ama fazla açılmayın! Sadece değişmek için değişim her zaman iyi bir fikir değildir. Bu süreçte sadece özgür hissetmek için gereksiz kararlar alabilirsiniz. Hareket etmeden önce kendinize bu değişimin ardındaki motivasyonun ne olduğunu sorun. Bu şekilde düşünürseniz sonuçlar daha yaralı olacaktır.

Neptün 12. Güneş eviniz olan ve yenilenmeyi temsil eden Balık burcundan geçerek 2025 yılında sizin burcunuza girecektir. Aslında Neptün’ün sizin Güneşinizle buluşacağı yıl hayatınızda daha önemli olacağı açıktır. On ikinci evi gizli mevzular ve bilinçaltıyla ilgilidir. Neptün bu durumda kendiniz hakkında daha fazla şey öğrenebilmeniz için sizi motive edecek fakat aynı zamanda da sizi geri çekecektir. Sonuç olarak insiyatifinizin daha güçlendiğini göreceksiniz. İçinizden gelen sesleri daha fazla dinlemelisiniz. Altıncı hissinizde bu süreçte güçlenecektir.

Bu geçiş başka insanlara yardım etmek için iyi bir fırsat olacaktır. Daha kötü durumdaki insanlara yardım eden kuruluşların içinde görev alabilirsiniz. Gönüllü olarak çalışmak daha tatmin edici olabilir ve bu sayede yetenekleriniz ile zamanınızı başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Ancak insanların hayatlarının çok içine girecek şekilde davranmanız iyi olmayacaktır, kendinizi fazla kaptırmayın.

En yavaş gezegen olan Pluton 2024 yılında çıkmak üzere Oğlak burcuna doğru hareketlenmiş durumda. Gezegen Güneşin 10. mevkisine hareket etmekteyken kariyerinizde bu hareketliliğin olumlu ve olumsuz etkilerini göreceksiniz. Sonuç olarak Pluton büyük ölçekli değişimin gezegenidir. Pluton’un Güneşle buluştuğu yıl iş yerinizde işten çıkarmaların veya yeniden yapılandırmanın olacağı yıl olacaktır. Burada Pluton büyük ihtimalle bir terfii tetikleyebilir.

Daha önceki yıllarda yaptığı gibi Pluton Koç burcunda Uranüs ile çatışacaktır. Bu gezegen ikilisi 2013 yılı boyunca aktif durumda olacaklardır. Bunu en güçlü şekilde Mayıs ve Ekimin sonu veya Kasım ayı başında hissedebilirsiniz. Bu süreçte sizi doğrudan etkilemese bile işyerinizde değişiklikler olacaktır. Mart ayının ilk günlerinde ve Eylül ayının sonlarına doğru hazırlıklı olun. Sizi ufukta neyin beklediğinin ipucunu bulabilirsiniz. Bu süreçte patronlarınızla çatışmaktan kaçınmalısınız.

SAĞLIK

Burcunuzda seyrine devam etmekte olan Uranüs beden sağlığınızdan çok yılın ilk üç ayında sinir sisteminize dikkat etmelisiniz. 10 Nisan yeni ay burcunuzda beden sağlığınıza verdiğiniz önem daha önemli olurken kendinizi daha değerli hissedeceksiniz. Kilo vermek istiyorsanız diyete başlamak ve ağır egzersizler yapmaktan kaçının bu dönemde kendinizi biraz yorgun hissedebilirsiniz ve başladığınız spor ve diyetten başarılı sonuç almaktan zorlanırsınız. Olumsuz alışkanlıklarınızdan arınmak için uygun bir süreçtesiniz. Diyet yapmak ve egzersiz başlamak için 25 Nisan için en uygun zaman.12 Mart burcunuzun yönetici gezegeni mars burcunuzda her konuda mücadele gücünüz yükselirken beden enerjiniz artacak. 18 Mart 20 arası kazalara karşı dikkatli olun. 22 Mart Venüs burcunuzda görsel değişimlere ihtiyacınız artabilir. 14 nisan Merkür burcunuzda solunum yolları rahatsızlıklarına ve alerjik rahatsızlıklara karşı dikkatli olmalı asla beden sağlığınız için ihmalci davranmamalısınız.18 temmuz Uranüs burcunuzda gerilemeye başlıyor.19 ekim ay tutulması depresyona girme olasılığınız yüksek ruhunuzu diyette sokmak ve size fazlalık veren her şeyden arınmak için çok uygun bir dönem.


 

2013 Tutulmaları ve Gezegenlerin Etkileri

Hareket, enerji ve inisiyatifi ile dikkat çeken bu burcun insanları her zaman ön saftadırlar ve yeniliklere öncülük ederler. Karakterinizdeki ısrarcılık bir güç olmasına rağmen sabırsız yapınız sizi zor durumlara sokabilir.

2013 yılında beş tutulma yaşanacaktır. Bunlardan ikisi Güneş ve üçü Ay tutulması olacaktır. Güneş tutulması Yeni Ay zamanı olacak ve Ay ile Güneş aynı burçta bulunacaktır. Ay tutulması Dolunay zamanı Güneşle Ay zıt burçlardayken gerçekleşecektir. Tutulmaların her biri altı ila on iki ay etkisini sürdürecektir.

Bu tutulmaların üçü sizin kazanma harcama inanma evlerinize 2 eviniz para ve 8ci inanc evinize ışık tutacaktır. Tutulmalar 25 Nisan’da Akrep burcundaki Ay tutulması ile başlayacak bunu 10 Mayıs’ta Boğa burcunda Güneş tutulması izleyecektir. 2013’ün sonlarına doğru, 3 Kasım’da Akrep burcunda Güneş tutulması meydana gelecek ve sizin 8. Güneş mevkiniz olan Akrepte bulunan Saturn finans konularını biraz daha ön plana çıkaracaktır. Bu tutulmaları yararınıza kullanın ve iyi bir bütçe yapın. Daha sonra çabalarınızı bir sonraki adıma taşıyın ve ev işlerinizi halledin. İstemediğiniz eşyalarınızı satın. Özelikle yılın ikinci yarısında tutulmalar ve Satürn’ün etkisiyle aileden bir miras yada hediye alabilirsiniz.

Mayısın 25’inde Yay burcunda olacak bir Ay tutulması sizi daha çok okuma, bilgi edinme veya kısa mesafelere yolculuğa teşvik edecektir. Eşinizin akrabaları ile daha fazla görüşebilirsiniz. Hukuksal konular bu yıl önem arz edebilir.

Son Ay tutulması 19 Ekim’de gerçekleşecektir. Bu tutulma sizi eşinizle ilişkilerinizi geliştirmeniz konusunda yüreklendirecektir. Bu Ay enerjisi etrafınıza daha fazla insan çekecektir. Etrafınızdaki insanların ihtiyaçlarına daha fazla eğilin ve bu kadar içinize kapalı olmamaya bakın. Aynı şekilde iş hayatınızdaki insanlarla da daha ilgili olun. Onların ne konuştuklarına dikkat edin böylece pozisyonunuzu güçlendirin.

 

Satürn

Eğer 24 Mart ve 10 Nisan tarihleri arasında doğduysanız Satürn sizin Güneşinizle Akrep burcunda etkileşime girecektir. Bu sizin 8. Güneş evinizdir. Eğer doğum gününüz 24 Mart ile 1 Nisan arasındaysa Satürn’ün etkisi en çok olacaktır. Şubat, Temmuz ve Ekim’de mali konular çok önem taşıyacaklar. Eğer 1 Nisan’dan sonra doğduysanız Satürn sizin Güneşinizle Ekimin ortasında ve yıl sonunda kısa bir süre etkileşimde bulunacaktır. Bu etkileşim 2014’te de devam edecektir.

Bu geçiş sırasında mali konular dikkat gerektireceklerdir. Bu süreçte aile gelirinizin azaldığına şahit olacaksınız. Bu olsun yada olmasın mali durumunuza bir çeki düzen verme zamanı gelmiştir. Borçlarınızı azaltın, para biriktirin ve bütçede kısıntıya gidin. Satürnle ilgili her şeyde olduğu gibi her şey bir eğitim fırsatıdır.

Bu süreçte mülklerinizin ve kendinizin tamamen sigortalı olduğundan emin olun. Sigorta poliçenizi iyice okuduktan sonra imzalamaya dikkat edin.

Bu zaman zarfında mirasla ilgili bir işlem olabilir veya eski halledilmemiş mali bir konuyu halledebilirsiniz. Eğer eskiden birine para verdiyseniz bunu şimdi geri alabilirsiniz. Ya da tam tersi olabilir yani bir başka kişi size vermiş olduğu borcu geri isteyebilir. Unutmayın Satürn hayattaki sorumluluklarınızı gerçekleştirdiğiniz kurallara uyduğunuz taktirde ödüller getirir.

 


 

Uranüs

Eğer 25 Mart ile 2 Nisan arasında doğduysanız Koç burcundaki Uranüs Güneş ile enerjisini 2013 yılında birleştirecektir. Bu yıl hayatınızın en heyecanlı yılı olacaktır çünkü kişisel değişime açık olacaksınız. Uranüs bu konuda uzmandır. İleri bakın ve kendinizi geleceğe hazırlayın. Hayatınızda değişiklik yapmak için yılın sonunu hatta 2014 yılını bekleyin. Bir Uranüs geçişi halinde yapılan değişiklikler genelde kalıcıdır. Bu yüzden değişiklik yaparken dikkatli kararlar verin.

Bireyselcilik ve özgürlük bu geçişin ana temalarıdır. Bu pek çok şekilde kendini gösterebilir. Dış görünümünüz, tavırlarınız, hedefleriniz, kariyeriniz ve ilişkilerinizde değişiklikler olabilir. Bu geçişten sonra dünya görüşünüzün değişeceği kesindir çünkü bundan sonra kendinizi değişik tanımlayacaksınız. Değişiklik yaparken acil isteklerinizi tatmin edecek değişiklikler yerine size uzun dönemde mutluluk getirecek değişiklikler yapın. Bu huzursuz durum Uranüs Güneşinizden uzaklaştıkça azalacaktır. Kendinize pişman olunacak bir durum değil imrenilecek bir durum yaratın.

Neptün

Eğer 20 Mart ve 25 Mart tarihleri arasında doğduysanız Neptün Güneşinizle 12. evi olan Balık burcunda ilişkiye girecektir. Bu yıl altıncı hissiniz çok aktif olacak. Ama bu hisleri gerçeklerle desteklemek isteyeceksiniz çünkü Neptün size yanılsamalar da getirecek. Bu yeni yeteneğinizi küçük şeylerle test edin. Neptün ayrıca ilham kaynağı bir gezegen olduğundan herhangi bir görevi tamamlamak için motivasyon kaynağınız olabilir. Kendinize ve yeteneklerinize güveniniz tam olsun.

İhtiyacı olanlara yardım için yardım kuruluşlarına dahil olabilirsiniz. Bu yıl içinde bir arkadaşınızın veya akrabanızın sizin yardımınıza ihtiyacı olabilir. Yapabileceğiniz yardımı yapın ama hayatınızdaki başka şeyleri aksatmayın.

 

Pluton

Eğer 29 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında doğduysanız Pluton Güneşinizle 10. evi olan Oğlak burcunda etkileşime girecek. Bu geçiş iş hayatınıza zor ya da şanslı günler getirecektir. Güç oyunları olabilir ve durumu değiştirmek için kendinizi çok güçsüz hissedebilirsiniz. Fakat bu Pluton geçişi gerekli değişikliklerin yapılmasını tetikleyebilir.

Kariyerinizi ve kendinizi değiştirmek konusunda çok büyük bir arzu duyacaksınız. Kendinizi kontrol edemediğiniz önemli bir şirket yapılanması veya global ekonomik değişikliklerin içinde bulabilirsiniz. Uyanık ve çözümün bir parçası olun. Bu arada sosyal medyada ne dediğinize ve yazdığınıza dikkat edin.

Bu yıl Uranüs sizin Güneşinizle ilişkiye gireceğinden bu dönem işinizi bırakıp tamamen bambaşka bir kariyere başlayabilirsiniz. Dikkatli olun. İş değiştirmek sizin için tatmin edici olsa da yeni bir kariyer edinmek zor bir durumdur. Uranüs-Pluton ilişkisi iş yerinizde değişikliklere sebep olabilir. Büyük resme odaklanın ve değişikliğin sizin kariyerinizi nasıl etkileyeceğine bakın. Kariyerinizi gelişmeye göre konumlandırın.

 


 

KOÇ 2013 OCAK

Koçlar bugünü ve anı yaşarlar Genelde bu özellikleri işe yarasa da geçmişten ders alabileceğinizi ve yarınlar için plan yapabileceğinizi düşünseniz iyi olur. Aynı şey karar alırken de geçerli.

Bu ay talih size gülecek bunun sebebi Jüpiter’in 3. Güneş eviniz olan İkizlerde bulunması. Ocak ayının ilk veya son günlerinde bir iş arkadaşı ya da yakın arkadaşınız size uğur getirebilir. Ayın 22sine doğru gelecekle ilgili iyimserlik ve ümitle dolacaksınız.

Marsın sizin 11. Güneş eviniz olan Kova burcunda olmasından dolayı arkadaşlarınız bu yıl büyük işler başarmak için sizi teşvik edecekler. Onlara yeni fikirler için danışın ve yeni insanlarla dost olun. . Sonuç olarak bu ay sizi yoğun bir sosyal hayat beklemektedir.

Satürn sizin 8. Güneş eviniz olan Akrep burcunda ve birkaç gezegenle çatışma içinde olacak ve Ocak ayının 27’sında Dolunay Aslan burcunda sizin 5. Güneş evinize girecek bu yüzden ayın sonunda mali konulara dikkat etmelisiniz. İçinde düzenli tasarruf, borç ödemeleri ve sınırlı eğlence masraflarını kapsayan yıllık bir bütçe yapın. Özelikle tasarruflar çok önemli çünkü çocuklarınız için ekstra masraflarınız olabilir.

11 Ocak’ta Yeni Ay sizin 10. Güneş eviniz olan Oğlak burcunda olacak. Bu kariyerinize bir artı getirebilir. Bu dönemde fark edilebilirsiniz ama dikkat edin doğru neden için fark edilin. Ayın ilk yarısında zor gezegen dengeleri dikkatli davranmalısınız.

KOÇ 2013 ŞUBAT

Hızlı hareket etmenin avantajları olsa da acele alınmış kararlar geri tepebilir. Hareket etmeden önce sonuçları baştan aşağıya düşünün ve fevri hareketler ile dinamik hareketlerin farklarını öğrenin.

Sizin gezegeniniz Mars ay boyunca Balık burcunda bulunacak. Evren sizi yavaş olmaya ve içinize dönmeye teşvik edecek. Bu yüzden kendinizi yenileyeceksiniz. Rahatlayın, uyku düzeninizi bulun ve yeni hedeflerinizi belirleyin. Hedeflerinize Güneş gelecek ay burcunuza uğradığında ulaşabileceksiniz.

10 Şubat’ta Yeni Ay Kova burcunda Venüs’le birlikte bulunacak. Venüs Kova burcunda 1 Şubattan 24 Şubata kadar bulunacak ve aktif bir sosyal hayat ve arkadaşlık vaad edecek. Akşam ve hafta sonu aktiviteleri programları yapın. İş hayatınızda bir takım çalışmasına veya organizasyonuna dahil olacaksınız.

Dolunay’ın 25 şubatta Başak burcunda sizin 6. Güneş mevikiinizde bulunduğu Şubatın 25’inden sonraki günlerde temponuzu hızlandırmaya hazır olun. İnsanlar sizden üretimi arttırmanızı isteyecekler. Bu bazı zamanlar zor olacaktır dolayısı ile yapabileceğinizden fazla işin altına girmeyin. Sadece teslim edebileceğiniz kadar sipariş alın.

Merkür Balık burcunda 23’ünden itibaren gölgesi ile geri hareketine başlayacak ve bu durum Mart’ın 21marta kadar devam edecek. Projeleri üstlenirken tarihleri iki kez kontrol edin. Zamanlamaya dikkat.

KOÇ 2013 MART

Sizin başarınızın gizli kaynağı olan sınırsız enerjiniz insanları büyülüyor. Burcunuzun enerjik yapısını spor ve egzersiz yaparak değerlendirmelisiniz. Fiziksel egzersizler altıncı hissinizi harekete geçirmede size yardımcı olurlar.

Yönetici gezegeniniz Mars burcunuza ayın 12’sinde girecek ve size hayatınızın her yönünde kullanacağınız enerji verecek. Hedeflerinizi belirleyin ve peşinden gidin. Hızınızı biraz düşürün. Yoksa kendinizi bir karmaşanın içinde bulabilirsiniz.

Mart’ın 27’sinde Dolunay sizin 7. Güneş eviniz Terazi burcundayken ilişkileriniz biraz zora girebilir. Zorlukları size en yakın kişilerle yaşayabilirsiniz. Sabırsızlığınızı biraz dizginlemeye çalışın, yardımlaşma, fikir birliği konularında çaba gösterin.

Ayın sonuna doğru 10 güneş evinizde olan Oğlakta Pluton ile ilişkiye giren bir kaç gezegen üzerinizdeki kariyer baskısını arttıracak. Daha az konuşun iş yerinizdeki kontrolü zor olan insanları elinizden geldiğince yönetmeye çalışın. Reaksiyon göstermek yerine çözümün bir parçası olun. Daha sonra pişman olacağınız şeyleri yapmak veya söylemekten sakının.

12. Güneş eviniz olan Balık burcunda 11 Mart’ta oluşacak yeni ay yüzünden nezle ve soğuk algınlığı olabilirsiniz. Enerjiniz düşe bilir.Ayın 17’sinde Merkür’ün enerjisini hissedeceksiniz. Bu dönemde daha fazla uyku, istirahat, sıkı giyinmek ve kuvvetli gıdalar sizin için iyi olacaktır.

KOÇ 2013 NİSAN

İç sesinizi dinlediğiniz sürece insiyatif potansiyelinizi daha fazla geliştirebilirsiniz. Nisan’ın 10’unda Yeni Ayın burcunuza geldiği yani yeni Güneş yılının başlangıcında geleceğe bir bakın. Gelecekten ne beklediğinizi hedeflerinizi ve başarrmak istediklerinizi bir daha gözden geçirin. Ayın 13’ünde Merkür burcunuzdayken fikirler daha hızlı aklınıza gelecektir. Planlarınızı bir kağıda dökün.

Ayın 14’ünde Venüs burcunuzdayken insanlar çekim gücünüzle size gelecekler. Ayın 13’ünde Merkür burcunuzdayken arkadaşlarınız ve çalışma arkadaşlarınızla sosyalleşeceksiniz. Ayın 21’inde amirlerinizle tartışmayın.

10.Güneş eviniz olan Oğlak burcunda Pluton’un bulunması ve Jüpiter’in 3. Güneş eviniz olan İkizlerde yer almasının pozitif etkilerini göreceksiniz. Bu size yeni iş fırsatları yada yeni insanlarla tanışacağınız yeni bir kariyer getirebilir. Bu işi maaşı beklediğiniz gibi olmasa da kabul edin. İleride bu değişecektir.

Bu ay özelikle de ayın sonunda 25 nisan Dolunay/Ay tutulması 8. Güneş eviniz olan Akrepteyken mali durumunuzda dalgalanmalar olacak. Diğer gezegenlerin de etkisiyle geliriniz düşüp masraflarınız artabilir. Eğer siz veya eşiniz maaşına bir zam bekliyorsa maalesef gerçekleşmeyecek. Tasarruf edebildiğiniz kadar tasarruf edin ve çok daha az harcayın.


KOÇ 2013 MAYIS

Bu ay seyahatlere hazır olun!

Seyahatler planları bu ay ve gelecek altı ay içinde önemli yer tutacaklar. Bunun nedeni sizin 9. Güneş evinizde Yay burcunda 25 Mayıs’ta olacak olan Dolunay tutulmasıdır. Ayın enerjisi sizin ruhunuzu etkilediğinden diğer kültürler ve inançlarla ilgileneceksiniz.

Merkür 3. Güneş eviniz olan İkizlerden ayın 1 ile 30’u arasında geçerken bu ay bütün tanıdıklarınızla birlikte olacaksınız. Bir akrabanız ya da kardeşiniz ayın ortasında size ilham verebilir Mayısın sonunda bir komşunuzla veya yakınınızla kontak kurabilirsiniz.

Mayısın 10’unda Yeni Ay/Güneş tutulması 2.Güneş eviniz olan Boğa burcundayken parasal konularda artılar ve eksiler yaşayabilirsiniz. Bütçenize sadık kalıp para harcama arzunuzu dizginlediğiniz sürece parasal konularda artılar eksilerin önüne geçecektir. Enerjinizi para kazanmaya odaklayın. Yeni ay döneminde maaşınıza bir zam gelebilir.

Ayın 20’sinde 10. Güneş eviniz olan Oğlak burcunda Pluton Uranüs’le karşılaşacak. Fakat bu sizin kariyer hayatınızda pek bir önem arz etmeyecek. Bu ay inisiyatif kullanın ve yanında dedikodulara da kulak verin. Ama her duyduğunuza da inanmayın ve her kese güvenmeyin.


KOÇ 2013 HAZİRAN

Aile’ye dikkat, güzel günler geliyor!

Jüpiter ayın 25’inde Yengeç burcuna girerken ev ve aile hayatınızda yoğunlaşacağınız konular olacak. Gelecek on iki ayda evde olduğunuz zamanların keyfini çıkaracaksınız. Bu etkiyi maksimuma bir kaç odayı veya tüm evinizi düzenleyerek çıkarın, eşyaları yeniden düzenleyin ve evinize daha ferah bir hava katın.

Yeni ay 3. Güneş eviniz olan İkizler burcuna girdiğinde ilişkileriniz hayatınızın ana teması olmaya devam edecekler. Günlük hayatınız boyunca bir çok insanla tanışacaksınız. Ayın 19unda çok farklı haberler duyacaksınız fakat yine her duyduğunuza inanmamalısınız.

Haziran’ın 23’ünde 10. Güneş eviniz olan Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay kariyerinizi hareketlendirecek. Bu sizin dikkat çekmenizi sağlayacaktır ancak bunun doğru nedenlerle olmasını sağlayın. Koç’a özgü fevri hareketlerinizi bir kenara bırakın daha sonra pişman olacağınız sözler söylemeyin, hareketler yapmayın. Borç alacaksanız en az almaya çalışın ve sözleşmeleri iyice okuyun.

Ayın 26’sından Temmuz’un 20’sine kadar Merkür Yengeç burcunda olacak.ve gerileyecek Bu dönemde ev eşyalarınızı gözden geçirin. Tamirat işlerinizi erteleyin ya da tutacağınız ustaların eski işlerini araştırın. Bir şey alacaksanız garanti belgelerini iyi gözden geçirin.

KOÇ 2013 TEMMUZ

 

 

Şanslı bir ay!

Jüpiter, Satürn ve Neptün’ün bir araya gelmesi bu ay sizin şansınızı açacak. Ailenizden bir hediye alacaksınız veya sigorta mevzuunuz halledilecek veya bir mülk almak istiyorsanız çok uygun fiyattan satın alıp satacaksınız. Bu ay borç alacaksanız biraz daha tutumlu davranın çünkü ölçüyü kaçırmanız çok kolay. Merkür ayın 20’sinde döndüğünde ailevi planlarınız harekete geçmeye başlayacaklar.

Temmuzun 22’sinde Dolunay sizin 11. Güneş eviniz olan kova burcunda. Bu dönemde arkadaşlarınızla ilişki halinde olacaksınız. Bir organizasyonun veya takım çalışmasının içinde bulunabilirsiniz. Arkadaşlıklarınız ilerleyecek ama bir tanesinin varlığını neden istediğinizi sorgulayacaksınız.

Venüs ayın 22’sinde 6. Güneş eviniz olan Başak burcundan geçerken çalışma şevkiniz artacak. Bu dönemde iş arkadaşlıklarınızı ilerletin ve özelikle karar alıcılarla arkadaşlık kurun. Ancak bu kişilerin sizi sorunların içerisine çekmelerine izin vermeyin. Kişisel yada iş ilişkilerinde bu ay suçlanan kişi siz olabilirsiniz.

Ayın sonuna doğru Mars Yengeç burcunda çeşitli gezegenlerle karşılaşırken evle ilgili işlerinizi halledin. Eğer güvenliğe öncelik vermezseniz iyimserliğiniz bir kazaya sebep olabilir. Tamir aletleriyle uğraşırken inisiyatifinizi kullanın. Bu işleri Temmuz ayının ilk haftası halletmeye çalışın.

 

 


KOÇ 2013 AĞUSTOS

Hedeflerinizi doğru belirleyin!

6 Ağustos’ta Yeni Ayın sizin 5. Eviniz olan Aslan burcunda bulunması ailece bir doğa gezisine çıkmanızı sağlayacak. Çocuklarınızla ve eşinizle çok güzel zaman geçireceksiniz. Yeni Ay size yeni romantizm imkanları da açacak. Yeni biriyle tanışabilirsiniz. Eğer kararlıysanız ikiniz için romantik bir akşam tertipleyebilirsiniz.

Geçen ay gibi ayın 21’sinde Dolunay sizin 11. Eviniz olan Kova burcunda. Arkadaşlıklarınız hızlanarak devam edecek ve Temmuz ayında özlediğiniz bütün arkadaşlarınızla buluşacaksınız. Dolunay Aslan burcundaki Merkür’ü aktif hale geçirecek ve özellikle çocuklarınız kanalıyla yeni insanlarla kolayca tanışacaksınız.

İş hayatınız ayın büyük bölümünde pürüzsüz ilerleyecek. Ayın 15’inde Venüs 7. eviniz olan terazi burcundan geçecek. Güneş ve Merkür aynı burca ayın 22 ve 23’ünde girecekler. Eğer projelerinizin doğrultusunu bilirseniz sizden beklenen performansı yakalayabilirsiniz. Yoksa suçlanabilirsiniz.

Ayın 16’sında Venüs sizin 7. Güneş eviniz olan Terazi burcuna doğru ilerleyecektir. Bu geçiş ilişkileriniz için faydalı olacaktır. Fakat Ağustos ayının sonunda Venüs diğer gezegenlerle çatıştığında kendinizi karmaşık ilişkiler içinde bulacaksınız. Bu durumda tarafsızlığınızı koruyun ve ortak bir fikir çıkarmaya çalışın.

 


KOÇ 2013 EYLÜL

Hayatınızda dengeye dikkat!

Eylül ayının 19’unda Dolunay 12. Güneş eviniz olan Balık burcuna girecek. Bu size iş yerinde meşgul bir iş ayında sakin bir zaman geçirme fırsatı sunacak. Akşamları ve hafta sonlarını yapmayı sevdiğiniz aktivitelere ayırın. Ailenizle iyi vakit geçirebilir hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Ayrıca spor yapmak için iyi bir ay olacak.

Ayın 9’undan 28’ine kadar Merkür 7. Güneş eviniz olan Terazi burcundan geçiş yapacak olup bu durum ilişkiler konusunu yeniden gündeme getirecektir. İş baskısı aile ilişkilerinizi aksatabilirsiniz dikkatli olun. Etrafınızda size iyi öğüt verenleri dinleyin ve daha sonra duyduklarınızı mantık süzgecinden geçirin. Etrafınıza tarafsız bakış geliştirmeniz sizin için çok iyi olacaktır.

Ayın 5’inde sizin 6. Güneş eviniz olan Başak burcunda Yeni Ayın olması size karar alıcıları etkileme imkanı verecektir. Düz bir çizgide ilerlemeniz gerekmektedir. Bu doğrultuda direktifler vermek yerine fikirlerinizi ve önerilerinizi vermeniz daha iyi olacaktır.

Bir kaç gezegen sizin 8. Güneş eviniz olan Akrep burcunda bulunmaktalar. Bu durum sizi biraz daha eli sıkı hale getirecek ve bu süreçte nakit ihtiyacı ortaya çıkabilir. Çocuklarınız ve onların faaliyetleri bütçenizi zorlasa bile çocuklarınıza yaptığınız bu yatırımın değerini düşünün. Borsada oynuyorsanız biraz daha dikkatli olun.

KOÇ 2013 EKİM

Heyecanlı bir ay!

Ekim’in 19’zundaki Dolunay yutulması sizin için burcunuzda olacaktır. Ayın enerjisi size hayat hakkında yeni heyecanlar verecek ve size doğum gününüzden buyana ne kadar mesafe kat ettiğinizi gösterecek. Gelecek altı ay için plan yapmalısınız. Bu planları yaparken etrafınızdaki insanları da göz önünde bulundurun.

Kişisel ilişkileriniz bu ayda gelişecek. Ayın 14’ünde 5. Güneş eviniz olan Aslan burcundan Mars geçerken çocuklarınıza biraz daha fazla zaman ayırın. Ayın 10 ile 19’u arasında gizli meseleleri ortaya çıkarmayın bunlar zaten kendiliklerinden ortaya çıkacaklar.

Ayın 15’inde sizin 5. Güneş eviniz olan aslan burcunda Mars ilerlerken iş aktiviteleriniz gelişecek ve yüksek motivasyon iş performansınızı arttıracaktır. Ayın 8’nde karşınıza çıkacak parasal sorun 29’unda halledilecek. Fakat ayın 21 ile Kasım’ın 9’u arasında sizin 8. Güneş eviniz olan Akrepte Merkür’ün bulunması önemli mali kararlar almamanızı gerektirmekte. Gezegen Sıcak Noktaları

Ayın 5’inde Yeni Ayın Terazi burcunda olması ve Uranüs’le çakışması Pluton’unda 10. Güneş evinizde bulunması iş yerinizde tansiyonun artmasına sebep olacaktır. Elinizden geldiğince profilinizi düşük tutun. Ne kadar bunalmış olsanız da ters bir cevap vermeye kalkışmayın. Eğer cevap verirseniz köprüleri kolaylıkla yakarsınız.


KOÇ 2013 KASIM

Bütçe zamanı!

Sizin 4. Güneş eviniz olan Yengeç burcunda Jüpiter’le ve 8. Güneş eviniz olan Akrep burcunda Satürn’le bir araya gelen Mars sizin insiyatifi ele geçirmenize yol açacak. Evinizi tatil için ideal bir hale getirebilirsiniz. Bu gezegen kombinasyonu düşük bütçeyle harikalar yaratmanıza yardımcı olabilir. Ayın 19’unda ev veya tatil için çok uygun fiyatlarla hediyeler bulabilirsiniz.

İlişkileriniz bu dönemde Mars’ın konumu yüzünden biraz karışık olabilir. Akrabalarınız dostlarınız ve iş arkadaşlarınızla aranızdaki anlaşmazlıkları çözün. Şans ve tatlı dille zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. Patronunuzla konuşurken sözcükleri dikkatli seçin.

Kasım ayının 3’ünde Akrep burcunda Yeni Ay ve Güneş tutulması, ayın 17’sinde ise Boğa burcunda Dolunay olacak. Bu para kazandığınız sektörleri hareketlendirecek dolayısı ile siz ve ortaklarınıza iyi fırsatlar çıkabilir. Tasarrufu bir öncelik olarak benimsemeye devam edin. Kredi almayın.

Ayın 1’inde Uranüs burcunuzda, Pluton ise 10. Güneş eviniz olan Oğlak burcunda olacaklar. Bunun sonucu olarak kariyerinizde meydan okumalarla karşılaşabilirsiniz ama bunlar eskisinden daha kolay halledilir sorunlar olacaktır. İş yerinizle ilgili güzel haberler alabilirsiniz ve bunlar size gelecekle ilgili iyimserlik verebilir.


KOÇ 2013 ARALIK

Sukuneti seçin!

Eğer tasarruf yapıyorsanız ya da ev arıyorsanız bu ay Jüpiter’in sizin 4. Güneş eviniz olan Yengeç burcu ve Satürn’ün 8. Güneş eviniz olan Akrepte bulunmaları size bu konularda çok yardımcı olacaktır. Ayrıca miras veya sigorta işlerinizi bu ay halledeceksiniz. İlişkiler 3 aralık yeni ay yay burcunda sizin hak hukuk alanınızı aydınlatacak.

Mars ayın 7’sinde sizin 7. Güneş eviniz olan Terazi burcuna doğru hareketlenecek. Bu sizin en yakın kişilerle tartışmanıza yol açabilir. Aralık ayının son haftası iş yerinizde tartışmalardan uzak durun. Mars eşinizle romantik anlar geçirmenizi kolaylaştıracak. Merkür’ün bu ay 9. Güneş evisi olan Yay burcunda bulunması size uzaktaki dostlarınızla iletişime geçme fırsatı verecek ayın 17 si dolunay 3cü evinizi ikizler burcunda kuzenler yakın akraba ve seyahatlerle ilgili gerilim yaşatabilir.

Bu ay para mevzularında fazla bir gelişme veya değişme olmayacak. Aralık ayının ilk günlerinde Merkür 8. Güneş eviniz olan Akrep burcunda bulunacak bu da size ekstra gelirler sağlayacak.

Uranüs sizin burcunuzdayken ve Pluton 10. Güneş eviniz olan Oğlak burcunda olacak ve bu nedenle kariyerinizde baskı hissedeceksiniz. Unutmayın bu durum sizinle ve özgürlüğünüzle ilgili bir şeydir. Kariyerinizi değiştirmek arzularınıza cevap veremeyebilir.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOĞA

 

 

21 Nisan - 20 Mayıs


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

BOĞA

20 Nisan – 20 Mayıs

 

Element: Toprak

Yönetici Gezegeni: Venüs Aşk Gezegeni: Plüton Para Gezegeni: Merkür

Kariyer Gezegeni: Uranüs

İş ve Sağlık Gezegeni: Venüs

Ev ve Aile Gezegeni: Güneş

İnanç Gezegeni: Mars

Seyahat, Din ve Felsefe Gezegeni: Satürn

Uğurlu Rengi: Toprak tonları, Yeşil, Sarı, Turuncu

Aşk, Uyum ve Sosyal Yaşamı Canlandıran Renkleri: Kırmızı, Mor

Maddi Kazancı Canlandıran Renkler: Sarı Taşı: Zümrüt, Mercan

Metali: Bakır

Kokuları: Acı Badem, Gül, Menekşe, Vanilya

Uğurlu Günü: Cuma

Niteliği: Sabit

Uyum İçin gerekli Nitelikler: Esneklik

Erdemleri: Dayanıklılık, Sadakat, Sabır, Tutarlılık

Gereksinimleri: Huzur, Servet

Uzak Durması Gereken özellikler: İnatçılık, Sabit duruş, Aşırı sa-

hiplenme

Genelde En Uyumlu Olduğu Burçlar: Başak, Oğlak Genelde En Uyumsuz Olduğu Burçlar: Akrep, Aslan, Kova Kariyer Burçları: Kova

Duygusal Destek Burçları: Aslan

Maddi Başarı Getiren Burçlar: İkizler

Evlilik ve İlişkilerde En Uyumlu Burçlar: Akrep

Yaratıcılık Katan Burçlar: Başak

En İyi zaman geçirdikleri Burçlar: Başak

İnançlarına Katkıda Bulunan Burçlar: Koç, Oğlak


 

 

 

 

 

Genel Karakter

 

 

 

Boğaburcu Toprak burçlarıarasında, ayağı en çok yere ba- san burçtur. Eğer toprağın fiziksel özelliklerinin yanı sıra, psikolojik olarak simgelediklerini de anlarsanız Boğa burcuna dair daha net bir

anlayışa sahip olursunuz.

 

Boğa, Koç burcunun sahip olduğu hareket enerjisinin hepsine sa- hiptir. Ancak Boğa aksiyonolsun diye hareketetmez. Hareketleri üret- ken, pratik ve servet yaratıcı olmalıdır. Boğa eğer bir fayda görmezse harekete geçmez.

 

Boğa’nıngücü kendi düşüncelerini veya başkalarının düşünceleri- ni gerçeğe dönüştürebilmesinde yatar. Geneldeçok yaratıcı değildirler fakat başkalarının fikirlerini mükemmelleştirip daha pratik ve kulla- nışlı hale getirirler. Boğa yeni işlere başlama konusunda fazla hevesli değildir fakat işe bir başladı mı mutlaka bitirir. Boğalar her başladığı işi bitirmeleriyle ünlüdür.

 

Birçok insan Boğa’yı çok inatçı, sabit fikirli ve tutucu bulur. Doğ- rusu Boğa değişimi pek sevmez. Hatta fikir değiştirmeyi bile sevmez. Bunun yanında, bu onların övgüye değer özelikleridir. Boğalar eksen değiştirmezler ve sabittirler. Boğa burcu toplumunve evrenin ekseni- ni oluşturur. Onlarınbu inatçılığı ve sabitliği olmasadünyanın çarkları (özelikle ticaretin çarkları) dönmez.

 

Boğa rutin işleri severler. Boğalara göre, bir işi ele almanın en iyi yol rutin çalışma diyebiliriz. Doğaçlama yapılan işler hata içerir ki, bu Boğa için kabul edilemez bir şeydir. Bir Boğa insanının rahatının ve güvenliğinin sarsılması onu en çok rahatsız eden şeydir.

 

Koç işleri hızlandırmak isterken Boğa işlerin yavaş yürümesini ister. Boğalarağır düşünen insanlardırlar ama aptal değildirler. Tam tersine Boğa insanları çok zekidirler. Sadece konular hakkında etraflı- ca düşünmeyi severler. Boğalar zor sinirlenirler ama öfkelenince çok tehlikeli olabilirler.


 

 

Mali Durum

 

Boğa insanı para işlerinden çok iyi anlar. Servet onlar için diğer burçlar için olduğundan fazla önemlidir. Boğalar için servet konfor, güvenlik ve istikrar demektir. Bazı burçların insanlarıfikirleri, bece- rileri ve yetenekleri olduğundazengin hissederler. Boğa insanlarıise zenginliği sadece materyal şeylerde ararlar. Boğalara göre; yetenek paraya çevrilemiyorsa anlamı yoktur. Bu nedenle Boğa insanları em- lak işleri ve tarımda çok başarılıdır. Genelde Boğalar, arazi almayı severler çünkü toprakla bağlantılı olmak onlar için çok önemlidir. Bir yerde materyal zenginlik tarımla başlar. Bir toprağa sahip olmak in- sanın ilk zenginlik işaretidir. Boğa hala bu primitif bağlantı içindedir.

 

Zenginliğin peşindeki Boğa,entelektüel ve iletişimbecerilerini ge- liştirir. Bu macerada Boğa birazda esneklik kazanır. Boğalar zengin- liğin peşinden koşarken,aklın önemini kavrar ve ona saygı duymaya başlarlar. Boğa insanları materyalzenginliğin peşinde değillerse daha yüksek bir aklın ve zekânın peşindedirler.

 

Bazı Boğa insanları doğuştan şanslıdırlar ve kumar ya da spekülas- yonda iyidirler. Bu şans onların burçlarında vardır ancak tabiatlarının bir parçası değildir. Doğuştan kumarbaz değildirler. Çok çalışkandır- lar ve kazançlarını çalışarak kazanmaktan zevk alırlar. Bu tutuculuk- ları onların mali konularda veya hayatta risk almayı aşağılamalarına yol açar.

 

Kariyer

 

Ayakları yere basan, basit vesıradan Boğa insanı orijinal, yaratıcı ve sıra dışı olanı arar. Boğa insanları patronlarının yaratıcı ve orijinal olmasını isterler. Sosyal ve politikperspektifleri geniş olan insanlara saygı duyarlar ve bir gün kendilerinin de bu konularlailgilenebilece-

ğini düşünürler.

 

Boğalar iş konularında çok açıkgözlüdürler, bu da onların işveren- leri tarafından takdir edilmelerini sağlar. Her zaman çok çalışırlar ve iyi sonuçlar almak isterler. Boğalar risk almayı sevmezler.

 

Boğalar iyi bir müdür veya yönetici olurlar. Yöneticilik yetenekle- rinin yanında organizasyon yetenekleri gelişmiştir ve sabırlıdırlar


 

 

GeneldeBoğalar para kazanmayı sosyal kabul ve saygı kazanmak- tan daha fazla tercih ederler. Boğalar için düşük pozisyonlu ama iyi kazandıran bir iş, az kazandıran ama saygın bir işe tercih edilir. Bo-

ğalar ancak saygınlığın parasalbir getirisi olduğunudüşündüklerinde peşinden giderler.

 

Aşk Ve İlişkiler

Boğa insanı, aşkta sahip olduğu ve tutunduğunu bırakmaz. Evli- lik tipi insanlardır. Bağlanmayı severler ve ilişkilerinin sınırlarını öğ- renmek isterler. Boğalar eşlerine sadık kalmayı severler ve onlardan da bu sadakate aynı şekilde karşılık vermelerini beklerler. Eğer bu gerçekleşmezse bütün dünyaları başlarınayıkılır. Boğa insanları sadık oldukları kadar sahiplenicidirler. Aşkta yara almışlarsa çok kıskanç olabilirler.

 

Boğalar ilişkilerinde basit şeylerden hoşlanırlar. Romantik bir iliş- kiye girdiklerinde sürekli kur yapılmasına veya eğlendirilmeye ihti- yaçları yoktur. Onlara yeterli sevgi, yemek ve rahat birev verirseniz sizinle evde oturmaktan ve sizinle birlikte olmaktan çok hoşlanırlar. Hayatlarının sonuna kadar size sadık kalırlar. Eğer bir Boğayı ilişkide rahat ettirirseniz çok az problemle karşılaşırsınız.

 

Boğalar nadiren sevdiğini kontrol etme hatasına düşer ki, bu iki tarafa da sıkıntı verir. Boğalar sevdiklerini sahiplenirler ve bazen ken- dilerini rahat ettirmek için sevdiklerinin hareketlerini kontrol etmeye

çalışırlar.

 

 

Ev Ve Aile

Boğa için ev ve aile çok önemlidir. Çocukları çok severler. Çok lüks ve gösterişli evleri tercih ederler. En iyi kalite ve en gösterişli mobilyaları satın alırlar. Evlerisadece yuvaları değil,eğlence ve yara- tıcılık merkezleridir. Boğa’nın evi gerçek anlamda kalesidir. Boğalar, seçim şansları olduğunda, şehir dışındayaşamayı şehir hayatınatercih ederler. Çalışırken şehirde oturmak zorunda olan Boğalar tatillerde veya emeklilik günlerinde doğaya kaçarlar.

 

Evde Boğa kadını ya da erkeği evin hâkimidir. Başkalarının kendi evlerinde güvende ve rahat hissetmelerini isterler. Eğer bir Boğa’nın


 

 

evine yemeğe davetliyseniz en iyi şekilde ağırlanacağınızdan şüphe- niz olmasın. Evlerini göstermeyi ve onunla övünmeyi severler.

 

Boğalar çocukları severler ama onlara sert davranırlar. Bunun se- bebi Boğa’nın çocukları sahiplenmesidir. Bunun iyi tarafı çocuklarına iyi bakıp onları iyi yetiştirmeleridir. Eğer çocuk günlük rutini aksata- cak bir şey yaparsa Boğa ebeveyniyle problem yaşar.

 

 

2013 YıldızFalı

"İnsanlar bilgelikleri ve tecrübeleri ile hayatımı zenginleştiriyorlar”

Yılın Olumlaması

"Umut doluyum.

Evrenin bana getirdiği değişimleri sevgiyle kabul ediyorum.”

 

 

 

Yönetici gezegeniniz Venüs’ün etkisiyle sahip olduklarınız sizin için çok önemli. Eviniz bir gün ihtiyacım olabilir diye topladığınız objelerle dolu. Duygusal güvensizliğiniz objelere bağlılığınızı açıklayabilir. Ama işin iyi tarafı siz iyi bir koleksiyoncu olabilirsiniz.

Boğa kadar hiç kimse konforu sevmez. Siz kendinize tatil planları yaparken her zaman rahatlığınız ve konforu düşünürsünüz. Bu tutkunuz ve ağırkanlılığınız yüzünden insanlar sizi yavaş ve keyfine düşkün kabul ederler. Ancak bu insanların bilmedikleri şey beyninizin ne kadar faal olduğudur.

2013 yılında Boğa için ilişkiler anahtar kelimedir.

Siz nazik hassas bir arkadaşsınız ve diğer insanların isteklerine ihtiyaçlarına duygularına karşı duyarlısınız. Arkadaşlarınız size güveniyor ve zamanı geldiğinde onların yanında olacağınızı biliyorlar. Bu sizi çok iyi bir arkadaş yapar ama aynı zamanda sizi zora sokabilir. Sizin hasas kalbinizi suistimal etmek isteyenlere karşı çok güçlü insiyatifinizi kullanın. İnsanlara yol açamayacaksanız da onlara doğru yolu gösterin.

Romantizm sizin bir parçanız ve aşık olabilecek birini bulduğunuzda kendinizi tamamlanmış hissediyorsunuz. Ama çok seçicisiniz ve bu da ideal kişinizi bulmanızı zorlaştıruyor. Bazen şansınızı denemelisiniz çünkü ilk intiba her zaman doğru olmayabilir. Aklınızıın sizi yönetmesine izin verin. İç sesinizi kullanarak romantizm için en iyi anı bulun ve kullanın.

Aşkta duygularınızın derinliği ve adanmışlığınız sınır tanımıyor. İlişkiye girdiğinizde bunun ömür boyu sürmesini istiyorsunuz. Sevdiğinize çok bağlandığınız için kıskançlık sizin için bir sorun olabilir. Kendinize ilişkinin güven üzerine inşaa edildiğini hatırlatın.

Ailenizde sizin için çok önemli ve aile ilişkilerinize derin bir bağlılığınız var. Ailenizle gurur duyuyorsunuz ve kardeşlerinizle aranızda derin duygusal bağlarınız var. Çocuklarınız size mutluluk veriyor ama mükemmelliği arıyorsunuz. Yüksek standartlar gurur verici olsalar da çocukların her yaptıklarında mükemmel olmalarını beklemek saçmalık olacaktır. Çocuklarınıza kabiliyetlerini keşfetme fırsatı verin ve bu kabiliyetlerindeki başarılarını da kutlayın.

Bunun yanında gelecek yıl Boğa için para, sağlık ve kişisel hedeflerde de önemli olmaya başlayacaklar. Bu dönemde komşularınız ve akrabalarınız ile yakın ilişkileriniz olacak. Özelikle kardeşlerinizle bir sivil toplum kuruluşunda çalışabilirsiniz.

Haziran’ın 24’ünde mali durumunuz iyiye gidecek. Çok özgürce çalışma alanınız sağlayan ve istikrarlı bir kariyer sizi çekiyor. Siz sınırlardaki kariyerleri tercih ediyorsunuz. Örneğin ileri teknoloji gibi gururla yapacağınız kariyerler size uygun. Kariyerinizde zirveye kolayca çıkabilirsiniz ama kariyeriniz ani değişimlere çok hasas. Bu sizin seçeneklerinizi her zaman açık tutmanıza ve zamanı geldiğinde fırsatları değerlendirmenize olanak veriyor.

Estetik bir iş yeri sizin için olmazsa olmaz. Bu ortam sağlanmadan en iyi performansınızı veremiyorsunuz. İşinizde iletişim sizin için çok önemli olduğundan beyin fırtınası yapmak ve çözüm üretmekten çok hoşlanıyorsunuz. Çatışmadan hiç hoşlanmasanız da sorunları çözmek onları görmezden gelmekten daha iyidir. Sorun çözümleme kabiliyetlerinizi geliştirin.

Finans konusunda iyisiniz çünkü Boğa evrensel bir para işaretidir. Bu size mali konularda altıncı his kazandırmakta. Bunu pratik yanınızla kaynaştırırsanız çok para kazanabilir ve çok zengin olabilirsiniz. Fiyatı eğer iyi ise kendinize lüks eşyalar almaktan kaçınmıyorsunuz. Malların manevi değerleri size fiyatlarından daha fazla anlam ifade ediyor.

Bu dönemde Jüpiter 2. Güneş eviniz olan İkizler burcunda olacak. Maaşınıza zam, bonus veya başka bir yerden bir gelir artışınız olabilir. Para size geldikçe biraz fazla para harcayacaksınız. Ama bu şanslı durum sadece bir yıl sürecek dolayısı ile bu zamanın değerini bilin ve tutumlu olun.

İkinci güneş eviniz paradan daha fazla anlamlara geliyor ve bütün kaynaklarınızı temsil ediyor. Eğer kıymetinizden daha az aldığınızı düşünüyorsanız bu durumu nasıl değiştireceğinize kafayı yorun. Evinizin çevresinde biraz bakının. Evde ve çevresinde fazla eşyalarınız varsa bunları satın ve kurtulun. Bu eşyalar tahmin edeceğiizden fazla edebilir. Ama bu eşyaları iyi inceleyin kıymetsiz gözüken bu eşyalar çok para edebilirler.

Jüpiter sizin 3. Güneş eviniz olan Yengeç burcuna Haziran’ın 25’inde giriyor. Hareket halinde olacaksınız ve bu dönemde bir oraya bir buraya koşuşturacaksınız. Bu yüzden aracınızın bakımını yaptırsanız iyi olur. Yakın yerlere bir kaç haftasonu kaçamağı yapın. Üçüncü güneş eviniz aynı zamanda iletişiminizi etkileyecek. Bu süreçte tanıdığınız herkesle iletişim kurabilirsiniz. Telefonlar, mektuplar, mesajlar ve e-maillerle başaçıkmanız sizin organizasyon yeteneğinizi gösterir.

Bir akrabanız veya bir kardeşiniz size şans getirecek ve kendisi size çok iyi bir iş için aracı olacak. Bu yıl ailece bir araya gelmenin keyfini süreceksiniz.

Düşünceleriniz çoğunlukla iyimser olacak ve aklınız etrafta gezinen bütün bilgileri absorbe edecek. Eğlenmek için bir kursa gidin. Bu her zaman kendini geliştirmek isteyen sizin için çok iyi olacaktır.

Satürn Akrep burcundaki seyahatine devam etmekte ve ancak 2014’ün sonunda bu burçtan çıkacak. Satürn sizin 7. Güneş evinizdeki yolculuğu sırasında size değişik öğrenme fırsatları sunacak. Saturn’ü diğer insanlarla bağlantı kurmayı öğrenmek konusunda kullanmalısınız. Özelikle size yakın olan kişilerle ortaklık yapabilmeyi öğrenmelisiniz.

Satürn’ün karma yanı sizi çeşitli yönlerde etkileyebilir. Bugün arkadaşlarınız ve ilişkileriniz için yaptığınız şeyler 14 veya 28 yıl sonra size geri dönebilir. Ya da sorunları şu anda çözebilir ve ileride edindiğiniz tecrübeyi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda hayatınızda bir anda ortaya çıkan insanlarla karmik bir ilginiz olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu arada eskiden bildiğiniz biriyle karşılaşıp onunla eskilerden gelen sorunları çözebilirsiniz.

Bu dönem eski arkadaşlarınızdan bazılarıyla olan ilginizi gözden geçirmek için iyi bir zaman. Böylece sizin geri kalmanıza yol açan ve bir şekilde negatif etkisi olan insanlarla ilginizi kesebilirsiniz. Bu işlere girişirken iyice ve etraflıca düşünmelisiniz.

Burcunuzun 7. evinde olan Satürn güçlü dostluklarınızın yararına çalışıyor. Satürn aynı zamanda ruh eşinizle gönülsüz de olsa evliliğe yol açabilir. Eğer uzun zamandır süregelen ilişkiniz bitmek üzereyse bunun nedenini kendinize sormanız gerekmektedir. Bu ilişkiyi ne kadar istediğinizi kendinize sormanız gerek.

Uranüs Koç burcuna doğru hareket ediyor ve 2018’e kadar bu burçtan geçecek. Uranüs 12. Güneş evinizdeyken yalnız başınıza çok iyi zaman geçirebilirsiniz. Bu dönemde özel gizli bilgiler kulağınıza çalınacak ve bu bilgilerin bir şekilde size yararı olacak. Uranüs bu dönemde altıncı hissinizi uyarabilir. Eğer yakın zamanda sağlık kontrolü yaptırmadıysanız bu dönem yaptırabilirsiniz.

Uranüs’ün bu geçişi ile zor durumdakilere yardım edeceksiniz. Bir hayır kurumunda çalışabilirsiniz. Bu çalışmalar sırasında çevreniz genişleyecek ve bunun yararını 2013 yılı sonlarında göreceksiniz.

 

Mistik Neptün 11. Güneş eviniz olan Balık burcuna girecek ve 12. Güneş evinizde bulunan Uranüs ile birlikte etkisi daha fazla artacak. Bu dönemde yazın sosyal çalışmalar içine girebilirsiniz. Arkadaşlıklarınızda yüzünüz gülebilir bazı durumlarda ise hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

Bu yıl hayatınıza girecek olan kişiler hakkında içgüdünüzü kullanın. Bu insanların bazıları pek de sizin çıkarınıza olmayabilir. Aynı şeyi sürmekte olan arkadaşlıklarınız içinde uygulayın. Temmuz ayında hayaller yerini gerçeklere bırakacaktır. Bu insanlarda görmüş olduğunuz şey her zaman onlarla beraberdir. Değişmiş olan sizin bakış açınızdır.

2024 yılına kadar Pluton sizin 9. Güneş eviniz olan Oğlak burcundan geçişine devam edecek. Bu durum eğitim için çok elverişli olacak. Yeni derslere başlayabilirsiniz. Yeni eğitiminiz kariyerinizde yeni fırsatlar ortaya çıkarabilir. Her halükarda ne bulursanız öğrenmeye başlayacaksınız. Bu yeni bir dil, değişik kültürler veya yeni bir mutfak olabilir. Bu öğreniminizi seyahat ederek de yapabilirsiniz.

Geçen yıl olduğu gibi bu yılın Mayıs ve Kasım aylarında 12. Güneş eviniz olan Koç burcunda Pluton Uranüs ile karşılaşacak. Bu dönemde yabancı ülkelere seyahatten kaçınmalısınız. Patronunuzla bu dönemde çatışmaktan kaçının. Bu dönemde eşinizin akrabaları ile de çatışmaya girebilirsiniz.

SAĞLIK

Bu yıl oldukça sağlıklı bir yıl sizin için sadece beslenmenize önem vermeli uykusuzluktan kaçınmalı daha çok formda bir yıl yaşamaya odaklı olmalısınız sağlığınız yerinde devam ederken bağışıklık sisteminize önem verirseniz. gerek beden gerekse ruh sağlığı olarak iyi bir yıl sizin için 2 martta Merkür burcunuzda sadece alerjik ufak sorunlara karşı hassas olmanız olası. Güneş 20 Nisan’da burcunuzda enerjiniz daha çok yükseliyor.15 nisan yönetici gezegeniniz Venüs burcunuzda aman iştahınızı kontrol altına alın. Dikkatli olun ve kilo almayın. 21 nisan mars burcunuzda yeme içme müsamahakar davrandığınızda kilo almaya meyli olabilirsiniz ve sindirim sisteminize verdiğiniz önemi artırmalısınız. Ve ruhunuzu yavaşlatma bedeninizin enerjisini artırmalısınız.10 mayıs yılın ilk güneş tutulması burcunuzda ve yeni ay burcunuzda beden ve ruh olarak tazelenmeye ve yenilenmeye ihtiyacınız artıyor. Her bakımdan konforunuz yerinde olsun isteyeceksiniz.17 kasım dolunay burcunuzda sinir sisteminize önem vermeli şuur ve duygu olarak geçmişten arınmalısınız.

 

2013 Tutulmaları ve Gezegenlerin etkileri

Kararlılık ve azim sizi diğer insanlardan ayırıcı özelliklerinizdir. Bu özelikleriniz hayatınız boyunca kariyeriniz ve ilişkilerinizde size yardım edecekler. Ancak bu özelliklerinizi çok abartırsanız bunlar inatçılık haline gelirler ve istediğiniz şeyleri elde edemezsiniz. Önemli konularda mevziinizi koruyun ve diğer konularda olayın akışına bırakın.

Pratik doğanız ayrıca bir güçlü yanınızdır. Her işinizi kendinize göre yapmanıza rağmen yine de bazen diğerlerinin önüne geçiyorsunuz. Bir yol bulduğunuzda çok az şey sizi alıkoyabilir. İstikrarlı enerjiniz sizin yanınızda insanların rahat hissetmesine neden oluyor. Sizde bir güvenlik aurası olduğunu söyleyebiliriz.

Boğa rutin işleri yaparken kendini güvende hisseder ve bu da değişmesini zorlaştırır. Ama bazen değişiklik iyidir çünkü aksi halde fırsatlarınızı sınırlandırmış olursunuz. O zaman kaçınılmazdan kendinizi sakınmak yerine insiyatifi elinize alıp işleri kendinize göre değiştirin. Çevrenizi ve konforunuzu geliştirirken küçük hedeflerden başlayın.

Bu yıl beş tane tutulma yaşanacak ve bunlardan üçü Ay tutulması ikisi ise Güneş tutulması olacak. Bu tutulmalar burcunuzun birinci, yedinci, sekizinci, ve onikinci mevkilerinde cereyan edecek. Tutulmaların etkileri 6 ile 12 ay arasında sürecek.

Bu yılki tutulmalar ilişkiler burcu olan 7. Güneş eviniz Akrep burcunda başlayıp bitecek. Nisanın 25’inde ve Kasım’ın 3’ünde meydana gelecek tutulmalar yakın arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi bir daha gözden geçirmenize yol açacak. Bu dönemde başkalarından nasıl bilgi alabileceğinizi öğrenmenin yanısıra onlarla nasıl ilişkiye gireceğinizi de öğreneceksiniz. Olan ilişkilerinizi daha da sağlamlaştırabilirsiniz. Bu dönemde ortaklıklarınızı sonlandırabilirsiniz ama bundan daha sonra çok pişman olacaksınız. Tutulmaları kendi lehinize kullanmayı öğrenmelisiniz.

Yedinci güneş evinizde Mayısın 9’unda yılın ikinci Güneş tutulması tutulması gerçekleşecektir. Üç tutulma da diğer insanlarla ilişkilerinizi geliştirmeyi teşvik edecektir. Arkadaşlarınızla bir orta yol bulmalısınız.

Mayısın 25’inde burcunuzun 8. Güneş evi olan Yay burcunda Ay tutulması meydana gelecek. Tıpkı 2. Güneş eviniz olan İkizler burcundaki Jüpiter gibi bu tutulma da aklınızı parasal konulara yöneltmenizi sağlayacak. Bu konuları düşünmek için biraz zamanınızı ayırın. Tüketici kredisi kullanıyorsanız ödemeler hakkında bir plan yapsanız iyi olur. Bu tutulma borçlarınızı yeniden düzenlemeniz için bir fırsat olacak.

Burcunuzun 10. Güneş evi olan Koç burcunda 19 Ekimde meydana gelecek olan Ay tutulması ise sağlığınızın iyileşmesine neden olacak. Aynı anda aynı evide olan Uranüs’le beraber bu tutulma sosyal yardım kuruluşlarında görev almanıza neden olabilir. Hayat şeklinizi gözden geçirin ve bırakmak istediğiniz alışkanlıklardan kurtulun.

Satürn

Eğer Nisan’ın 24ü ile Mayıs’ın 11’i arasında doğduysanız burcunuzun 7. Evi olan Akrep burcunda Güneş Satürn ile bir araya gelecek. Ama Satürn bu yıl çok mesafe kat edeceğinden sadece 24 Nisan ve 2 Mayıs tarihleri arasında doğanlar bu gezegenin tam etkisini hissedecekler. Şubat veya Temmuz ayları yeni ilişkilere başlamak için iyi aylar olacak. Doğum gününüz eğer Mayıs’ın 2’sinden sonra ise Satürn Güneşinizle Ekim ayı ve yıl sonunda bir iki defa yan yana gelecektir.

İlişkilerinizi düzenlemek için Temmuz ve Ekim ayının başları ideal zamanlardır. Bu zaman aralığı hayatınıza yeni girecek insanlar için de geçerli. Eğer bir ilişkinizin gidişatı hakkında bir fikriniz yoksa bu ilişkiyi bir üst seviyeye taşıyıp taşımayacağınıza sonbaharın ilk günlerinde karar verebilirsiniz. Satürn yolculuğuna devam ederken olayların nasıl cereyan ettiğine sabırla şahit olun. Kendinize biraz zaman ayırın. Satürn’ün sizin 7. Güneş evinizde olması var olan ilişkilerinizi güçlendirecektir.

Eğer sizden yaşlı biri size öğüt vermek isterse onu dikkatle dinleyin. Bu yaz aylarında meydana gelecek önemli bir olay olacak.

Uranüs

Nisan’ın 24’ü ile Mayısın 4’ü arasında doğduysanız Uranüs Güneşle 12. Güneş eviniz olan Koç burcunda bir araya gelecekler. Bu buluşma altıncı hissinizi ve içsel dünyanızı harekete geçirecek. Kendinizi daha iyi anlamaya başlayacaksınız ve sizi şimdiye kadar durduran psikolojik engellerden kurtulacaksınız.

İç sesinize kulak verin içgüdülerinizi izleyin. Bu dönem bunun için çok önemlidir. Bu arada bir sağlık kontrolünden geçmeniz iyi olacaktır. Bu dönemde size güvenebileceğini bilen kişiler size sırlarını açacaklar.Bu da sizin benliğinizin gelişmesinde rol oynayacak. Ama işinizle ilgili sırlar konusunda dikkatli olun. Gerçekler ile dedikoduları bir birinden ayırın. Arka planda işler çeviren bir gruba dahil olmayın.

Neptün

Eğer Nisan ayının 22si ve 25i arasında doğduysanız arkadaşlık ve sosyal çevre ana temanız olacak. Neptün Güneşinizle 11. Güneş eviniz olan Balık burcunda bir araya gelecek ve bu da sizi çok popüler ve dikkat çekici kılacak. Neptün diğer insanlara yardım için yardım kurumlarında çalışmanızı da telşvik edecek. Yüksek idelleri olmayan insanlardan uzak durun. Bu dönem diğer insanlara güvenmek için iyi bir dönem değil. Her an sizin planlarınızın altını oyabilirler.

Haziran ve Temmuz aylarında Neptün Akrep burcunda Satürn’le, Yengeç burcunda ise Jüpiter ile bir araya gelecek. Bu süreçte mümkün olduğunca arkadaş edinin ve sosyalleşin. Fakat aklınızda bulunsun her kes her zaman göründüğü gibi değildir.

Pluton

Eğer 28 Nisan ve 2 Mayıs arasında doğduysanız Pluton Güneşinizle 9. Güneş eviniz olan Oğlak burcunda bir araya gelecek. Bu dönemde sınırsız arzu ve iradeye sahip olacaksınız. Bu durumu kendinizi geliştirmek için kullanın. Eğer daha fazla eğitim kariyerinizi geliştirecek ise yine üniversiteye dönün. Ayrıca dış dünya hakkında da kitaplardan, gazetelerden, internetten veya gezerek bilgi edinin. Eşinizin akrabaları ile iletişiminizde onlardan yeni şeyler öğrenmeye bakın.

Mayıs ve Kasım ayının ilk günlerinde Pluton Uranüs ile sizin 12. Güneş eviniz olan Koç burcunda bir araya gelecek. Seyahat edebilirsiniz veya eşinizin ailesinden birine yardım edebilirsiniz. İlişkilerinizde dikkatli olun. Mayıs, Haziran, Ekim, Kasım ve Aralık ayının son günlerinde seyahat etmemeye çalışın.


BOĞA 2013 OCAK

Uyanık olmanız gereken bir aydasınız!

9. Güneş eviniz olan Oğlak burcunda Yeni Ay Ocağın 11’de yeni yerler görmeniz için şevk yaratırsa şaşırmayın. Bir kış kaçamağı sizin için çok dinlendirici olabilir ama gezinizi 17’sinden sonraya ayarlayın. Yoksa geziniz sırasında rötarlar yaşayabilir veya valizleriniz kaybedebilirsiniz. Bu dönemde seyahat etmek yerine müzeleri ve sergileri gezmek için bir kaç gününüzü ayırabilirsiniz.

Bu ayda ilişkileriniz biraz zor geçebilir. Çünkü Güneşinizin 7. Evisinde olan Akrep burcunda Satürn ile bir kaç gezegen çatışma haline girecek. Ama çevrenizdeki insanlardan açık bir fikirle, gözlerinizi dört açarak ve onları dinleyerek çok şey öğrenebilirsiniz. Eğer diğer insanların sizi bilhassa geriletmeye çalıştığını düşünüyorsanız dikkatli davranıp bunun sebeplerini öğrenin.

Güneş ve Merkür’ün 10. Güneş eviniz olan Kova burcunda olmaları parasal konulara pozitif olarak yansıyacak. Ayın 22si ve 25’inde ortaya çıkacak olan gezegenlerin konumları sizin maaşınıza zam ve bonus olarak dönebilir. Mars’ın bu sektörde ay boyunca kalması uyum yönünüzün ortaya çıkmasını teşvik edecek. Yoksa kendinizi bir çatışmanın ortasında bulabilirsiniz.

Ocağın 27’sı olan hafta Dolunay sizin 4. Güneş eviniz olan Aslan burcunda olacak. Bu yüzden bu süreçte evde kalmak pek iyi bir fikir değil. Her yönden zor zamanlar geçirebilirsiniz.

 


BOĞA 2013 ŞUBAT

Hareketli bir aya hazır mısınız?

Ayın 25’inde 5. Güneş eviniz olan Başak burcunu aydınlatacak olan Dolunay hayatınıza eğlence getirecek. Spor karşılaşmalarını izleyin, sosyal davetlere gidin, çocuklarınızla eğlenin, hobilerinize ve hafta sonu faaliyetlerine zaman ayırın. Dolunay romantik hayatınıza hareket getirebilir.

Ayın 1’inde Mars 11. Güneş eviniz olan Balık burcuna girecek ve arkadaşlarınızla olan hayatınızı renklendirecek. Bu dönemde yeni arkadaşlar da edineceksiniz. Bu insanlarınız arasında ruh eşinizi bulabilirsiniz. Ama ayın 9’unda kendiniz kontrol edin çünkü stres anlaşmazlık getirebilir.

Ayın 10’unda 10. Güneş eviniz olan Kova burcunda Yeni Ay ortaya çıkacak ve kariyerinizde gelişme olacak. Bu ay gelirlerinizde artış olacak . Ayın 24’ünden itibaren Venüs’ün hareketleri çalışma arkadaşlarınızla sosyalleşmek için de çok iyi bir ortam yaratacaktır.

Merkür gezegeni ayın 23’ünde Balık burcunda olacak. Çok önemli ve zor kararlar almak zorunda olabilirsiniz. Bu dönemde pozisyonunuzu yakından inceleyin.


BOĞA 2013 MART

 

İktidar savaşlarına hazır olun!

Ayın 17’sinde Merkür 11. Güneş evinizdeki Balık burcuna gelecektir. Arkadaşlarınızla yanlış anlaşmaları düzeltmek için biraz zaman ayırın. Ayın 7’sinde konuştuğunuz bir kişi ayın sonunda size güzel bir haber getirebilir.

Merkür’ün Balık burcuna girmesinin yanında Yeni Ay da aynı burca ayın 11’inde girecek ve sosyal hayatınız bunun yararlarını görecek. Bu grup aktiviteleri için çok iyi bir zaman dilimidir. İş yerinizde takım çalışması, kulüp projeleri ve sosyalleşmenin yıldızı olacaksınız. Bir adım öne çıkın ve liderliği üstünüze alın çünkü insanlar sizden bunu bekliyorlar.

Ayın sonuna doğru 27 mart Dolunay 6. Güneş eviniz olan Terazi burcunda ortaya çıktığında ve ayın 27’sinde diğer gezegenlerle bir araya geldiğinde mali olarak zor zamanlar geçirebilirsiniz. Güç çatışmaları yaşanabilir hatta rakibinizin altınızı oyduğunu keşfedebilirsiniz.

Mart ayının ikinci yarısında kendinizi soğuk algınlığı ve nezleden koruyun. Mars 12. Güneş eviniz olan Koç burcuna girdiğinde yani ayın 11 rinde uykusuzluktan bitap düşebilirsiniz. Kendinizi biraz gevşetin ve sağlıklı yemek yiyin.

 

BOĞA 2013 NİSAN

Keyifli bir ay!

Ayın 10’unda Yeni Ay sizin 12. Güneş eviniz olan Koç burcuna doğacak bunu kendinizi tekrar yapılandırmaya kullanabilirsiniz. Bu size evrenin verdiği daha ve ilgi alanlarınıza yönelmenizi işaret eden bir ipucudur. Ayın 14’ünde aynı alandan Venüs geçerken eşinizle birlikte romantik saatler geçirmeniz için çok iyi bir fırsat doğabilir.

Mars ayın 20’sinde burcunuza girdiğinde enerji seviyeniz çok artacak. Bu nedenle kendinizi ve diğer insanları çok zorlayacaksınız. İradenizin güçlenmesi iyi bir şey ama başka insanları zorlamanız çatışmalara neden olabilir. Bu konuyu iyice düşünün böylece gerekli olduğunda geri adım atmayı iyi fikir olabilir.

Venüs sizin yönetici gezegeninizdir ve ayın 15’inde burcunuza girerek beraberinde olanca konfor ve lüksü beraberinde taşımaktadır. Bu etki bütçenizi biraz sarsabilir çünkü en pahallı ve en güzel şeyleri alma merakınız ortaya çıkacaktır. Eviniz ve gardırobunuz için hesaplı şeyleri almaya çalışın.

Dolunay ve Ay tutulması ayın 25’in de diğer gezegenlerle birlikte 7. Güneş eviniz Akrep burcundayken yakın bir arkadaşınızla bozuşabilirsiniz. Aynı zamanda geçmişte tanıdığınız biriyle çatışabilirsiniz ya da yaşlı bir akrabanızın bakımını üstlenebilirsiniz. Soğukkanlı olun, kaynaklarınızı ve koşulları düşünün.


BOĞA 2013 MAYIS

Keyfe devam, bütçeye dikkat!

Mayıs’ın 10’unda Yeni Ay burcunuzda iken yeni Güneş yılınızın sembolik başlangıcında hayatınızın tadını çıkarın. Kendinizi iyi yemekler ve belki bir masajla şımartın ve bundan bir yıl sonra nerede olmak istediğinize karar verin. Listenizin başına kariyer, mali ve yeni ilişkiler alanlarındaki hedeflerinizi yazın.

Bu ay da sosyal hayatınız çok canlı olacak ama ayın 6’sında fikirlerinizi kendinize saklayın. Bir arkadaşınız ayın 18’ine doğru gerçekleri biraz çarpıtabilir. Ayın sonuna doğru duyduklarınızı fazla ciddiye almayın. Çünkü gerçekleri uydurma şeylerden ayırt edemeyebilirsiniz. Ayın 24’ü veya 28’inde iş yerinizde verimli bir takım çalışması yapabilirsiniz.

Ayın 25’inde Dolunay ve Ay tutulması 8. Güneş eviniz olan Yay burcundayken parasal konularınızı mercek altına alacaksınız. Gelecek iki hafta kedinize mali konuları ve yatırımlarınızı gözden geçirebilmek için vakit ayırın. Ayın 28’i ailenin mali planlamasını yapmak ve hatta krediye başvurmak için çok iyi bir zaman.

Ayın 20’sinde Uranüs sizin 12. Güneş eviniz olan Koç burcunda Pluton ise 9. Güneş eviniz olan Oğlak burcunda karşılıklı olarak bulunacaklar. Eşinizin akrabaları ile ilişki içinde olun,, onları dikkatle dinleyin ve söz ile söylemediklerini anlamaya çalışın. İş veya zevk için olsun bu ay seyahat için pek uygun değil.


BOĞA 2013 HAZİRAN

Kariyer ve eğitim planı yapma zamanı!

Bu ay Jüpiter 3. Güneş eviniz olan Yengeç burcuna ilerlerken seyahat ve öğrenim önem kazanacak. Ayın 23’ünde Dolunay 9. Eviniz olan Oğlak burcunda bulunacak. Bu kombinasyon uzun bir hafta sonu tatili geçirmek ve ufuklarınızı genişletmek için çok elverişli. Bu yaz kariyerinizde ilerlemek ve bir şeyler öğrenmek için bir kursa gidin.

Jüpiter ve Satürn 7. Güneş eviniz olan Akrep burcundayken ilişkileriniz iyi yönde ilerleyebilir. Akrabalarınız ve komşularınız ile olumlu ilişkileriniz olacak ama her şeyin de iyi gitmesini beklemeyin. Bir kişilik çatışmasıyla karşılaşabilirsiniz ayın 12sinde bu yüzden zor insanlardan uzak durun. Ayın 26sı ve 27sinde iyi haberler alabilirsiniz.

Haziran ayının 8’inde Yeni Ay 2. Güneş eviniz olan İkizler burcunda olacak yani her şey para ile ilgili. Ayın 19’unda bir fırsatın olması için dilek tutun. Ama alış veriş yapmaktan uzak durun çünkü Mars aynı evi de ve bu da savurganlığa yol açabilir. Ayın 7’sinde kıymetli eşyalarınızı korumaya alın.

Bu ay ilişkilerinize ve iletişim yeteneğinize yeni bir katman çekin. Geleceğinizi planlayın ve zaman karmaşalarına karşı dikkatli olun. Arabanız veya saatinizle ilgili mekanik sorunlar yaşayabilirsiniz.

BOĞA 2013 TEMMUZ

Şanslı bir ay sizi bekliyor!

Geçen ay olan Satürn - Jüpiter konumlanmaları Neptün’ün Balık burcuna gelip 3. , 7. , ve 11. Güneş evlerinizi birleştirmesiyle daha iyiye gidiyor. Bu üçlü size birçok şanslı an getirecek. Bir yardım organizasyonunda yönetimi ele alabilirsiniz veya bir akrabanızdan kıymetli bir hediye alabilirsiniz. Hatta bir arkadaşınızın arkadaşı olan bir ruh ikizinizi bulabilirsiniz.

Temmuz ayının ilk günlerinde Venüs 4. Güneş eviniz Aslan burcundayken aile ilişkileriniz biraz gerilebilir. Fakat ayın 22’sinde Venüs 5. Güneş eviniz Başak burcuna hareket ettiğinde bu durum değişebilir. Çocuklarınızla eğlenmek için bir geziye veya tatile gidin. Başak burcundaki Venüs sosyalleşmek için iyi fırsatlar yaratıyor.

Temmuz’un 22’sinde Dolunay 10. Güneş eviniz olan Kova burcunda bulunacak bu nedenle kariyer hayatınızda biraz baskı hissedebilirsiniz. Anlaşmazlık çıkarabilecek insanları uzakta tutmaya çalışın, elinizdeki projeleri hakkıyla yapın ve zamanında teslim edin. Bu ay size yapılacak övgülerin hepsini hak edeceksiniz.

Temmuz ayının başında ve sonunda hata yapabilirsiniz. Bu dönemdeki gezegen hareketleri sizin bir müdahaleniz olmadan hatalara neden olurlar. Aynı zamanda yürürken veya arabayla bilmediğiniz yerlere gitmeyin.

BOĞA 2013 AĞUSTOS

Fırsatlara dikkat!

Ağustos’un 6’sında Yeni Ay 4. Güneş eviniz olan Aslan burcundayken evde olmak isteyeceksiniz. Merkür ayın 8’inden 23’üne kadar aynı burçta kalırken kağıtlarınızı organize etmek ve ev tamiratlarını yapmak için mükemmel bir zaman olacak. Ayın 17’sindeki hafta sonunu boş geçirmeye bakın. Bu ay sık sık aileniz ve arkadaşlarınızla bir araya gelin.

Ayın 15’inde Venüs 5. Güneş eviniz olan Başak burcundayken romantizm yaşamak veya çocuklarınızla zaman geçirmek için iyi fırsatlar ortaya çıkacak. Eğer bir ebeveyn iseniz çocuklarınıza nasihat edebilirsiniz ve onlara ev ödevlerinde yardımcı olabilirsiniz. Ayın 30’unda biri size iyi bir haber verebilir ama ayın 25’inde her söylenene inanmayın.

10. Güneş eviniz bu ay Dolunayla aydınlanacak. Ama bu sefer Ay’ın enerjisi pozitif olacak ve ayın 20’sini takip eden iki hafta iyi geçecek. İş yerinizdeki karar alıcıları ve iş arkadaşlarınızı daha iyi tanıyın, onlarla iş sonrası zaman geçirin ve çevre yapmaya çalışın.

Ayın 16’sindan itibaren Venüs 6. Güneş eviniz olan Terazi burcunu geçerken iş hayatınız tatmin edici olsa bile Ağustos’un sonunda zor günleriniz olabilir. Anlaşamadığınız iş arkadaşlarınızı idare edin ve dedikoduları fazla ciddiye almayın.

BOĞA 2013I EYLÜL

Yaratıcılık zamanı!

Sonbaharın güzel günlerinin keyfini çıkarın ve Eylül’ün 5’inde Yeni Ay 5. güneş eviniz olan Başak burcunda iken çocuklarınız ve eşinizle doğanın tadını çıkarın. Ayın enerjisi aynı zamanda yaratıcı ruhunuzu aktif hale getirecek bu yüzden yaratıcı hobileriniz için biraz zaman ayırın.

Ayın 19’unda Dolunay sizin 11. Güneş eviniz olan Balık burcunda iken Yazın yaptığınız sosyal faaliyetler Eylül ayına sarkacak. Arkadaşlarınızla günlük birlikteliklerde, sosyal toplantılarda bir araya gelin ve yeni arkadaşlar edinin. Ayın 11’inden itibaren Venüs 7. Güneş eviniz olan Akrep burcundayken eğer evliliğe karar verdiyseniz partneriniz de sizinle aynı düşüncede olabilir. Romantik akşamlar planlayın. Romantizm için en iyi tarihler ayın 23’ü ve 26’sı.

Ayın 9’undan 28’ine kadar Merkür 6. Güneş eviniz olan Terazi burcundayken aklınızı fazla dağıtmayın. Telefonlar, e-mailler, toplantılar, mesajlar ve diğer aktiviteler bütün zamanınızı yiyebilir ve çok yorulabilirsiniz. Eğer bunaldığınızı hissederseniz gülümseyin ve işinize biraz ara verin. Bu işinizi riske atmaktan daha iyi bir fikir olacaktır.

Mars 4. Güneş eviniz olan Aslan burcuna ilerlerken ev hayatınızda biraz bunalabilirsiniz. Ayın 9’u ve 13’ünde evde tamirat işleri sizi aşarsa bunalmak yerine tamiratı bir yana bırakın. Bunu yapmanız evdekileri üzmekten çok daha iyi olacaktır.


BOĞA 2013 EKİM

Sınırlara dikkat!

Ekim’in 19’zunda Dolunay 12. Güneş eviniz olan Koç burcunda doğacaktır. Dolunayın olması ayın başındaki zor günlerden sonra güzel günleri getirecek. Her gün kendinize ve ilgi alanlarınıza zaman ayırın. İstirahat ve gevşeme vücudunuzu yenilemeye yarar. Bu süreçte evde ve ailenizle geçireceğiniz zamanın yararlarını göreceksiniz.

Ayın 15’inde 5. Güneş eviniz olan Başak burcuna Mars girecek ve sosyalleşme trendiniz devam edecek. Ama ayın ortasında duyduklarınıza fazla itibar etmeyin çünkü bir arkadaşınız sizin desteğinizi almak için gerçeği biraz saptırmış olabilir. Çocuklarınızla daha iyi zaman geçireceksiniz. Ayın 8’inde bilgi arayışında olacaksınız ve bu sorularınıza ayın 29’unda cevap bulacaksınız.

Ayın 5’eylülde Yeni Ay 6. Güneş eviniz olan başak burcunda ortaya çıktığında iş hayatınızda sınırlarınıza zorlanacaksınız. Sizi kontrol etmek hayatınızı zorlaştırmak isteyen insanların yapacağı beklenmedik hareketlere hazırlıklı olun. Çatışma çıkarabilecek konulardan uzak durun ve istemeseniz bile geri adım atın. Hangi çatışmalara ne zaman gireceğinizi bilmelisiniz.

İlerdeki üç hafta içerisinde kelimelerinizi doğru seçin ve özellikle size en yakın kişilerde yanlış anlaşmalara mahal vermeyin. Eğer evlenmeyi veya nişanlanmayı düşünüyorsanız düşüncelerinizin netleşeceği Kasım ayına kadar bekleyin.

 


BOĞA 2013 KASIM

Bereket zamanı!

Ayın 17’sinde burcunuzda olacak olan Dolunay size bereket getirecek. Kendinizi biraz şımartın. Bayram alış verişine çıkın, müzeleri ziyaret etmek için bir iki gün izin alın. Bir başka açıdan bu süreç nereden geldiğinizi değerlendirmek için iyi bir zaman aralığı. Doğum gününüzden bu yana kazandıklarınızı değerlendirin ve gelecek altı ay için gücünüzü yeniden toplayın.

Kasım’ın 3’ünde Yeni Ay ve Güneş tutulması sizin 7. Güneş evinizde iken ilişkilerinize odaklanmanızı gerektirecek. Ayın 15’inde sevdiğiniz insana daha fazla zaman ayıracaksınız veya onun için özel bir gece ayarlayacaksınız. Kasım ayının 10’undaki Ay tutulması ve Merkür’ün dönüşü nişan veya evlilik planlarınızı etkileyecek.

Venüs 8. Güneş eviniz olan Yay burcuna girdiğinde yani Kasım ayının ilk dört günü para sizin yönünüzde akacak. Ayın ilerleyen günlerinde Venüs Oğlak burcundayken internet’ten yaptığınız alış verişlerde çok karlı çıkabilirsiniz. Ayın 23’ünde alış veriş yapın çünkü bu tarih karlı çıkacağınız bir gündür. Ama ayın 28’inden sonra alışverişten uzak durun.

Uranüs 12. Güneş eviniz olan Koç burcunda, Pluton ise 9. Güneş eviniz olan Oğlak burcunda ayın ilk günü dengeye gelecekler. Bu durum sizin uzaktaki biri hakkında kaygılanmanıza neden olabilir. Kasım ayının ilk iki haftasında seyahatlerden kaçınmalısınız.

 


 

BOĞA 2013 ARALIK

Fırsatları değerlendirin, sizin ayınız!

Jüpiter’in 3. Güneş eviniz olan Yengeç burcunda olması ve Satürn’ün bu durumu 7. Güneş eviniz olan Akrep burcunda bulunmasıyla dengelenmesi sizin için, eşiniz için veya her ikiniz içinde iyi haberlerin geleceğini müjdeliyor. Bu şanslı etki iş ve kişisel arkadaşlarınızı etkileyecek. Bu durum hayatınızın daha iyiye gitmesini de tetikleyecek.

Ayın 3’üne doğru Merkür Akrep burcunda bulunacak. Bu süreçte yeni bir mülk edinmek için bilgi toplayacaksınız. Bu fırsatı iyi değerlendirin çünkü Aralık ayının son haftasında bu kadar şanslı olmayacaksınız. Mars 6. Güneş eviniz olan Terazi burcuna girecek ve çeşitli gezegenlerle çatışacak bu da size stres olarak yansıyacak. Sakince düşünmelisiniz

Aralık ayı yılınızın en iyi mali dönemi olacak. Yeni Ay 3 aralik Yay burcundayken ayın 17’sinde Dolunay İkizler burcunda doğacak ve bu size parasal başarı olarak etki edecek. Çok güzel hediyeler almanızın yanında aile hesaplarınızı arttıracak ikramiyeler de alabilirsiniz.

Tatillerinizi bu ay evde geçirmeyi düşünün. Oğlak burcundaki Venüs yüzünden seyahatlerinizde gecikmeler, valizlerin kaybolması gibi olumsuz etkilere maruz kalabilirsiniz. Diğer gezegenlerin konumları zorluklar yaşama şansınızı arttıracak. Daha fazla sosyalleşmeye çalışın.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİZLER

 

 

21 Mayıs - 21 Haziran


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİZLER

21 Mayıs – 21 Haziran

 

Element: Hava

Yönetici Gezegeni - Merkür

Aşk Gezegeni: Jüpiter

Para Gezegeni: Ay

Kariyer Gezegeni: Neptün

İş ve Sağlık Gezegeni: Plüton Ev ve Aile Gezegeni: Merkür Uğurlu Rengi: Mavi, Sarı, Turuncu

Aşk, Uyum ve Sosyal Yaşamı Canlandıran Renkleri: Gök Mavisi

Maddi Kazancı Canlandıran Renkler: Gri, Gümüş Taşı: Akik

Metali: Cıva

Kokuları: Lavanta, Leylak, Nilüfer

Uğurlu Günü: Çarşamba

Niteliği: Değişken

Uyum İçin gerekli Nitelikler: Derin düşünme yeteneği Erdemleri: İletişim, Sürat, Hızlı öğrenme yeteneği Gereksinimleri: İletişim

Uzak Durması Gereken özellikler: Dedikodu, İnsanları sözle üz- mek, Sathi ve Suni davranış tarzı, Yalan ve Yanlış haber vermek Genelde En Uyumlu Olduğu Burçlar: Terazi, Kova

Genelde En Uyumsuz Olduğu Burçlar: Başak, Balık, Yay

Kariyer Burçları: Balık

Duygusal Destek Burçları: Başak

Maddi Başarı Getiren Burçlar: Yengeç

Evlilik ve İlişkilerde En Uyumlu Burçlar: Yay

Yaratıcılık Katan Burçlar: Terazi

En İyi zaman geçirdikleri Burçlar: Terazi

İnançlarına Katkıda Bulunan Burçlar: Kova, Boğa


 

 

 

 

Genel Karakter

 

 

Sinir sistemi insan vücudu için ne anlam taşıyorsa bir toplum için de İkizler burcu aynı anlamı taşır. Yeni bir bilgi sunmaz ama duyu

organlarından gelen sinyallerin beyne ve oradan da tekrar organlara taşınmasını sağlar. Sinirsistemi bu sinyalleri değerlendirmez veya

ölçmez, sadece taşır. Bunu da çok iyi bir şekilde yapar.

 

Bu benzetme size İkizlerin toplumdaki rolü hakkında biraz fikir vermiştir. İkizlerbilgi ve enformasyonun taşıyıcılarıdır. İkizler için bilginin doğru ya da yanlış olması önemli değildir; onlar sadece gör- düklerini, duyduklarını ve okuduklarını yayarlar. Gerçeğive ışığı yay- dıkları gibi en büyük dedikoduları da yayarlar. Bu güçleriile İkizlerin büyük iyilikler ve büyük kötülükler yapma potansiyelleri vardır. Bu yüzden İkizler burcu ikizlerle sembolize edilir: Çift karakterlidirler. Mesaj ve bilgi iletmedeki bu başarıları İkizleri ideal öğretmen, yazar veya medya çalışanı yapar. Merkür, İkizlerin yönetici gezegeni oldu-

ğundan bu burcu o kontrol eder.

 

İkizler genellikle ya çok geveze ya da iyi bir hatip olurlar. Her za- man, herkesle, her konuda konuşabilirler. İkizler için sohbet etmekten daha büyük bir zevk yoktur. Öğrenmeyi ve öğretmeyi severler. İkiz- leri konuşmaktan, kitaplardan ve dergilerden uzak tutmak zalimce bir ceza olur.

 

İkizler hemen her zaman mükemmel öğrencilerdir. Beyinleri sü- rekli olarak her tür bilgi, hatıralar, öyküler, gerçekler ve istatistiklerle doludur. Çok iyi münazara yaparlar ve politikaya girerlerse iyi hatip olurlar.

 

İkizler, her zaman zekâlarıyla diğer insanları büyülerler.

 

Mali Durum

 

İkizlermateryal hazinelerden çok bilgiden, fikirlerden ve öğren- mekten hoşlanırlar. Daha önce bahsettiğimiz gibi yazarlık, akademis- yenlik gibi bilgiyle ilgili işlerde başarılı olurlar. İkizler aynı zamanda


 

 

parayı da sevdiklerinden bu ikisini, bilgiyive parayı birleştirmeye

çalışırlar.

 

Bu yıl Yengeç,İkizlerin ikinci evinde olacak. Yani bu demek ki;

İkizler emlak, otel yatırımları yaparak ek gelir sağlayabilirler. Para ile ilgili olduğunda İkizler konuşmaya pazarlık etmeye bayılırlar.

 

Ay İkizlerin ikinci evini yönetir. Ay burçlar kuşağının sadece en hızlı gezegeni değil, aynı zamandaher 28 günde bütün burçlarıgezen gezegenidir. Hiçbir gezegenAyla değişim hızı konusundayarışamaz. Ayın hareketleri ve doğası incelendiğinde İkizlerin parasal konularda- ki davranışları açıklanabilir. Birçok değişikşekilde para kazanabilirler. Finansal davranışları ve para hakkındaki görüşleri gün be gün değişir. Bazen bu konuda çok isteklidirler bazen hiç önem vermezler.

 

İkizler için finansalhedefler ve para aile için gereklidir ve bundan başka da bir şey ifade etmez.

 

Ayın İkizlerin para gezegenini olması, İkizler insanlarının finansal potansiyellerini geliştirmeleri için hayatın duygusalyanını anlamaları gerektiğini gösterir. Mantıklarını ve anlayış güçleriniinsan psikolojisi ile birleştirmeleri gerekmektedir. Duyguların kendine has mantığıvar- dır. İkizlerin bunu anlayıp mali konulara uygulamaları gerekmektedir.

 

Kariyer

 

İkizler iletişim kurma yetenekleri olduğunun farkındadırlar ve bu güç büyük iyilikler yaratabileceği gibi aynı zamanda çok büyük prob- lemler de yaratabilir. Uzun zamandırbu güçlerini gerçekleri yaymakta kullanıyorlar. İkizler etrafta bilgiyi yaratacak veya yayacak insanları ararlar. İkizler azizler, evliyalar ve şehitler hakkındaki hikâyelere ba- yılırlar. İkizlerin en büyük başarısı bilimsel veya tarihsel gerçeği öğ- retmektir. Bilgiyi yayan insanlar İkizlerindoğal olarak takdirlebaktığı insanlardır.

 

Bu yıl Balık burcu İkizlerin 10. evinde yani kariyer merkezinde bulunacak. İnançlar ve hayır gezegeniolan Neptün, İkizlerin kari- yer gezegenidir. Eğer İkizler büyük kariyer potansiyellerinin farkına varırlarsa, biraz inançlarını geliştirme ihtiyacı duyacaklardır. Büyük kozmik resmi görmeleri ve insan evriminin akışını anlamaları İkiz-


 

 

lerin entelektüel güçlerini doğru konuma sokmalarına ve "Tanrıların habercisi” rolünü oynamalarına yardım edecektir.

 

Aşk Ve İlişkiler

İkizler doğal konuşkanlıklarını ve zekâlarını aşk ve sosyal yaşam- larına da taşırlar. İyi bir konuşma romantizm için iyi bir başlangıç olabilir. İkizlerin aşktakisorunları zekâlarının çok soğuk ve ihtiras- tan uzak olmasıdır. Duygular bazen onları rahatsız eder ve partnerleri bu konuda yakınırlar. Eğer bir İkizler burcu insanına âşık olursanız bunun nedenini anlarsınız. İkizler derin arzulardan kaçınırlar. Çünkü arzular onların düşünmelerine ve iletişim becerilerine engel olur. Eğer size soğukkanlı davranırlarsa, anlayın ki bu onların doğasıdır.

 

İkizlerin aşk hakkında konuşmakla aşkı yaşamak, hissetmekve

âşık olmakarasındaki farkı anlamaları lazımdır. Aşk hakkında çene

çalmak onları bir yere götürmez. Onların bu duyguyu hissetmeleri gerekir. Aşk, mantık değil, bir duygu işidir. Eğer bir İkizlerin aşk hak- kında nasıl düşündüğünü anlamak istiyorsanız ne söylediğine değil ne yaptığına bakmalısınız. İkizler âşık oldukları insana karşı çok cö- merttirler.

 

İkizlerpartnerlerinin rafine, iyi tahsilli ve deneyimli olmasınıister- ler. Eğer partnerleri kendilerinden daha zenginsebu onlara çekici gelir. Eğer bir İkizler insanına âşıksanız iyi bir dinleyici olmanız gereklidir.

 

İkizler için en iyi ilişkiakla dayanan ilişkidir. Fizikselve duygusal beraberlikten de hoşlanırlar fakatentelektüel uyuşma onlarınolmazsa olmazlarıdır.

 

Ev Ve Aile

İkizler insanları evde son derece düzenli ve temizdirler. Çocukları- nın ve eşlerinin de kendi yüksek standartlarında yaşamalarını isterler. Eğer bu standartlar karşılanmazsa yakınmaya başlarlar. İkizler insanı iyi bir aile insanıdır ve ailelerine hizmet etmeye çalışırlar.

 

İkizlerin evi konforlu ve güzeldir. İnsanları evlerine davet etmeye bayılırlar ve çok iyi ev sahibidirler. Ayrıca evde birçok tamiratı ve yenilemeyi kendileri yapmaya bayılırlar. İkizlerin kendilerini ilgilen- diren ve oyalayan birçok hobisi vardır.


 

 

İkizler kendileride genç ruhlu insanlar olduklarıiçin çocuklarla

çok iyi anlaşırlar. İkizler insanları çocuklara bir şeyi nasıl anlatmaları gerektiğini bilirler. Bu yüzden çocuklar onları çok sever ve saygı gös- terirler. İkizler çocukları kendileri gibi konuşkan ve yaratıcı olmaya teşvik ederler.

 

 

 

2013 YıldızFalı

"Sıkı çalışma, sorumluluk ve detaylara dikkat beraberinde ödülleri getirir”

Yılın Olumlaması

 

"Ben sezgilerime güveniyorum. Özgüvenim tam. Tüm evren benim yararıma çalışıyor. İlişkilerimdeki öğretileri sevgiylekabul ediyorum.”

 

 

Arkadaşlarınız hayatınızda belirdikleri kadar yok da olabiliyorlar. Bugün buradalar, yarın yoklar sanki özel bir işi başarmak için varlar. Bu durum sizin hayatınızı canlı tutuyor ama bu güvenebileceğiniz insan sayısını da kısıtlıyor.

Flört ederken karşınızdaki insanın da en az sizin kadar bağımsız ve özgür olmasını istiyorsunuz. Uzun sohbetlerden hoşlanıyorsunuz, ilişkiye başlamadan önce karşınızdakinin entellektüel seviyesinin yüksek olması sizin için olmazsa olmaz. Karşınızdaki insana duygularınızı açmak sizin için biraz zor çünkü siz düşüncelere yoğunlaşıyorsunuz. Bu kısa süreli romantik ilişkiler için iyi ama uzun süren ilişkiler için daha fazlası gerekli.

Aşk hayatınızda ilgi alanlarınızda çalışmak imkanınız olduğu sürece beraberlikten hoşlanıyorsunuz. Yay burcu sizin karşı burcunuz ve diğer hava burçları olan Terazi, Kova ile bir çok ortak yönünüz var. Aslan ve Koç burçları da başka seçenekleriniz olabilir ama Başak ve Balık burçlarıyla çatışma kaçınılmaz.

Eviniz ya güzel bir show room veya karma karışık bir yığın. İkizler burcu için bu ikisinin ortası yoktur. Aile ilşkileriniz de aynı şekilde ya resmi ilişkilerdesiniz ya da çok sıcak ilişkileriniz var. İkizler burcu çok eleştri olan bir ortamda büyür, onun için mükemmel kabul edilen tek normdur fakat ulaşılması imkansızdır. Bunu ebeveynseniz untmayın ve aynı şeyi çocuklarınızda uygulamaktan kaçının.

 

Çalışma, oyun ve insanlar 2013’te sizin için güçlü temalar olacaklar. Para ve arkadaşlığa yoğunlaşacaksınız. Bunların bazıları bir birlerini tamamlayacaklar ama bazıları zorluklar ve pişmanlıklar yaratabilirler. Sonuç olarak gelecek yıla bir çok mutluluk getirecek bir yıl olarak bakabilirsiniz.

haziran’ın 25’inden itibaren şanslı Jüpiter sizin burcununuzda ayrılıyor. Bu yüzden 2013’ün ilk yarısı çok mutlu ve refah içinde geçecek ve iyimserliği beraberinde getirecek. Önünüze pek çok yeni fırsatlar ve yeni alanlar açılacak. Bu büyük refah gezegeninin size getirdikleri karşısında biraz realist olun ve kendinizi fazla kaptırmayın, yapabileceğinizden daha fazlasını üstlenmeyin. Bu yıl yeni alanlara girebilecek cesaretiniz var. Kendinizden ve dünyadaki yerinizden yeni şeyler öğrenmeye çalışın. Bu bilgiyi Jüpiter 12yıl sonra burcunuza tekrar girene kadar taşıyın.

Jüpiter’in geçişinin bir işareti insanlardır. Size yardımcı olacak insanları kendinize çekeceksiniz, diğerleri ise size şans getirecekler. Daha önemlisi bu yıl sizin arkadaş ağı oluşturmanız için ideal bir yıl olacak.

Kariyer başarı ve mutluluk yeni fikirler kavramlar bulmak ve yaratıcı enerjinizi bir şekilde kullanmakla doğrudan ilgili. Gevşekce inşaa edilmiş bir ortam en idealidir ve bu şekilde zor işleri başarabilirsiniz. Mahalesef iş hayatındaki idealist bakış açınız yüzünden ofisteki güç mücadelelerinin ortasına düşebilirsiniz. İyimserliğinizi gerçekçiliğinizle dengeleyin ve diğerlerinin her zaman kurallara uyacaklarını düşünmeyin. Etrafınızda olan bitenden haberdar olun.

Mali başarınız sizin parayı kullanmaktaki alışkanlıklarınızla doğrudan ilintili. Uzun dönemli düşünmeye kendinizi alıştırın ve duygularınızı mali durumlardan uzak tuun. Eğer para harcayarak mutlu oluyorsanız para harcamadan mutlu olacağınız bir ortam bulmalısınız. Bir çok İkizler burcu insanı için gelir seviyesi hayatlarının 40 yaşından sonraki devrelerinde yükselir. İyi bir planlamayla kendinize konforlu bir emeklilik sağlayabilirsiniz.

Haziran’ın 25’inde Jüpiter 2. Güneş eviniz olan Yengeç burcuna girecek. Bu hareket banka hesabınızı 2014ün ortasına kadar şişirmeye devam edecek, olumlu düşünün ve bolluğu kendinize çekin. Jüpiter bu arada beraberinde para harcamayı da getirmektedir. Para harcamanız gelirinizden daha hızlı gelişebilir dikkatli olun. Tasarruf yapın, birikmiş borçlarınızı ödeyin ve 2014’ün yazına kadar banka hesabınızı doldurmaya devam edin. Tasarruf yapmanız için bir başka iyi neden de Jüpiter’in arttırdığı beklenmedik masraflarınızı karşılamak olacaktır. Bu yıl mali planlama ve para idaresini öğreneceğiniz çok iyi bir fırsat olacak sizin için.

Bu yıl istemediğiniz eşyaları satıp para kazanacaksınız. Evinizdeki tüm istenmeyen eşyalardan kurtulun. Dolaplarınızı temizleyin ve düzenleyin. Bu şekilde daha önce nelere önem verdiğinizi görecek ve sizin için önemli olanları anlayacaksınız.

Satürn 6. Güneş eviniz olan Akrep burcundan geçmeye devam edecek. Eğer çok çalışıp yeterli saygınlığı kazanmadığınızı fark ederseniz fazla şaşırmayın. Bu durum Satürn bu konumda olduğu sürece devam edecektir. Kendinize bunu hatırlatın. Olumsuzluklar insanların sizi tanımasıyla değişecek ve çabalarınız karşılığını bulacaktır. Aralık 2014’te Satürn Yay burcuna girdiğinde iş ile ilgili kabiliyetlerinizi geliştirecek bilgileri toplamaya başlayın. Topladığınız bu bilgiler bundan 10 yıl sonra size faydalı olacaklar.

Altıncı evi sağlık evi olduğundan iş yaşamınızdaki stresi dengelemeye çalışın. İş arkadaşlarınız ve arkadaşlarınızla paylaşacağınız çok zamanınız olacaktır. Sağlığınıza iyi bir diet, bolca uyku ve egzersizlerle iyi bakın. Evinize bir hayvan alabilirsiniz ya da olan hayvanlarınızla iyi vakit geçirebilirsiniz. Bir köpeğiniz varsa onunla yürüyüşlere çıkın.

Uranüs 2018 yılına kadar Koç burcunda hareket etmeye devam edecek. Bu gezegen sizin 11. Evinize doğru ilerledikçe insanlarla ve kaynaklarla kurduğunuz iletişim ağı gelişecek. Bir çok insan hayatınıza girecek, bunların bazılarının özel bir amacı olacak ve ortaya çıktıkları gibi hızla yok olacaklar. Diğerleri ise hayatınızda anahtar rol oynayacaklar ve size yeni ufuklar açacaklar.

Grupların bu geçiş döneminde önemli rolleri olacak. Bu dönemde bir takım lideri olarak ortaya çıkacaksınız. Bu iş yerinizde, bir kulüpte veya sosyal bir organizasyonda olabilir. Bu süreçte amaçlarınızın değiştiğini göreceksiniz eğer her hayalin peşinden koşmayı bırakırsanız bu değişim pozitif yönlü de olabilir. Hayatta ne yapmanız gerektiğini yeniden tanımlayın.

Neptün 10. Güneş kariyer eviniz olan Balık burcundan geçişine devam ediyor. Bu etki size kariyer hedefleriniz konusunda ilham verebilir ya da hayal gördürebilir. Bu dönemde kabiliyetlerinizi geliştirebilirsiniz ya da hak ettiğiniz dikkati çekemeyebilirsiniz. Bu Neptün gezegeninin karakteri olan karmaşadan kaynaklanmaktadır. Bunların hepsini geçen iki yıl içinde hissetmiş olmalısınız. Eğer hissetmediyseniz Neptün’ün Balık burcundan 2025’te çıkışına kadar ki hareketinde hissedeceksiniz.

Bazı anlarda çok can sıkıcı olsa da bazen sizin yaptığınız işin övgüsünü başakasının kazanmasını ve karar alıcılar tarafından fark edilmeyişinizi nezaketinizi koruyarak kabul edin. Bütün geçişler gibi bu da sonsuza kadar devam edemez. Bu arada sizde Neptün’ün yaratıcı gücünü işinize yarayacak şekilde kullanabilirsiniz.

Neptün’ün bu transit geçişi insan ilişkisi isteyen satış gibi işlerde çok işinize yarayabilir. Bu sizin adapte olabilir kişiliğinizi en üst seviyeye getirebilir ve insanların olayları sizin gözünüzden görmelerini sağlayabilir.. Eğer başka bir kariyer sahasındaysanız bu geçiş bir presentasyon yaptığınızda veya patronlarınızı ikna etmeniz gerektiğinde işinize yarayabilir.

2024’ e kadar Pluton 8. Güneş eviniz olan Oğlak burcundan geçerken dikkatinizi banka hesapları, sigortalar kısaca parasal mevzuulara yöneltmelisiniz. Mali konularda daha bilinçli olabilir hatta bazen endişelenebilirsiniz. Parasal sorumluluk, emeklilik sigortası, yatırımlar borçların ödenmesi şimdi düşünmeniz gereken konulardır. Haftaları ayları düşünmek yerine yılları düşünmeye başlayın. Bu yıl özelikle yazın ve son baharda parasal açıdan dikkatli olun.

İkizler insanları çok meraklı olduklarından akılarını kullanacakları hobiler kendileri için daha uygundur. Bilgisayar oyunları, puzzle veya Sudoku İkizlerin favori eğlenceleridir. Problem çözme yeteneğiniz tatil günlerinde de aktif olacaktır. Bu sizin iş hayatınızda veya günlük hayatınızda diğer insanlardan bir adım önde olmanızı sağlayacaktır.

SAĞLIK

31 ocak Jüpiter burcunuzda gerilemesi sona eriyor. Ve zarlı çıktığınızı hissetisiniz alışkanlıklarınızla yüzleşiyorsunuz. beden ve ruh sağlığınız için mücadele verdiğiniz her şey için olumlu sonuçlar elde edeceksiniz.10 mayıs Venüs burcunuza geçiyor. Bedenen keyif aldığınız işler daha çok zaman ayırmayı isteyebilirsiniz.16 mayıs Merkür burcunuza geçiyor ruh ve moral olarak güçlendiğinizi hissedeceksiniz. güneş 21 bucunuzda yaşam enerjiniz artarken hayattan aldığınız keyfide çoğaltmaya odaklanabilirsiniz.1 haziran mars burcunuzda sindirim sisteminize ve yeme içme alışkanlığınıza dikkat ederken alkollü yiyecek ve içeceklerden kaçınmalısınız.8 haziran yeni ay burcunuzda kendinizi biraz yorgun hissederseniz mümkün olduğunca dinlenin ve uykunuzu almaya özen gösterin.17 aralık dolunay burcunuzda enerjiniz artıyor duygularınızda inişli çıkışlı olmanız sinir sisteminizi bozabilir.

2013 Tutulmaları ve Gezegenlerin etkileri

İkizler burçlar kuşağının iletişimcisidir, birçok bilgiyi araştırır, bulur ve Merkür’ün yönettiği aklında bütün bu bilgileri birleştirir. Ama iletişimin iki yönü vardır ve bunu bazı İkizler unutur. Unutmayın ki dinledikçe daha fazla öğrenirsiniz.

İkizler aynı zamanda burçlar kuşağının çok yetenekli bir üyesidir, günlük hayatın taleplerine çaba harcamadan uymasını bilir. Aynı anda iki veya üç işi yapmak sizin için fark etmez. Bütün bu şeyleri yaprken organize olmalısınız. Yüksek sesle düşünmeniz yanlış anlaşılabilir. Bu yüzden kelimelerinizi dikkatli seçin.

İkizler burcundakilerin kısa bir dikkat süreleri vardır bu yüzden bir işe konsantrasyonlarını uzun zaman sağlayamazlar. Bir şeyin gerçekten dikkatinizi çekmesi bir istisnadır. Bundan sonra dikkatinizi yoğunlaştırıp merakınızı giderirsiniz. Bir çok durumda elinizdeki işleri değiştirerek işin tamamlanmasını sağlarsınız.

Bu yıl beş tane tutulma yaşanacaktır ve her birinin etkisi altı ay sürecektir Nisan’ın 25’indeki Ay ve kasım’ın 3’ndeki Güneş tutulmaları enerjisini 6. Güneş eviniz olan Akrep burcunda göstereceklerdir. Bu tutulmalar ve Satürn’ün aynı burçta olması sizin kazancınızın artmasına yarayacaktır. Ama bugün kar yapacağım diye gelecekteki kazançlarınızdan vaz geçerken dikkatli olun. Akrep burcundaki iki tutulma ve ayın 9’daki 12. Güneş eviniz olan Boğa burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması sağlık konularına daha fazla eğilmenizi gerektirebilir. Üç tutulmanın enerjisini kullanarak daha sağlıklı bir hayat sürüp stresle mücadele edebilirsiniz. Bu tutulmalar iyi bir amaç için gönüllü olmanıza sebep olabilir. Gelecek için daha fazla plan yapmak için zaman ayırın.

Mayısın 25’inde Ay tutulması 7. Güneş eviniz olan Yay burcuna gerçekleşecektir. Eğer evlenmeyi ya da nişanlanmayı düşünüyorsanız bu tutulma sizi bir dönemece getirecek. Ya ilerleyeceksiniz ya da bağlarınızı keseceksiniz. Veya yakın bir arkadaşınızdan uzaklaşacaksınız ve onunla ortak noktanız kalmadığını göreceksiniz. Bu tutulma sizi yeni bir çok insanla tanıştıracak bu da size yeni romantik ilişkiler getirebilir. Bu yeni tanıştığınız insanlardan biriyle evlenebilirsiniz.

Gruplar, organizasyonlar, sosyalleşme, arkadaşlık Ay tutulması 11. Güneş eviniz Koç burcundayken gündeme gelecekler. Bu tutulmada Yay burcundaki tutulma gibi yeni insanları hayatınıza getirecek. Bu insanlardan biri ihtiyaçlarınızdan birini karşılayacak ve sonra aniden kaybolacak. Bu tutulmada bir kulübe veya sosyal gruba davet edilmeniz yada liderlik yapmanız gündeme gelecektir.

Satürn

Eğer Mayıs’ın 25 ile Haziran’ın 11 arasında doğduysanız Satürn Güneşle 6. Eviniz olan Akrep burcunda buluşacak. Bu evi çalışma ve sağlık evidir. Eğer Mayıs ayının 25’i ile Haziran’ın 2’si arasında doğduysanız Şubat ve Temmuz ayları sizin için önemli aylar olacaktır. Haziran’ın 2’sinden sonra doğmuş olan İkizler burcundakiler için ise Satürn Güneşle Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ve 2014’te bir hafta veya daha fazla süre buluşacaktır.

Çalışma stresi bu geçişe eşlik edecektir. Bunun sebebi yoğun işleriniz, sorumluluklarınız ve yüksek beklentileriniz olacaktır. Ama Satürn’ün Yengeç burcunda Jüpiter ile ve Balık burcunda Neptün ile aynı hizzaya gelmesi size iş yerinizde terfi ve maaşa zam olarak dönecektir. Arzularınızı yeni bir işe atlamadan önce biraz azaltın. Bu fırsatla ilgili iyi ve kötü yanları bir inceleyin ve beklentilerinizi karşılayıp karşılamadığına bakın.

Eğer uzun dönemli bir proje üzerinde çalışıyorsanız Şubat ve Temmuz ayları sizin için önemli olacak. Yılın başlarında harcadığınız enerji yaz aylarında semeresini verecek. Günlük egzersiz için bir plan yapın, bu sizin aklınızı günlük koşuşturmadan alacaktır.

Uranüs

Eğer Mayıs ayının 25’i ve Haziran ayının 4’ü arasında doğduysanız Uranüs Güneşinizle 11. Güneş eviniz Koç burcunda buluşacak. Bu gezegenlerin bir araya gelişleri yeni arkadaşlıkları veya organizasyonlara üyeliği gündeme getirecektir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yeni bir arkadaşınız yeni bir kariyer için yolunuzu açabilir. Sosyalleşme ve iletişimin yararlarından faydalanacaksınız ve sizden değişik olan insanlları yanınıza çekeceksiniz.

Uranüs uzun dönemli ilişkilerinizi gözden geçirmenizi sağlayacak çünkü positif değişime hazırsınız. Aklınızdan Uranüs’ün temasının bir fırsat olduğunu çıkarmayın. Bir yol izlemek yada önünüze çıkan fırsatları değerlendirmek size kalmış durumda. Bu sandığınızdan kolay olacak çünkü Uranüs ve Güneşin teması bağımsızlık ve özgürlük havasını doğuracak. Bu yüzden kendinize bir yol çizmelisiniz ve kişisel gücünüzü yeteneklerinizi değerlendirmelisiniz.

Neptün

Eğer Mayıs ayının 21 ile 25’i arasında doğduysanız Neptün Güneş ile 10. Güneş eviniz olan Balık burcunda temasa geçecek. Neptün bu evide kariyer tercihiniz ve kariyer doğrultunuzu sorgulamanızı sağlayacak. Önünüzdeki her yol iyi gözükebilir fakat bu olayları açıkça görememeniz yüzündendir. Yapacağınız önemli değişikliği 2014 yılına erteleyin.

Bu geçiş sayesinde Neptün, Jüpiter ve Satürn ile bir hizzaya geldiğinde işinizde daha iyi bir pozisyona gelebilirsiniz. Kendinizi çok sıkıntı içinde hissedebilirsiniz ancak aslında öyle değilsiniz. Bu etkilerin çoğu sizinle ve kariyerinizle ilgili. Bütün şevkinize rağmen insanlardan ve kendinizden çok şey istiyorsunuz ama aslında ne yapmak istediğinizi bilmiyorsunuz.

Pluton

Eğer doğum gününüz Mayısın 29’u ile Haziran’ın 2’si arasındaysa Pluton Güneşinizle 8. Güneş eviniz olan Oğlak burcunda temasa geçecek. Bu geçiş mali gücünüzü sınayacak. Parasal açıdan güvencede olsanız da parasal bazı ayarlamalar yapmanız şart. Pluton önceliklerinizi sıralamanın önemine dikkat çekecek. Bu geçiş döneminde kaynaklarınızı, harcamalarınızı, borçlarınızı tekrar gözden geçirin. Proaktif davranarak endişelerinizi daha aza indirebilirsiniz. Diğer taraftan bu yıl kazanımlarınızda olabilir.

Bu yıl Pluton’un geçişi ile ilgili başka şeyler de olacak ve bu güçlü gezegen Mayıs ile Kasım aylarında 11. Güneş eviniz olan Koç burcunda Uranüs ile temasa geçecek. Bu durum beklenmedik harcamalarınızı arttıracak ve gelirinizde değişikliğe sebep olacak hatta para kaybı yaşayacaksınız. Az harcayın çok tasarruf edin. Parasal konularda akıllıca davranın.

Uranüs 11. Güneş evinizde olduğu için bir arkladaşınız borç para veya kefil olmanızı isteyebilir. Bunu yapmayın. Pluton yavaşça 2024 yılına kadar para evinizden geçerken büyük ihtimal kefil olacağınız borçlar üzerinize kalacak demektir. Eğer bir arkadaşınız yatırım yapmanızı isterse hayır demeye çekinmeyin. Aynısını bir kulüp veya sosyal aktiviteye katıldığınızda da gösterin. Şahsen ve kabiliyetlerinizle gönüllü olun paranızla değil.


İKİZLER 2013 OCAK

İlişkilere dikkat!

9. Güneş eviniz olan Kova burcunda bulunan Mars’ın etkisi iş ile alakalı alanlarda gözükecek. Aynı evide ayın 19’unda Merkür’ün belirmesi size gerekli olan bilgileri sağlayacak. Kısa süreli bir kursa, bir seminere veya bir staja gidin veya kendi başınıza çalışın. Bugün öğrendikleriniz en erken gelecek ay işinize yaramaya başlayacak.

İlişkileriniz Ocak ayının ilk haftasında zirveye çıkacak bu dönemde Venüs 7. Güneş eviniz olan Yay burcundan geçecek. Bu romantik anlar geçirmeniz için iyi bir dönem. Aynı zamanda çevrenizdeki her kesin size yardım etmek için hazır olduğunu göreceksiniz.

Ocak ayının ilk günlerinde karşınıza beklenmedik harcamalar çıkabilir. Neyse ki 8. Güneş eviniz olan Oğlak burcundaki Yeni Ay parasal işlerinizin kontrolünü size verecek. 2013 yılının bütçesini bu etkiyi kullanarak yapın, harcamalarınızı kısın yatırımlarınızı ve tasarruflarıızı arttırın. Siz ve eşiniz bu ay ekstra gelirler de elde edebilirsiniz.

İş yerinizdeki ilişkiler sabrınızı zorlayabilir. Dolunay 3. Güneş eviniz olan Aslan burcuna girdiğinde ve 26’sında Satürn 6. Güneş eviniz olan Akrep burcuna girdiğinde stres yükselecvektir. Bakış açınızı koruyunuz ve her şeyde olumlu bir yan bulun.

 

İKİZLER 2013 ŞUBAT

Yenilenme zamanı!

Ayın 10’unda Yeni Ay 9. Güneş eviniz olan Kova burcunda ortaya çıkacak ve yenileneceksiniz. Bir kış veya bahar gezisi düzenleyin veya güzel bir iş gezisine çıkın. Veya merakınızı okuyarak, değişik müzeleri ziyaret ederek, değişik mutfaklardan tadarak tatmin edin.

Ayın 25’inde Dolunay 4. Güneş eviniz olan Başak burcunda ortaya çıkınca aile ilişkileriniz parlamaya başlayacak. Bu gün ailenizle frekanslarınız tutacak. Bu günler bir konuda konuşup ortak karar almak için güzel bir zaman. Bunun yanında uzun zamandır aramadığınız uzak akrabalarınızla da konuşabilirsiniz. Eğer çocuklarınız da evdeyse eğlenmek için komşularınızı eve davet edebilirsiniz.

10. Güneş eviniz olan Balık burcundaki Mars sayesinde ayın 1’inde iki ay sürecek olan yüksek düzey kariyer döneminize gireceksiniz. Ayın ortasına doğru çok iş yükünüz olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bu durum Mart ayında size bir fırsat getirebilir. Ayın 26’sında düşüncelerinizi sakinleştirin. Eğer iş arıyorsanız ayın 12’sinde özgeçmişinizi göndermeye başlayabilirsiniz.

Merkür Balık burcundayken potansiyel iyi bir kariyer dönemine gireceksiniz. İlerlemeden önce yapacaklarınızı açıklığa kavuşturun ve yapacaklarınızı anladığınızdan emin olun. Daha önce yapmış olduklarınızı kontrol edin

 

 

İKİZLER 2013 MART

Kariyer zamanı!

Ayın 17’sinde Merkür 10. Güneş eviniz olan Balık burcuna döndüğünde bilgiler size doğru akmaya başlayacak. Bu size hayatınızda özelikle kariyerinizde yardımcı olacak. Bu daha önce doğmuş olan yanlış anlamaları tamir edebileceğiniz bir dönem olacak.

Mars ayın 12’sinde 11. Güneş eviniz olan Koç burcuna girecek bunu ayın 21’inde Venüs izleyecek. İkisi de sosyal hayatınızı hareketlendirecek ve sizi potansiyel olarak iyi arkadaşlarla tanıştıracak. Venüs bu durumda arkadaşınızı arkadaşı olan biriyle romantik bir ilişkiye sürükleyebilir. Harcamalarınızı bu ay eğlence için fazla açabilirsiniz.

Mart’ın 11’inde Yeni Ay Balık burcundayken dikkat çeken bir figür haline gelebilirsiniz. Ayın 28’ine doğru ufuktaki güzel şeylerin haberlerini alabilirsiniz. Karar alıcılara işinizi ne kadar iyi yaptığınızı gösterebilirsiniz. Ayın 21’inde iş sonrası bir buluşma yeni fırsatları önünüzde açabilir.

Ayın 27’sinde Dolunay 5. Güneş eviniz olan Terazi burcunda bulunurken romantik ilişkiniz bir dönüm noktasına gelecek ve devam etmeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Aynı zaman diliminde bir başka romantik ilişki fırsatı çıkabilir ama bu evliliğe gitmeyecektir. Mart ayının başında eğer çocuklarınız varsa onların internetteki aktivitelerine göz kulak olun.

 

İKİZLER 2013 NİSAN

Uykuya dikkat!

Ayın 15’inden itibaren Venüs 12. Güneş eviniz olan Boğa burcuna giderken hatırınızda kalacak romantik anlar yaşayabilirsiniz. Aşk gezegeni bu gizli güneş evinde iken eşinizle ya da sevgilinizle çok iyi zamanlar geçirebilir birbirleriniz hakkında bilmediğiniz şeyleri öğrenebilirsiniz.

Nisan’ın 10’unda Yeni Ay Koç burcundayken 11. Güneş eviniz pek eğlenceli olmayabilir. Bu ay bir çok arkadaşınızla karşılaşacaksınız. Eğer arkadaş olmak istiyorsanız bu sizin için bir artı olacaktır. Hatta bu sosyal çevrelerde lider bile olmanız istenebilir.

Gelecek altı ay boyunca işiniz hayatınızdaki en önemli şey olmayacak ama belki ikinci şey olacak. 25 Nisan’dan sonraki aylarda Dolunay ve Ay tutulması 6. Güneş eviniz olan Akrep burcundayken çok fazla işiniz olduğunu fark edeceksiniz. Buna hazırlıklı olun. İşlerin can sıkıcı bir biçimde ağır işlemesi diğerlerinin ve sizin sinirlerinizi bozacaktır.

Ayın 20’sinde Mars Boğa burcuna girecek ve bu da kariyeriniz hakkında özel konuşmaları tetikleyebilir, rekabeti göze almalısınız. Bazıları iş yerinde altınızı oyabilir veya yaptığınız işin kredisini üstlenebilir. Uykunuza biraz dikkat etmelisiniz yoksa uykusuzluk bağışıklık sisteminizi çökertebilir.

 

İKİZLER 2013 MAYIS

Ve aşk kapıda!

Bu ay geçmişi telafi için bazı fırsatlarınız olacak. Mayısın 9’unda Yeni Ay ve Güneş tutulması 12. Güneş eviniz olan Boğa burcundayken bunu evrenden size verilmiş bir hediye olarak kabul edebilirsiniz. Kendiniz ve ilgi alanlarınız için biraz zaman ayırın. Ayrıca dolaplarınızı, garajınızı temizleyin.

25 Mayıs tarihinde Dolunay ve Ay tutulması 7. Güneş eviniz olan Yay burcunda olacak ve bu sizin yakın ilişkilerinize ya da eşinizle olan ilişkilerinize yoğunlaşmanızı sağlayacak. Bu tutulma bazı İkizler burcundakiler için düğün planları, diğerleri içinde ruh eşlerini bulacakları bir dönem olacaktır. Bu dönemde birçok insanı etrafınıza çekeceksiniz bunlardan bazıları ömür boyu arkadaşınız olacaklar. Çiftler için bu tutulma beraberlikleri için çok iyi olacaktır.

Bu ay kariyerinizde başarı kazanmanız biraz zor olabilir çünkü insanlar sizi yeterince tanımıyordur. Bu durum Neptün’ün burcunuzdaki etkisinin sonucu olacak ama siz izin vermezseniz böyle olmayabilir. Yapılacak işler listesine bağlı kalın. Ayın ortalarına doğru önemli bir işiniz olabilir.

Ayın 20’sinde Uranüs 11. Güneş eviniz olan Koç burcunda Pluton ise 8. Güneş eviniz olan Oğlak burcunda olacaklar. Bu durumun etkilerini gelecek ay hissedecek olsanız bile mali durumunuzu gözden geçirmeye şimdiden başlamalısınız. Beklenmedik durumlara karşı elinizden geldiği kadar tasarruf etmeye bakın.

 

İKİZLER 2013 HAZİRAN

Şanslı ve paralı bir ay!

Ayın 8’inde Yeni Ay burcunuzdayken yeni yılınız başlayacak. Bir kaç saatinizi geçen yıl ne yaptığınızı düşünmek için ayırın ve geleceğe dair planlar yapın. Bir çok başarınız üzerine planlarınızı yapın ve zorlukların üstesinden gelerek ilerleyin. Kararlılık ve taze enerjiyle her şey mümkündür.

Bütün ay boyunca burcunuzda bulunacak olan Mars enerjinizi artıracak ve Yeni Ayın etkisini çoğaltacak ve size yeni insanlarla tanışma fırsatı verecek. Ama bu gezegen sabırsızlıkları ve ani parlamaları da tetikleyebilir. Konuşmadan veya yazmadan önce iyice düşünün böylece pişman olmazsınız. Bu konu dostlarınız sevdiğiniz insanlar ve çalışma arkadaşlarınızla böyle olacak.

Ayın 25’inde Jüpiter 2. Güneş eviniz olan Yengeç burcuna girecek ve şanslı para günleriniz başlayacak. Bu etki gelirinizi arttrmada çok işinize yarayacak ama kötü yanı harcamalarınız da artacak. Bütçeniz içinde yaşamaya alışın ve fazla parayı tasarruf edin. Amacınız bundan 12 ay sonra daha büyük bir banka hesabı olmalı.

Ayın 26’sından itibaren parasal konularda daha dikkatli olmalısınız çünkü Merkür Yengeç burcunda olacak. Faturalarınızın hepsinin ödendiğine emin olun ve hata olmaması için banka dekontlarınıza dikkat edin.

İKİZLER 2013 TEMMUZ

Mutluluk ve rekabet bir arada!

Temmuz ayı beraberinde Jüpiter’in Yengeç burcunda, Satürn’ün Akrep burcunda ve Neptün’ün de Balık burcunda bir hizaya gelmelerini getirecek. Bu üç gezegenin bir hizzada olması para, iş ve kariyer alanlarında size yeni şanslar ve bolluk getirecek. Ya maaşınız zamlanacak ya da teni bir iş teklifi veya bir terfi alacaksınız. En azından amirlerinizin beğeni ve takdirlerini kazanacaksınız. Olumlu düşünün ve yüksekleri hedefleyin.

Bu ay Venüs’ün 3. Güneş evi olan Aslan burcuna girmesi ve daha sonra 21’inde 4. Güneş eviniz olan Başak burcuna girmesiyle ilişkilerinizde yoğun inişli çıkışlı günler yaşayacaksınız. Temmuz’un ilk günlerinde kardeşleriniz ve komşularınızla bir çatışma yaşayacaksınız. Ayın sonuna doğru ailenizle mutlu anlar geçirebilisiniz ama iş arkadaşlarınızla rekabeti hissedeceksiniz.

Temmuz’un 8’inde Yeni Ay sizin 2. Güneş eviniz olan Yengeç burcunda doğacak ve ayın 13’ünden itibaren Mars aynı burçta bulunacak bu size finansal açıdan bolluk getirebilir. Ama beklenmedik harcamalarınız da olabilir. Bir kaç gezegen Koç burcundaki Uranüs ve Oğlak burcundaki Pluton ile çatışabilir. Harcamalarınızı biraz yavaşlatın ama ayın 10’u ve 28’inde kelepir mallara bakın.

Temmuzun 22’sinde Dolunay 9. Güneş eviniz olan Kova burcunda olacak bu size bir iş seyahati olarak yansıyabilir. Bir yaz tatiline çıkmak istiyorsanız ertelemelisiniz yoksa bu seyahatte valizlerinizi kaybedebilirsiniz veya gideceğiniz uçağı kaçırabilir, geç kalabilirsiniz.

İKİZLER 2013 AĞUSTOS

 

Verimli ve enerjik bir ay!

Ayın 21’rinde 9. Güneş eviniz olan Kova burcunda ikinci Dolunay’ınız ortaya çıkacak. Temmuz ayındaki Dolunay’ın aksine bu seyahati özendirecek. Bir seyahat veya bir tatil planlayın. İkisinden biri sizin ihtiyacınız olan taze enerjiyi size sağlayacak. Ayrıca şehrinizi ve çevre bölgeleri keşfe çıkabilirsiniz.

Yeni Ayın 3. Güneş eviniz olan Aslan burcunda ayın 6’sında ortaya çıkması bu yıl İkizler burcuna çok iyi gelecek. Arkadaşlarınız, akrabalarınız ve komşularınızla ilişkiye girin ve onlarla olabildiğince temasta bulunun. Ayın ortasında bir arkadaşınızın sözü size ilham verebilir ama ayın 11’inde iş arkadaşınızla yapacağınız bir konuşma da sizi üzebilir. Sakin olmaya çalışın.

Bir çok gezegen 4. Güneş eviniz olan Başak burcunu transit geçerken geleceğinizi planlayın çünkü ileride bu planlardan çok şey elde edebilirsiniz. Evde ve ofiste çalışırken çok verimli olacaksınız. Bir tanesinde çalışırken diğeri için enerji toplayacaksınız.

Bu ay Jüpiter, Uranüs ve Pluton bir hizzaya gelmişlerken finansal konular biraz stresli olabilir. Jüpiter ve Pluton para evinizde bulunurken büyük ihtimal çocuklarınızdan kaynaklanan sürpriz masraflar çıkacak. Bir arkadaşınız veya sevgiliniz borç yada kefil olmanızı isteyecek. Çok iyi düşünün çünkü büyük ihtimal bu borç üzerinize kalacak.

 

İKİZLER 2013 EYLÜL

Başarı zamanı!

Ayın 5’inde Yeni Ayın 4. Güneş eviniz Başak burcunda ortaya çıkması sizin için arkadaşlarınız ve ailenizle eğleneceğiniz bir zaman olacak. Ayın enerjisi ayrıca aile işlerinde ve geçen ay yarım kalan projeleri bitirmeniz için ideal. Bu ay organize olabilirsiniz ve ailenizin ve arkadaşlarınızı fotoğraflarını bir albümde toplayabilirsiniz.

Ayın 10’una doğru Venüs 5. Güneş eviniz olan Başak burcundan geçecek bu durumda tanışabildiğiniz kadar arkadaşla tanışın ve sosyalleşin. Merkür aynı şekilde ayın 9’undan 28’ine Başak burcundan transit geçecek. Bu gezegenlerin etkileri Yeni Ayla birlikte çocuklarınızla ve dostlarınızla mutlu anlar geçirmenize yarayacak.

Ayın 19’unda Dolunay Balık burcunda 10. kariyer evinde olacak ve Yeni Ay da yine burcunuzda. İş yerinde kendinizi göstermeniz için bir çok fırsatınız olacak. Ayın 20’sinde terfi yada ikramiye alma şansınız var.

Bu ay fazla hızlı gitmeyin. Mars 3. Güneş eviniz Aslan’dayken bir acele içinde olacaksınız dolayısı ile trafik kazalarına dikkat edin. Ayın 9’u veya 14’ünde yürüyüşünüze bile dikkat etmelisiniz çünkü bir sakatlanma durumu olabilir. Sakince düşünmeyi deneyin.


 

İKİZLER 2013 EKİM

Yatırımlara dikkat!

Mars’ın enerjisini bu gezegen ayın 15inde 4. Güneş eviniz olan Başak burcuna girdiğinde işinize verin. Yapabildiğiniz kadar plan yapın böylece Mars’ın geçişinin ilk haftasında bir çok işler başarabilirsiniz.

Dolunay ve Ay tutulması Ekim ayında 11. Güneş eviniz olan Koç burcunda ortaya çıkacak ve etkisini 6 ay sürdürecek. Bu ay bir çok dostunuzu ve arkadaşınızı göreceksiniz. Popülerliğiniz ve sosyalleşmeniz doruk noktasına çıkacak. Bu tutulma ayrıca arkadaş çevrenizin gelişmesine yardımcı olacak.

Ayın 21’inde Merkür 6. Güneş eviniz olan Akrep burcunda ortaya çıktığında yaptığınız projeyi bir kez daha gözden geçirin. Eğer başka işlerle ilgileniyorsanız ayın 9’unda özgeçmişinizi yollamaya başlayın ancak ayın sonuna doğru cevap alırsınız.

Ekimin 4’üne doğru Yeni Ay 5. Güneş eviniz olan Terazi’deyken yakın arkadaşlarınız ile ya da sevgilinizle ilişkileriniz stresli bir duruma gelebilir. Bu yeni ay Uranüs’le Koç burcunda ve Pluton ile Oğlak burcunda çatışmaya girecek: Çocuklarınızdan kaynaklanan ekstra masraflar ortaya çıkabilir. Özelikle finanasal bilgiler ve yatırımlar konusunda dikkatli olun.

 

İKİZLER 2013 KASIM

Her şey düzene giriyor!

Ayın 10’unda yönetici gezegeniniz Merkür’ün geri dönmesiyle hayatınız tekrar düzene girecek. Bilgi daha rahat akmaya başlayacak projeleriniz hız kazanacak ve aradığınız cevapları bulabileceksiniz. Kasımın sonunda umut veren yeni haberler gelecek.

Kasım ayının ilk dört haftasında Venüs 7. Güneş eviniz olan Yay burcundan geçişini tamamladığında insanlar size doğru çekilmeye başlayacaklar. Sevdiğiniz insanlar için zamanınızı ayırın ve onların sizin için önemini vurgulayın. Kasım ayının sonlarına doğru yanlış anlaşılmaları düzelteceksiniz.

Kasımın 3’ünde Yeni Ay ve Güneş tutulması 6. Güneş eviniz olan Akrep burcunda olacak. Bu 12 aylık geçiş sürecinde işiniz çok önemli bir hal alacak. İş yükü çok ağır olabilir ve sizi sınırlarınıza zorlayabilir. Bu arada sağlığınızı düşünerek sağlıklı bir beslenme, düzenli egzersiz ve düzenli istirahat yapmalısınız. Bu tutulma bazı İkizler için yeni bir iş getirebilir.

Uranüs 11. Güneş eviniz olan Koç burcunda, Pluton ise 8. Güneş eviniz Oğlak burcunda bulunacak. Ayın 1’inde son kez bir hizzaya gelecekler. Venüs’ün ayın ortasında Oğlak burcunda iki gezegenle de çatışmasının sonuçlarını hissedeceksiniz. Bunu bütçenizi sıkı tutmak için bir hatırlatma olduğunu düşünün.

İKİZLER 2013 ARALIK

Yenilik zamanı!

İş yerinde yıl sonu ikramiyesi için dilek tutun. Jüpiter 2. Güneş eviniz Yengeç burcundayken ve Satürn 6. Güneş eviniz Akrep burcundayken işinizle ilgili yeni haberler duyabilirsiniz. Bu ay iş arkadaşlarınızı çok daha yardım sever ve anlayışlı göreceksiniz.

Aralık ayının 2’sinde Yeni Ay Yay burcunda bulunacak. Bu ay bazı İkizler nişanlanabilirler. Yeni Ay Aralık 17’de Dolunay ile tamamlanacak böylece ilişkilerinizin öneminin altı bir kez daha çizilecek. Dolunay size uzlaşmayı getirecek.

Ayın 21’inde Venüs’ün 8. Güneş eviniz olan Oğlak burcunda olması Ocak 2014’e kadar parasal mevzularda ekstra dikkat göstermenizi gerektirecek. Bütün faturalarınızı ödendiğinden emin olun, bütün poliçelerinizi ve finansal yatırımlarınızı organize edin. Diğer taraftan kelepir lüks eşyalar için biraz alış veriş yapın.

Ayın 7’sinde Mars 5. Güneş eviniz olan Terazi burcuna girecek, Uranüs ise 11. Güneş eviniz olan Koç burcunda ortaya çıkacak. Bu dönemde arkadaşlarınızla münakaşadan kaçının.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YENGEÇ

 

22 Haziran - 22 Temmuz


 


 

 

 

 

YENGEÇ

22 Haziran – 22 Temmuz

 

 

Element: Su

Yönetici Gezegeni: Ay Aşk Gezegeni: Satürn Para Gezegeni: Güneş Kariyer Gezegeni: Mars

İş ve Sağlık Gezegeni: Jüpiter

Ev ve Aile Gezegeni: Venüs

Şans Gezegeni: Neptün

İnanç Gezegeni: Merkür

Uğurlu Rengi: Mavi, Gümüş

Aşk, Uyum ve Sosyal Yaşamı Canlandıran Renkleri:Çivit Mavisi, Siyah

Maddi Kazancı Canlandıran Renkler: Altın Sarısı Taşı: Ay Taşı, İnci

Metali: Gümüş Kokuları: Yasemin Uğurlu Günü: Pazartesi Niteliği: Öncü

Uyum İçin gerekli Nitelikler: Duygu kontrolü Erdemleri: Duygusallık, Kendinden Verme, Azim Gereksinimleri: Aile ve evde uyum

Uzak Durması Gereken özellikler: Olumsuz duygular, Aşırı has-

sasiyet

Genelde En Uyumlu Olduğu Burçlar: Akrep, Balık Genelde En Uyumsuz Olduğu Burçlar: Koç, Oğlak, Terazi Kariyer Burçları: Koç

Duygusal Destek Burçları: Terazi

Maddi Başarı Getiren Burçlar: Aslan

Evlilik ve İlişkilerde En Uyumlu Burçlar: Oğlak

Yaratıcılık Katan Burçlar: Akrep

En İyi zaman geçirdikleri Burçlar: Akrep

İnançlarına Katkıda Bulunan Burçlar: İkizler, Balık


 

 

 

 

Genel Karakter

 

 

Yengeç burcunda gezegenler olayların duygusal yönünü gelişti- rir. Gerçek bir Yengeç,duygular demektir. Yengeçduygular yönünden

yoğun bir burçtur.

 

Yengeçler mantığa fazla güvenmezler. Belki de haklıdırlar. Bir düşüncenin ya da eylemin mantıklı olması yeterli değildir aynı za- manda da doğru olduğunuhissedilmesi gerekmektedir. EğerYengeç, bir şeyin doğru olduğunu hissetmiyorsa onu ret edecektir. "Kalbinizi izleyin,” Yengeçlerin sloganıdır. ÇünküYengeç, kalbi ve hisleriyle ha- reket eder. Duyguların gücü düşünceden daha direkt ve hızlıdır. Dü-

şünce dolaylıdır. Duygular ise direkttir.

 

Hayatımız boyunca edindiğimiz tecrübeler çoğu zaman acı verici olduğundan, Yengeçler etraflarında bir duvarörerler ve hassasdoğala- rını korumaya çalışırlar. Yengeç için bu sadece bir inisiyatif meselesi- dir. Yengeçler tanımadıkları insanlarla karşılaşırlarsa ya da düşmanca bir ortamda olduklarını fark ederlerse kabuklarına çekilirler. Diğer insanlar çoğu zamanbu durumdan yakınırlar. Acaba diğerinsanlar bu kabuktan neden yakınırlar?

 

Büyük ihtimal Yengece zarar vermek istiyor ve başaramıyorlardır da ondan. Eğer niyetiniz dürüstse ve eğer sabırlıysanız şikâyetetmeni- zi gerektirecek bir şey yoktur. Bu durumda Yengecin kabuğuaçılacak, onun aile ve arkadaş çevresine kabul edileceksiniz.

 

Eğer Yengeç sizi arkadaş olarak kabul ederse size yaklaşır. Bir Yengecin arkadaşlığını kaybetmeniz için gerçekten çok kötü olmanız gerekir. Eğer bir Yengecin arkadaşı iseniz, ne yaparsanız yapın sizi kaybetmek istemeyecektir. En uç koşullarda bile sizinle bağını kopar- mamaya çalışacaktır.

 

Mali Durum

 

Yengeçlerin diğer insanların ne düşündükleri ve bu şekilde neden düşündükleri hakkındaderin hisleri vardır. Bu iş dünyasında ve çalış-


 

 

ma ortamında önemli bir yetenektir. Bu yeteneğin iyi bir aile kurmak konusunda da büyük faydaları vardır ama en çok iş hayatında işe ya- rar. Yengeçler genellikle aile şirketlerinde büyük servetler edinirler.

Çalıştıkları iş yeri aile tipi bir iş olmasa da öyleymiş gibi davranırlar. Yengeçler iş yerlerinde patronlarını baba figürü, iş arkadaşlarını ise erkek ve kız kardeşleri yerine koyarlar.

 

Eğer yengeç patronsa bütün çalışanlarını çocukları yerine koyar. Yengeçler başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaktan çok hoşlanırlar.

 

Yengeçler genelde şanslı spekülatörlerdir. Özellikle otel ve res- toran gibi işletmelerde çok başarılı olurlar. Tatil köyleri ve gece ku- lüpleri de Yengeçler için karlı iş yerleri olabilir. Deniz kıyısında olan emlaklar Yengeçleri çeker. Genelde sıradan insanlar olsalar da bazen hayatlarını gösterişli şekilde kazanmaktan hoşlanırlar.

 

Yengeçlerin para gezegeni Güneş, finansal konularda istikrarlı ve sabitolmaları gerektiğini gösterir.Yengeçler hislerini iş yaşamlarına karıştırmamalıdırlar. Kendilerine güvenleri ve saygıları vardır.

 

Kariyer

 

Koç burcu, Yengeç burcununkariyer merkezi olan 10. evini yöne- tir ki, bu da sosyal olarak daha aktif ve bağımsız olmaları gerektiğini gösterir. Başka insanları incitmek ve başkaları tarafından incitilmek korkularından dolayı hedeflerini bazen elde edemezler.

 

Yengeçler işhayatlarında özgür olmayı ve istediklerigibi davran- mayı tercih ederler. Yengeçler patronlarının korkusuz olmasını isterler.

 

Bir Yengeç patron konumundaysa geneldebir derebeyi gibi dav- ranır. Bu davranışı altında çalışan insanları korumak içindir. Eğer bu savaşçı ruhlarını kaybederlerse yüksek kariyer hedeflerine ulaşamaya bilirler. Yengeçler çocuklarıçok sevdiklerinden çocuklarla çalışmaya bayılırlar, iyi bir eğitimci ve öğretmen olurlar.

 

Aşk Ve İlişkiler

 

Boğa burcu gibi Yengeçte ciddi ilişkilerden hoşlanır.Yengeçler ilişki ve kişilerin ilişkininiçindeki rollerinin açıkça belirlendiği du-


 

 

rumlardan hoşlanırlar. Evlendiklerinde bu genelde ömür boyu sürer. Sevdikleri insana çok sadıktırlar. İlişki onlar için bir görevdir. İlişki- ye girerler, çünkü istedikleri aileyi yaratmak için başka yol bilmezler. Aile onlar için nihai hedeftir.

 

Bir Yengeceâşıksanız onun duygularını hafife alabilirsiniz. Yenge- cin duygularının ne kadar derin olduğunu öğrenmeniz tahmininizden uzun bir sürebilir. En ufak bir olumsuzluk onları etkileyebilir.

 

Sesinizin tonu, rahatsız olmanız, bir bakışınız veya yüzünüzde gördüğü bir mimik Yengeci sıkıntıya sokabilir.

 

En ufak jestiniz kaydedilip tepki gösterilir. Bu rahatsız edici ola- bilir fakat eğer onlara alışırsanız gerçekten çok iyi bir sevgili ve eş olurlar. Yengeçne söylediğinize değil daha çok o an gerçekten ne his- settiğinize önem verir.

 

 

Ev Ve Aile

 

Bu bölüm Yengeçlerin mükemmel oldukları bölümdür. Ev ortamı ve aile onların sanat eserleridir. Her şeyi sonsuza kadar yaşayacak şe- kilde güzel yaratmayaçalışırlar. Çoğu zamanda bunda başarılı olurlar.

 

Yengeçler ailelerine, akrabalarına ve özelikle annelerine çok bağlı- dırlar. Bu bağları hayatları boyunca olgunlaşarak sürer.

 

Aile bireylerinin başarılı olması onları çok memnun eder. Yengeç- ler çocukları çok severler ve onların her ihtiyaçlarını karşılamaya çalı-

şırlar. Yengeçler çok iyi ebeveynolurlar, özelikleYengeç kadınıbütün burçlar kuşağının en iyi anneleridirler.

 

Yengeçler, kendilerini çocuklarına koşulsuz adarlar. Aile bireyleri ne yaparlarsa yapsınlar Yengeçler sonundaonları affederler, çünküso- nuç olarak onlar bir ailedirler. Aile Yengeçlerin yaşam sebeplerinden biridir. Bu konuda başkalarına öğretecek çok şeyleri vardır.

 

Bu kadar aile odaklı olmaları sonucu Yengeçlerin evleri temiz, dü- zenli ve konforludur. Eski tip mobilyaları tercih ederler fakat aynı za- manda modern konforuda isterler. Yengeçler evlerinde parti yapmaya, evlerinde eğlenmeye bayılırlar.


 

 

2013 YıldızFalı

"Güvenlik ve İyimserlik İçinizden Gelecek”

 

Yılın Olumlaması

 

"Ben kalbimin yolunuizliyorum. Hatalarımı olduğugibi kabul edi- yor, onlardan ders çıkarıyorum.Zaferlerimi evrenin akışınabırakı- yorum. Zamanımı ve enerjimi en etkin şekilde kullanıyorum. Evimde huzur ve barış içindeyim.”

 

Arkadaşlarınızın kalbinizde özel bir yeri var ve yakın çevrenizdeki insanlara kendinizi adıyorsunuz. Yanlarında kendiniz gibi olabildiğiniz insanların sayısı bir kaç kişi. Bu insanlarla olduğunuz anlarda herkesten sakladığınız gerçek siz olabiliyorsunuz. Parti vermek yerine sessiz sakin akşam yemeklerini tercih ediyorsunuz. Birçok Yengeç insanı yeni insanlarla birlikte olmaktan pek hoşlanmaz.

Aile ilişkikleri en önem verdiğiniz ilişkiler ve bu güçlü bağlardan gelen güvenlik sizin için çok önemli. Aile fertleriyle uyuşamadığınız noktalar olsa da akrabalarınızla yakın irtibatta bulunmaktan hoşlanıyorsunuz. En önem verdikleri ilişki türü aile bağı olduğu için çoğu Yengeç kendi ailelerinin olmasını tercih eder.

Fakat ruh eşinizi bulmak biraz zaman alabilir. Çok seçici olduğunuz için biraz zaman alabilir ama doğru insanı bulmak için buna katlanılır. Yengeçler için karşı tarafın arzuları onların kalbini kazanmak için yeterli değil. Siz ilişkiniz için bir güvence istiyorsunuz ve ilişkiyi bitirmek gerektiğinde bunu yapamayabiliyorsunuz.

Bir çok Yengeç burcu ömür boyu ilişki düşünür ve sabırları sonuç olarak hak ettiği ödülü bulur. Karşı burcunuz olan Oğlak burcu sizi çekebilir yada diğer su burçları olan Akrep ve Balık sizin için iyi bir partner olabilir. Koç ve Terazi sizin için iyi bir seçim olmayabilir fakat Boğa ve Başak burçlarının pratikliği sizi cezbedebilir.

2013 yılında kutlama için birçok fırsatınız olacak. Bu yıl kariyerinizdeki kişiler ve size yakın insanlar sabrınızı zorlasalar da dünyanın bir adım ötesinde olabilme şansınız olacak.

Talih gezegeni Jüpiter haziran ayının 24’üne doğruyengeç burcunda olacak ve 12. Güneş evinizde yıl boyunca sürdürdüğü geçişini tamamlayacak. Jüpiter bu konumda sizin koruyucu meleğiniz olacak ve sizi koruyacak. Bu durumu test etmeye kalmayın ama Jüpiter’in en son dakikada yardımınıza geleceğini de unutmayın. Önce kabiliyet ve bilginize güvenin sonra da Jüpiter’e.

Jüpiter burcundayken meditasyon yaparak, müzik dinleyerek iç sesinize ulaşabilirsiniz. İş konularında insiyatifinizi dinleyin. Ama söylediklerinize dikkat edin. Sizi destekliyor gibi gözüken biri altınızı oymaya çalışıyor olabilir. Zor olan şey kimin sizin yanınızda, kimin size karşı olduğunu bulmak olacaktır.

burcundaki Jüpiter altıncı hissinizi güçlendirecek ve ruhani dünyanızı geliştirecek. Bu dönemde çok yardımsever olacaksınız. Ama dikkatli olmanızda yarar var çünkü bazı insanlar bu yardımsever yanınızı suistimal etmek isteyebilirler. İnsanlara yardımseverlik gösterirken seçici olmalısınız.

Şanslı Jüpiter burcunuza Haziran’ın 25’inde yaklaşacak ve yıl boyu etkisini sürdürecek. İyimserliğiniz karşınıza yeni fırsatlar çıkaracak ama hangi fırsatın peşinden gideceğiniz size kalmış. Bu kararı verirken mümkün olduğunca gerçekçi olun.

Hangi kariyeri seçmiş olursanız olun bu kariyer sizin liderlik potansiyelinizi kullanacağınız bir iş ve kariyer olmalı ve bağımsızlığınızı hissettirmelisiniz. Bazı Yengeç burcundakiler girişimcilikte uzman olurlar ya da kendi patronu olabilecekleri gayrımenkul işine girişirler. Eğitim, er Yengeçleri çekse de bütün gün bir masanın ardında oturacakları bir iş Yengeçlere uygun değildir. İş yerinde fırsatları öğrenmek hoşunuza gider. Mutlu, iyimser ve düşüncelerinize değer verilecek bir atmosfer sizi çeker. Ahlaki kurallar sizin için maaşınız kadar önemlidir.

Yengeçler için mali güvence duygusal güven kadar önemlidir. Ev sahibi olmak, uzun dönemli yatırım ve tasarruflarınız sizin ruhunuza huzur verir. İstediğiniz lüks eşyaları kelepir bulmak konusunda bir uzmansınız. Bazen eli sıkılığı fazla ileri götüren ve milyonları olsa bile sefalet içinde yaşayan Yengeçleri bulmak pek de zor değildir.

 

Jüpiter’in burcununzda olması ilişkilerinize de etkiyecek. Özelikle Ağustos ayında bu büyük gezegen 7. Güneş eviniz olan Oğlak burcunda Pluton ile çakışacak. Bu temas romantik kariyer ve şahsi hayatınızda kendisini gösterecek. Tecrübesine güvendiğiniz birine tavsiye vermesi için gidin.

Satürn 5. Güneş mevkiniz romantizm, yaratıcılık ve çocukları temsil eden Akrep burcuna ilerlemeye devam edecek. Bu süreçte ne duyduğunuzun önemi yok çünkü Satürn romantik fırsatlarınızı sınırlamayacak. Ancak bu dönemde fırsatlara karşı daha çekingen davranacaksınız. Bu duyguya itibar edin ve içgüdülerinizi dinleyin. Eğer evliliğe giden bir ilişkiniz varsa Satürn’ün bu geçişi aşkınızı daha da derinleştirebilir.

Bu dönemde anne baba olmak daha zor bir iş haline gelebilir. Satürn size çocuklarınıza hem öğretme hem de onlardan öğrenme fırsatı verecektir. Onlara çok katı davranmayın ve bu dönemi ilerde onlara yararı olacak olan alışkanlıkları öğretmekle geçirin.

Yılın bu zamanı yeni egzersizlere başlamak için ideal bir zaman. Yeni bir spor yada hobi öğrenmeye çalışmalısınız. Bu dönemde yaratıcılığınızı keşfedebilirsiniz özelikle pratik olan ev dekorasyonu, resim, bahçecilik gibi yaratıcı hobiler elde edebilirsiniz. Yaratıcılığınızın elle tutulur sonuçları çok hoşunuza gidecek.

Bu dönemde yatırımlarınız konusunda her zamandan daha fazla tutucu olacaksınız çünkü bu dönemde Satürn’ün geçişi hızlı kararlar yerine uzun dönemli karları tercih etmenizi sağlayacak. Bu geçişi bilginizi arttırmak ve emeklilik için yatırım stratejinizi belirlemede kullanın.

Değişimin gezegeni olan Uranüs 10. Güneş eviniz Koç burcundan geçerken son dakika projelerinden iş değiştirmeye kadar her şeyi bekleyebilirsiniz. Ev ve iş sorumluluklarınızı yerine getirmeye çalışırken kendinizi fazla zorladığınızı anlayabilirsiniz. Biraz ağır gidin. Bu geçiş sona erene kadar yani 2018 yılına kadar sürekli değişen bir ortamda olacaksınız. Uranüs’ün Güneşle temas halinde olduğu zamanlarda her şey değişim halinde olacak. Eğer yeni bir iş peşindeyseniz bunun sizin uzun dönemli çıkarlarınıza hizmet edecek bir iş olmasını sağlayın.

Şirketinizin veya sizin isteğiniz doğrultusunda yeni bir işe yerleştirilebilirsiniz. Bir karar vermeden önce sonuçlarını ailenizi eşinizi ve hayattaki hedeflerinizi göz önüne alarak iyice düşünün. Eğer bir pozisyon değil iş değiştirecekseniz aynı soruları kendinize sorun. Bu sizin için çok iyi bir fırsat olabilir.

Neptün 2025’e kadar 9. Güneş eviniz olan Balık burcundayken okula geri dönmek aklınıza gelebilir veya kariyerinizde size yardımcı olacak ileri bir eğitim almayı düşünebilirsiniz. Eğer bu yoldan ilerlemek konusunda emin değilseniz sadece bir ders alıp merakınızın ne kadar olduğunu test edebilirsiniz. Internetten öğrenme sizin için zaman kazandıran bir opsiyon olabilir. Eğer bulunduğunuz kariyer yolundan memnunsanız yeni bir dil öğrenmek için bir kursa gidin veya ilginizi çeken bir konuyu araştırın.

Neptün 9. Güneş evinizden geçerken bilgi sizin ufuklarınızı genişletmenin bir yolu olacak. Bu dönemde ülkeler ve kültürler hakkında öğrenmek ve seyahat etmek sizi çekebilir. Neptün ayrıca ruhanilikle ilgilidir ve gezegenin bu geçişi devam ederken hayatınızın bu yönü ön plana çıkacaktır. Bu yönünüzü geliştirmek isteyebilirsiniz. Bunun yanında kendinize yardım kitaplarından da yardım alabilirsiniz.

En ağır hareket eden gezegen Pluton Oğlak burcundan geçmeye devam edecek. Sizin 7. Güneş eviniz olan bu burçtan geçişi ilişkilerinizde değişikliklere sebep olacak. Bazı insanlar hayatınıza girecek bazıları ise çıkacaklar. Bunun bazı pozitif etkileri olabilir.. Bütün bu insanlar size ilişkiler hakkında çok şey öğretecekler. Sonuç olarak Pluton’un bu geçişi sizin diğer insanlar hakkındaki planlarınızı etkileyecek. Bu geçişin en iyi yanı sizin için en iyi olanı yapmak konusunda cesaret ve farkındalık sağlamanızdır.

Çok az insan sizin meraklı araştırıcı yanınızı bilse de, siz hiç kimsenin dikkat etmediği bilgileri bulup topluyorsunuz ve gelecekte kullanmak için saklıyorsunuz. Yengeçler çok az unutur. Bunun sebebi çok alakasız gibi gözüken bilgileri toplayıp bir araya getirip bir kompozisyon oluşturmalarıdır. Bu gözlemciliğiniz ve analiz yeteneğiniz sizi diğer insanların önüne geçiriyor.

SAĞLIK:

Bu yıl sağlıklı fakat gezegenlerin konumunda kaynaklan anan evhamlarınız olası özellikle 31 mayıs Merkür burcunuzda 27 haziran 21 temmuz Merkür burcunuzda geri harekete. Olduğu süreçte yersiz endişeler ve korkular kendinizi hasta değilken hastalık enerjisini yoğun bir şekilde yaşamanız olası bu süreçte imkanınız varsa yoga plates gibi egzersizler yapmaya ruhunuzun dinginliğini artırmalısınız.3 haziran Venüs burcunuzda 21 haziran güneş burcunuzda sadece kendinizle ilgilenin.26 haziran Jüpiter burcunuza geçiyor. Kilo almaya ve beden olarak enerjinizi düşürmemeye özen duymalısınız.14 Temmuz mars burcunuza geçiyor. Fiziksel olarak kendinizi aşırı yormaktan kaçının. 8 temmuz da yeni ay burcunuzda.

 

2013 Tutulmaları ve Gezegenlerin etkileri

İnsanlar sizi başkalarına yardım eden, onların nasıl hissettiklerini önemseyen bir insan olarak tanıyor ve sizin nezaketinizden faydalanıyorlar. Bu nedenle bazı insanlar sizi itilip kakılabilecek bir insan gibi zannedebilirler. Ama o kadar da değil. Gerekli gördüğünüzde insanlara karşı durabiliyorsunuz ve çok az zaman geri çekiliyorsunuz. Bu size karşı gelen ve sizin kararlılığınızı küçümseyen insanları hayrete düşürüyor.

Sonuç olarak kişisel dünyanızda güvende olduğunuzda dış dünyada çok iyisiniz. Bu güvenlik arayışınız güçlü aile ilişkileri kurmanıza ve sıcak bir yuvanızın olmasına neden oluyor. Bunların ikisi de kendinize güveninizle ilgili.

Ay yönetici gezegeninizken çok değişkensiniz yani bir an zirvede bir an sa depresyondasınız. Sadece size yakın olanlar gerçek duygularınızı biliyor çünkü ortama hızla uyuyor ve gerçek duygularınızı gizliyorsunuz. Aynı zamanda başkalarının hissedemediği şeyleri siz hissediyorsunuz. Ama tedbirli olmakta yarar var.

Duygusal ve sadık bir insan olarak size karşı yapılmış olan nazik ve düşünceli hareket veya tavırları unutmuyorsunuz. Düşünceli olmak zaman geçse de hatırlanan ve değer verilen bir şeydir. Ama hafızanız size karşı yapılmış yanlış bir hatırayı da unutmuyor ve insanlara ikinci bir şans vermiyor.

Bu yıl dört burca yani Koç, Boğa, Akrep ve Yay burçlarında beş tutulma gerçekleşecektir. Güneş tutulmaları Yeni Ay zamanı ve Ay tutulmaları ise Dolunay zamanı olacak ve etkileri 4 ile 12 ay arasında sürecek.

2013’ün iki tutulması 5. Evinizi aydınlatacak. Bunlardan ilki 25 Nisan’da ve 3 Kasım’da Akrep burcunda meydana gelecek. Bu süreç yaşamınızda çocukları, yaratıcılığı, romantizmi, hobileri ve spekülasyonların altını çizecek. Bunların hepsi hayatınızın içinde bir şekilde aktif olacaklar.

Bu iki tutulma aynı zamanda Akrep burcunda olan Satürn’ün etkisini yoğunlaştıracak. Bu dönemde burcunuzun 5. Evindeki aktivitelere zevk almaktan çok işe yarar bir şeyler meydana getirmek için eğilmelisiniz. Dikkatli olun çocuklarınızın gerçekci olmayan isteklerini tatmin etmek yerine onlarda sorumluluğu arttıran anlamlı kurallar koyun. Devam eden bir ilişkiniz ciddileşmeye başlayabilir ve siz hala elektrik alamadığınız için bu ilişkiyi bitirebilirsiniz. Bu alandaki tutulma Satürn’den kaynaklanan uzun dönemli yatırımlarınızın altını çizebilir.

10 Mayıstaki Güneş tutulması 11. Güneş eviniz olan Boğa burcunda gerçekleşecek. Hayatınıza yeni insanlar girebilirler ve tutulmanın sonucunda yeni arkadaşlıklarınız olabilir. Bu dönem arkadaşlar ağı kurmak, takım çalışması ve sosyal hayat için ideal.. Bir başka açıdan bu tutulma kişisel ve kariyer hedeflerinizi tekrar gözden geçirmenizi sağlayabilir.

Diğer iki Ay tutulması Mayıs’ın 25’inde Yay burcunda 6. Güneş evinde ve Ekim’in 18’inde Koç burcunda 10. Güneş evinizde sizin iş ve kariyer alanlarını etkileyecektir. Bu ikisi size yeni bir iş teklifinin gelmesini sağlayabilir. Mayıs ayında Ay tutulması Yay burcundayken dikkatli olun. O gün olan şeyler ilerde 2014’ün ilk günlerinde olacak bazı olaylar hakkında size ipucu verebilir.

Satürn

Eğer doğum gününüz Haziran’ın 26’ sı ile Temmuz’un 12’si arasındaysa Akrep burcundaki Satürn 5. Güneş evinizde Güneşle temasa geçecek. Bu size olumlu yönde etkileyecek. Bu olay sizin kişiliğinize biraz ağırlık katacak. Eğer hayatı biraz fazla ciddiye aldığınızı fark ederseniz şaşırmayın. Bu an tekrar yola girmeniz ve elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken andır.

Eğer Haziran’ın 26’sı ile Temmuz’un 3’ü arasında doğduysanız Satürn’ün etkisi en fazla olacaktır Yılın son üç ayında ve yine 2014’te Satürn’ün etkisi en belirgin hale gelecektir.

Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu yıl bu isteğiniz gerçekleşecek. Şu anda çocuğu olanların çocukları da ekstra ilgi ve şefkat görecekler. Ergenlik çağındaki çocuklarınız duygusal yaklaşımlarınıza daha fazla ihtiyaçları vardır. Çocuklarınızla arkadaşça bir ilişki onlarla daha iyi iletişim kurmanıza neden olacaktır.

İlerisi için plan yapmalısınız ve çocuklarınızla ilgili ilerde yapacağınız harcamaların kaynağını bugünden bulmalısınız. Eğer mümkünse bütçenizi zorlayarak çocuğunuzun içindeki yeteneği ortaya çıkarmak için onları kurslara, kulüplere yazdırmalısınız. Üniversite harcamaları bir tartışma konusu olabilir ve bu kaynağı Haziran ayında Satürn Jüpiter’le sizin burcunuzda bir hizzaya geldiğinde ve Neptün Balık burcundayken halledebilirsiniz. Biraz daha yaratıcı düşünmeniz size ve çocuğunuza da yardımcı olacaktır ama kredi veya burs sözleşmesini dikkatli okumanız lazım.

Satürn sizin yatırımlarınız konusunda da dikkatli olmanızı gerektirecektir. Aslında muhafazakar bir yatırımcı olmanıza rağmen Jüpiter Haziran ayında burcunuza girdiğinde risk almak isteyeceksiniz. Yatırımlarınızın veya emeklilik için topladığınız paraların değerinin azaldığını görebilirsiniz. Eğer durum buysa endişelenmeyin ilerde düzelir. Eğer bir hobinizi ek bir gelir haline dönüştürmek isterseniz her şeyin durulacağı bir veya iki yıl bekleyin.

Uranüs

Eğer Haziran’ın 26’sı ile Temmuz’un 3’ü arasında doğduysanız Uranüs Güneşinizle 10. Güneş eviniz yani kariyer ve statü evi olan Koç burcunda temasa geçecek. Uranüs ani bir kariyer değişikliğini tetikleye bilir yeni bir işe yada iş yerinde işten çıkarmalara maruz kalabilirsiniz. Öyle ya da böyle iş hayatınızda değişiklikler olacak.

Uranüs’ün Güneşle teması sizin özgürlük ve bağımsızlık isteklerinizi çoğaltacak. Bunu evrenin sizi olağan kişiliğinizden bir adım çıkararak fiziksel, akılsal ve duygusal yönden yeniden yapılandırması olarak görebilirsiniz. Perspektifinizdeki bu değişim Jüpiter’in de yardımıyla kendinize güveninizi arttıracaktır.

Ama bu Uranüs Güneş temasının olumsuz yönleri de olacaktır. Kendinizi özgürleştirmek için atacağınız adımlar işiniz zor duruma düştüğünde kaçmanızı gündeme getirecektir. Bu yaptığınız şeyi haklı çıkarabilecek olsanız dahi başka alternatiflere yönelebilirsiniz. Bu temasın en olumlu etkisi size en iyi olmak konusunda enerji vermesi olacaktır.

Neptün

Eğer Haziran’ın 20’si ile 26’sı arasında doğduysanız Neptün Güneş’le 9. Güneş eviniz olan Balık burcunda bir araya gelecektir. Bu sürecin olumlu bir yanı kendinize ve becerilerinize güveninizi arttırmak olacaktır. Jüpiter ve Satürn’ün geçişleri gibi bu geçişte kendinize ve yeteneklerinize inancınızı pekiştirecektir. Satürn’e Jüpiter ve Neptün’e dayandığınız kadar dayanın çünkü Satürn öteki iki gezegeni dengeleyerek gerçekleri görmenizi sağlayacaktır. Geleceğe gerçek, doğru ve pratik bir açıdan bakın ve gerçekten neler elde edebileceğinizi düşünün.

Seyahat ve eğitim bu yıl çok zevkli olabilir ve değişik kültürler, halklar ya da değişik mutfaklarla tanışabilirsiniz. Daha fazla eğitim almayı ciddi olarak düşünün. Bu size ileriki kariyerinizde yardımcı olabilir. Öğrenme istediğinizi okuyarak, televizyon seyrederek, organizasyonlara dahil olarak tatmin edebilirsiniz. Yardım kurumlarında gönüllü çalışmak başkalarına yardımı dokunduğu kadar size de yardımcı olacaktır. Çocukken öğrendiğiniz din bilgileriyle pekiştireceğiniz maneviyatınız bu günlerde ağırlığını arttıracak.

Pluton

Eğer Haziran’ın 30’u ve Temmuz’un 4’ü arasında doğdunuzsa Pluton Güneşinizle 7. Güneş eviniz olan Oğlak burcunda temasa geçecek. Bu neyseki hayatınızda bir kez gerçekleşecek olan zorlu bir geçiş olacak. Pluton dokunduğu her şeyi değiştiren ve dönüştüren bir gezegendir. Siz ya da hayatınızda önem verdiğiniz kişi gelecek yıl iyice değişecek. Bu insanla ilginiz ya derinleşecek ya da bitecek Pluton için bunun ortası yoktur.

Pluton sadece ilişkinizi değil ilişkideki perspektifinizi değiştirmenizi de gerektirecek. Bu süreç zorlu ve sıkıntılı olacak. Ama bu değişimden Pluton’un istediği gibi daha akıllı ve güçlü olarak çıkacaksınız. Zaten Pluton’un etkisinden geçmiş herkes daha akıllı ve daha güvenli biri olarak çıkmıştır.

Pluton yüzünden daha iyi beslenmeye ve daha çok egzersiz yapmaya başlayacaksınız. Bu gezegenin etkisi kötü alışkanlıklarınızı iyi alışkanlıklarınızla değiştirmeniz olacaktır.

Pluton bu yıl 10. Güneş eviniz olan Koç burcunda Uranüs’le bir araya gelecek ve aynı zamanda Güneşle de ilişkiye geçecek. Bu yüzden müdürleriniz veya çalışma arkadaşlarınızla çatışabilirsiniz. Kendinizi böyle bir durumda bulursanız her şeyi belgelemeye dikkat edin. Bütün şirket kurallarına uyun, söylenmemesi gereken bir şeyi kesinllikle söylemeyin.

Gezegenin bu geçişi ekonomik sıkıntılar nedeni ile iş yerinizde işten çıkarmaları gündeme getirebilir. İşten çıkarılanların içinde olmasanız da artan iş yükü ve stres canınızı çok sıkacak. Stresinizi atmanın bir yolunu bulun ve eşinizin yardımını desteğini alın. Onun bu yardımına karşılık verin. Böylece ilişkiniz sağlamlaştıracaktır.

 


YENGEÇ 2013 OCAK

Talihli bir aya hazır mısınız?

Yılın ilk haftasında 6. Güneş eviniz olan Yay burcunda Venüs’ün olmasının avantajını yaşayacaksınız. Bu sizin çalışma arkadaşlarınız arasında popülerliğinizi arttıracak. İş arkadaşı grubunuzla tatil sonrası bir gece dışarıda eğlenebilirsiniz. Artık daha iyi tanındığınızdan daha güçlü ilişkiler kurabilirsiniz.

Ayın 11’inde Yeni Ay 7. Güneş eviniz olan Oğlak burcunda bulunacak ve kişisel ilişkileriniz çok önem kazanacak. Bu sizin için talihli bir durumdur. Ama ayın 4, 6, 10 ve 17’sinde patronunuz ve diğer amirlerinizle çatışmayın. Size verilen projenin açıklanmasını isteyin ve istenilen sonucu bildiğinizi var saymayın.

Mars bu ay 8. Güneş eviniz olan Kova burcunda yani bu ay geliriniz artabilir. Bu çok iyi olacak çünkü aileniz ve çocuklar bütçenizi bu ay biraz zorlayabilirler. Özelikle yatırımlarınız hakkında biraz sabırlı olun. Bu ay ekstra para kazanacağınız fırsatları bulacaksınız.

Ocağın 26’sında Dolunay 2. Güneş eviniz olan Aslan burcundayken bazı zor parasal kararlar alacaksınız. Masrafları kısmak birinci önceliğiniz olacak. Bu yüzden 2013 için detaylı bir bütçe yapın ve daha çok tasarruf edip daha az harcayın. Dikkatli alış veriş ve eli sıkı olmanız size kelepir mallar bulmanızı sağlayacak.

 

YENGEÇ 2013 ŞUBAT

Enerji dolu bir ay!

Bu ay 9. Güneş eviniz Balık burcunda dolaşan Mars size enerji verecek. Bu enerjiyi bilgi toplamada kullanabilirsiniz ve bu bilgileri kullanarak ikinci seviyeye geçebilirsiniz. Daha fazla tecrübeniz oldukça ve konu hakkında bilgi topladıkça anlayışınız da gelişecek. Kısa bir kurs veya konferans gelecek aylarda çıkacak olan kariyer fırsatı için bilginizi arttıracaktır.

Ayın 25’inde Dolunay 3. Güneş eviniz olan Başak burcunda bulunacak ve bir çok insanla etkileşim içinde olacaksınız. Bunların çoğu Balık burcundaki Mars’ın etkisini arttıracaktır. Akrabalar ve komşularla ilişkileriniz önem kazanacak ve diğerleri ile başka projelerde bir arada bulunacaksınız.

Şubat ayının 10’unda Yeni Ay 8. Güneş eviniz olan Kova burcunda bulunacak ve aile geliriniz, aile borçlarınız ve sigortanız üzerinde duracaksınız. Eşiniz Yeni Ay sayesinde ek bir gelir elde edebilir ancak bunu harcamak için sabırsız olmayın çünkü bir kaç gün sonra yeni masraflar çıkabilir.

Merkür ayın 23’ünde Balık burcuna girecek ve gelecek üç hafta bu evide bulunacak. Eğer bu ay seyahat planladıysanız Merkür Balık burcuna girmeye başlamadan seyahate gitmeyi planlayın. Hukuksal işlemlerinizde gecikmeler veya karışıklıkla olabilir dolayısı ile bu durumda bir belge imzalamaktan kaçının.

 


YENGEÇ 2013 MART

Uyanık olmanız gereken bir ay!

Mart’ın 11’inde Yeni Ay 9. Güneş eviniz olan Balık burcunda ortaya çıktığında maceracı ruhunuz canlanacak. Merkür aynı burçta ayın 17’sine kadar olacak ve eğer seyahat etmek istiyorsanız bunu bu tarihten sonraki bir tarihe almanız daha iyi olacaktır. Ayın 7’sinde ay sonu yapmanız gereken bir iş gezisi gündeme gelecek. Mart ayının sonuna doğru eski bir okul arkadaşınızdan bir toplantı haberi alabilirsiniz.

Merkür ayın 17’sine doğru hareketine devam ettiğinde yakın zamandaki bir yanlış anlaşmazlık çözümlenecek. Çok daha kolay biçimde eksik olan bilgiyi bulacak ve sorularınıza cevap alacaksınız. Eğer çocuklarınız üniversiteye kabul cevabı bekliyorlarsa ayın 28 veya 29’unda bu cevabı alacaklar. Yeni Ay doğmadan bütün evraklarınızın tam olup olmadığını kontrol edin.

Ayın 12’sinde Mars 10. Güneş eviniz olan Koç burcuna girecek onu ayın 21’de Venüs takip edecek. Bu iki gezegen de kariyeriniz için çok iyi olacaklar. Ayın sonuna doğru ani bir terfi veya iş yerinizde size zorluk çıkarılmasını bekleyebilirsiniz. İş yerinde değişiklik muhtemel. Sizin veya iş arkadaşlarınızın işleri değişebilir. Gelecekte sizi ne beklediğine dair ipuçları ayın 22’sinde belli olacak.

Mart’ın 27sini izleyen iki haftada dolunay Ay 4. Güneş eviniz olan terazi burcunda bulunacak ve ev yaşamı sizin sabrınızı deneyecek. Bugünlerde sigortanızı gözden geçirin. Bu dönem evden çalışarak bir şirket kurma planınız olacak ama sonuçlar fazla olumlu olmayacak.

 

 

YENGEÇ 2013 NİSAN

Dengede olmaya niyet edin!

Ayın 20’sinde Mars 11. Güneş eviniz olan Boğa burcuna girecek ve bu hareket Mayıs ayının sonuna kadar sosyal hayatınızı renklendirecek. Bir çok akşamınızı ve hafta sonunuzu arkadaşlarınızla buluşmak ve yeni arkadaşlar bulmak için ayıracaksınız. Bu geçiş arkadaşlıklar, iş ilişkileri kurmak için ideal bir süreçtir. Bir kulüp veya takım projesinde lider olmanız sizden istenebilir.

Hem olumlu hem de olumsuz gezegen etkileri iş veya kişisel ilişkilerinizi etkileyecek. Bunların en güçlüsü Nisan ayının son iki haftasında kendini hissettirecek. İş yerinizde insanlarla karşı karşıya gelmemek ve ilişkilerinizi düzgün götürmek için elinizden geleni yapacaksınız. Bir arkadaşınız sizi yüz üstü bırakabilir ve tecrübelerinizden öğrenebilirsiniz.

Nisan’ın 10’unda Yeni Ay 10. Güneş eviniz olan Koç burcunda bulunacak ve bu sizin kariyerinizi önemli bir seviyeye çıkaracak. İnsanlar size daha fazla dikkat edecekler. Merkür’ ün aynı burca girmesiyle ayın 13’ünde insanların daha fazla gözüne gireceksiniz. Bu dönemde amirlerinizi etkilemek için her türlü şansınızı kullanmalısınız. Ama çok hırslı olduğunuzu amirlerinize hissettirmeyin.

Ayın 25’inde Dolunay ve Ay tutulması 5. Güneş eviniz Akrep burcunda olacak. Bu bazı Yengeç burcundakilerin duygusal ilişkilerini bitirmesini, diğerlerinin arkadaş gruplarıyla birlikte olmalarını sağlayacak. Eğer çocuğunuz varsa çocuklarınızı aktivitelerine çok dikkat edin ve çocuklarınızın arkadaşlarının ailelerini tanımaya çalışın.


YENGEÇ 2013 MAYIS

Mucizelere hazır mısınız!

Ayın 9’undan itibaren Venüs 12. Güneş eviniz olan İkizler burcundan geçecek. Bunu fırsat bilerek eşinizle evde yada yolculukta romantik anlar yaşayın. Ayın 28’i özelikle çiftler için güzel dakikaların yaşanacağı bir gün olacak. Eğer ciddi bir ilişkide iseniz gelecek ve evlilik hakkında konuşmalısınız.

Mayısın 10’undaki Yeni Ay ve güneş tutulması 11. Güneş eviniz olan Boğa burcunda olacak. Bu ay sosyal trendleriniz devam edecek. Arkadaşlarınıza katılın ve sizin için en çok anlam ifade eden arkadaşlarınızla toplanın. Ayın 6’sında bir arkadaşınız veya arkadaş grubunuzda sinirli anlar da yaşanabilir. Bu yüzden toplantıyı terk edebilirsiniz ama daha sonra pişman olmayacağınıza emin olun.

Ayın 1’inden 30’una kadar Merkür 12. Güneş eviniz İkizler burcundan geçerken önemli kariyer bilgileri alabilirsiniz. Bunları iyice gözden geçirin çünkü bazıları gerçeği çarpıtıyor olabilirler. Dolunay ve Ay tutulması 6. Güneş eviniz Yay burcunda ortaya çıkabilir ve iş hayatınızı gelecek 6 ay boyunca etkileyebilir. Organize olun ve karınızı maksimuma taşıyın.

Ayın 20’sinde Uranüs 10. Güneş eviniz Koç burcunda ve Pluton 7. Güneş eviniz olan Oğlak burcunda bulunacak. Altıncı hissiniz bu günlerde sizin için çok önemli hale gelecek

 

YENGEÇ 2013 HAZİRAN

 

Talih, şans ve bolluk sizinle!

Haziran’ın 25’inde Jüpiter burcunuza girecek ve bu size yıl boyu talih, şans ve bolluk getirecek. En büyük zorluğunuz hangi fırsatı değerlendirmek için karar vermeniz olacak. Dikkatli seçim yapın. En iyinin iyisini seçin. Bundan sonra bu pozitif gezegen etkisini maksimum güven ve şevkle karşılayacaksınız.

Dolunay 7. Güneş eviniz Oğlak burcundayken ilişkileriniz aydınlık olacak. Yeni insanlarla tanışacaksınız ve arkadaş grubunuza yeni insanlar katacaksınız. Ayın enerjisi eşiniz ve sevdiklerinizle zaman geçirmenizi gündeme getirecek.

Bu ay Uranüs 10. Güneş eviniz Koç burcunda iken ve Pluton 7. Güneş eviniz olan Oğlak burcundayken iş yerinizde iş arkadaşlarınız ile aranızdaki tansiyon yükselebilir. Ayın 7’sinde ve 10’unda tartışmalardan kaçının. Profilinizi düşük tutun ve eğer konu sizin geleceğinizi etkileyecek bir şey değilse arkadaşlarınızın işlerine karışmayın.

Jüpiter burcunuzdayken kendinize yeni bir yol haritası belirleme evresine girdiğinizde Merkür de burcunuza girecek. Bu yüzden yeni yapacağınız hareketleri ertelemelisiniz. Bunu evrenin size verdiği ekstra zaman olarak görün ve bugün ile 2014’ün Yazı arasında elde etmek istediklerinizi dikkatlice düşünün.

 


YENGEÇ 2013 TEMMUZ

Mutlu bir ay!

Jüpiter, Satürn ve Neptün’ün bir hizzaya gelmesi bu ay sevinmeniz için her olanağı size verecek. Bunlar arasında yeni bir iş fırsatı, çocuklarınız ve onların başarıları gibi sizi gururlandıracak olaylar veya güzel seyahat gibi şeyler bulunabilir.

Venüs ayın 22’sinde 3. Güneş eviniz Başak burcuna doğru ilerleyecek ve bunun sayesinde karşılaştığınız herkesi etkileyebileceksiniz. Çok zor kişilerle bile bir ortak nokta bulabileceksiniz. Ayın 26’sında eğer biri size çok fazla fırsat sunarsa dikkatli olun. İyi niyet her zaman elde etmek istediğiniz şeyler için yeterli olamayabilir.

Bu ay hem bütçenizi sıkmanız hem de zorlamanız gerekecek. Dolunay’ın ayın 22’sinde 8. Güneş eviniz Kova burcunda olmasının sonucu bu gelişmeler yaşanacak. Ayın başlarında Venüs’ün ikinci güneş eviniz olan Aslan burcunda olması size ekstra para kazanma fırsatı verecektir. Harcadığınızdan fazlasını tasarruf edin.

Mars ayın 13’ünde burcunuza girdiğinde dikkatli olmalı ve inisiyatifinizi kullanmalısınız. Mutfakta veya aletlele çalışırken dikkatli olun yoksa kendinizi yaralayabilirsiniz. Bu dönemde yatmadan önce biraz gevşeme egzersizleri yapın ve kafeini hayatınızda azaltın.

 

YENGEÇ 2013 AĞUSTOS

 

Doğayla bütünleşin!

Bu ay kendinize bir kaç gün ayırın. Ayın 15’inde Venüs 3. Güneş eviniz Başak burcunda ve ayın 23’ünde Merkür yine aynı burca giriyor bu yüzden yakın yerlere geziler ya da bir kaç günlük tatil planlamalısınız. Bu geziler vücunuzu ve ruhunuzu tazeleyecek, arkadaşlarınızla bir araya geleceksiniz.

Üç burcu birden geçen Merkür sayesinde bu ay bir ilişkinin her yönünü yaşayacaksınız. Bunun sonucu olarak eğer çocuklarınız varsa onlara para idaresini öğretin. Akrabalarınız dostlarınız ve iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizi sağlamlaştırın. Ama dikkatli olun bazı insanlar sizden gerçekleri saklıyor ve sadece duymak istediklerinizi söylüyor olabilirler.

Yeni Ayın Ağustos’un 6’sında 2. Güneş evinde Aslan burcunda, Dolunay’ın ise ayın 20’sinde 8. Güneş evi Kova burcunda olması sonucu dikkatiniz parasal mevzulara kayacak. Bütçenizi güncelleyin ve tasarruf ve harcama alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Sigorta poliçenizi gözden geçirip süresinin dolup dolmadığını anlayın. Ayın enerjisi sizin ve eşinizin maaşınıza bu ay ikramiye getirebilir. Ayrıca eskiciye satacağınız eski eşyalarınızdan iyi para alabilirsiniz.

Ağustos ayının son günü bir hizzaya gelen Jüpiter-Pluton ve Uranüs bu ay ev ilişkilerinize gerilim getirebilir. Her şeyi kendiniz tamir etmeye çalışırken diğer insanlardan da yardım isteyin.

 


YENGEÇ 2013 EYLÜL

 

Bütçe zamanı!

Eğer geçen ay geziye, tatile çıkmadıysanız ayın 5’de Başak burcunda doğacak olan Yeni Ay ve ayın 19’unda Balık burcunda olacak olan Dolunay size pek çok seyahat fırsatı verecek. Yeni Ay eğitim için fırsat sunarken Dolunay ise sizi yeni bir kursa gitmeniz veya kariyer yetenekleriniz geliştirmeniz doğrultusunda yüreklendirecek. Ayın enerjisini yeni bir araç satın almakta kullanabilirsiniz.

Ayın 11’inde Venüs 5. Güneş eviniz olan Akrep burcuna ilerlerken romantizm ağırlık kazanacak. Bu ay Yengeç burcundakiler için aşık olunacak bir zaman. Ruh eşinizi bulduğunuzu düşünseniz de opsiyonlarınızı açık tutun. İlk görüşte beğendiğiniz kişi ile ilişkiniz uzun sürmeyebilir.

Mars Eylül ayında Aslan burcunda olacak ve bu da size gelirlerinizi arttırma inisiyatifi verecek. Aklınızda her zaman bütçeniz olmalı çünkü Mars bu ayda harcama isteğinizi da teşvik edebilir. Ayın sonunda alış veriş yapmayı bırakın ve eğlence bütçenizi gözaltında tutun.

Merkür gezegeni Terazi burcundayken aile ve ev ile ilgili konular önem kazanabilir. Bazen düşüncelerinizi kendinize saklamak daha iyidir. Ayın 14’ünde dokunaklı konulardan kaçının.

 

YENGEÇ 2013 EKİM

Kariyer fırsatlarını görün!

Venüs ayın 5’inde Akrep burcundaki geçişini tamamlayacak ve 6. Güneş eviniz Yay burcuna ilerleyecek. Bu ay sizin için romantizm getirecek ve iş yerinizde popülerliğiniz artacak. İş arkadaşlarınız sizin fikirlerinizi kabul edecekler ve ihtiyaç duyduğunuz bir anda size yardım edecekler.

Merkür ayın 21’inde çocukları ve aşkı temsil eden akrep burcuna girecek. Çocuklarınızı gündelik programları biraz karışabilir veya okulla ilgili konularda karışıklık olabilir. Onların ödevlerini kontrol edin ve okul projelerini zamanında yapmalarına yardım edin. Eğer biri ile görüşüyorsanız bu ilişki biraz soğuyabilir. Bu size duygularınızı gözden geçirmek için zaman verecektir.

Ekim ayının 19 zunda Venüs’ün Yay burcunda olması ve Dolunay ile Ay tutulmasının Koç burcunda bulunması kariyeriniz için çok iyi olacak. Gerçekten de amirlerinizden birinin dikkatini çekeceksiniz. Her gün elinizden gelenin en iyisini yapın ve çok iyi bir performans gösterin.

Ekimin 5 i Yeni Ay Terazi burcundayken aile içinde sorunlar devam edecek. Bu problemler bir ebeveyn ile ilgili olabilir veya bir arkadaşınızla ilişkinizi kesebilirsiniz. Her halükarda bu evinize yeni birini kabul etmek için iyi bir zaman değil. Özelikle romatik bir ilişki için kötü bir zaman.

YENGEÇ 2013 KASIM

Duygu ve düşüncelerinize inanın!

Kasım ayının 3’ünde Yeni Ay ve Güneş tutulmaları Akrep burcunda olurken ayın 17’sinde Dolunay Boğa burcunda doğacak ve bu sosyal hayatınıza bir katkı sağlayacak. Bu süre zarfında sizi görmek isteyen bütün arkadaşlarınızı görmek biraz maharet isteyecek. Kasımın ilk günlerinde bir arkadaşınızın arkadaşı ile romantik bir ilişkiye başlaya bilirsiniz.

Ayın 5’inden itibaren Venüs Oğlak burcundayken yakın bir ilişkinizde inişler ve çıkışlar görülebilir. Bunun iyi tarafı olarak bu insanın şevk ve azmi size yeni işler yapmakta ilham verebilir. Ama bu arada ilişkilerinizde itildiğinizi ve çekildiğinizi hissedebilirsiniz. Sonuç olarak başkalarının düşüncelerine inanacağınıza kendi düşünceleriniz doğrultusunda gidin.

Bu ay alış veriş yapacaksanız kelepir mallar bulabilirsiniz. Ayın 3’ünde dışarıdan 19’unda ise internetten alış veriş yapın. Ama ayın 13, 24 ve 28’inde alış veriş yapmaktan uzak durun.

Kasım ayının 1’inde Uranüs ve Pluton bir hizzaya gelecekler ama etkileri bu ayın sonunda ortaya çıkacak. Bu ay zor ve tartışmacı insanlardan uzak durun ve sakinliğinizi koruyun. Gezegenlerin bir hizzaya gelmeleri karşılıklı anlayışı temsil etmektedir.

YENGEÇ 2013 ARALIK

Yaratıcı bir ay!

Aralık ayında Jüpiter ve Satürn’ün Akrep burcunda aynı hizzaya gelmesinin olumlu etkileri olacak. Bu günler çocuklarınızla geçireceğiniz ve yaratıcı aktivitelerde bulunacağınız bir zaman olacaktır.

Venüs ilişkilerin gezegenidir ve ayın 21’inde Oğlak burcunda gerilemeye başlıyor. Bu evi ilişkilerinizin evidir. Yalnız bu dönemde dostlarınız veya iş arkadaşlarınızla aranızda yanlış anlaşmalar olabilir. Venüs Şubatın 1’nde geri dönene kadar önemli ilişkilerinizde önemli kararları eteleyin.

Ayın 3’ünde Yeni Ay Yay burcundayken ve Merkür aynı burçta ayın 4’ünden 23’üne kadar bulunurken iş yerinizde aşırı meşgul olabilirsiniz. Bu sizin parlamanız için önemli bir fırsat. Ayın 6’sına doğru detayları iki kez kontrol edin. Çünkü bazı şeyleri veya randevuları atlamış olabilirsiniz.

Ayın 7’sinde Mars Terazi burcuna girdiğinde evde yaptığınız tamiratlarda kaza olmasından kaçının. Ayın sonuna doğru mutfaktaki elektrikli aletlere özel olarak dikkat edin.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASLAN

 

 

23 Temmuz - 23 Ağustos


 


 

 

 

 

 

 

 

ASLAN

23 Temmuz – 23 Ağustos

 

Element: Ateş

Yönetici Gezegeni - Güneş Aşk Gezegeni: Uranüs Para Gezegeni: Merkür Kariyer Gezegeni: Venüs

İş ve Sağlık Gezegeni: Satürn

Ev ve Aile Gezegeni: Plüton

Uğurlu Rengi: Altın sarısı, Turuncu, Kırmızı

Aşk, Uyum ve Sosyal Yaşamı Canlandıran Renkleri: Mavi, çivit

Mavisi, Siyah

Maddi Kazancı Canlandıran Renkler: Sarı, Turuncu

Taşı: Kehribar, Sarı Elmas

Metali - Altın

Kokuları: Bergamot, Misk, Portakal Çiçeği

Uğurlu Günü: Pazar

Niteliği: Sabit

Uyum İçin gerekli Nitelikler: Tevazu

Erdemleri: Liderlik, Özgüven,Bonkörlük, Yaratıcılık, Eğlence Aşkı Gereksinimleri: Eğlence, Şöhret

Uzak Durması Gereken Özellikler: Kontrol Duygusu,Kibir, Küs-

tahlık

Genelde En Uyumlu Olduğu Burçlar: Yay, Koç

Genelde En Uyumsuz Olduğu Burçlar: Akrep, Kova, Boğa

Kariyer Burçları: Boğa

Duygusal Destek Burçları: Akrep

Maddi Başarı Getiren Burçlar: Başak

Evlilik ve İlişkilerde En Uyumlu Burçlar - Kova

Yaratıcılık Katan Burçlar: Yay

En İyi zaman geçirdikleri Burçlar –Yay

İnançlarına Katkıda Bulunan Burçlar: Koç, Yengeç


 

 

 

 

Genel Karakter

 

 

Aslanı düşündüğünüzde kraliyet ritüellerini ve asaleti hatırlama- lısınız. Böylece Aslanların karakterleri hakkında fikir edinip,onları anlayabilirsiniz. Birçok aslan burcu insanı bu şekilde davranmasa da hepsi aslında bu şekilde olmak isterler.

 

Bir kral örneklerle ya da uzlaşmayla yönetmeye kalkmaz, o ira- desiyle yönetir. Onun iradesi kanundur. Kişisel zevkleri tebaası tara- fından taklit edilen bir stil halini alır. Bir kral hayattan öte bir şeydir. Aslan’ın olmak istediği de budur.

 

Eğer bir Aslan’ınkişisel iradesine karşı gelirseniz bu ciddi bir so- rundur. Bunu kişiliğine bir hakaret olarak alır. Aslan iradesinin oto- riteyi temsil ettiğini ve ona itaatsizlik etmenin saygısızlık olduğunu bilmenizi ister.

 

Bir Aslankendi yaşam alanındabir kral veya kraliçedir. Arka- daşları ve aile fertleri sadık ve güvenilir tebaasıdır. Aslanlardiğer in- sanları en iyi şekilde ve ihtişamla yönetirler. Çok güçlü bir varoluşa sahiptirler. Bütün sosyal toplantılarda dikkatleri üzerlerine çekerler.

Öne çıkarlar, çünkü kendi yaşam alanlarının yıldızıdırlar. Güneş gibi parlayıp hükmederler. Aslanlar özel haklarla doğduklarına inanırlar ve çoğu bu hakları kazanırlar.

 

Güneş bu burcun yöneticigezegenidir ve Güneş ışığını düşündü-

ğünüzde depresyonda veya sağlıksız olmak imkânsızdır. Güneşin ışığı hastalığın antitezi gibidir. Aslanlar hayata âşıktırlar. Aynı zamanda eğ- lenmeyi, tiyatroyu, müziği ve her tür eğlenceyi severler. Bunlar haya- ta neşe katan şeylerdir. Onlarınçıkarına olacak şekildeolsa bile Aslan- ları güzel yemekten, içmekten, hayatın zevklerinden uzak tutarsanız onlarınyaşam sevinçlerini alırsınız. Aslanlar için, bu zevkler olmadan hayatın bir anlamı yoktur.

 

Aslanlar insanlığın güç isteğini özetlerler. Gücün kendisini ister- ler. Aslanlargücü ellerinde tutmak için yaratıldıklarının farkındadırlar. Burçlar içinde bunu en doğal şekilde yapanlardır. Oğlaklar diğer bir güç burcu olarakAslanlardan çok daha iyi yöneticidirler. Ama Aslan varlığı ile Oğlak’ı sönük bırakır. Aslan güce âşıkken, Oğlak gücünü görev bilincinden alır.


 

 

Mali Durum

Aslanlar çok iyi liderdirler ama yönetici değildirler. Büyük resmi kavramakta detaylarla uğraşmaktan daha iyidirler. Eğer kendileri için

çalışan iyi müdürleri varsa istisnai genel müdürler olurlar.Vizyonları

ve yaratıcılıkları vardır.

 

Aslanlar servet edinmeyi ve onun getirdiği zevkleri severler. Gös- terişli bir hayatı severler. Çok zengin olmasalar da zenginmişler gibi yaşamayı severler. Bu yüzden birçoğu borca batar.

 

Aslanlar, Balıklar gibi çok cömerttirler. Çoğu zaman başkalarına yardım edebilmek için servet edinmek isterler. Servet, Aslan için hiz- met ve yönetme becerisi satın alır. Parası diğer insanlar için iş yaratır ve etrafındakilerin hayat şartlarını iyileştirir. Bu yüzdenAslan için servet edinmekiyidir. Servetin keyfi çıkarılmalıdır. Para bankaka- sasında tozlanmaya bırakılmamalı, harcanmalı, kullanılmalı ve etrafa dağıtılmalıdır. Aslanlar harcamalarında çok özensiz olabilirler.

 

Aslan’ın para merkezi olan 2. evinde bulunan Başak burcu nede- niyle para işlerinde, Aslan, Başak’ın analiz yeteneğini örnek almalı- dır. Finansın detayları hakkında daha dikkatli olmayı öğrenmelidirler. Genel olarak söylemek gerekirse parayı daha iyi idare etmeyi öğren- melidirler. Finansalkısıtlamalar Aslanları sıkar, hâlbukibu sınırlama- lar Aslanların finansal potansiyellerinin en üst seviyesineçıkmalarını sağlar.

 

Kariyer

 

Aslanlar bugünün dünyasında, para güç anlamına geldiği için zen- gin olarak algılanmak isterler. Servete kavuştuklarında içinde hayvan- ları da olan ve büyük bir arazi içine yapılmış büyük bir eve sahip olmak isterler.

 

İşte otorite ve güce sahipolduklarında Aslanlar çok başarılı olurlar. Detayları başkasına bırakıpbüyük ölçekli planlaryapmakta çok ba-

şarılıdırlar. Aslanlar çalışanları ve astlarından saygı görürler. Aslanlar, en dipten başlasalar da çok çalışıp en tepeye çıkarlar. Karizmatik bir burca sahip olan Aslanlar sürekli çalışma koşullarını daha iyiye götür- meye çalışırlar. Bunu tepeye daha kolay ulaşmak için yaparlar.


 

 

Öte yandan Aslanlar insanların onlara büyüklük taslamalarından ve ne yapacaklarını söylemelerinden hiç hoşlanmazlar. Belki bu yüzden sürekli en tepeye oynarlar, böylece kimse onlara emir veremeyecektir.

 

Aslanlarbaşaracaklarından hiç şüphe etmezler ve bütün enerjile- rini başarmaya odaklarlar. Bir başka iyi Aslan karakteristiği de hiçbir zaman güçlerini başarılarını suiistimal etmek için kullanmamalarıdır. Eğer yaparlarsa bu kasten değildir. Genellikle servetlerini paylaşmak- tan hoşlanırlar ve çevrelerindeki herkesi başarılarına ortak etmeye ça- lışırlar.

 

Aslanlarçok çalışkan ve istikrarlı bireylerolarak algılanmak ister- ler. Gerçektende çok çalışma kapasiteleri vardır ve çoğu zaman büyük işler başarırlar. Ama unutmayalım ki; Aslan, aslındaeğlenceden de

çok hoşlanır.

 

Aşk Ve İlişkiler

Genel olarak Aslanlarevlilik tipi insanlardır. Onlar için ilişkiler ondan zevk alabildikleri sürece iyidir. Eğer ilişkinin zevkli tarafı kalmazsa gerçek bir Aslanilişkiden çıkmak isteyecektir. Her zaman ilişkiyi bırakma özgürlüklerinin olmasını tercih ederler. Bu yüzden Aslanlar aşk ilişkilerinde evlilikten daha iyidirler. Ama bir kez evlen- diklerinde ömür boyu sadıktırlar. Eğer bir Aslan’a âşıksanız ona iyi vakit geçirttirin. Aslan sevgilinizi en iyi yerlere götürün, bu biraz pa- hallı olabilir ama çok eğlenirsiniz.

 

Aslanların genelde aktif bir aşk hayatları vardır ve duygularını göstermeyi severler. Kendileri gibi iyimser ve eğlenmekten hoşlanan tiplerden hoşlanırlar ama daha ciddi, entelektüel ve sıra dışı kişilerle evlenmeyi seçerler. Bir Aslan’ın eşi, Aslan’dan daha fazla politikve sosyal olarak bilinçlidir ve daha liberalgörüşlere sahiptir. Bir Aslan’la evlendiğinizde onun özgürlük seven davranışlarına dikkat edin ve Aslan’ın size patronluk taslamamasına önem verin.

 

Kova, Aslan’ınaşk merkezi olan 7. evinde bulunur. Bu yüzden

Aslanlar ilişkilerinde eşitlikçidirler. Bu bir kral için çok kolay değildir.

Çünkü bir kralın eşiti bir başka kraldır. Bu da Aslan’ınsosyal sorunu- dur: Kralların arasında kral olmak. Bir kral gibi davranmakta sakınca yoktur ama diğer insanların gururlarına da dikkat etmek gerekir.


 

 

Ev Ve Aile

 

Aslanlar eğlenmekten ve eğlendirmekten hoşlanıyor gibi görünse- ler de bunların hepsi aslında bir şovdur. Sadece çok yakın arkadaşları Aslan’ın günlük hayatını görür. Bir Aslaniçin ev konfor, kendinige- liştirme ve özel bir saklanmayeri, yani kalesidir. Aslanlarpara harca- mayı, birazgösteriş yapmayı, eğlenmeyi ve eğlendirmeyi severler. En son model mobilyaları, elbiseleri ve lüks eşyaları tercih ederler.

 

Aslanlar ailelerine sonuna kadar sadıktırlar ve aynı şeyi onlardan da beklerler. Çocuklarını istisnasız çok severler ama onları şımartma- mak konusunda dikkatliolmalıdırlar. Aslanlarevde çok fazla diktatör- ce davranmamalıdırlar.

 

2013 YıldızFalı

"Benim temelim ailemdir”

Yılın Olumlaması

 

"Evrenin bana getirdiği değişimleri sevgiyle kabul ediyorum. Yara- tıcıyım ve duygularıma güveniyorum. Kaynaklarımı etkin bir şekilde kullanarak bolluk ve bereket enerjisini hayatıma çekiyorum.”

 

 

 

Etrafınız pek çok kişiyle sarılı olmasına rağmen yeni insanlarla tanışmak için bitmeyen bir merakınız var. Bir anda ortaya gelmiş bir arkadaş toplantısı, canlı konuşma ortamı veya topluluğa gösterişli girişler sizin tarzınız. Ama aynı zamanda sezsiz sakin dakikaları da oturup yakın arkadaşım dediğiniz insanlarla konuşmaktan da hoşlanıyorsunuz.

Konu aşk olduğunda kimse sizin kadar dramatik olamaz. Karşınızdaki karşı cinsi nasıl etkileyeceğinizi ve bu durumda ne yapacağınızı iyi biliyorsunuz. Her yeni ilişkiyi bir macera, incelenecek ve yeni bir insan kazanılacak bir olanak olarak görmektesiniz. Bu durum eşiniz olacak kişiye rastlayana kadar çok hoşunuza gidecek. Ama bu insan sizin için biraz zor olabilir. Siz bağımsız insanları seviyorsunuz. Aşk sizi diğer ateş burçları olan Koç ve Yay burçlarıyla da bulabilir ama başka bir Aslanla bir arada olmanız biraz zor olabilir. Boğa ve Akrep burçları sizin için çok sahiplenici olabilirler.

Çocuklar sizin oyuncu yönünüzü ortaya çıkarabilirler ve Aslanların çoğu bir ailesi olmasını ister. Bir ebeveyn olarak çocuklarınızı çok seviyorsunuz ama aynı zamanda eğitimin ve manevi değerlerin önemini biliyorsunuz. Çocuklarınıza yeteneklerini geliştirmeleri için her imkanı sağlıyorsunuz. Siz onların en büyük destekçisisiniz onların da sizin gibi hayata iyimserlikle bakmalarını istiyorsunuz.

Bu yıl ev ve ailenizin üzerinizdeki etkisi güçlü olacak aynı zamanda kariyerinizin de etkisi görülecek. Bu yıl ayrıca çok aktif bir sosyal hayatınız olabilir. Yeni arkadaşlıklar, romantik dakikalar ve çocuklarınızla unutulmaz anlar ufuklarınızı genişletecek.

Jüpiter 11. Güneş eviniz yengeç burcundayken Haziran’ın 25’inde 2013ün ilk yarısını en çok sosyalleştiğiniz anlar olarak hatırlayacaksınız. Bazıları arkadaşınız olacak hatta bu dönemde ruh eşinizle bile karşılaşabilirsiniz. Eğer kendinize bir partner arıyorsanız bu kişi ile bir arkadaşınız vasıtasıyla tanışabilirsiniz. Veya uzun süredir arkadaşınız olan birine romantik hisleriniz olduğunun farkına varabilirsiniz.

Şans size diğer insalar vasıtasıyla gülebilir ve sizin çok kıymetli temaslarınız olabilir. Diğer insanlarla tanışabileceğiniz gruplara, kulüplere katılabilirsiniz. Ayrıca lider rolü üstlenmeye hazır olun çünkü bu sizin çevrenizi daha da geliştirecektir.

Haziran’ın 25i’nde Jüpiter Yengeç burcuna ilerleyecek. Bu gezegen 12. Evinizdeki yıl boyu süren yolculuğu sırasında size şans getirecek ve tam ihtiyacınız olan şeyi tam zamanında size sağlayacak. Her zaman şansınıza güvenmeyin. Jüpiter yapacağından fazlasını söz veren bir gezegendir.

Jüpiter ayrıca iç dünyanıza bakabilmek için bir fırsattır . Bu fırsattan yararlanarak yaşam felsefenizi ve bugün olduğunuz kişiyi nasıl ortaya çıkardığınızı araştırın. 2014 yılının yaz aylarında Jüpiter burcunuza girdiğinde yeni yönlere ilerlemeye hazır olun. Bu yıl ilerde işinize yarayacak sırları duymanız olasılığı oldukça yüksek.

Satürn 4. Güneş eviniz Akrep burcuna ilerlemeye devam ederken ailevi işler üzerinde odaklanacaksınız. Ailevi sorumluluklar zamanınızın çoğunu kaplıyacak ve yaşlı bir akrabanızın bakımını üstlenebilirsiniz.

Bir gayrimenkul satın almak istiyorsanız Satürn’ün 2014’ün sonunda bu alanı terk edişine kadar ertelemelisiniz. Bu durumdaki Satürn kendin- yap projelerine de eğilmenizi sağlayabilir. Sakın borç almayın. Eğer kiralık bir konut arıyorsanız kira sözleşmesini iyi okuyun

Satürn ailenizde olan sürtüşmeleri çözümlemek, çocuklarla iyi vakit geçirmek için iyi bir zaman sağlayacak. Bu konularda inisiyatif sizde olacak ve biraz efor sarf etmeniz gerekse bile başarılı olabilirsiniz. En azından elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı bilirsiniz. Sonuçta güçlü aile bağlarınız olacak ve sizin onlara güvendiğiniz kadar onlar da size güvenecek. Aile kökünüzü araştırabilir ve bir dostunuzun aslında uzak bir akrabanız olduğunu öğrenebilirsiniz. Aile albünüzü düzenleyebilir hatıra eşyalar toplayabilirsiniz.

Uranüs 9. Güneş eviniz Koç burcunda olacak ve size büyük dünyanın kapılarını aççacak. Yeni fikirlere açık olun. Dinleyin, okuyun, araştırın ve düşüncelerinizi bir araya toplayın. Kendiniz bile sonuçlara şaşırabilirsiniz.

9. evi yüksek öğrenim evi olduğundan üniversiteye geri dönmek isteyebilirsiniz. Üniversitede başarılı olabilirsiniz ama önce ne yapmak istediğinizi ölçüp ona göre bir programa girin. Uranüs bu konumdayken internet üzerinden eğitim iyi bir fikir olabilir. Veya yeni bir dil, yeni bir sanat öğrenebileceğiniz bir kursa gidin. Eğitim tek alternatifiniz değil ayrıca okuyarak, seyahat ederek bilginiz arttırabilir, yeni kültürler, yerler hakkında bilginizi arttırabilirsiniz.

Ömür boyu sürecek bir kariyer isteğiniz var. Ama bu günümüzde biraz hayalcilik olabilir bu yüzden opsiyonlarınızı çoğaltın ve fırsatları değerlendirmeye bakın. Yüksek bir eviye gözünüzü diktiğinizde başarıyı elde edene kadar uğraşıyorsunuz. Kariyerinizde bir lider ve üretimi özendiren bir kişi olabilirsiniz.

Siz hedef odaklı hırslı bir insansınız ama bu sizin için bir artı veya bir eksi olabilir. Motivasyon sizin için önemli olsa da siz kendinizi ve diğer insanları fazla zorluyorsunuz. Sizin artık büyük resmi görmeniz ve diğer insanların sizin gibi tepelere çıkmak meraklısı olmadığını anlamalısınız.

Parasal durumunuzun büyük resmini de görmeniz çok önemli. Detaylara boğulabilirsiniz ve uzun dönemli planınızı unutabilirsiniz. Bütçelemede uzman olduğunuzdan konforlu bir hayat ve emeklilik sürebilirsiniz.

 

Neptün Balık burcunda 2025’e kadar devam edecek geçişini sürdürmekte. Bu pozisyon 8. Güneş eviniz olan para evidir. Neptün bu durumda tasarruf etmenizi ve gelecek için yatırım yapmanızı gündeme getirebilir ve güçlü bir finansal konuma gelebilirsiniz. Cepleriniz ya para ile dolacak ya da çok para kaybedeceksiniz. Bunların ikisi de olabilir ama siz bu durumu dikkatli bir bütçe yaparak lehinize çevirebilirsiniz.

Neptün ayrıca karmaşa ve gerçek olmayan hayallerle ilgili olduğundan kötü parasal kararlar alabilirsiniz. Aklınızı ve iç sesinizi dinleyin. Eğer bir şey kesin gözüküyorsa büyük ihtimal öyle değildir. Başkalarının sözlerine inanmaktansa soru sorun ve sözleşmeleri iyi okuyun. Yatırımlarınıza ve tavsiye istediğiniz insanlara dikkat edin. Neptün bu konumda cömert kişiliğinize dokunacak. Bu çevrenizdeki insanlara değecek yardımlar yapmanızı sağlayacak.

Pluton 6. Güneş eviniz Oğlak burcundan geçmeye devam ediyor. Bu geçiş sırasında iş yerinizde zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Bunun bir sebebi yoğun iş temposu bir sebebi de zor insanlar olacak. Pluton’un Güneşle temasa geçtiği noktaya kadar bunlar o devrenin arka planını oluşturacaklar. Herhalükarda iş yerinizde olan bitenden haberinizin olması gerekmekte.

6. Güneş evi aynı zamanda sağlık sektörüdür Pluton işteki zorlukları ve stresi stres atıcı egzersizlerle dengelemenizi sağlayacak. Düzenli egzersiz iyi bir yol. Bunun yanında hobiler ve aile aktiviteleri de stresinizi atmaya yarar. Sağlıklı bir yaşam için yemeğinize dikkat edin, hayat düzeniniz değiştirin, erken yatıp erken kalkın, vitamin alın ve kötü alışkanlıklardan uzak durun.

Siz kendine güvenen ve dışadönük bir insansınız. Bu diğer insanların gördüğü yönünüz. Birçoğunun keşfetmediği yan ise kimsenin dikkat etmediği noktaları görebilmeniz. Aynı zamanda insanlarla ilgili altıncı hissiniz bulunmakta. Bu yüzden arkanıza yaslanıp diğer insanları gözlemliyorsunuz.

SAĞLIK BU YIL bu yıl sağlığınız her zam kinden daha önemli olurken hiç bir şeyin sizi yormasına ve yıpratmasın ada izin vermeyeceksiniz.27 ocak dolunay burcunuzda 6 ağustos yeni ay burcunuzda sağlıklı olmak için ne gerekiyorsa yapmaya ve araştırmaya odaklısınız. 28 haziran Venüs burcunuzda Güneş 23 temmuzda burcunuzda Merkür 9 ağustosta burcunuzda daha çok ruhunuza iyi gelen işlerle ilgilenin. 28 ağustosta mars burcunuzda sindirim sisteminize önem verin ve beslenme düzeninizi planlayın.

 

2013 Tutulmaları ve Gezegenlerin etkileri

Cömert, sadık, kendine güvenen ve dışa dönük karakteriniz etrafınızdaki dünyayı sevinç ve iyimserlikle aydınlatıyor. Dürüstlük bir başka özelliğiniz ve doğuştan lider özelliğinizi iyi tamamlıyor.

Kendi üzerinize bu kadar dikkatli odaklanmışken diğer insanların da egolarını güçlendirecek alkışlara ihtiyaçları olduğunu unutmak kolay oluyor. Bunu hatırlayın. Övgüleri diğer insanlarla paylaşın ve diğer insanların başarılarını kutlayan ilk siz olun. Sizin en küçük katkının bile değerini bilen bir takım oyuncusu olmanız gerekir.

Güneşin yönettiği Aslan bir ateş burcudur. Siz hareketi başlatan ve bitiren, işleri motive eden ve projeyi tamamlayan kişisiniz. Diğer taraftan bazı zamanlar inatçı olabiliyorsunuz ve uzlaşma yararınıza olduğu zamanlar bile uzlaşmamakta diretiyorsunuz

Gururunuz, ününüz ve kendine güveniniz başka insanların sizin hakkınızda ne düşündüğüne bağlı. Aslanlar bu yüzden çoğu zaman daha sonra pişman olacakları şeyler yaparlar. Toplumda en popüler olanlar arasındasınız ve hayatı dolu dolu yaşıyorsunuz.

2013 yılında ikisi Güneş ve üçü Ay tutulması olmak üzere toplam beş tutulma yaşanacak. Bu tutulmaların her birinin etkisi 6 ile 12 ay sürecek. Bir güneş tutulması Yeni Ay zamanı gerçekleşecek ve bir Ay tutulması ise Dolunay zamanı ortaya çıkacak. Bu yılın tutulmaları aile ilişkilerinizi, çocuklarınızla ilişkilerinizi, yaratıcılığınızı, seyahatlerinizi, bilginizi ve kariyerinizi etkileyecek.

Tutulmalardan ikisi 4. Güneş eviniz olan Akrep burcunda meydana gelecek. 25 Nisan’da Ay tutulması ve 3 Kasım tarihinde bir Güneş tutulması yaşayacaksınız. İki tutulmada Satürn’ün etkisini arttıracak ve bu tutulmaların aile hayatınızda önemli etkisi olacak. Bu süreçte Satürn’den kaynaklanan bir kariyer fırsatı çıkabilir. Ayrıca yılın ikinci yarısında evde zaman geçirmenin keyfini çıkaracaksınız.

Akrep burcundaki tutulmalar çocuklarınızla ilgili konuları gündeme getirebilir. Mayısın 10’undaki Güneş tutulması kariyer ve statü sembolü olan Boğa burcunda bulunacak. 10. Güneş evinizde meydana gelecek olan bu tutulma kariyerinizde ilerlemelere neden olacak. Kazancınızı sıkı çalışma sonucunda elde edeceksiniz ve gelecek yıla kadar bunun sonucunu göreceksiniz. Bu tutulmayı iş yerinde ilişkilerinizi geliştirmekte kullanın. İş yükünüz bu dönemde artabilir, işiniz ve aileniz arasında bir denge kurmalısınız. Bunu elde etmek zor olabilir. Ev ve iş yerinizde sıkıntı ortaya çıkabilir.

İki hafta sonra ayın mayıs 25’inde 5. Güneş eviniz Yay burcunda bir Ay tutulması meydana gelecek. Romantizm, çocuklarınız hobileriniz ve yaratıcılığınızın üstünde etkisi olacak bu tutulmanın eğer bekar ve bir eş arıyorsanız buna da faydası olabilir. Bu dönem aile aktiviteleri spor çocuklarınızla vakit geçirme ve hobileriniz için gerçekten çok iyi bir zaman. Ama bu dönemde yatırımlarınızla ilgili dikkatli olun.

Ekim ayının 19’zunda Koç burcunda beşinci tutulma gerçekleşecek aynı zamanda aynı alandan Uranüs’ün geçişi olacak. Bu tutulma ilginizi arttıracak, bakış açınızı genişletecek. Bu süreç kariyerinizi ilerletmek ve merakınızı gidermek için harika bir zaman. Tatillerde eşinizin akrabaları ile görüşebilirsiniz.

Satürn

Eğer Temmuz’un 27’si ve Ağustos’un 12’si arasında doğduysanız Satürn Güneşle sizin 4. Güneş eviniz Akrep burcunda bir araya gelecek. Doğum gününüz Temmuz’un 27’si ve Ağustos’un 3’ü arasındaysa Satürn’ün etkisini daha fazla hissedeceksiniz. Ağustos’un 3’ünden sonra doğmuş olan Aslan burcundakiler için Satürn Güneşle 2013’ün son üç ayında ve 2014’te bir araya gelece.

Satürn ve Güneşin teması pek kolay olmayacak ama bu temas sorumluluk alanlarında sıkı çalışanları ödüllendirecek. Bu temasın esas amacı size bir hayat dersi vermek olacak. Bu transit geçiş sizi daha fazla rahatlamaya, bol uykuya, daha fazla okumaya ve hobilerinize yöneltecek. Son yedi yılınızı değerlendirin, neler yaptığınızı ve neler öğrendiğinizi düşünün. Bu düşünce ilerki 14 yıl için size bir yol haritası çizecek ve bu dönemde Satürn sizin burçlar grafiğinizde zirveye çıkacaktır.

Bu yıl sizin ev hayatınızın ve ailenizin yılı olacak. İkisi de sizden daha fazla çaba bekleyecek. Hatta bazen çok zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Satürn bu zorlukları aşarken size yardımcı olacaktır. Evinizi ve ailenizi koruma içgüdünüz bu yıl da çok güçlü olacak. Çevrenizi kontrol altında tutmakta zorlanabilirsiniz. Bu yılda size yakın biri sizi teşvik etse de gayrımenkul almak pek iyi bir fikir değil. Mali açıdan zor duruma düşebilirsiniz. Evinizin veya arabanızın tamamen sigortalı olduğuna emin olun.

Uranüs

Eğer Temmuz’un 27si ve Ağustos’un 5’i arasında doğduysanız Uranüs Güneşinizle Koç burcunda bir araya gelecek. Bu buluşma bağımsız ve maceracı kişiliğinizi ortaya çıkaracak ve hayatınıza yeniliği davet edeceksiniz. Baştan aşağı kendinizi değerlendirin en çok istediğiniz şeylerden en ayağı yere basan projelerinize kadar her şeyi göz önünde bulundurun. Bu süreçte yapılması gerekenler listenizi netleştirin. Bunların arasına eğitimi de sokun çünkü bugün öğrendikleriniz yıllar sonra işinize yarayacaklar. Eğlenmek ya da kendinizi geliştirmek için yeni bir kursa katılın.

Uranüs 9. Güneş evinizde iken geleceğe bakmanızı ve sayısız ihtimali hayal etmenize sizi teşvik edecek. Kendinizi her istediğinizi elde etmek için motive edin. Bu süreçte "şu anki hayatınızın dışına çıkmak” sizin için iyi bir yol gibi gelebilir ama değil. Uranüs’ün verdiği enerjiyle pozitif yönde çalışın, bu size yakın olanları rahatsız etmeden hayatınızı daha güzel bir hale getirmenizi sağlayabilir.

Neptün

Eğer Temmuz ayının 23’ü ve 27’si arasında doğduysanız Neptün Güneşle Balık burcunda temasa geçecek. Bu durum parasal konularda bazı zorluklar yaşamanıza neden olabilir ve nedenini bilmediğiniz halde bütçenizi tutturamayabilirsiniz. Daha fazla tasarrufla bu zorluğu aşabilirsiniz. Kesinlikle borç veya kredi almayın, yatırım yapacaksanız en sağlam yatırımı tercih edin. Ev ve kişisel sigortalarınızı iyice gözden geçirin. Eğer bir kontrat yapacaksanız önce bir bilene veya bir avukata danışın.

Neptün şefkat gezegenidir bu yüzden bu dönem diğer insanların yardımına koşmak isteyebilirsiniz. Bu çok iyi bir davranış olmasına rağmen insanlar sizden verebileceğinizden fazlasını isteyebilirler. Bu yüzden kendinize yıllık bir bütçe hazırlayn. Daha az para ile daha çok şeyi başarabileceğinizi keşfedeceksiniz.

Pluton

Eğer doğum gününüz 31 Temmuz ile 4 Ağustos arasında ise Pluton Güneşle Oğlak burcunda bir araya gelecek. İş yerinizde önemli değişiklikler olabilir, etrafınızda tansiyonu hissedeceksiniz. Zor duruma düşmemek için fazla göze batmamaya dikkat edin. İş arkadaşlarınız ve amirlerinizle yaptığınız toplantıları dikkate alın. Konuşmadan iyi düşünün ve sinirli bir şekilde e-mail ya da mesaj göndermeyin.

Stesinizi atmak için alış veriş yapın, kitap okuyun, yürüyüşe çıkın veya meditasyon yapın. Meditasyon ruh sağlığınız için çok iyi olabilir ve rahat uyku uyumanıza neden olur. Eğer siz veya ailenizden biri doktora giderse detaylı soru sorun yani size söylenenle yetinmeyin. Böylece isabetli kararlar alabilirsiniz.

Bu yıl Mayıs ve Kasım aylarında Uranüs iki kere Pluton ile Koç burcunda karşılaşacak. Bu iş yerinizde sizin kontrolünüzde olmayan gelişmeleri tetikleyecek. Bu yüzden iş yükünüz artacak, üniversiteye geri dönüp tahsil hayatınıza devam etmek isteyebilirsiniz.

Eşinizin bir akrabasına yardım etmek için seyahat etmeniz gerekebilir ama Mayıs, Haziran, Ekim veay Kasım aylarında seyahat etmekten kaçının. İş yerinizde dikkatli olun, her olan bitenden sorumlu günah keçisi durumuna düşebilirsiniz.

 

 

ASLAN 2013 OCAK

Kontrollü olun!

Ayın 7’sinde Venüs Yay burcuna ilerlerken sosyalleşmeye devam ediyorsunuz. Bundan sonra Venüs Oğlak burcuna 6. Güneş evinize ilerleyecek ve bu iş sonrası arkadaşlarınızla yapacağınız sosyal toplantıları etkileyecek.

Dolunay Ocak ayının 27’sinde burcunuza girdiğinde dostlarınızın en az bir tanesi ile zor bir döneme gireceksiniz. Aile içinde tartışmalar da mümkün. İş yerinde farklı düşünceler karşınıza çıkacak. Eğer bir avukatı, muhasebeciyi yada doktoru görmeniz gerekiyorsa bu randevunuzu ayın başında gerçekleştirin.

Bu ay işinizde iniş çıkışlar yaşasanız da Ocak ayının 11’inde Yeni Ay Oğlak burcunda bulunacak ve Şubat ayında dikkatleri üzerinize çekecek. Arkadaş ağınızı geliştirin, amirinizle ilişkilerinizi düzeltin ve ekstra para kazanacağınız bir projeyi üzerinize alın. Ocak ayının ilk haftası zor insanları idare etmeye bakın.

Bir kaç gezegen Uranüs’le Koç burcunda çatıştığı için bu ay seyahat etmenizi tavsiye etmeyiz. Eğer seyahate çıkmak zorundaysanız Ocak ayının 3’ü, 12’si ve 25’inde yolculuğa çıkmaktan uzak durun. Eşinizin bir akrabası veya uzak bir akrabanızdan beklenmedik bir haber duyabilirsiniz. Eğer öğrenciyseniz geleceğinizi planlayın.

ASLAN 2013 ŞUBAT

İlişkilerle dolu bir ay!

Bu ay Jüpiter’in diğer gezegenlerle İkizler burcunda etkileşime girmesi sonucu arkadaşlarınızla geçirdiğiniz zamanlar ön plana çıkacak. Arkadaş çevrenizi geliştirme fırsatınız olacak. Bu ay başlamadan önce kendinize bir bütçe hazırlayın çünkü bu ay fazla para harcayabilirsiniz

Bu ay 10 şubat Yeni Ayın Kova burcunda olması yüzünden yakın ilişkilerinize odaklanacaksınız. Aşık olduğunuz insanla ya da eşinizle olmaktan çok mutlu olacaksınız. Bekar Aslanlar bu ay evlilikten söz etmeye başlayacaklar. Eğer onlardan biriyseniz çok aceleci davranmayın yakında karar değiştirebilirsiniz.

Şubat ayının 25’inde Dolunay Başak burcunda bulunacak bu da para harcama eğiliminizi arttıracak. Kredi kartınızı bir tarafa koyup eğlenmek için sadece nakit para kullanın. Dolunaya doğru arkadaşlarınızla oynadığınız bir piyangoda büyük ikramiye size çıkabilir.

Ayın 5’inde Merkür tekrar Balık burcuna dönecek. Aldığınız faturaları dikkatlice okuyun ve erkenden ödemeye bakın. Kelepir mallar bulmak için dükkanları araştırın. Merkür’ün bu durumu yanlış anlaşmalar neden olabilir. Bu yüzden ne söylediğinize dikkat edin.

ASLAN 2013 MART

Münakaşaya dikkat!

Merkür 8. Güneş eviniz Balık burcunda yoluna devam ederken biraz neşelenin. Bir kaç gün sonra parasal karışıklığı sona erdirin veya yanlış anlaşmaları düzeltmeye çalışın.

Ayın 12’sinde Mars Koç burcuna girecek. Güneş ayın 20’sinde Venüs ise ayın 21’inde Güneşi takip edecekler. Bu gezegenlerin hareketi sizi eşinizin akrabaları ve uzak akrabalarınızla ilişkiye sokacaklar. Şehir dışında bir iş toplantınızda olabilir. Bir yakınınızın sağlığına dikkat etmeniz gerekebilir.

Mart ayının 11’inde Yeni Ay Balık burcunda olacak ve Merkür’ün dönüşünden sonra iş yerinizde ikramiye veya maaş zammı alabilirsiniz. Eğer bir kredi alacaksanız dikkatli olun. İçinizdeki şevk ödeyebileceğinizden fazla borç veya kredi almanıza neden olabilir. Ödeyebileceğinizden az kredi alın.

Bu ay da dikkatli seyahat edin özelikle 27 Şubatta Dolunay Terazi burcundayken daha dikkatli olun. Bir anda kendinizi bir kazada bulabilirsiniz. Ayrıca iş yerinizde münakaşa etmekten kaçının ve ne hissederseniz hissedin amirinizle tartışmayın.

 

ASLAN 2013 NİSAN

Bütçeye dikkat!

Bir tatile mi ihtiyacınız var? Nisan’ın 10’unda yeni ay Koç burcundayken planlamaya başlayın. Biraz yavaş olun ve en iyi tatili en hesaplı şekilde yapın. Acele hareket etmeniz pahallı bir tatil yapmanıza neden olabilir. Ayın enerjisi ayrıca öğrenme isteğinizi arttıracak bu yüzden tarihi bir mekana veya bir kursa gidebilirsiniz. Bu kariyeriniz için de faydalı olabilir.

Ayın 15’inden itibaren iş arkadaşlarınızla ilişkileriniz Venüs’ün Boğa burcunda olmasından faydalanacak. Bu kariyerinizde size yardımcı olabilecek insanlarla tanışmak için çok iyi bir zaman. Ayın 20’sinde Mars aynı burca girdiğinde biraz dikkatli olmalısınız çünkü sizi rakip olarak görecek insanlar olabilir. Hırslarınızdan vaz geçin herkesle arkadaş olun.

Ayın 12’sinden itibaren Merkür 8. Güneş eviniz olan Balık burcunda bulunacak. Bu evinizin parasal durumunu araştırmak için çok iyi bir fırsat. Siz ve eşiniz aynı frekansta olacaksınız dolayısı ile eşinizle bütçe, tasarruf ve yatırımlarınız konusunda her şeyi konuşabilirsiniz. Bu arada belgelerinizi ve faturalarınızı dosyalayıp işe yaramaz olanları da atmalısınız.

Nisan’ın 25’inde Dolunay 4. Güneş eviniz Akrep burcunda olacak bu aile içi bir anlaşmazlığı tetikleyebilir. Bunun sebebi uzun saatlerinizi iş yerinizde geçirmeniz olabilir. Ev ve iş yeriniz arasında bir denge kurmalısınız. Aldığınızdan çoğunu vermeye hazır olun, sorumluluklarınızı yerine getirin ama manevi değerlerinizden ve ahlakınızdan ödün vermeyin.

 

 

 


 

ASLAN 2013 MAYIS

Süprizleri görün!

Merkür Venüs ve diğer gezegenler 11. Güneş eviniz İkizler burcuna ilerlerken bu ay hava ılık olacak yani dışarıda sosyalleşmek için çok iyi bir fırsat yakalayacaksınız. Harcamalarınıza dikkat edin ve kıymetli eşyalarınız iyi koruyun. Sosyal toplantılar düzenleme için en iyi zamanlar ayın 24ü, 27si ve 28i.

Ayın 25’inde 5. Güneş eviniz olan Yay burcunda Dolunay ve Ay tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma eğer bekarsanız yeni romantik partnerler aramanıza olanak verecek. Yılın sonuna doğru romantizm tetiklenebilir. Aşık çiftler de bu tutulmadan faydalanabilirler. Eğer çocuklarınız varsa onlar bu dönemde hayatınızdaki en önemli kişiler olacaklar.

Mayısın 10’unda Yeni Ay ve Güneş tutulması Boğa burcunda olacak ve bu size bir terfi veya kariyerinizde bir fırsat olarak bu ay veya 2013’ün ilerleyen günlerinde etki yapacak. Bu dönem başkalarının çıkarlarına mani olmamaya dikkat edin. Bu yıl veya 2014’te iş yerinde yeniden yerleştirme olabilir.

Uranüs Koç burcunda Pluton ise Oğlak burcundayken bu gezegenlerin birbirleriyle çatışmalarını bu yaz veya sonbahar aylarında hissedeceksiniz. İlerki günlerde karşınıza çıkacak sürprizler hakkında bilgi edinmek için çevrenize iyice bakının ve çevrenizi dinleyin.

ASLAN 2013 HAZİRAN

İç sesinizi dinleyin!

Merkür 12. Güneş eviniz olan Yengeç burcunda ayın 26’sında olacak ve orada Temmuz’un 20’sine kadar kalacak. Bu dönemde altıncı hissiniz gelişecek. Özellikle parasal mevzular ve arkadaşlarınızla ilgili iç sesinizi dinleyin. Merkür’ün bu sektörde olması kaybettiğiniz şeyleri bulmanıza yarayabilir.

Ayın 8’inde Yeni Ay İkizler burcundayken bu ay sosyalleşmek ve arkadaşlık için çok iyi bir dönem olacak. Ama parayı arkadaşlıkla karıştırmamak konusunda dikkatli olun. Bazı insanlar iyi niyetinizi kullanarak cömertliğinizi suistimal etmek isteyebilirler.

Haziran’ın 23’çünde Dolunay Oğlak burcundayken iş yükünüz daha fazla artabilir. Sınırlarınızı fazla zorlamayın. Bu arada bağışıklık sisteminizin zayıflaması halinde yaz nezlesi olabilirsiniz.

Bu Uranüs Koç burcunda Pluton Oğlak burcunda birkaç gezegenle çatışacak bu dönemde. Sizinle çatışma yaşayacak insanları iyi kontrol etmelisiniz. Sizin veya başkasının sırlarını paylaşmayın çünkü ifşaa edilecekler. İş için veya bir akrabanıza yardım için seyahat etmeniz gerekebilir. Ama tatil için seyahati de aklınızda tutun.

 

ASLAN 2013 TEMMUZ

Bereketli bir ay!

Jüpiter, Satürn ve Neptün’ün çok ender görünen dizilimleri bu ay parasal konularda koruyucu meleğiniz olacak. Ayrıca borç veya kredi almak konularında istediğiniz parayı hemen bulabileceksiniz. Temmuz ayında bir akrabanızın veya komşunuzun evinde koleksiyonunu yaptığınız eşyayı bulacaksınız. Bazı Aslan burcundakilere miras kalabilir.

Ayın 22’sinde Dolunay 7. Güneş eviniz olan Kova burcunda ortaya çıktığında yakın arkadaşlarınızla zor zamanlar geçirebilirsiniz. Aile ve işyeri ilişkilerinizde stres yaşanacak ama orta yolu bularak herkesin gönlünü rahat ettireceksiniz. Esnek davranarak her görüş açısına açık olun.

Ayın 22’sinden itibaren Venüs Başak burcunda bulunurken cebinize fazladan para girebilir. Ayın 28’inde alış veriş yapmak akıllıca olabilir ama ayın 27’sinden bundan kaçının . Ayın 28’inde bir piyango bileti alın buradan küçük bir ikramiye kazanabilirsiniz.

Ayın 8’inde Yeni Ay Yengeç burcundayken ve ayın son birkaç gününde kazalardan kendinizi sakının ve sağlığınıza dikkat edin. Ayın enerjisi bir akrabanızın sağlığını etkileyebilir veya iş yerinizde bir anlaşmazlık çıkabilir. Eğer evcil hayvanınız varsa veterinere götürmeniz iyi olabilir.

 

ASLAN 2013 AĞUSTOS

Muhteşem bir ay ama mali konulara dikkat!

Ağustos’un 6’sında Yeni Ay burcunuza ışıldarken en iyi günlerinizi yaşayacaksınız. Işıldayan gülümsemeniz yeni yıl için enerji saçacak her yere. Bir adım uzaklaşıp yeni yılda ne yapmak, neler elde etmek istediğinizi düşünün. Sonra bunları gerçekleştirmek için planlarınızı yürürlüğe koyun.

Ağustos ayının 21’rinde Dolunay Kova burcunda ortaya çıkacak. Var olan ilişkinizin bir kaç hafta daha sürmesini beklerken bu ilişkide çatışma ve stres yaşanabilir. Tartışmaları siz yönettiğiniz sürece bilgi rahatça akmaya devam edecek.

Ağustos ayının son haftasında parasal durumunuzu ve değerli eşyalarınızı koruyun. Kredi ve Para kartlarınızı dikkatli kullanın, internetten alış veriş yapmaktan kaçının. Kredi kartı faturalarını iyi gözden geçirin.

Bu ay ortaya çıkan olaylar ve yeni projeler dolayısıyla iş yerinde limitlerinize kadar zorlanabilirsiniz. Serinkanlı olun. Bir anda verilmiş kararlar daha sonra pişmanlıklara neden olabilir. Bu dönemde seyhat etmekten sakının. Bir yere gidecekseniz taksi ile gidin veya arkadaşınızın sizi bırakmasını isteyin.

ASLAN 2013 EYLÜL

Yeniliklere hazır mısınız?

Eğer evinizi yenilemek veya yeniden dekore etmek isterseniz bu ay en uygun zaman. Eğer ayın 11’ine yani Venüs Akrep burcuna girene kadar beklerseniz en iyi sonuçları alırsınız. Ama tamirat aletleri veya merdivenlerle uğraşırken her an bir kaza olabilir. Yaratıcılığınız ve evinizi yenileme isteğiniz Eylül ayında en iyi sonuçları verecektir.

Ayın 10’undan 29’una Merkür Terazi burcunda olmaya devam ettiği sürece hayat biraz yorucu olabilir. Zamanınızı iyi kullanmalısınız çünkü bu süreçte herkes sizinle konuşmak isteyecek ve sizden bir şeyler bekleyecektir. Her zamankinden fazla telefonla görüşecek daha fazla mesaj alacaksınız.

Yeni Ay 5 Eylül’de Başak burcundayken Eylül’ün 19’unda Dolunay Balık burcunda doğacak ve parasal konular önem kazanacak. Yeni Ay daha fazla para getirecek ama Dolunay’a yaklaştıkça daha çok para harcamak isteyeceksiniz. Bu ayı ilk başından daha fazla parayla kapatmaya çalışın. Bütçe yapın ve yatırımlarınıza hız verin, emekliliğiniz için para ayırın.

Mars burcunuzdan Eylül boyunca geçtikçe sabırsızlığınız artacak. Konuşmadan hareket etmeden önce durun ve düşünün. Karşınızdaki insanlarla sinirleriniz gerildikçe kendinizi rahatlatacak bir yol arayın.

 

ASLAN 2013 EKİM

Eğlenmeye hazır mısınız?

Eğer Ekimin 19’zunda Koç burcundaki Dolunay ve Ay tutulması maceracı ruhunuzu tetiklerse hiç şaşırmayın. Görüş açınızı seyahate çıkarak, arkadaş toplantısı düzenleyerek veya bir kursa giderek genişletin. Jüpiter’in Yengeç burcunda olması vasıtasıyla Ayın enerjisi sizin ruhsal yönünüze dokunacak ve geleceğinize iyimserlikle bakacaksınız.

Ayın 7’sinden sonra Venüs’ün Yay burcunda gezinmeye başlamasıyla sizin de tatil sezonunuz açılacak. Sosyalleşin, insanlara karışın ve eğer bekarsanız arkadaşlarınız vasıtasıyla diğer bekarlarla tanışın. Çiftler için ise Venüs’ün konumu yeni romantizm fırsatları çıkaracak. Ayın 21’inde Merkür Akrep burcunda bulunduğu sırada aile içinde yanlış anlaşmalar olabilir.

Mars ayın 15’inde 2. Güneş eviniz başak burcuna girecek ve orada Aralık ayının başına kadar kalacak. Önceden plan yapın. Bir bütçe çıkarın. Bu şekilde Mars’ın para harcamanızı teşvik etmesine karşı koyabilirsiniz. Özelikle ayın 19’unda alış veriş yapmayın çünkü aradığınızı biraz zor bulursunuz. Ayın sonuna doğru gelirinizde bir artış gözlemlenebilir.

Ekim’in 5’inde ortaya çıkacak Yeni Ay seyahate çıkarken yolda dikkatli olmanızı gerektiriyor. Uranüs ve Pluton ile aynı düzleme gelen Ay’ın enerjisi iş arkadaşlarınızdan biriyle veya bir akrabanızla tartışmanıza neden olabilir. Komşularınız dahil zor insanlardan uzak durmaya çalışın.

 

ASLAN 2013 KASIM

Dikkatler üzerinizde!

Kasım’ın 3’ünde Yeni Ay ve Güneş tutulmaları Akrep burcundayken en çok olmak istediğiniz yer ev olacaktır. Bir aile yemeği düzenlemek ve arkadaşlarınızla bir araya gelmek için ideal bir zaman. Bu akşam yemeği için Merkür’ün Akrep burcuna girdiği ayın 10’undan sonrasını bekleyin.

Ayın ilk dört günü Yay burcunda bulunacak olan Venüs popülerliğinizi arttıracak ve aile ilişkileriniz sıkılaşacak. Ayın 21’inden sonra ise Venüs ve Güneş aynı burçta buluşacak. Aile bireyleri ile iletişiminiz ayın 10’unda Merkür’ün doğrudan hareketi ile daha iyiye gidecek. Üç dört hafta önce meydana gelmiş bir yanlış anlaşmayı şimdi düzeltebilirsiniz.

Başak burcunda bulunan Mars sizi çok para harcamaya teşvik ederken bütçenize sadık kalın. Pazarlık etmeden alış veriş yapmayın. Eviniz için çok güzel şeyler bulabilirsiniz. 5 Kasım tarihinden itibaren Venüs 6’ıncı Güneş eviniz Oğlak burcunda bulunacak. Bu size çalışma şevki verecek. Diğer insanlara çok fazla güvenmeyin. Ayın 17’sinde Dolunay Boğa burcundayken ofiste yaşanacak tartışma iş yerinizde tansiyonu yükseltebilir.

1 Kasım tarihinde Uranüs Koç burcunda, Pluton ise Oğlak burcunda kalarak yaşamınızda ay boyunca süren bir etki bırakacaklar. Kasım ayını gezi düzenlemek için pek iyi bir ay değil. Aynı şekilde bu ay iş toplantısı yapmak için de kötü bir ay olacak.

 


ASLAN 2013 ARALIK

Evim, güzel evim!

Bu ay Jüpiter Yengeç burcunda Satürn ise Akrep burcunda bir düzleme gelecekler ve ev hayatınız gittikçe daha güzel olacak. Evinizi dekore etmek ve dostlarınızı ağırlamak için yaratıcılığınızı kullanın. Bu ay düşüncelerinizi uygulayarak evinizi geliştirmeniz içinde iyi bir ay.

Ev hayatınızdan çok hoşlansanız da Aralık ayında bir çok arkadaşınızı görecek ve sosyalleşeceksiniz. Ayın 3’ünde Yeni Ayın Yay burcunda, Dolunayın ise ayın 17’sinde İkizler burcunda olması insanlarla bir araya gelmek için ideal ortam yaratmaktadır. Bu ay sosyal olayların yanında romantizm de var. Bekarsanız Aralık 4-23 arası yeni biriyle tanışabilirsiniz.

Ayın 21’inde Venüs Oğlak burcundan geçecek ve bunun etkisi Ocak ayının sonuna kadar sürecek. Bu nedenle projeleriniz tıkanabilirler. Eğer maaşınıza zam veya terfi bekliyorsanız boşuna ümitlenmeyin.

Ayın 7’sinde Mars Terazi burcuna girecek, Uranüs ise Koç burcunda bulunacaktır. Yılın son haftasında Pluton Oğlak burcunu ziyaret edecek. Bu ay seyahat etmeseniz iyi olur. Özelikle araba kullanırken dikkatli olun. Gideceğiniz yere arkadaşınızla veya taksiyle gidin araba kullanmaktan kaçının.

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞAK

 

 

24 Ağustos - 22 Eylül


 


 

 

 

 

 

BAŞAK

24 Ağustos – 22 Eylül

 

 

Element: Toprak

Yönetici Gezegeni: Merkür

Aşk Gezegeni: Neptün Para Gezegeni: Venüs Kariyer Gezegeni: Merkür

İş ve Sağlık Gezegeni: Uranüs Ev ve Aile Gezegeni: Jüpiter Zevk Gezegeni: Satürn Cinsellik Gezegeni: Mars

Uğurlu Rengi: Toprakrenkleri, Turuncu, Sarı

Aşk, Uyum ve Sosyal Yaşamı Canlandıran Renkleri: Deniz Mavisi

Maddi Kazancı Canlandıran Renkler: Yeşim Yeşili

Taşı: Akik,Yemen taşı Metali: Cıva

Kokuları: Lavanta, Leylak, Nilüfer

Uğurlu Günü: Çarşamba

Niteliği: Değişken

Uyum İçin gerekli Nitelikler: Geniş bakış açısı

Erdemleri: Analitik düşüncetarzı,Detaycılık,İyileştirmegücü, Kıvrak zekâ

Gereksinimleri: Üretken ve İşe yarar olma

Uzak Durması Gereken özellikler: Yıkıcı eleştiri Genelde En Uyumlu Olduğu Burçlar: Oğlak, Boğa Genelde En Uyumsuz Olduğu Burçlar: İkizler, Balık, Yay Kariyer Burçları: İkizler

Duygusal Destek Burçları: Yay

Maddi Başarı Getiren Burçlar: Terazi

Evlilik ve İlişkilerde En Uyumlu Burçlar: Balık

Yaratıcılık Katan Burçlar: Oğlak

En İyi zaman geçirdikleri Burçlar: Oğlak

İnançlarına Katkıda Bulunan Burçlar: Aslan, Boğa


 

 

 

Genel Karakter

 

 

Temizlik ve masumiyet olgusunu düşünce sistemi, duygular, vücut ve günlük faaliyetlerinize adapte ettiğinizde Başak burcunu anlayabilirsiniz. Masumiyet basitlikdeğildir, sadecetam anlamıyla

temiz olmak demektir. Başak burcu insanının ruhu el değmemiş bir toprağa veya balta girmemiş bir ormana benzer.

 

Başak burcu insanlarıdüşüncelerinde, vücutlarında ve işlerinde tam anlamıyla dürüstlük ve masumiyet ararlar. Buldukları kirli nokta- ları hemen ortadan kaldırmak isterler.

 

Başaklar için kirlilik düzensizliğin, rahatsızlığın ve mutsuzluğun başlangıcıdır. Başak burcu insanının amacı yaşamındaki tüm kirlilik- leri kalbinden, aklından ve vücudundan uzaklaştırmaktır.

 

Başakların iyi doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog ve sağlık per- soneli olmalarının başlıca nedeni gerçek sağlığın sırrını bilmeleridir. Başaklar için bu sır temiz ruh, temiz beden ve temiz duygulardan iba- rettir. Ruhunuz ve bedeninize kirlilik kavramını taşıdığınızda rahat- sızlık baş gösterir. Başaklar sağlıklı bir yaşam için fiziksel boyutun yanında ruh temizliği gerektiğine inanırlar. Başakların sağlık dışında teknik alanlarda da çok başarılı olmalarının nedeni işleri ve anlayışla- rını olabildiğince sade ve temiz tutmalarıdır.

 

Başakların detaycı olmaları ve analitik yeteneklerinin yüksekliği yaşamlarında prensip edindikleri tam masumiyet ve mükemmeliyet-

çi yaklaşımının sonucudur. Başakların zafiyetleri aslında ellerinde bulundurdukları erdemlerin yanlış uygulamaları veya yanlış yerde uygulanmaları sonucu ortaya çıkar. Mükemmel bir dünya yaratmak için kullanabilecekleri analitikbecerileri bazen insanlarakarşı yanlış

şekilde kullanılabilir veya eleştirel yeteneklerini yıkıcı olarak kullan- dıklarında çevrelerindekileri kırabilirler. Başakların yapısında bulu- nan mütevazılık bazen onların özgüvenlerini kaybetmelerine neden olabilir. Mükemmeliyet arayışları, Başakları, üzüntü ve strese taşıya- bilir veya özeleştirileri kendilerine karşı acımasızca davranmalarına sebep olabilir.


 

 

Mali Durum

 

Çalışkan, kararlı, tutumlu, enerjik, üretken ve organize olabilen Başak burcu insanı, para kazanmak için tüm yeteneklere sahip gibi görünse de kendisini sosyal alanda yetiştirmeye ve geliştirmeye ih- tiyacı vardır. Çalışan olarak Başaklar bir patron için ideal kişilerdir. Ancak masumiyetve mükemmeliyetçilik doğru kullanılmadığında, iş- yerinde oldukça büyük problemler yaratabilir ve para kaybına neden olabilir.

 

Başak burcuinsanlarımaddiaçılardanbakıldığındagüvenliğe

önem veren kişilerdir. Çok çalıştıkları için paranın değerinibilirler ve riskli yatırımlara girmezler. Başaklar kötü günler veya emeklilik için para biriktiren insanlardır. Başaklar, uzun vadede güvende olmak için yatırımlarını yaparken çok hesaplı ve basiretli davranırlar. Genelde uzun vadeli yatırımlarında başarılı sonuçlar alan Başaklar emeklilik- lerinde para sıkıntısı çekmezler. Zengin olsun veya olmasın tüm Ba-

şaklar, ihtiyacı olan arkadaş ve dostlarına maddi yardım yapmayı çok severler.

 

Kariyer

 

Harika fikirlere sahip olan Başak burcu insanlarıbaşkaları tarafın- dan anlaşılmak için sözlü iletişimlerini geliştirmek ve önyargılarından kurtulmak zorundalardır. İletişim yetenekleri kuvvetli insanları seven Başaklar, öğretmen tipli insanlara saygı duyarlar. Başakların, kariyer- lerinde en üst noktalara ulaşmak için diğer insanların onları anlaya- cağı dilden konuşmaları gereklidir. Başak burcu insanı diğer insanlar tarafından iyi eğitimli ve entelektüel olarak tanınmak ister.

 

Başakların akıl almaz mütevazılıkları onların büyük amaçlarına ulaşmasını, isim ve şöhret sahibi olmasını engeller. Kariyer hedefleri- ne ulaşmak için biraz kendi reklâmlarını yapması gereklidir. Başkala- rını teşvik etmekten büyük zevk alan Başaklar, kendilerini göstermek için biraz çaba harcamak zorundalar.

 

Başaklar, işlerinde aktif kişilerdir. Sonunda sevdikleri işi bulana kadar işlerini birkaç kere değiştiren Başaklar sorumluluk sahibi,grup

çalışmasına yatkın üretken insanlardır.


 

 

Aşk Ve İlişkiler

Yaşamlarının diğer alanlarında olduğu gibi Başaklar aşkta da mü- kemmeliyetçidirler. Başak insanlarıyla aşk yaşayanlar toleranslı, açık görüş sahibi ve uyumlu insanlar olması gerekir. Başaklar, aşk hayatla- rında kendilerinde eksik olan geniş bakış açısına sahip olan insanları tercih ederler. Romantikjestlerden çok pratik davranışlar Başakları aşk hayatlarında mutlu eder.

 

Başaklar aşklarını sözlerle değil davranışlarıyla belli ederler. Sev- dikleri kişinin her zaman yanındadırlar, onların sağlık ve maddi du- rumlarıyla ilgilenirler. Sevdiklerine yardımcı olmak için yapmaya- cakları şey yoktur ve bu davranış tarzı onlar için sevgililerine çiçek yollamak veya onlar için şiir yazmaktan çok daha önemlidir.

 

Aşk yaşamlarında Başaklar çok tutkulu ve hızlı değillerdir. Başak- lar, aşkta tutku ve ihtiras yerine sadakat ve adanmışlığa inanırlar.

 

Ev Ve Aile

Her alanda olduğu gibi ev ve aile yaşamlarında da mükemmeliyet-

çi ve aşırı düzenli olan Başakların bu alanda mutluluğu yakalamaları evde daha toleranslı, eşleri ve çocuklarına daha fazla özgürlük veren ve daha açık görüşe sahip olmalarına bağlıdır. Aile bireylerinin her hareketlerini incelemek yerine onları özgür bireyler olarak kabul et- melilerdir.

 

Çok düzenli ve aşırı temiz olmak dışında Başaklar evde kalmayı ve eğlenceyi evde yaratmayı seven kişilerdir. Başaklar çok iyi ev sa- hipleridir ve misafirlerini son derece iyi konuk eder ve eğlendirirler.

Çocuklarıçok seven Başaklar, çocuk yetiştirirken aşırı disiplinli anne ve babalardır. Bu sert tutumları aslında çocuklarının daha doğru düz- gün yetişmesini sağlamak içindir.

 

2013 YıldızFalı

 

"Öğrenmek ve arkadaşlık hayatımı aydınlatır”

 

Yılın Olumlaması

"Evrenin bana getirdiği değişimleri sevgiyle kabul ediyorum. Problemlerimi sükûnetiçinde çözüyorum. Bolluk ve bereket enerjisini sevgiyle hayatıma çekiyorum

 

 

Sizin kariyeriniz sürekli değişim içindedir ve ilgi alanlarınıza yenilerini eklersiniz. Bu birçok değişik ilgi alanının biri diğerini harekete geçirir. Günlük çalışmanızda kendi gündeminizi belirleme şansınız vardır. İş yerinizde çok önemli derecede özgürlük istiyorsunuz. Sizin hayallerinizdeki iş, zamanını sizin belirlediğiniz iş olacaktır.

Tutumluluğunuz ve para kazanma gücünüz dolayısıyla her zaman parasal durumunuz artıdadır. Siz bir tasarrufçusunuz ve uzun dönem yatırımlarınız olabilir. Bir çok Başak kredi kartı kullanmak istemez ve nakit kullanır. Tutumlu olmanıza karşın sevdiğiniz insalara karşı çok cömertsiniz. Bazen kendinize karşı da cömert olun ve kendinizi şımartın

2013 yılında sizi bekleyen bir çok şey var. Bu yıl kariyeriniz ve tatil aktiviteleriniz odak konusu olacak. Sosyalleşme ve diğer insanlar yılın ana temaları olacak. Bunların içinde komşularınız, akrabalarınız çocuklarınız ve arkadaşlarınız olacak. Hepsi size yeni bir çevre oluşturmak için yeni fırsatlar verecekler.

Haziran ayının 25’inde Jüpiter 10. Güneş eviniz olan yengeç burcunda parlayacak. Bu büyük gezegen doğru zamanda doğru yerde olmanızı ve Jüpiter’in getirdiği şansı kullanmanızı sağlayacak. Jüpiter ancak 12 yıl sonra bu pozisyona tekrar gelecek dolayısı ile şansınızı iyi kullanmalısınız.

Bu dönemde insanlarla ilişkileriniz önemli olacak. İsteklerinizi elde etmenize yarayacak insanlarla birlikte olun. Ama her söz verene inanmayın.

Haziran’ın 25’inde Jüpiter Yengeç burcuna geçecek. Gezegenin bu burcu kat etmesi 2014 yılının yazına kadar devam edecek ve bu da sizin sosyal hayatınızı renklendirecek, arkadaş çevrenize yeni yüzler katmanıza sebep olacak. Haziran ayı size bazı kapıları açacak biri ile tanışabilirsiniz ama büyük vaatlere kanmayın. Gerçekleşebilirler ya da gerçekleşmeyebilirler. Bir kulüp veya organizasyondaysanız kendinizi lider konumuna gelmiş bulabilirsiniz. Ama istediğiniz şeyi elde etmek için daha fazla çaba ve zaman gerekmektedir.

Satürn Terazi burcundaki gezintisine devam etmektedir. Bu burç öğrenme, seyahat ve iletişim burcudur. Bunların hepsi bu yıl gündeminize gelecek. Komşularınız vasıtasıyla yada bir yardım kuruluşu organizasyonunda yeni arkadaşları çevrenize katabilirsiniz. Uzak yerlere gitmektense yakın çevrenize küçük ziyaretlerde bulunabilirsiniz. Bu tür küçük ziyaretler rutinleşen hayatınızı renklendirecek ve bütçenize zarar vermeyecek.

Satürn’ün bu geçişi insanlarla konuşarak bir çok şey öğrenmenize sebep olacak. İş becerilerinizi geliştirmek için 2014’ün sonuna kadar tamamlayacağınız bir kursa yazılacaksınız. Bu yıl sosyal medya ilişkilerine çok ilgi gösterebilirsiniz. Normların dışında yaşamınıza eklediğiniz bir şey kolaylıkla iş hayatınızı etkileyebilir.

Uranüs Koç burcunda bulunacak bu durumda kısa ve uzun dönemli finansal hedeflerinizi gözden geçireceksiniz. Uranüs bu konumdayken istediğiniz değişikliği istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bir borcunuzu ödemek için bir plan hazırlayın, emeklilik için bir köşeye para ayırın ve tasarruflarınızı arttırın çünkü Uranüs beklenmedik masraflar açabilir.

Uranüs’ün geçişi sırasında parasal konularda tutumlu olun çünkü kayıplar en az kazanımlar kadar hızlı gerçekleşebilir. İlerdeki bir kaç yıl şansınızı fazla zorlamayın. Evinizin geliri inişler çıkışlar yaşayabilir bu yüzden tasarruf yapmaya dikkat edin ama hiç beklemediğiniz bir yerden ikramiye veya piyangodan kazanç elde edebilirsiniz. Özellikle internet bankacılığı hesaplarınızın bilgilerini iyi saklayın.

Neptün 2026 yılına kadar sürecek olan Balık burcundaki geçişine devam edecek. Neptün’ün etkilerinin başında romantizm gelmektedir. Bu dönem uzun zamandır aramakta olduğunuz ruh eşinizi bulabilirsiniz. Diğer insanlar için onların sizin için olduğu gibi bir ilham kaynağısınız. Neptün sizin ilişkiler sektörünüzdeyken her hangi bir konudaki görüşmeleri olumlu sonuçlandırabilirsiniz.

Bildiğiniz insanlarla beraber olmak istiyorsunuz. Bu sizin kendinizi rahat hissettiğiniz alan. Çok iyi tanımadığınız insanlarla rahat değilsiniz. Bir çok insan tanısanız da yakın arkadaşlarınız bir kaç tane ve onlara çok değer veriyor, onlara ailedenmiş gibi davranıyorsunuz. Onlarla ve onlar için bir şeyler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Yakın arkadaşlıklarınız hayat boyu sürüyor.

Başaklar aşkta ve hayatta ayırımcıdırlar. Bu romantik olarak sizi zor bir insan yapıyor. Sadece aradığınız insanı istiyorsunuz ve diğer insanlara şans vermiyorsunuz. Uzun dönemli ilişkileriniz sonsuza kadar uzamaya devam edebilir. Sizin için ideal eş hayalperest Balık burcundan. Çok uzun dönem ilişkiler ise diğer toprak burçları olan Boğa ve Oğlak burcundan insanlarla olabilir. Bir Yengeç veya Akrep size çekici gözükebilir fakat İkizler veya Yay burcu pek iyi bir uyum olmaz.

Ailenizle bir arada olmaktan çok büyük zevk alıyorsunuz ve onlardan çok uzakta olsanız bile onlarla birlikte olmak istiyorsunuz. Anne ve babanız sizi dış dünyayı öğrenmeniz konusunda yüreklendirebilirler. Bir çok Başak burcu insanı pek çocuk edinmek istemez ve küçük aileleri olur. Bir anne ve baba olarak çocuklarınızı çok destekliyorsunuz ama onlardan çok şey de bekliyorsunuz.

Bu dönem başkalarının çekiciliğine fazla kapılmamalısınız çünkü insanların gerçekleşmesi zor niyetleri olabilir. Bu yüzden yeni tanıştığınız insanları iyice tanımadan onlara yaklaşmayın. Bu kişiler romantik bir ilişki olabilirler yada iş ilişkisi ile tanıştığınız kişiler olabilirler. Her duyduğunuza inanmayın ve önemli kararlar verirken karşınızdakinin söylediklerini kontrol edin.

Pluton romantizm, yenilenme, çocuklar ve yaratıcılık eviniz olan Oğlak burcunda hareket etmeye devam edecek. Pluton’un bu burçtan çıkacağı 2024 yılına kadar sizin üzerinizde çok olumlu etkileri olacak. Hayatınızı daha güzel hale getirirken, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi de değiştirecek.

Romantik ilişkilerinizde dikkatli olmalısınız. Eğer dikkat etmezseniz saplantılı ve kıskanç biriyle birlikte olabilirsiniz. Çocuklarınıza internette hareket ederken dikkat edin. Bu yıl Temmuz veya Ağustos ayında bunlar sizin için önemli mevzuular olacaklar.

Detaylara çok düşkün olduğunuzdan aklınız etraftan topladığınız bilgilerle dolup taşmakta. Pratik bilgileriniz okuyarak, dinleyerek ve sorular sorarak gelişiyor ve insanlar sizinle başkasına söylemeyeceğinizi bildiklerinden dedikoduları paylaşmaktalar. Bu da size altıncı hissinizi kazandırıyor.

SAĞLIK Bu yıl sağlıklı ve formda olmaya özen duyduğunuz taktirde çok sağlıklı ve huzurlu olabilirsiniz. 25 şubat dolunay burcunuzda sadece sakin olun ve ruhunuzu yavaşlatın.7 eylül mars Satürn dik acısı beden ve kemik yapınıza dikkat etmeli kazalardan kendinizi korumalısınız.23 temmuzda Venüs burcunuzda özellikle cilt sağlığınız özen göstermelisiniz.24 ağustosta Merkür burcunuzda korku dürtüleriniz artabilir. Güneş 23 ağustosta burcunuzda sadece kendinize odaklanın.16 Ekim mars burcunuz da sindirim ve üreme sisteminiz ile ilgili rahatsızlıklarınız söz konusu dikkatli olun.5 eylül yeni ay burcunuzda sizi rahatsız eden alışkanlıklarınızdan arının.

2013 Tutulmaları ve Gezegenlerin etkileri

Başakların güçlü iş ahlakları vardır. Aldığınız sağlam sonuçlar sizin daha fazlasının peşine düşmenize sebep olur. Görev bazlı bir çalışma stiliniz var. Yapılacaklar listesini takip ederek başarıya ulaşıyorsunuz. Metotlu çalışan birisiniz, detaycısınız ve analitik yetenekleriniz var.

Detaylara bu kadar düşkünlük ve analitik çalışmanız büyük resmi kaçırmanıza sebep olabilir. Aslında sizin detaylar kadar büyük resmi de değerlendirme yeteneğiniz bulunmakta. Sadece değişik bir perspektife ihtiyacınız var. Bir adım uzaklaşın ve her işi bütünün bir parçası olarak ele alın. Gözlemleme gücünüzü kullanıp bir biriyle ilgisiz gibi görünen konuları birleştirmek sizin bir yeteneğiniz. Bir bakış, bir jest, bir mimik sizin hızla bu parçaları birleştirip karar vermenize neden oluyor.

Bir çok Başak burcu insanı gençlik dönemlerinde utangaçtır fakat daha sonra kendilerine güven kazanırlar ve insanlarla ilgili yeteneklerini geliştirirler.Başaklar aynı zamanada düzenlilikleri ile ünlüdürler. Her halükarda her şeyin kaydını tutarlar ve bir yığın haline getirirler. Onlarda organize yığın denen şeyi görebilirsiniz.

Bu yılki 5 tutulma 3.,4.,8.ve 9. Güneş evilerinde meydana gelecekler ve ev, aile, parasal konular ve eğitim alanlarını vurgulayacaklar. Bu tutulmaların her biri—iki Güneş, üç Ay tutulması—hayatınızda altı veya oniki ay boyunca etkili olacaklar.

2013’teki tutulmalardan ikisi Akrep burcunda Satürn bu burçtan geçerken gerçekleşecek. 25 Nisanda Ay tutulması, 3 Kasımda Güneş tutulması 10 Mayıs’ta ise yine Güneş tutulması meydana gelecek. Bu üç tutulma eğitimi teşvik edecek. Bu durumda üniversite eğitiminizi tamamlayarak, kursa giderek veya işle ilgili yetenekler geliştirerek tutulmaların etkisini üzerinizde hissedebilirsiniz. Eğer değişik bir kariyer istiyorsanız birkaç yıl içinde fırsatlar açacak bir eğitim alabilirsiniz. Bir kursa gitseniz de gitmeseniz de bu tutulmalar seyahat ve okuyarak çevreniz ve dünya hakkındaki bilgilerinizi arttırmanıza yardımcı olacaklar.

Komşu semtlerdeki aktiviteler bu dönem sizi çekecekler. Seçilmiş belediye yetkilisi olarak yada gönüllü olarak bu organizasyonlarda yer alabilirsiniz. 2013’ün ikinci yarısında bir kulübün veya yerel bir organizasyonun lideri olabilirsiniz.

Bu üç tutulma 3. ve 9. Güneş evilerinizi çevrelerken siz de diğer kültürleri, adetleri ve mutfakları tanıma isteği doğuracak. 9. Güneş evinizdeki tutulma başka bir ülkeyi ziyaret etme isteği ortaya çıkaracak.

Mayıs’ın 25’inde Ay tutlması Yay burcundayken eve ve aileye verdiğiniz önem artacak. Evinizi yeniden dekore etmek ile seyahat etmek arasında kararsız kalacaksınız. Bu tutulma ailenizin kökenlerini araştırma, ailenizi bir araya toplama isteği doğuracak.

Bu yılın 5. Tutulması Ekim’in 19’inde Koç burcunda meydana gelecek. Bu ay tutulması aynı sektörde bulunan Uranüs’ün de etkisiyle parasal konulara daha fazla eğilmenize sebep olacak. Bu tutulmayı kendi yararınıza kullanın ve 2013’ün sonuna doğru mali durumunuzu gözden geçirin. Değerlendirin, ölçün ve 2014 için yeni hedefler koyun. Unutmayın ki tutumlu davranmaktan ve tasarruf yapmaktan başka çareniz yok.

Satürn

Eğer Ağustosun 31’i ve Eylül’ün 12’si arasında doğduysanız Satürn güneşle Akrep burcunda temasa geçecek. Eğer doğum gününüz Ağustos’un 27si ve Eylül’ün 3 arasındaysa Satürn’ün etkisi maksimumda hissedilecek. Bu etki özelikle Şubat ve Temmuz aylarında yoğunlaşacak. Eğer Eylül’ün 3’ünden sonra doğduysanız Satürn ve Güneşle bir iki haftalığına Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ve yine 2014’de temas edecekler.

Satürn’ün Güneşle buluşması size Satürn’ün en iyi kısmını verecek fakat önünüze gelecek fırsat için biraz inisiyatif almanız gerekecek. Bu fırsatları elde etmek için daha fazla insanla konuşmalısınız, sonunda doğru insanları bulacaksınız. Bu insanlar komşularınız, iş arkadaşlarınız veya başkaları olabilir.

Güneş ve Satürn kompozisyonunun vereceği fırsatları elde etmekte en iyi yöntem sabırlı olmak olacak. Sıkı çalışma, sorumluluk ve kendini adamak sonuçta başarıyı getirecek. Bu sandığınızdan da kolay olacak çünkü beyniniz başarı üzerine yoğunlaşmış durumda.

Eğer kardeşiniz veya başka akrabanızla bir sorununuz varsa bunu düzeltmelisiniz. Satürn Güneş’ten uzaklaşırken kendinizi bu insanlara daha bağlı hissedeceksiniz. Bunun yanında komşularınızla ilişkileriniz de düzelecek.

Uranüs

Eğer Ağustos’un 27’si ile Eylül’ün 5’i arasında doğduysanız Uranüs Güneş’le Koç burcunda bir araya gelecek. Ev giderleriniz bir artıp bir azalacak ve durumunuz sürekli değişecek. İleriki günlerinizi planlayın ve ilerde ortaya çıkabilecek beklenmedik masraflar için para biriktirmeye önem verin. Eşinizin maaşı dalgalanabilir veya azalabilir. Uranüs bu konumdayken ne olabileceğini söylemek zor ama eşinizin her halükarda geliri değişecek. Şunu aklınızda tutun ki eşinize yada partnerinize ekonomik olarak bağlı olmaktansa bağımsız olmak çok daha iyidir.

Uranüs bağımsızlık tutkusunu teşvik edecek. Bu yüzden gerçeklerden kaçabilir yada gerçeklerle yüzleşerek ne gerekiyorsa onu yapabilirsiniz. Uranüs’ün geçişi parasal bakış açınızı değiştirecek. Borçlarınızı ödeyerek özgürlüğünüze kavuşacaksınız.

Neptün

Eğer doğum gününüz Ağustos’un 23’ü ile 27’si arasındaysa bu yıl Neptün Güneşle temasa geçecektir. Bu gezegen Balık burcundayken en romantik modunuzda olacaksınız. Eğer şu anda başarılı bir ilişki içindeyseniz bu çok daha iyi olacak ama yeni biriyle tanıştıysanız dikkatli olmanızda yarar var. Çünkü Neptün gerçeği saklar ve şeyleri görmek istediğiniz gibi gösterir size. Yeni aşk gerçek olabilir ama ideal olmayabilir. İşi zamana bırakın. Neptün Güneşinizi geçtikten sonra gerçek aşkı bulacaksınız. Aynı öğüdü iş ilişkileriniz için de vereceğiz. Zamana bırakın. İş ilişkilerinizde dürüst olun ve doğrudan konuşun, yanlış anlaşmalara mahal vermeyin. Fikirlerinizi açıkça söyleyin ve gerçekten güvenebileceğiniz insanlarla çalışın.

Kişisel olarak sağlığınızı ön plana alın. Sağlıklı yemek yiyin ve nezle gibi hastalıklar kapabileceğiniz ortamlardan uzak durun. İyi uyku sağlık için çok önemlidir.

Sonuç olarak Neptün Güneş birleşmesi hayat verici olacaktır. Hergün evden kendinize güvenerek çıkacaksınız. Kendinize inancınız olsun.

Pluton

Eğer Ağustosun 31 ile Eylül’ün 4’ü arasında doğduysanız Pluton Güneşinizle Oğlak burcunda temasa geçecek. Bu yıl kendinize daha bir barışık ve daha kendine güvenli olacaksınız. Pluton’un enerjisiyle daha önce ulaşamayacağınızı düşündüğünüz şeylere ulaşabilirsiniz. Bunu her gün daha iyiye gitmek için kullanın.

Bu yıl yeni bir çocuğunuz olabilir ve bu bütün hayatınızı değiştirebilir. Eğer şimdiden çocuğunuz varsa ona doğru yolu gösterecek ona yardımcı olacaksınız. Ne dediklerini dikkatli dinleyin. Onların safça masum yorumları kendinize bakışınızı değiştirecektir.

Bu yıl yaratıcılığınızı keşfedeceksiniz. Kendi şahsiyetinizi ortaya koyun bu sizin olmak istediğiniz kişi olmanıza büyük katkı yapacaktır. Kendinize hata yapma hakkı tanıyın. Mükemmel insan bir gerçek değildir bir hayaldir.

Pluton ve Güneşin buluşmasının bütün olumlu yanlarının yanında Pluton’un Koç burcunda Uranüs’e karşılaşması bazı zorlukları karşınıza çıkarabilir. Bu çocuklarınız veya arabanızla ilgili masrafları tetikleyebilir. Eğer ergenlik çağında çocuklarınız varsa onları dikkatlice izleyin arkadaşlıklarına dikkat edin.

Yatırımlarınız ve emeklilik için yaptığınız tasarruflara dikkat edin. Çok daha tutumlu davranmanız, daha fazla zarar etmemeniz için tek yol gibi gözüküyor. Sigorta şirketiyle aranızda anlaşmazlık yaşanabilir bu yüzden sigorta ödemelerinizi ve poliçelerinizi iyi gözden geçirin. Bu riske girilecek bir ay değil. Girebileceğiniz en büyük risk bir piyango bileti almak olmalıdır. Uranüs bu konumdayken kazanmanız bile bir olasılık.

 

BAŞAK 2013 OCAK

Yavaşlama zamanı. Durun ve kendinizi dinleyin!

Ayın 7’sinde Venüs Yay burcunda ve bu yüzden yılbaşı süslerini toplamada biraz gönülsüz davranırsanız şaşırmayın. Süsleri bir kaç gün daha yerlerinde bırakın hatta arkadaşlarınıza bir ziyafet verin. Baharda evde yapacağınız işleri tasarlamak için biraz vakit ayırın.

Ocak ayının 11’inde Yeni Ay Oğlak burcundayken sosyalleşme ön plana çıkacak. Merkür aynı burçta ayın 18’inden itibaren olacak ve bu sizin hafta sonları arkadaşlarınızı bir araya toplamanıza yardımcı olacak. Ayın 8’inden itibaren Venüs te aynı burçta bulunacak ve eşinizle birlikte harika romantik saatler geçireceksiniz

Mars Kova burcunda bulunacak ve bütün ay boyunca çırpınmanıza sebep olacak. Bütün bu çırpınmalarınız iyi sonuç verse de ayın 7’si ve 25’inde hataların kaçınılmaz olacağı noktaya kadar sıkıştırılacaksınız. Biraz yavaşlayın ve yaptığınız işleri iki defa kontrol edin.

Ayın sonuna doğru nezle ve gribe yakalanmamaktan korunun. Ocak ayının 27’sından sonra Dolunay Aslan burcundayken ikisine de yakalanmanız söz konusu olacak. Yatmadan önce sakinleşin ve güzel bir uyku çekin yoksa kendinizi yatakta günlük olayları düşünürken bulabilirsiniz.

BAŞAK 2013 ŞUBAT

Tutkulu bir ay!

Dolunay 25 Şubat’ta sizin Güneş yılınızın tam ortasını işaretleyecek. Bu doğum günüzden bu yana elde ettikleriniz kutlamak ve gelecek altı ayda ne yapmak istediğinizi ortaya koymak için güzel bir fırsat. Ayın enerjisi sizi ayrıca sosyalleşmek konusunda teşvik edecek.

Ayın 1’inde Mars Balık burcuna doğru hareket edecek ve burada bir ay boyunca kalacak. Bütün gezegen geçişleri gibi bunun da artıları ve eksileri olacak. Eşinizle tutkulu anlar yaşayabilirsiniz ama ayrıca anlaşmazlıkların ve tartışmanın da içine çekilebilirsiniz. Bu tartışmalardan kaçının ve uzlaşmacı olun.

Bu ay Başak burcu için çok elverişli bir ay olacak çünkü Şubat’ın 10’unda Yeni Ay Kova burcunda bulunacak. Dahası Venüs aynı burçta ayın 1’inden 24’üne kadar kalacak. Bu sizin çalışma arkadaşlarınız arasında popülerliğinizi arttıracak ve takım çalışmasını teşvik edecek. Şubatın başında bir kaç zafer elde edebilirsiniz fakat ayın ikinci haftasında bir kaç zorluk yaşayacaksınız.

Merkür sizin yönetici gezegeniniz ayın 23’ünde Balık burcunda bulunacak. Üç hafta sürecek bu süre zarfında ilişkilerinizde önemli mesafe kat edeceksiniz. Yalnız şahsi planlarınızın zora girmesi sizi yorgun düşürecek. Kendinizi yanlış anlaşılmamak için açıklamalısınız.

 

BAŞAK 2013 MART

İlişkileri gözden geçirme zamanı!

Gezegenlerin aynı düzlemde bulunmaları Jüpiter’in enerjisini sizin yanınıza almanızı sağlayacak. Gezegenlerin getirdiği talih sürekli yanınızda olmasa da kariyeriniz, diğer insanlarla ilişkileriniz, ve parasal konularda biraz şansa ihtiyacınız olacak. Satürn Akrep ve Pluton Oğlak burcundayken ikisi bir düzleme gelecekler ve bu da size yaratıcılık olarak yansıyacak.

Bu aydan sonra ilişkileriniz daha bir önem kazanacak. Bunun için ayın 11’inde Balık burcunda doğacak olan Yeni Ay ve yine aynı burçta ayın 17’sinde bulunacak olan Merkür’e teşekkür edebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla ve yakın arkadaşlarınızla yeniden bağlantı kurun. İlişkileriniz hakkında önemli bilgileri ayın 8’inde bulun. Bunun sonuçlarını ayın 28’inde göreceksiniz.

Bu ay iş yerinizde rutin işler gününüzün büyük kısmını işgal edecek. Bu size iş arkadaşlarınız ile ilişkilerinizi güçlendirme fırsatı verecek. Eğer bir proje için ayın 6’sina doğru yardıma ihtiyacınız olursa yardım istemek için tereddüt etmeyin.

Martın 27’sinde Dolunay Terazi burcunda bir kaç gezegenle karşı konum almışken parasal konular size sıkıntılı anlar yaşatabilir. Beklenmedik masraflar ortaya çıkabilir ve ailenizin geliri düşebilir. Ama Uranüs beklenmedik olayların gezegeni olduğu için ayın 28’inde bir piyango bileti alsanız çok iyi olur.

 

BAŞAK 2013 NİSAN

Maneviyata dönüş ve inançların kuvvetlenmesi dönemi!

Ayın 20’sinden itibaren ise Mars gezegeni Boğa burcunda bulunacak ve bilgi için araştıracaksınız. Bu bilgiye okuyarak, insanlarla konuşarak ve iç dünyanıza dönerek sahip olabilirsiniz. Maneviyat bu geçiş sırasında söz konusu olabilir ve diğer kültürler ve inançlar konusunda merak duyabilirsiniz.

Ayın 12’sinden itibaren Merkür Balık burcundaki geçişine paralel olarak sizin insanlarla temaslarınız çok yararlı sonuçlar verecek. Duygularınızı eşinizle veya sevdiğiniz insanla paylaşın ve işle ilgili konuları iş arkadaşlarınızla tartışın. Bu bilgi alış verişi gelecekle ilgili fikir edinmenize yardım edecektir.

Nisan’ın 10’unda Yeni Ay Koç burcunda bulunacak ve bunun sizin ve eşinizin geliri üzerinde pozitif bir etkisi olacak. Ayın altısına doğru maaşınıza zam gelebilir ama ayın 19’unda aynı burca girecek olan Mars sizi özgürce harcama yapmak konusunda yüreklendirebilir. Buna dikkat edin. Bu yıl hiç beklemediğiniz harcamalarınız olabilir bu yüzden tasarrufu birinci önceliğiniz yapın.

Nisan ayının 25’inden sonra Dolunay ve Ay tutulması Akrep burcundayken her söylenene inanmayın. Bu dönem öğrenmek istediklerinizi de zor öğreneceğiniz bir dönem olacaktır. Bu tutulma seyahatleriniz konusunda daha dikkatli olmanızı gerektirir. Aynı zamanda arabanız bu ay tamirat isteyebilir onunla yola çıkmayın.

BAŞAK 2013 MAYIS

Bütçe yapın!

Üniversiteye yarım kalmış tahsilinizi bitirmek yada yeni bir tahsile başlamak için dönmek isteyebilirsiniz. Ya da yeni bir dil öğrenmek veya bir beceri edinmek için kursa gitmek isteyebilirsiniz. Bu konudaki opsiyonlarınızı Mayısın 10’nunda Yeni Ay ve Güneş tutulması Boğa burcundayken gözden geçirin. İş icabı ya da turistik amaçla seyahat edin.

Mayısın 25’inde Dolunay ve Ay tutulması Yay burcunda bulunacak. Bu durumun altı ay süresince kendini gösterecek olan etkisi aile ilişkileriniz üzerinde görülecek. Ailenizle daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Uzun yıllardır görmediğiniz akrabanızı görebilirsiniz. Bir aile buluşması yaşlı aile ferdleriyle konuşma söz konusu olabilir.

Ayın 30’una doğru Merkür İkizler burcunda olacak. Ayın 9’undan itibaren Venüs’ün bu burçta bulunması kariyerinizde ilerlemeniz için size yol açacak. Amirlerinizle konuşmaya çalışın yada bir sunum yapın. Ayın ortasına doğru size yapılan vaadleri çok dikkate almayın.

Ayın 20’sinde Uranüs Koç burcunda Pluton ise Oğlak burcunda bulunacak. Bu gezegenlerin etkisi yaz ve sonbahar aylarına kadar belli olmayacak. Tasarruf yapmaya başlayın böylece karşınıza çıkacak ekstra masraflara hazırlıklı olursunuz. Yatırımlarınıza dikkat edin.

BAŞAK 2013 HAZİRAN

Kariyerde başarılı adımların ayı!

Satürn Akrep burcunda ve Neptün Balık burcunda aynı düzleme gelirken birisi sizi en iyiyi yapmanız konusunda teşvik edecek. Daha iyisi bunu siz bir başkasını teşvik ederek yapabilirsiniz. Eğer bir iş veya romantik bir ilişkiye girecekseniz dikkatli olun.

Haziran’ın 23’ünde Dolunay Oğlak burcundayken romantizm ve sosyal hayatınız renklenecek. Bazı Başak burcundakiler bir görüşte aşık olabilirler veya ayın enerjisi uzun süren ilişkilerini sonlandırabilir. Dolunayı takip eden iki hafta çocuklarınız sizin ilginizden nasibini alabilirler. 25 Haziran tarihinde Jüpiter Yengeç burcuna girecek bu nedenle arkadaşlıklarınız etkilenebilir.

Ayın 8’inde Yeni Ay İkizler burcundayken kariyerinizde başarılar elde edebilirsiniz. Eğer yeni bir göreve geldiyseniz veya yeni sorumluluklarınız olduysa bu konu hakkında sorular sormalısınız. Arzularınızı biraz kontrol altına alın bu geleceğiniz için daha iyi olur.

Ayın 26’sında Merkür Yengeç burcuna girdiğinde arkadaş grubunuzla birlikte olabilirsiniz. Buluşmaya gitmeden önce saatleri ve yeri bir kez daha kontrol edin. Düşüncelerinizi insanların tahmin etmesi yerine onları insanlara açıklayın.

 

BAŞAK 2013 TEMMUZ

İlişkilerde başarı sizi bekliyor!

Bu ay Jüpiter Yengeç, Satürn Akrep ve Neptün Balık burcunda bir sıra içinde bulunacaklar. Bu sıralanma sizin 3., 7. ve 11. Evilerinizi etkileyecek. Bir organizasyonda liderlik rolü üstlenmeniz istenebilir veya bir arkadaşınız vasıtasıyla ruh eşinizle tanışabilirsiniz. Eğer komşu çevrenizle daha fazla içli dışlı olmak istiyorsanız onlarla ortak bir girişim başlatın.

Ayın 8’inde Yeni Ay Yengeç burcunda bulunacak ve bu nedenle bu ay arkadaşlık üzerine iki kez etkileneceksiniz. Bu ay çevrenizi çok geliştirme fırsatınız olacak. Mars ve Merkür’ün Yengeç burcuna girmeleriyle sosyal hayatınız çok renklenecek. Ayın 22’sinde karşılaştığınız bir kişi talihinizi açacak.

Temmuzun 22’sini yani Dolunay’ın Kova burcuna girdiği günü takip eden iki hafta boyunca iş yerinizde zorluklar yaşayacaksınız. Ama sıkı çalışma temponuz çevredekilerin beğenisini kazanacak ve bir takım çalışmasına liderlik etmeniz istenecek. Bu pek hoşunuza gitmese de sonunda bu işin tam size göre olduğuna karar vereceksiniz.

Uranüs Koç ve Pluton Oğlak burcundayken çocukların ne kadar pahallı ve masraflı olabileceğini anlayacaksınız. Temmuz ayının ilk ve son haftaları çocuklarınızın aktivitelerine dikkat edin. Arkadaşlarını iyi araştırın ve onları tanımaya çalışın.

 

BAŞAK 2013 AĞUSTOS

 

Dinlenmeye zaman ayırın!

Ayın 6’sında Aslan burcunda bulunan Yeni Ay size çok çalışmanız gereken zaman gelinceye kadar rahatlamanız ve dinlenmeniz için zaman sağlayacak. Bu Yeni Ay ayrıca altıncı hissinizi geliştirecek. Bu sayede geçmişinizi yeniden gözden geçirip geleceğinize bakabileceksiniz. Pişmanlıklarınızı geride bırakıp ileriye iyimserlikle bakın.

Venüs ayın 15’inde burcunuzdan geçecek bu sizin sosyal hayatınızın gelişmesine sebep olacak. Ama talihinizden ne istediğinize dikkat edin çünkü aynen onu alacaksınız. İnsanlara güler yüzle davranın ve bırakın sihirli şeyler olsun. Bu gidişat ayın 23’ünde Merkür burcunuza yaklaşırken de devam edecek. Ayın 30’una doğru iyi haberler duymaya hazır olun.

Dolunayı bu ay da Kova burcunda doğacak ancak bu sefer etkisi çok daha pozitif olarak görülecek. Bunu size evrenin verdiği bir ödül olarak görün ve iş yerinizde bütün dikkatleri üstünüze çekin. Bu ay da yoğun çalışacaksınız ancak çalışmanızdan tatmin de olacaksınız. Geleceğinizi planlayın ve bütçenizi yapın.

Bu ay Yengeç burcundaki Jüpiter Koç burcundaki Uranüs ve Oğlak burcundaki Pluton ile çatışmaya girecek dolayısı ile çocuklarınızla ilgili zorluklar çıkabilir. Çıkacak zorluklardan en az bir tanesi para ile ilgili olacak. Bir arkadaşınız sizden borç isteyebilir. Eğer böyle bir şey olursa en iyi yapacağınız şey hayır demek olacak çünkü arkadaşınız borcunu geri ödemeyi düşünmüyor. Çocuklarınızın aktiviteleri ve arkadaşlarını izlemeye devam edin.

 

BAŞAK 2013 EYLÜL

Romantizme hazır mısınız?

Ayın dokuzunda burcunuzdaki Yeni Ay size heyecanlı bir iyimserlik getirecek. Enerjinize dayanarak gelecek yıl elde etmek istedikleriniz hakkında hırslı bir program hazırlayın. Bu planı hazırlarken en zor yanı ne yapmak istediğinize karar vermek olacaktır. Çünkü pek çok yönden başarılı olabilecek bir dönemdesiniz. Planlarınızı iyice düzenleyin ve elde etmek istedikleriniz için işe başlayın.

Siz insanlara ne kadar ulaşmaya çalışırsanız onlar da size o kadar ulaşmaya çalışırlar. Bu özelikle Eylül ayında çok doğru çünkü ayın 19’unda Dolunay Balık burcunda bulunacak. Siz ve eşiniz aynı frekansta olacaksınız. Bu yüzden sırf ikiniz için romantik bir akşam yemeği planlayın. En güzel niyetlerinizi ve isteklerinizi bir birinizle paylaşın.

Ayın ortasına doğru hiç beklenmedik harcamalarınız olabilir. Ayın 17’sinde alış veriş yapmaya kalkmayın ve yapabileceğinizden fazlasını bağış olarak vermeyin. Bu hayır organizasyonunun amaçlarına ne kadar inanırsanız inanın bu sıralar fazla para harcamamaya bakın. Ayın 26’sında yeni bir masraf daha çıkabilir.

Uyumadan önce düşüncelerinizden kurtulmanın yolunu bulun. Mars Aslan burcundayken uyumak için düşüncelerinizden kurtulmak bayağı zor olabilir. Bitki çaylarını, okumayı veya yumuşak bir müzik dinlemeyi uyumak için deneyebilirsiniz. Yoksa zayıf düşer, soğuk algınlığı veya nezleye tutulabilirsiniz.

 


 

BAŞAK 2013 EKİM

Bereketi eve çekme zamanı!

Ayın 7’sinden itibaren Venüs Yay burcundayken ev sizin bulunmaktan en çok hoşlanacağınız yer olacak. Arkanıza yaslanın ve evin konforunu yaşayın ya da Venüs’ün size yardımcı olmasını isteyerek duvarları boyayın ve evi tekrar dekore edin. Ayın 16’sında eviniz için alış veriş yapın. Ama ayın 10’unda alış verişten kaçının. Çünkü bu eşinizle anlaşmazlığa düşmenize neden olabilir.

Ayın 21’den Kasım’ın 10’una kadar Merkür’ün etkisi görünürken ilişkileriniz yanlış anlaşmaların kurbanı olabilir. Akrep burcundan geçerken evinizin veya arabanızın tamiri konusunda tatmin edici bir cevap alamayabilirsiniz. İkinci bir görüş almak iyi fikir gibi ya da tamirat için Kasım ayının sonunu bekleyin.

Bu ayın 4’ünde Yeni Ay Terazi burcundayken Dolunay Koç burcunda doğacak ve parasal konular bu ayın önemli konusu haline gelecekler. Beklenmedik masraflar pek muhtemel. Bu durumda bütçeniz açık verebilir. Tutumlu olun ve kredi kartı faturalarınızı dikkatli inceleyin. Yatırım yapma fırsatınız olsa bile yapmayın.

Mars burcunuza ayın 15’inde girecek ve sizi yüksek enerjisi ile şevke getirecek. Ama yavaş olun. Mars buradayken daha fazla hata yapmaya açıksınız çünkü sabırsız ve dikkatsizsiniz. Mutfakta çalışırken veya merdivenle uğraşırken dikkatli olun.

 

BAŞAK 2013 KASIM

Seyahat zamanı!

Ayın 3’ünde Yeni Ay ve Güneş tutulmaları Akrep burcunda yer alacak. Dolunay ise ayın 17’sinde Boğa burcunda doğacak. Bu süreçte seyahate çıkma isteğinde olabilirsiniz. Bu özleminizi seyahate çıkarak giderebilirsiniz. Tutulmaların gerçekleşeceği 3. ve 9. Güneş evleriniz öğrenmekle alakalı ve bunu bir kaç hafta kursa giderek giderebilirsiniz.

Bu ay Merkür Akrep burcundan geçip ayın 10’unda tekrar o burca dönecek. Bu durumda komşularınız ve akrabalarınız hayatınızda önemli yer tutabilirler. Geçen haftalarda yaşanan yanlış anlaşmaları düzeltmek için çok iyi bir fırsat olacak. Ayın 12’sinde bir arkadaşınız gününüzü aydınlatacak ve geçmişten kalan birinden ayın 25’inde haber alabilirsiniz.

Kasım ayının ilk dokuz gününü alış veriş yaparak geçirin. Merkür bu konumdayken kelepir veya az defolu mallar bulabilirsiniz. Ayın 8’inde indirim günü ilanlarına dikkat edin. Ayın 27’sine doğru bu malları daha da indirimli alabilirsiniz.

Kasım ayının 1’inde Uranüs Koç ve Pluton Oğlak burcunda aynı düzleme gelecekler. Yine sürpriz harcamalarla karşılaşabilirsiniz. Eğer biri ile görüşüyorsanız ona parasal durumunuzu açmayın.

 

BAŞAK 2013 ARALIK

‘An’da kalmayı öğrenin!

Aralık ayının 3’ünde Yeni Ay Yay burcundayken evde ve tatilde olmanız çok iyi olur. Küçük bir grup arkadaşınızla bir araya gelebilirsiniz yada dostlarınızın, çalışma arkadaşlarınızın ve akrabalarınızın katılacağı bir parti verebilirsiniz. Merkür ayın 4’ünden 23’üne kadar Yay burcunda bulunacak. Bu dönemde aile içi iletişimi arttırın. Ayın 6’sında bir yanlış anlaşmayla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Venüs ayın 21’inde tekrar Oğlak burcuna girecek. O günden Ocak 2014 sonuna kadar çocuklarınız sizden daha fazla alaka görecekler ama görüştüğünüz kişi ile ilişkileriniz soğuyacak. Her halükarda bu ay romantik bir ilişki için iyi bir zaman değil. Yengeç burcundaki Jüpiter’in ve Akrep burcundaki Satürn’ün aynı düzleme gelmeleri eski arkadaşlarınızla hatırınızda kalacak anlar yaşamanıza yarayacak.

Aralık ayının 17’sinde Dolunay İkizler burcundayken kariyerinize başarılı bir yıl sonu noktası koyabilirsiniz. Göze girdiğiniz bu dönemde bu özelliğinizin kıymetini bilin. Biraz daha çaba sarf ederek Ocak ayından önce yapacaklarınızı işinizde ve evinizde yetiştirebilirsiniz.

Ayın 7’sinde Mars Terazi burcuna girecek. Bu sizin gelirlerinizin artmasına neden olurken aynı zamanda para harcamanıza da yol açacak. Ayın son haftası bayağı bir harcamanız olacak. Bu ay kredi kartı faturalarınızı iyice gözden geçirin.

 

 


nedeni en samimi ve basit sözleri bile yanlış anla- manız olabilir. Alınganlık sizi sinirli yapabilir. ÖzellikleMars’ın bur- cunuza girmesiyle 13 Nisan tarihinde ilerleyebilmek için iletişimdeki yanlış anlaşılmaları düzeltmeniz gerekecek. Karmaşık tartışmalarda cesur olmalısınız.

 

19 Nisan’da Güneş’in Terazi Dönencesi’ndeki 7. Büyük Fikirler Evinize girişi, gelecek planlarınız için sağlam temel oluşturacaktır. İş yaşamınızda veya kişisel gelişiminizde ilerleyebilmeniz için gerekli olan eğitimveya seyahat olanakları bugün ortaya çıkabilir. Yine de

20 Nisan’da olacakMars-Merkür karşılaşması perspektifinizi geniş- letmek için gerekli parçaları birleştirmenizi zorlaştırabilir. Bugün ana meselelere eğileceğinize detaylarla uğraşıyor olabilirsiniz.

 

21 Nisan’da Merkürile Ay’ın KuzeyTepesi’nin girecekleri konum, yaşamınızdaki sürtüşmeleri azaltarak çevrenizden net bilgi akışını sağlayacak. Bugün ayrıca BoğaYeni Ay’ı düşüncelerinize ilham kay- nağı olacak ve sizi tekrar canlandıracaktır.

 

22 Nisan’da Uranüs-Merkür karşılaşması iç dünyanızı zenginleş-


 

 

.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAZİ

 

23 Eylül - 22 Ekim


 


 

 

 

 

 

TERAZİ

23 Eylül – 22 Ekim

 

Element: Hava

Yönetici Gezegeni - Venüs

Aşk Gezegeni: Mars Para Gezegeni: Plüton Kariyer Gezegeni: Ay

İş ve Sağlık Gezegeni: Neptün

Ev ve Aile Gezegeni: Satürn

İnanç ve Şans Gezegeni: Merkür

Uğurlu Rengi: Mavi, Yeşim yeşili

Aşk, Uyum ve Sosyal Yaşamı Canlandıran Renkleri: Kırmızı ve ton-

ları

Maddi Kazancı Canlandıran Renkler: Mor ve Bordo

Taşı: Mercan, Akik, Zümrüt, yeşim, Mermer, Opal, Kuvars

Metali: Bakır

Kokuları: Vanilya, Gül, Menekşe, Badem

Uğurlu Günü: Cuma

Niteliği: Öncü

Uyum İçin gerekli Nitelikler: Özgüven, Özgürlük Erdemleri: Zarafet, Diplomasi, Cazibe, Nezaket Gereksinimleri: Aşk, Romantizm, Sosyal uyum

Uzak DurmasıGereken özellikler: Sosyal uyum nedeni ile doğru yoldan sapmak

Genelde En Uyumlu Olduğu Burçlar: İkizler, Kova

Genelde En Uyumsuz Olduğu Burçlar: Koç, Yengeç, Oğlak

Kariyer Burçları: Yengeç Duygusal Destek Burçları: Oğlak Maddi Başarı Getiren Burçlar: Akrep

Evlilik ve İlişkilerde En Uyumlu Burçlar: Koç Yaratıcılık Katan Burçlar: Kova

En İyi zaman geçirdikleri Burçlar: Kova

İnançlarına Katkıda Bulunan Burçlar: İkizler, Başak


 

 

 

 

Genel Karakter

 

 

Insanlar, yalnızlık içinde yaşayamayan hatta yalnızlıktan çok korkan varlıklardır. Sosyal olmak,diğer insanlarla ilişkiler geliştir-

mek onlar için çok önemlidir. Burçlariçinde insan ilişkilerini uyumlu halde organize eden yönetici, kuşkusuz Terazidir.

 

Terazi, sadece insan ilişkilerini düzenlemek ve oluşturmak alanın- da değil, güzellikve zevk açısından da diğer burçların çok üstünde yer alır. Terazi güzelliği her düzeyde yaşar ve yansıtır.

 

Aşk, sanat, idealler, politikave sosyal yaşamda Terazi her zaman güzelliğin peşindedir. Burçlar arasındamantık ve rasyoneldüşünce

İkizlerve Kova tarafından temsil edilirken estettik, nezaket, zarafet ve güzellik Terazi’nin alanına girer.

 

Terazi insan, ruhunu güzellikle süsleyerek medeni hale getiren burçtur. Zarafet, nezaket,adalet, empati dışındaTerazilerin en önemli olan özellikleri güzelliğe olan düşkünlükleridir.

 

İlişkileri organize etme, birliktelik oluşturma, sinerji yaratma ka- biliyeti çok yüksek olan Terazi burcu, ilişkileri zevkli ve yaşanabilir hale getirme yeteneklerine de sahiptirler.

 

Terazi burcu insanları medeni yaşam, birliktelik ve güzellik tema- larına yaşamlarında büyük yer verirler. Bu üçlü Terazi burcu insanının en fazla arzuladığı ve üstündeen fazla yeteneğesahip olduğu konular- dır.Teraziler, içgüdüsel olarak insanları bir araya toplama yeteneğine sahiptirler. Teraziler, insanları birbirine neyin çektiğini ve bağladığını bilen kişilerdir.

 

Mali Durum

 

Teraziler, kendilerin para kazanmaktan çok başkalarına para ka- zandırmaktan hoşlandıkları için, parasal konulardadışarıdan bakıldı-

ğında mantıksız görünebilirler. Hâlbukidurum hiç de göründüğü gibi değildir. Terazi burcu insanları birliktelik ve beraberliklerine önem veren kişilerdir. Başkalarınız zengin ederek kendilerinin de servet ka-


 

 

zanacaklarını çok iyi bilirler. Ayrıca arkadaş,dost hatta müşterilerinin parasal durumlarını iyileştirerek ve onlara para kazandırarak kuvvetli dostluklar kurarlar. Hiçbir zaman bir Terazi,başkalarını zarar sokarak kendine kâr sağlamaz.

 

Akrep, Terazi burcununpara evini kontroleder. Ve bu nedenle Teraziler para kazanmak konusunda müthiş içgüdülere sahip olurlar. Para kazanmak isteyen diğer burçlar her zaman birTerazi burcu insa- nına danışırlar.

 

Sosyal zarafetleri gereği Terazi burcu insanlarıbüyük miktarda pa- rayı sosyal faaliyetlere harcarlar. İhtiyacı olan kişilere yardım etmek Terazilere ayrıca büyük zevk verir.

 

Teraziler zorda kalmış arkadaşlarına yardım için başkalarından borç alacak kadar arkadaş canlısı kişilerdir. Teraziler borçlarınaçok sadıktırlar ve borçlarını zamanında öderler.

 

Kariyer

 

Gezegenler arasında en hızlı ve en değişkenolan Ay, Terazi burcu insanlarının kariyer gezegenidir. Terazilerkariyerlerine Ay gibi hızlı vedeğişken yaklaşırlar. Ay, ayrıca gezegenler içinde en duygusalola- nıdır. Dolayısıyla Teraziler, duygularını yansıtabilecekleri, yaratıcılık gerektiren kariyerlerde başarılı olurlar.

 

Ay’ın Terazilerüstündeki etkisi çok güçlü olduğundaniş yaşamla- rında başarıları ve başarısızlıkları Ay hareketleriyle yakından ilgilidir. Terazilerin ruh halleri, Ay’ın hareketleriyle değiştiğinden kariyerlerin- deki başarıları da bu ruh değişiklikleriyle beraber seyreder.

 

Arkadaş ve dostlarınıailelerinden birileri gibi görenTerazi burcu insanları, kariyerlerindeki gücü dost ve arkadaşları için kullanmaktan kaçınmazlar. İş yaşamlarında, Teraziler, baba tipli koruyucu yönetici ve patronlardan hoşlanırlar.

 

Ay toplumları yöneten bir gezegen olduğundan, Teraziler, toplum- daonlara saygınlık ve şöhret getirecek işlerden hoşlanırlar. Çok esnek kariyer karakterine sahip olan Terazi burcu insanları, kariyer amaçla- rına ulaşmak için değişik yol ve yöntemleri kullanmaktan kaçınmazlar.


 

 

Aşk Ve İlişkiler

Terazi burcu insanı aşk, romantizm ve ihtiras dâhisidir. Terazilerle aşka yaşamında yaşanacak en büyük problem onlara yeterince âşık olamamak olacaktır. Teraziler her zaman aşkta kendilerinden çok ve- ren kişiler olarak bilinirler.

 

Bir Teraziile aşk yaşayankişinin romantizmi bilmesi,mum ışığın- da yenen yemekleri ve çiçekleri sevmesi gerekir. Hediyelerin büyük- lüğü veya değerinden çok, aşk adına alınmış olmalarıTerazileri etkiler.Yaşamda güzelliğin temsilcisi ve takipçisi olan Terazileraşkta sevgili ve eşlerinden de aynı şeyleribeklerler. Eğer güzellikler konusunda ya- ratıcılık yeteneği gelişmişbiriyseniz ve aşkta hoş sürprizler yapmasını seviyorsanız, Terazi burcu insanlarıyla çok mutlu olabilirsiniz.

 

Kendilerifazla atak ve bencil olmayanTeraziler, eş ve sevgililerin- den daha atak ve bencil olmalarını beklerler.

 

Arzuladıkları kişiye yaklaşırken kararlı davrananTerazi burcu in- sanları bu yaklaşımlarında çok sevecen, çekici ve sürprizlerle dolu olurlar.

 

Ev Ve Aile

Sosyal insanlar olarak bilinenTeraziler evlerini düzenli, temiz ve mükemmel bulmak isteselerbile ev işi yapacak tipte kişiler değildirler. Maddi durumları iyi olan Teraziler muhakkakevlerinde hizmetçi veya temizlikçi çalıştırırlar. Diğer taraftan çiçeklerden hoşlanan Terazi bur- cu insanı, saatlerce bahçe işleriyle uğraşmaktan kaçınmayan tiplerdir.

 

Terazilerin evleri modern ve çok zevkli dekore edilmiştir. Onların evlerinde modern resimve heykellere sıkçarastlayabilirsiniz. Arka- daş ve ailelerine düşkün olanTeraziler, evlerinde aile fertleri ve dost- larıyla eğlenmeye ve iyi vakit geçirmeye bayılırlar.

 

Adalet, düzen, disiplinve hukukun temsilcisi olan Satürn, Tera- zilerin ev yaşamını kontrol eder. Ev ve aile yaşamında mutluluğu yakalamayı hedefleyen Terazilerin Satürn’ündisiplin, düzen ve or- ganizasyon özelliklerini benimsemeleri veuygulamaları gereklidir. Yaşamlarında yaratıcılık ve uyum arayanTeraziler, ev yaşamlarında rahat ve çocuklarına karşıtoleranslı kişilerdir. Çocukların gelişiminde


 

 

özgürlükduygusu önemli rol oynasa da bazen bu konuda Teraziler fazla ileriye giderek çocuklarını şımartırlar.

 

 

2013 YıldızFalı

"Bilgi ve Bağımsızlık Başarımın Temelleridir.”

Yılın Olumlaması

"Ben zorluklarla mücadeleetme gücüne sahibim.Cesurum. Yaşa-

mımı kendim kontrol ediyorum. Bana benzemeyen kimse hayatımda olamaz.”

 

 

Kariyerinizde çok başarılı olabilirsiniz. Çalışma ortamınızın insanların içinde olması gerekmekte yoksa performansınız düşüyor. Var olan bir yapı içinde yaratıcılığınızı gösterebileceğiniz bir iş sizin için çok iyi olur. Kariyerinizi değiştirmek sizin için çok normal. Altıncı hissinizi kullanarak kariyeriizde yükselebilirsiniz.

Çok zengin olma şansınız var ve bunu parasal konuları iyi yöneterek ve para kazanma gücünüzle elde edeceksiniz. Her zaman tutumlusunuz ve her yaptığınız alışverişte aldığınız malı değerine göre değerlendiriyorsunuz. Eğer fiyatıa değiyorsa satın alıyor değmiyorsa satın almıyorsunuz. Her zaman sizin hedefiniz finansal güvenceye kavuşmak. İstediğiniz lüks yaşamı parayı idare etme yeteneğiniz sayesinde elde edeceksiniz.

Parasal konular, ev hayatı, eşiniz, seyahat ve kariyeriniz 2013 yılının temel konuları olacak. Sosyalleşme ve çevre edinme size bu yıl şans getirecek. Ama bir aile ferdi veya yakın bir arkadaş ile çatışma yaşayabilirsiniz.

Jüpiter 9. Güneş eviniz İkizler burcundan geçerken bilgi, seyahat ve ruhani konular öncelik kazanacak. 2012’nin son altı ayında Jüpiter yine bu sektördeyken seyahat etmeyi ihmal etmediniz. Bu yıl da Haziran’ın 25’ine kadar seyahat edeceksiniz. Bildiğiniz bir yöreye yada başka bir ülkeye gidecek bolca yeni manzaralar izleyeceksiniz. Her zaman gitmek istediğiniz bir yere bir seyahat düzenleyin yada birden çok destinasyona gitmeye çalışın. Ayrıca yakın yerlere uzun hafta sonu seyahatleri düzenleyebilirsiniz.

Jüpiter’in bu sektördeki etkisi seyahat etmenin ötesine geçmekte. Diğer kültürlerin yaşam şekillerini incelemek sizin merakınızı cezbediyor. Bakış açınızı genişleterek bu yıl öğrenebileceğinizin azamisini öğrenin. Eğlence için yeni bir kursa gidin, yeni bir dil öğrenin veya müzelere, sergilere giderek bakış açınızı genişletin. Bunların hepsini yaptıktan sonra bilgi dağarcığınızı doldurun. Bu yaptıklarınız kariyerinizde ve yapmak istediklerinizde önümüzdeki yıl ve 2014’te sizin için yararlı olacak.

Haziranın 25’inde Jüpiter Yengeç burcuna ilerlediğinde kariyerinizi aydınlatacak. On iki yılda bir gelen bu durum özelikle yazın Jüpiter, Satürn ve Neptün ile bir düzleme geldiğinde size şans getirecek. Jüpiterin getirdiği iyimserlikle taşıyabileceğinizden fazlasını yüklenebilirsiniz. Bu ailenizde ve iş yerinizde Ağustos ayında zorluklar çıkarabilir. En iyi yaptığınız şeyi yapın. Dengeleyin.

Jüpiter güneşinizin 10. Evinden geçerken sizin için insanlar da hareketler kadar önemli olacaklar. Her kesin sözüne inanmayın bazıları her şeyi söz verir ve gerçekleştirmez. Evden çalışma opsiyonunuz varsa bunu bir düşünün. İşinizi ufaktan başlatıp parasal olarak riske girmeyin.

Satürn bir kaç yıl sürecek olan Akrep burcundaki seyahatine devam edecek. Satürn burada iken bu parasal bir engelle karşılaşabilirsiniz. Bunun sizin banka hesabınızla değil fikirlerinizle bir ilgisi var. Bu geçiş sırasında tutumlu olmanın faydasını göreceksiniz. Bütçenizi yapın, borçlarınızı ödeyin ve ilerisi için finansal planlar ortaya çıkarın.

Satürn’ün bu konumdaki en büyük mesajı neye değer verdiğinizi öğrenmeniz olacaktır. Çok sevdiğiniz elbiseleriniz ve eşyalarınızın verdiğiniz paraya değip değmeyeceğini öğreneceksiniz. Kendi ihtiyaçlarınızı karşılamadan sevdiğiniz insanlar için çok para mı harcadınız. Bunu iyice düşüneceksiniz.

Ahlaki konularda gündeme gelebilir ve bazı insanların sizin güvenli çevrenizden çıkmasına neden olabilir. İnançlarınıza sahip çıkın ve adil olmadığını düşündüğünüz durumlara itilmekten kaçının. Bu durum oluşmasa da bazı ahlaki değerlerinizi düşünecek ve onları günlük hayatta kullanılabilecek prensipler haline getireceksiniz.

Herkes sizin bir çok arkadaşa, iş arkadaşına ve tanıdıklara sahip insan canlıısı birisi olduğunuzu biliyor. Bu insanlara değer vermenize rağmen hiç biri içinizde ne hissettiğinizi tam olarak bilmiyor. Siz kendinize ait bir insan olmadan kendinizi yarım hissediyorsunuz. Bir ruh eşine çok intiyacınız var. Bir insanı ruh eşiniz olarak ilan etmeden önce iyice ölçüp biçin ve onu tanımaya çalışın. Koç burcu tam karşıt burcunuz ve aşk yaşayabileceğiniz bir burç gibi görünmektedir. Aynı zamanda bir Aslan veya Yay da size uygun olabilir. Hatta diğer Hava burçları İkizler, Kova veya diğer bir Terazi sizin için ideal ruh eşi olabilirler. Ama sadece Yengeç veya Oğlaklar kalbinizi fethedeceklerdir.

Aileniz için derin bir sorumluluk duygusu taşımaktasınız. Eğer çocuklarınız varsa çocuklarınız için de aynı sorumlulukları taşımaktasınız. Ama gençlik dönemlerinde çocuklarınızla aranıza mesafe koymaktasınız. Çocuklarınız büyüdükçe onların arkadaşı olacaksınız.

Sizinle arkadaş olan insanları evrenin merkeziymişcesine hissettirmeyi biliyorsunuz. Bir çok arkadaşınız sizin için çok önemliler.

Uranüs Koç burcunda 2018’e kadar sürecek olan geçişini sürdürecek. Bazı ilişkileriniz bitecek bazıları ise yeni başlayacak. Bu değişim gezegeni Uranüs’ün karakteridir. Bu gezegenin güçlü etkisi Güneşle temasa geçtiğinde ortaya çıkmakla beraber tali etkilerini zaman zaman hissedeceksiniz.

İş veya romantik ilişkilerde yükümlülük altına girmek Uranüs’ün bu konumunda pek iyi olmaz. Değişim gezegeninin altında başlayan bir birliktelik aynı başladığı gibi hızla biter. Bu iş için görüştüğünüz avukat, muhasebeci veya finansal danışman gibi insanlar içinde geçerlidir. İşe almadan önce insanların mesleki geçmişini gözden geçirin.

2025 yılına kadar Neptün Balık burcunda bulunacak ve iş hayatınız ile sağlığınıza etkisi olacak. Her gezegen gibi Neptün’ünde inişleri ve çıkışları vardır. İlham verme ve ruhanilik Neptün’ün iyi yanlarıdır kötü yanları ise hayaller ve karışıklıktır.

Neptün’ün etkisi en iyi yardım kurumlarında çalışarak gösterilebilir. Bu yıl daha önceki yıllarda harcadığınız çabanın semeresini göreceğiniz yıldır. Yeni bir iş arıyorsanız biraz gerçekçi olmanızda yarar var. Özelikle yazın idealist düşünceleriniz gerçekleri görmenize engel olabilir. İlerisi için verilmiş bütün sözlerin farkında olmalısınız.

Altıncı güneş eviniz aynı zamanda sağlık alanınızdır. Düzenli tıbbi, diş ve göz kontrollerinize gidin. Burada da danışmadan önce doktorların tıbbi kayıtlarını inceleyin ve dikkatli ayrıntılı sorular sorun. Bir tavsiye alamadığınızda görüntüye kanmayın.

Pluton ise Oğlak burcundaki geçişine 2024 yılına kadar devam edecek. Bu gezegen evinizin ve ailenizin gezegenidir. Pluton ev ve aile sektörünüzden geçerken bir akrabanızın işleriyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Ev veya diğer gayrimenkulleriniz ile ilgili sorunlar çıkabilir. Bu yıllarda bir ev aldıysanız iyice denetimden geçirdiğinize emin olun. Pluton’un bu geçişi eski ailenizi ve akrabalarınızı aramanıza yarayacak. Sonuç istediğiniz şey olmayabilir ama sizi geçmişinizle ilgili problemli gerçeklerden koparabilir. Pluton ayrıca dolapları doldurduğunuz ıvır zıvırdan kurtulmanıza yarayacak.

Çok sayıda bilgiyi toplayıp analiz etme yeteneğiniz bulunmakta. Bu bilgileri gözlemleme ve konuşmalar vasıtasıyla elde ediyorsunuz. Zamanı geldiğinde bilgilerinizden oluşan tüm tabloyu ortaya çıkarıyorsunuz. Fakat bazen bilgileri çok fazla analiz ediyorsunuz. Bundan kaçının. Şüpheye düştüğünüzde önsezilerinizi gerçekler ve güvendiğiniz bir kişinin fikirleriyle destekleyin.

SAĞLIK salık evinizde Neptün yıl boyu seyrine devam ederken sizi zorlayan salık sorunlarında şifa bularak arınacaksınız. Ayrıca ruh ve beden bağlantınızı güçlendirerek yeniden yapılandırabilirsiniz. 27 mart dolunay burcunuzda sindirim sisteminize dikkat edin 17 ağustosta Venüs burcunuzda kendinize zaman ayırın.9 eylül Merkür burcunuzda hiç bir şey için sinirlenmeyin sakin olun. 23 eylül güneş burcunuzda. Sizi zinde tutan egzersizleri yapın spor yapmıyorsanız spora başlayın.5 ekim yeni ay burcunuzda sadece formda kalmak için ve enerjinizi yükseltmek için fazla yorulmamaya özen gösterin.8 aralık mars burcunuzda yeme içme alışkanlığınıza önem verin ve zinde olmaya özen gösterin.

2013 Tutulmaları ve Gezegenlerin etkileri

Siz çekici, güler yüzlü ve insanları seven bir kişisiniz. Zor durumlarınızda bile diğer insanlara kolaylık sağlamaya çalışıyorsunuz. Bu sizi doğal olarak arabulucu, ortayolu bulmaya çalışan bir psikolog yerine koyuyor. Böyle davranmak sizin ihtiyacınız olan uyumu sağlamak için yaptığınız bir şey aslında. Çünkü en iyi huzurlu ortamlarda çalışabiliyorsunuz. Ama barışsever Terazi köşeye sıkıştırıldığında patlamasını da bilir.

Kararsızlık Terazi burcuyla özdeşleşmiş bir kavramdır ve bir çok zaman kararsız kaldığı görülmüştür. Ama diğerlerinin anlamadığı bu durumun ardında yatandır. Sizin kararsızlığınız bir tartışmanın iki tarafı olduğu ve onları eşit ölçüde değerlendirdiğinizden kaynaklanmaktadır. Hiç karar vermemek de bir karardır.

Siz bir fikir insanısınız ve olayları objektif değerlendirme yeteneğine sahipsiniz. Bu yüzden Terazi burcu stratejik planlamada çok iyidir. Bir çoğu çok iyi tartışmacıdırlar. Venüs’ün yönettiği Terazinin estetik güzelikle arası iyidir ve çoğu zaman en iyi görünümlerinde olurlar. İmajınızla aranız iyidir ve ilk intibanın çok önemli olduğuna inanırsınız.

Ortaklığın evrensel burcu altında doğan Terazi burcu insanı çoğunlukla öteki insanlarla ortak olarak bir şeyler yapmak ister.

2013 yılında beş tutulma gerçekleşecek her birinin etkisi altı ile oniki ay arasında sürecek. Parasal konular bu yıl Satürn Akrep burcundayken ve üç tutulma 2. ve 8. para evilerindeyken ağırlık kazanacaklar. 25 Nisan Ay tutulması Akrep burcunda, Mayısın 10’unda ise Güneş tutulması Boğa burcunda olacak. Bir diğer Güneş tutulması Akrep burcunda 3 Kasım’da meydana gelecek. Bu tutulmaları kolaylıkla kendi avantajınıza kullanabilirsiniz tasarruf edebilir, bütçe yapabilir ve borçlarınızı ödeyerek parasal konularınızı bir düzene koyabilirsiniz. Ne yaşta olursanız olun parasal konuları iyi yönetmek için bir kursa gidebilirsiniz. Bu tutulmalar aynı zamanda ailenize bir hediye yada miras getirebilir.

Mayıs’ın 25’inde Yay burcunda meydana gelecek olan Ay tutulması kardeşleriniz ve akrabalarınızla olan ilişkilerinizi geliştirecek. Bugünlerde gününüz telefon konuşmaları, mesajlar ve mektuplarla dolu olacak. Bütün bu iletişim çevrenize yeni insanları getirecek. Geniş çevrenizle beraber iş toplantıları yapabilirsiniz. Bu tutulmanın enerjisi hafta sonları geziler düzenlemenize neden olabilir veya okumak istediğiniz bir çok kitap alabilirsiniz.

2013 yılının 5. tutulması Ekim ayının 19’nunda Koç burcunda meydana gelecek. Bu ay tutulması Koç burcundaki Uranüs’ün etkisini arttıracak, yeni insanlarla tanışacaksınız ve yeni ortaklık ilişkileri kuracaksınız. Çok aceleci davranmayın. Uranüs işin içine girdiğinde hızlı hareket etmeniz mümkün fakat sonradan pişman olacağınız hareketler yapmaktan kaçının.

Satürn

Eğer Eylül’ün 27’si ile Ekim’in 13’ü arasında doğduysanız Satürn Güneşle Akrep burcunda temasa geçecektir. Bu etki Şubat ve Temmuz aylarında doruğa çıkacak ve etkisini 2013’ün ilk dokuz ayında kendini gösterecektir. Ekim’in 4’ünden sonra doğan Teraziler Satürn’ün etkisini 2013’ün son çeyreğinde ve yine 2014 yılında hissedecekler.

Parasal konular bu geçiş sırasında ağırlık kazanacak. Kayıtlarınızı düzeltin, organize edin, detaylı bir bütçe ve tasarruf planı yapın, haftalık masraflarınızı kayıt edin ve borçlarınızı ödemek için bir vade belirleyin. Satürn Güneş ile temas haline girdiğinde her zamankinden daha cimri olacaksınız. Satürn Güneş karşılaşması pozitif olarak değerlendirildiğinde dikkatli bir finansal yönetimle iyi sonuçlar verebilir. Ocak ayının 1’i ile Haziran ayının 24’ü arasında Jüpiter 9. Güneş evinizde olacak bu durum kendinizi parasal konularda eğitmeniz gerekebilir.

Satürn ve Güneşin teması hayata ne kadar değer verdiğinizi ölçecek. Sizin için en önemli şey nedir? İnsanlar mı? Kariyeriniz mi? Çocuklarınız mı ? Sağlığınız mı? Aileniz mi veya başka bir şey mi sizin için önemli olan? Bunu dikkatlice düşünün ve hayat hakkındaki düşüncenizi tekrar gözden geçirin. Satürn’ün ikinci güneş evinizde olması kişisel kaynaklarınızı nasıl kullanacağınızı anlamanızı sağlayacak. Bu yeni alışkanlıklar ve tavırlar kazanmanızın zamanı ve size 14 yıl boyunca getirileri olacak alışkanlıklar bulmakta yol gösterecek bir dönemdir.

Uranüs

Eğer doğum gününüz Eylül’ün 27’si ile Ekim ayının 6’sı arasında ise Uranüs Güneşinizle Koç burcunda yani sizin 7. İlişkiler evinizde buluşacaktır. Yakın bir arkadaşınız yada bir aile üyeniz bu yıl bazı önemli zorluklarla karşılaşabilir. Bu yılın sonunda bu kişi hakkında yıl başında düşündüğünüzden daha değişik düşüneceksiniz. Bu sizin için kabul edilmesi zor da olsa sizin için sonuç olarak karlı olacak. Bu size bu geçişin diğer insanların hayatları ile ilgili olsa da aslında sizinle ilgili olduğunu gösterecektir. Değişmektesiniz ve kendinizi yeniden yaratmaktasınız. Kişiliğiniz daha fazla bağımsızlaşyor bu da öteki insanlarla olan ilişkinizi etkiliyor. Ama insanlarla ilişkilerinizi kesmeyin çünkü Uranüs’ün etkisi altında yapılanlar geri döndürülemez şeylerdir. Ama size çok yakın birisinin çok değişeceği bir gerçek. Artık onunla ortak noktanız kalmayacak. Bundan sonra eskisi gibi onunla dost olmanız imkansız. Diğer ilişkileriniz ise bağımsızlığınızı size yakın olanların ihtiyaçları ile ilişkilendirdiğinizde daha sıcak olacak.

Uranüs ve Güneşin bir araya geldiği bu dönemde ilk görüşte aşık olabilirsiniz. Dikkatli olun. Uranüs sizi bir anda bir araya getirdiği gibi aynı hızla da ayırabilir. Bu yüzden 2013 yılı ani verilmiş kararlara pek müsait değildir. Aynı şekilde iş ortaklıklarında da dikkatli olun.

Neptün

Eğer doğum gününüz Eylül’ün 23’ü ile 27’si arasında ise Neptün Güneşle 6. Güneş eviniz olan Balık burcunda temasa geçecektir. Bazı zamanlar kendinizi ve işinizi yetersiz bulacaksınız. Sizin katkınız yersiz ve yetersiz bulunabilir. Bunun çözümü kendinize şirketinizde yeni bir yer ayarlamak olacaktır. İşiniz aynı olsa bile perspektifiniz farklı olmalıdır. Aynı zamanda kişisel bilgilerinizi çalışma arkadaşlarınızla paylaşırken dikkatli olun. Bazı iş arkadaşlarınız altınızı oymaya çalışıyor olabilirler. Günah keçisi seçilmemek için kendinizi koruyun.

Neptün yaz aylarında Satürn ile 2. Güneş eviniz Akrep burcunda bir araya geldiğinde ve Jüpiter Yengeç burcundayken parasal anlamda şansınız açılacak. Heyecan verici bir fırsat gibi görünen bir şey aslında farklı olabilir. İyi çalışın, sorular sorun, insanlarla konuşun ve işin iyi ve kötü yanlarını düşünün. Özelikle çok fazla vaatle karşılaşırsanız dikkatli olun.

Balık burcu aynı zamanda sağlığınızın burcudur bu yüzden tepeden tırnağa bir sağlık kontrolünden geçseniz çok iyi olur. Eğer durumunuzdan emin değilseniz ikinci bir görüş alın. Kendi kafanıza göre ilaç kullanmayın. Neptün enerjisini kullanmanın etmenin en iyi yolu bir fitnes programına girmek ve sağlıklı besinler tüketmektir.

Pluton

Eğer Ekim ayının 1’i ile 5’i arasında doğduysanız Pluton Güneşle 4. Güneş eviniz olan Oğlak burcunda bir araya gelecek. Bu eviniz ve ailenizle ilgili olan bir evidir. Anne veya babanızdan birinin daha fazla ilgiye ihtiyacı olabilir. Nisan ve Eylül aylarında ve hatta gelecek yıla kadar sürecek bir karmaşanın içine düşebilirsiniz.

Bu yıl yeni bir gönül ilşkisinden kaçınacaksınız ve bu kararınıza çok çabuk pişman olacaksınız. Fakat gezegenlerin bu konumu evinizi yeniden dekore etmeniz için güzel bir fırsat olacak. İhtiyacınız olmayan şeyleri koyacak bir köşe bulun. Bunun sonunda eviniz positif enerjiyle dolup taşacak.

Plutonun geçişi zor olacağı kadar Uranüs ile Koç burcunda çatışması da bir o kadar zor olacak. Aile ilişkileriniz sizin sabrınızın test edileceği bir platform olacaklar. Ya da bir ortaklıkta sabrınız denenecek. Bu insanlarla ortak bir nokta bulmak zor olsa da yaptığınız seçimler belirleyici faktör olacaklar. Pluton ve Güneş’in çatışması ve Uranüs’ün etkisi bağımsız ruhunuzu ortaya çıkarmanızı teşvik edecek. Bir Terazi olmanıza rağmen diğer insanlarla uyum içinde olmak sizin için zor olacak. En sonunda sizin için en iyi olanı yapmak için büyük resmi de gözünüzün önüne getirmelisiniz. Gezegenlerin durumunun üstünüzde bir tek kesin sonucu olacak. Bu gezegenler Güneşten uzaklaştıklarında siz değişmiş olacak ve bunun pozitif etkilerini ileriki yıllarda göreceksiniz.

 

TERAZİ 2013 OCAK

Hareketli bir aya hazır olun!

Ocak ayının 11’inde Yeni Ay Oğlak burcundayken aile ile ilgili konularda olmak üzere her şey gözetiminiz altında olacak. Ayın 18’inden itibaren Merkür aynı burça girecek ve evle ilgili projeleriniz için çok elverişli bir zaman yaratacak. Venüs ayın 8’inde Oğlak burcuna girerken evde arkadaşlarınız için bir parti verebilirsiniz.

Ayın 6’sı ve 17’sinde Oğlak burcundaki Pluton ve Koç burcundaki Uranüs ile çatışmaya girerken önemli aile tartışmalarından kaçının. Mars Kova burcundayken çocuklarınızla çeşitli aktivitelerde bulunun. Ocak ayının son haftasıdan önce bir gezinti veya bir spor aktivitesine katılın. Bu geziye çıkmadan önce bütçenizi hazırlayın.

Tatil ertesi satışlarda ev ve giyim eşyalarında çok ucuza kelepir mallar bulabilirsiniz. Ayın 3’ü, 5’i, ve 22’sinde internetten alış veriş yapın ve ayın 5’i, 9’u ve 15’inde dükkanları dolaşın.

Ayın 27’sınde Dolunay Aslan burcundayken bir arkadaşınızdan uzaklaşabilir hatta arkadaşlığınızı sona erdirebilirsiniz. Anlaşmazlık konusu para yada değer yargılarındaki farklılıklar olabilir. Her zaman güvenebileceğinizi düşündüğünüz bir arkadaşınızın da çok güvenilir olmadığını fark edeceksiniz

TERAZİ 2013 ŞUBAT

Yoğun bir ay sizi bekliyor!

Şubatın 25’inde Dolunay Başak burcundayken iş yerinde meşgul ve yoğun bir ay geçireceksiniz. Dolunay’ın bu durumu sizin akşam saatleri ve hafta sonları dinlenmenin kıymetini bilmenizi sağlayacak. Gevşeyin ve en çok yapmak istediğiniz şeyleri en çok sevdiğiniz insanlarla yapın. Uyku da yorgunluğunuza iyi gelecektir.

Şubat ayının 10’unda Yeni Ay Kova burcunda doğacak ve bu size daha fazla iş stresi yükliyecek. Venüs’ün ayın 24’ünden itibaren Kova burcunda olması bu durumunuza biraz da romantizm ekleme isteği doğuracak. Eşinize özel bir akşam yemeği hazırlamalısınız. Eğer bekarsanız arkadaşlarınızla takılıp kendiniz için uygun bir eş bulabilirsiniz.

Mars Balık burcundayken iş yerinizde daha fazla iş baskısı hissedeceksiniz. İyi haber ise bu baskıyı kaldırabilecek enerji ve moraldesiniz. Kendinizi veya diğer insanları fazla zorlamayın. İşlerinizin teslimat günleri ve önemli tarihleri gösteren bir takvim tutun.

Balık burcundaki Merkür bu ayki zor günlere biraz daha zorluk ekleyecek. Takviminizdeki tarihleri ve zamanları bir kaç kez kontrol edin, yaptığınız işleri teslim etmekte geç kalmayın. Bazı projeleriniz beklemeye alınacağından iş programınızda gecikmeler olabilir.

TERAZİ 2013 MART

İlişkilere dikkat!

Mart ayı da diğer aylar gibi sadece çalışma ayı gibi görünüyor. Bu bir yere kadar doğru ama evren size kaçamak yapmak için bir fırsat verecek. Venüs ayın 20’sinde Balık burcunda bulunacak. İş arkadaşlarınızla sosyalleşin ve yanlarında arkadaşlarını getirmelerini isteyin. Sadece eğlenmekle kalmayacak çevrenizi de genişleteceksiniz.

Mars 7. Güneş eviniz olan Koç burcuna ilerleyecek onu ayın 21’inde Venüs takip edecek. Bu gezegenler ortaklığa ve yakın arkadaşlığa işaret edecekler. Bazı arkadaşlıklarınız olumlu olabilir ama bazıları ise zorlu olacaklar. Herhalükarda en sevdiğiniz dostlarınızla sosyalleşeceksiniz. Bu ay yanlış anlaşmalar olabilir. Özellikle ayın 17’sinden itibaren bu yanlış anlaşmalar düzelecek.

Bu ay iş yükünüz biraz fazla olsa da Martın 11’inde Yeni Ay Balık burcunda doğduğunda amirlerinizin dikkatini çekmeyi başaracaksınız. Bu Yaz göstereceğiniz ekstra çaba semerelerini verecek. Bir ikramiye

27 Mart’ta Dolunay burcunuzda parlayacak. Bu durum sizi ilgilendiren bir konu olduğu kadar ilişkiniz olan kişiyi de ilgilendirecek. Bir aile ferdiyle veya size yakın başka biriyle zor zamanlar geçirebilirsiniz. Bunun sebebi bağımsızlık konusunda diretmeniz olacak. Diretme karakterinizin bir parçası olsa da bir tartışmayı başlatabilir.

 

TERAZİ 2013 NİSAN

Tutkulu bir ay!

Merkür 6. Güneş eviniz Balık burcundan 12’sinde geçerken iş yerinizde iletişiminiz harika olacak. Bu zamanı fikir alışverişinde bulunmak ve iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizi geliştirmek için kullanın. Nisan ayına yapılacaklar listesi hazırlamakla başlayın. Bunu yaptığınıza daha sonra çok mutlu olacaksınız çünkü bu liste işler karıştığında size çok yardımcı olacak.

Nisan’ın 10’unda Yeni Ay 7. Güneş eviniz olan Koç burcuna girecek. Bu bütün yakın arkadaşlıklarınız için bir artıdır. Fakat hemen sonuca gitmekten kaçının. Aşk yaşayan Terazi çiftleri için tutku doruğa çıkacak, diğer Teraziler ilişkilerini bir sonraki noktaya taşıyacaklar. İlişkisi olmayanlar ise ruh eşleriyle karşılaşabilirler.

Nisan ayının 25’inde Dolunay ve Ay tutulması 2. Güneş eviniz olan Akrep burcunda meydana gelecekler ve size bütçenizi biraz daha sıkıştırmanız gerektiği hakkında sinyal verecekler. Ne lazımsa yapın ve tutumlu olmaya çalışın. Bu zaman paranın tam olarak nereye gittiğini bulmanıza yarayacak. Tahmini harcamalarınızın bir listesini yapın ve bütün harcamalarınızı bu listeye ekleyin. Bu şekilde nereden para kısacağınızı bulabilirsiniz.

Ayın 21’inde Uranüs Koç ve Pluton Oğlak burcunda gezegenlerle çatışırken aile fertleri veya arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz gerilecek. Uzlaşmacı tutumunuz bu durumda pek de etkili olamayabilir. Yaşlı bir akrabanız veya anne ve babanızdan birinin bakımını üstlenebilirsiniz.

 


 

TERAZİ 2013 MAYIS

 

Bütçe yapın!

Ayın 30’una doğru Merkür 9. Güneş eviniz olan İkizler burcuna girecek ve bu merakınızın uyanmasına neden olacak. Bu merakınızı okuyarak, müzeleri, sanat galerilerini gezerek ve internette dolaşarak giderebilirsiniz. Merkür ayrıca ayın sonuna doğru iyi haberler getirebilir veya bir işle ilgili konferansa katılabilirsiniz.

Mayısın 25’inde Dolunay ve Ay tutulması 3. Güneş eviniz olan Yay burcunda yer alacak ve insanlarla iletişiminiz gelişecek. Akrabalarınız, kardeşleriniz ve komşularınızla ilişkileriniz güçlenecek. Her söylenene inanmayın, bir iş arkadaşınız veya patronunuz gerçeği çarpıtıyor olabilir.

Ayın 9’unda Yeni Ay ve Güneş tutulması 8. Güneş eviniz olan Boğa burcunda olacak ve bu durum borç alma veya verme gibi konulara dikkatinizi çekecek. Bütün bunlar Mayıs ayında dikkatinizi gerektiriyor. Mars ayın 30’unda aynı burçtayken kolay alabileceğiniz kredinin üstüne atlamayın. Biraz daha düşünün.

Uranüs 7. Güneş eviniz Koç Pluton ise 4. Güneş eviniz Oğlak burcunda ayın 20’sinde bulunacaklar. Bu durum yakın arkadaşlıklarınızı fazla etkilemeyecek. Bu arada evinizin sigortasını gözden geçirmeniz iyi olacak . Evle ilgili tamirat yapmanız gerekebilir.

 

TERAZİ 2013 HAZİRAN

Evrenin şansı üzerinizde!

Ayın 25’inde şanslı gezegen Jüpiter 10. Güneş eviniz Yengeç burcuna girecek. Bu şanslı gezegenin etkisi 12 ay sürecek ve sizin çevrenizde dikkat çekme ve başarı potansiyelinizi arttıracak. Kendi bilgi ve becerilerinizi göstereceğiniz fırsatlar için hazır olun. Evren şansın ışığını üzerinize doğrultuğunda bunu fark edeceksiniz.

Haziran’ın 23’ünü takip eden iki hafta Dolunay 4. Güneş eviniz Oğlak burcunda bulunacak. Bu zaman diliminde ailenizle ilişkilerinize daha fazla özen gösterin. Bir hafta sonunu ailenizle birlikte vakit geçirmeye ayırın. Aynı zamanda arkadaşlarınızla küçük toplantıları yapın. Ayın ortasına doğru kendinizi iş yerinizde bir çatışmanın içinde bulabilirsiniz. Bu da ailenizle olan ilişkilerinizi etkileyebilir.

Satürn ikinci güneş eviniz olan Akrep, Neptün ise altıncı güneş eviniz olan Balık burcunda bulunurlarken banka hesabınızı alacağınız maaş artışı ve ikramiye şişecek. Yakın gelecekte kariyerinizde meydana gelecek olan olumlu gelişmelerin ipuçlarını bu dönemde duyabilirsiniz. Şimdi ise her yaptığınız işte yaratıcı yanınızı konuşturacaksınız.

Bu ay Merkür Yengeç burcunda bulunurken ayın 26’sında Jüpiter’de aynı burca girecek. Bu yüzden kariyerinizi geliştirmek için yapacaklarınız Merkür tarafından frenlenecekler. Bu Jüpiter’in Yengeç burcunda olmasını nasıl lehinize çevireceğiniz konusunda stratejiler geliştirin ve çalışmalarınızı bir kez daha gözden geçirin.

 


TERAZİ 2013 TEMMUZ

Kariyerde güzel gelişmeler!

Bu ay Jüpiter’in Yengeç, Satürn’ün Akrep, Neptün’ün ise Balık burcunda bulunmaları sonucu kariyerinizde ilerleme görülecek. Bu ay ayrıca terfi için başuru göndermeniz gereken bir ay. İşinizi değiştirmek istiyorsanız özgeçmişinizi göndermeye başlayabilirsiniz. Bütün çabalarınız sonucunda iş yerinizde dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz.

Temmuz’un 22’sinde Dolunay Kova burcunda bulunacak ve çocuklarınızla ilişkinizi, sosyalleşmenizi ve romantizmi odak noktası yapacak. Gerekli olan bazı kesintileri harcamalarınızda yapmalısınız. Romantik ilişkiniz biraz aksayabilir çünkü hayatınızın önceliği başka noktaya kaymış olacak.

Ayın 8’inde Yeni Ay Yengeç burcundayken kariyerinizde işler hızlanacak. Ayın enerjisi de iş yerinizde değişik bir pozisyona geçeceğinizi gösteriyor. Fakat rakiplerinizin farkında olmanız gerekiyor. Bu rekabet sandığınızdan çok daha çetin olacak. Evden çalışma opsiyonunuzu bir ortakla birlikte gerçekleştirebilirsiniz.

Bu ay tamamıyle iş hayatınıza ağırlık vermeniz aile ve eşinizi ihmal etmenize neden oldu. Bu durum etkilerini Temmuz ayının son günlerinde gösterecek. Bu yüzden onların size desteğini almak için ayrıca çaba göstermelisiniz. Bir akrabanızın sorunlarıyla da ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

 

TERAZİ 2013 AĞUSTOS

Romantik ilişkiler sizi bekliyor!

Bu ayın 23’ünde Merkür 12. Güneş eviniz olan Başak burcundayken içgüdüleriniz mercek altında olacak. Her gün bir kaç saat meditasyon yapın böylece bilinç altınızı ve altıncı hissinizi rahatlatmış olacaksınız. Bu arada tanık olduğunuz şeyler hakkında bir defter tutun.

Ağustos ayının 6’sında Yeni Ay Aslan burcunda olacak ve arkadaşlık ilişkileriniz önem kazanacak. Ayın 20’sinde Dolunay Kova burcunda doğduğunda size yeni romantik ilişkiler getirecek. Arkadaş grubunuzla aktiviteleriniz artacak gibi gözükmekte. Bir kulübe veya bir organizasyona katılabilir veya başka bir aile ile ailece görüşebilirsiniz.

Ayın 26’sında Mars Yengeç burcuna doğru hareketlendiğinde kariyer aktiviteleriniz artacak. Bu dönem çok üretken olsanız da projelerinizi teslim tarihine yetiştirmek için kendinizi çok yorabilirsiniz. Bir adım geri çekilip kat ettiğiniz başarıyı değerlendirin.

16’sından itibaren sizin burcunuzda bulunacak Venüs, Jüpiter, Uranüs ve Pluton gezegenlerinin bir araya gelmesi bazı çatışmaları yatıştıracak. Çatışmalarda uzlaşmacı rolü oynayacaksınız. Ailenizle eşinizle ve iş arkadaşlarınızla ilgili olaylar olabilir.

 

TERAZİ 2013 EYLÜL

 

Bilgelik zamanı!

Eylül ayının 5’inde Yeni Ay Başak burcundayken evren size bir nefes alma molası verecek. Ayın ilerki günlerinde daha yoğun olacağınız günlere kadar kendinize bir rahatlama zamanı tayin etmelisiniz. Uyuyarak, gevşeyerek ve iyi beslenerek soğuk algınlığından ve nezleden kendinizi koruyun.

Mars 11. Güneş eviniz Aslan burcunda bulunacak ve bu durum arkadaşlık ilişkilerinizi hem iyi hem kötü yönde değiştirecek. Çok uzun zamandır arkadaşınız olan bir insandan parasal meseleler dolayısıyla uzaklaşabilirsiniz. Eğer size yakın biri size öğüt verirse onu dinleyin. Onun size verdiği bilgece öğüt vizyonunuzu genişletecektir.

Eylül ayının 19’unda Dolunay Balık burcunda bulunurken işleriniz yoğunlaşacak. Bu yoğun günlerde çok çalışarak pozisyonunuzu güçlendirebilirsiniz. Bu dönemde gelirinizin arttığını görebilirsiniz. Eğer evinizde bir tamirat yapılacaksa bunu bir bilene bırakmanız sizin için çok iyi olur.

Koç burcundaki Uranüs ve Oğlak burcundaki Pluton ile bir çok gezegen çakışacak ve Eylül ayının ortasında tartışmalı günler yeniden geri dönecek. Yine de bu çatışmaların sonuçları sizin davranışlarınıza bağlı. Bütün seçeneklerinizi göz önünde tutun.

 

TERAZİ 2013 EKİM

Dinginlik zamanı!

Ayın 7’sinde Venüs Yay burcuna girerken düşünceleriniz bütün güzelliklerle ilgilenecek. Bu dönem yaratıcı düşüncelerinizin de parlayacağı bir dönem olacaktır. İnsanlar size çözüm için gelecekler. Görüşmelerdeki içgüdüleriniz ve ikna edici konuşmanız insanları sizin yolunuza döndürecek.

Ayın 19’nunda Dolunay ve Ay tutulması Koç gerçekleşirken yakın arkadaşlıklarınız önem kazanacaklar. Altı ay daha sürecek bu dönemde çevreniz genişleyecek ve yeni arkadaşlıklar kuracaksınız. Bazı Terazi burcundakiler yeni bir ilişkiye başlayacaklar diğerleri ise şu anda olan ilişkilerini sorgulayacaklar. Bu ay yine biri ile tartışmaya girebilirsiniz ve bir akrabanız hakkında problem çıktığında sıkıştırılabilirsiniz.

Ayın 21’inde Akrep burcunda olacak olan Merkür gelen faturalarınıza daha fazla dikkat etmenizi gerektirecek. Ayrıca faturaların ödenip ödenmediğini iki kere kontrol edin. Ayın 8’inde ortaya çıkacak parasal bir konuya ayın sonuna doğru eğilmeniz gerekebilir.

Ayın 15’inde Mars Başak burcundan transit geçtiğinde yatmadan önce sakinleşmeye çalışmalısınız. Yoksa iyi alamadığınız uyku sizin ayınızı yorgunluk içinde geçirmenize neden olacaktır. Ayın 19’unda göreceğiniz bir rüya iş yaşamınızdaki bir problemin çözümü olabilir.

 


TERAZİ 2013 KASIM

Mucizelere hazır olun!

Ayın 10’unda Merkür dönecek. Beklediğiniz bilgiye kolayca ulaşacaksınız ve iletişiminiz sayesinde daha önce olmuş olan yanlış anlaşmaları çözebileceksiniz. Kasım ayının ortalarına doğru güzel haberler bekleyebilirsiniz.

Bu ay herkes size karşı dürüst olmayabilir bu yüzden detaylı sorular sormalı ve cevap vermelerini sağlamalısınız. Ayın 6’sı, 9’u, 23ü ve 25’inde aldığınız vaatlerle ilgili dikkatli olun. İnsanlar gerçeği çarpıtarak ne duymak istiyorsanız onu söylüyor olabilirler.

Parasal konular bu ay önem kazanabilir. Bu ayın 3’ünde Yeni Ay ve Güneş tutulmaları Akrep burcunda cereyan edecekler. Ve Kasım ayının 19’nunda Dolunay Boğa burcunda olacak. Ayın toplam enerjisi size bir ikramiye ya da maaş zammı getirebilir. Bu artış ya size ya da eşinizin maaşına yapılacak. Evinizin sigorta poliçesini dikkatli inceleyin hiç bir şeyi ihmal etmeyin.

Uranüs Koç ve Pluton Oğlak burcunda ayın 1’nde aynı çizgide buluşacaklar. Ayın 13 ve 16’sında aile ilişkileriniz biraz zorlu geçebilir. Oğlak burcundaki Venüs her iki gezegenle de ilişkide olacak. Parasal konular biraz karmaşık olabilir. Bir akrabanızın sağlığı dolayısıyla biraz sıkıntı yaşanabilir. Ailenizden iş arkadaşlarınızdan ve dostlarınızdan yardım almaktan çekinmeyin.

 

TERAZİ 2013 ARALIK

İletişiminizin artacağı şanslı bir ay!

Ayın 3’nünde Yeni Ay Yay burcunda doğacak. Bu ay yılın sizin için en iyi ayı olacak çünkü bütün iletişimin kanallarının tam ortasında bulunacaksınız. Ayın 4’ü ve 23’ünde Merkür de aynı burça girecek. Bu komşularınızla ilişki kurmak için çok iyi bir zaman. Yılbaşı için bir ev partisi düzenlemeyi düşünün.

Ayın 7’sinden itibaren burcunuzda bulunacak olan Mars enerji seviyenizi yükseltecek. Mars aynı zamanda ilişkilerinizde sabırsızlığı da tetikleyebilir. Aralık ayının son günü özelikle bu durum çok belli olacak. Kendinizi sakinleştirmeye çalışın ve diğer insanları dinleyin.

Yengeç burcundaki Jüpiter ve Akrep burcundaki Satürn size büyük bir sene sonu ikramiyesi kazandırabilir veya bir maaşınıza zam getirebilir. Yeni yıl için alış verişe çıkacaksınız. Bu alışverişlerde bolca para harcayabilirsiniz. Ayın 3’ünde alış verişe çıkın ama 6’sında alışverişe çıkmaktan uzak durun.

Ayın 21’inde Oğlak burcundaki yolculuğuna başlayacak olan Venüs bu seyahatini Ocak ayının sonuna kadar sürdürecek. Bazı ev ve aile işleriyle ilgili bıktırıcı detayların içine düşebilirsiniz. Bu durum olduğunda büyük bir şey almaktan kaçının. Gelecek ay giyim kuşam ve lüks eşyalarda bayağı ucuz mallar bulabilirsiniz.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKREP

 

 

23 Ekim- 22Kasım


 


 

 

 

 

 

 

 

AKREP

23 Ekim – 22 Kasım

 

 

Element: Su

Yönetici Gezegeni: Plüton

Yönetici Yardımcısı Gezegeni: Mars

Aşk Gezegeni: Venüs Para Gezegeni: Jüpiter Kariyer Gezegeni: Güneş

İş ve Sağlık Gezegeni: Mars Ev ve Aile Gezegeni: Uranüs Uğurlu Rengi: Menekşe, Kırmızı

Aşk, Uyum ve Sosyal Yaşamı Canlandıran Renkleri: Yeşil

Maddi Kazancı Canlandıran Renkler: Mavi

Taşı: Malakit, Topaz, Kan Taş Metali: Demir, Çelik, Radyum

Kokuları: Hindistancevizi, Kiraz çiçeği, Karpuz

Uğurlu Günü - Salı Niteliği: Sabit

Uyum İçin gerekli Nitelikler: Geniş bakış açısı

Erdemleri: Sadakat, Odaklanma kabiliyeti,Kararlılık,Cesaret, Derinlik

Gereksinimleri: Değişim

Uzak Durması Gereken özellikler: Kıskançlık, Fanatizm, Kindarlık

Genelde En Uyumlu Olduğu Burçlar: Yengeç, Balık Genelde En Uyumsuz Olduğu Burçlar: Boğa, Aslan, Kova Kariyer Burçları: Aslan

Duygusal Destek Burçları: Yay

Maddi Başarı Getiren Burçlar: Boğa

Evlilik ve İlişkilerde En Uyumlu Burçlar - Yay

Yaratıcılık Katan Burçlar: Balık

En İyi zaman geçirdikleri Burçlar: Balık

İnançlarına Katkıda Bulunan Burçlar: Yengeç, Terazi


 

 

 

Genel Karakter

 

 

Akrep burcu, burçlar kuşağının Zümrüdü Anka Kuşu olarak bi- linir. MitolojikZümrüdü Anka Kuşu kendisini mabettekiateşe atarak

önce yok eder, daha sonra ise küllerinden yeniden doğar. Kendini dö- nüştürme ve değişim Akreplerin ana özelliğidir.

 

Görünüşleri, düşünceleri, davranışları ve ilişkileri açılarından ba- kıldığında Akrepler dönüşümözelliği sergilerler. Yaşadıkları dönü-

şümler Akrepler için yapmacık değil, tamamen doğal süreçlerdir.

 

Değişim, Akrepler için felsefi ve temelden yaşananbir öğedir. Her konuda değişim kişinin içinde başladığından, Akrep burcu insanları yaşam felsefesi ve ruh dünyalarının derinliklere çok önem verirler.

 

Akrepler zihinsel derinlikleri olan entelektüel kişilerdir. Onları et- kilemek için suni ve şekilciyaklaşımlar başarılı olmaz.Akrepleri etki- leyen proje ve işler, derinliği olan ve bir amaca hizmet eden şeylerdir.

 

İnsan yaşamını incelediğimizde doğumdan ölüme kadarolan sü- reçte Akreplerin değişim özelliklerini net şekilde görebiliriz. Dolayısı ile Akrepler, yaşamak veya yaşlanmaktan korkmazlar. Yaşam süreci onlar için değişim dönemidir.

 

Yüksek değişim anlayışına sahip olan Akrep burcu insanları, yaşa- mın gerçek anlamını iyi bilen kişilerdir.

 

Yaşamı ve yaşam sürecindeki zayıf noktaları bilmeleriAkrepleri iyi birer savaşçı yapar. Bu mücadeleci özelliklerine sabır, bilgi ve da- yanıklılığı eklediğimizde Akreplergüçlü kişilikler olaraktoplumda yer alırlar. Arkadaşolarak Akreplerden daha sadık ve fedakâr insan bulamazsınız. Diğer taraftan kindar olan Akrepler, bazen intikam için yıllarca beklemekten çekinmezler.

 

Değişimlerini yalnız ve gizlilik içinde gerçekleştiren Akrepler, toplumda genellikle ketum olarak tanınırlar. Ancakdeğişimi tamam- lamanın başka yolu da yoktur. Değişim ve dönüşüm süreci devam ederken bunu kendine saklayan Akrepler, bu süreci tamamladıkların- da başarılarını arkadaş ve dostlarıyla paylaşmaktan çekinmezler.


 

 

Mali Durum

 

Para, Akrep insanıiçin dönüşümü sağlayanbir amaç ve güçtür. Aşk, yaşam ve ölüm Akrepler için doğal bir dönüşümsüreci olarak görüldüklerinden, para konularında çok iddialıdırlar. Para ve güç, Ak- repleri büyük ölçüde etkiler. Hatta zaman zaman bu konuda bencilliğe kaçtıkları da olur. Bencil oldukları zaman, Akreplerin, parayı araç ol- maktan çıkarıp yaşamın amacı haline getirmeleri olasıdır.

 

Akreplerin yönetici gezegeniPlüton, zenginliğe inanırve Akrepler para kazanmakiçin her yöntemidenerler. Bunu yaparken çok dikkatli davranan Akrepler, servetlerini yönetmekte de ihtiyatlı davranırlar.

 

Mali işler, muhasebe, bankerlik, avukatlık veya yöneticilik mes- leklerinde çok başarılı olan Akrepburcu insanları, çoğunluklabaşka- larının paralarını ve servetlerini yönettiklerinden dikkatli davranışları kariyerleri açısından da çok önemlidir.

 

Parasal konularda amaçlarına ulaşmak isteyen Akreplerin öğren- meleri gereken pek çok şey vardır. Parasal konularda başarılı olabil- mek için, kendi doğalarında fazla bulunmayan eli açıklık, öngörü, olumlu bakış açısı ve güven gibi yetenekleri geliştirmeleri gerekir. Zenginliği sadece parasalölçekte görmeyip, doğa ve insanyaradılı-

şındaki zenginliklerin farkına vardığında Akrep insanlarını parasal başarılarda engellemeye imkân yoktur.

 

Kariyer

 

Akrepler, toplumda aydınlanma ve yaşamın simgesi olarak görül- mek isterler. Akrep insanı için lider ve yıldız olmak çok önemlidir. Yıldız olmayı seven Aslan burcundan farklı olarak, Akrepler, başarıya ve liderlik koltuğuna sessizceve gizlice yaklaşmayı tercih ederler. Ak- repler zengin olduklarında da servetin verdiği lüks ve yüksek yaşam standartlarını kendi özellerinde yaşamaktan hoşlanırlar.

 

Göz önünde bulunmaktan ve kendilerini sergilemekten hoşlanma- yan Akreplerin kariyerlerinde hedefledikleri yüksek noktalara ulaşma- ları için biraz açık sözlü ve paylaşımcı olmalarıgereklidir. Akreplerin, iş dünyasında fark edilmekiçin yetenek ve özelliklerini sergilemele- ri gerekir. Kariyerlerinde başarıelde etmek isteyenAkreplerin ayrı-


 

 

ca kindarlıkve ufak hesaplardan uzak durmalarıgerekir. Akreplerin kendilerine verilen üstün özellikleri yaşama hizmet ve hayattan zevk almak için kullanmaları kendi hayırlarına olacaktır.

 

Aşk Ve İlişkiler

Akrep burcu insanları, iyi tanımlanmış ilişkiler yaşamayı seven kişilerdir. Aşk ve evlilikte çok sadık olan Akrepler, çok kıskanç bir yapıya sahiptirler ve sadakatsizlik gösteren eş veya sevgililerini hiç affetmezler. Sadakatsizlik şüphesi bile bir Akrebi kıskançlık krizine sokmaya yetebilir.

 

Akreplerevlilik yaşamlarında kendilerinden daha zengin insanla- rı tercih ederler. İlişkilerinde sevimli, sokulgan, çalışkan, tutarlı ve uyumlu kişileri terciheden Akrepler, yaşam savaşında güvenebilecek- leri eşler veya sevgililer ararlar. Rekabet yerine dostluk ve ortaklık Akrep burcunun tercih ettiği yaşam biçimidir.

 

Bir Akrep’le aşk ilişkisi içinde olan kişilerinsabırlı olmaları gere- kir. Kendilerini hemen göstermekten kaçınanAkrepleri anlamak için, sevgilileri biraz sabırlı olmalılar.

 

Ev Ve Aile

 

Akreplerinev ve aile yaşamlarını Uranüs gezegeni kontroleder. Bu nedenle Akrepler evlerinde teknoloji, bilim, demokrasi ve değişi- mi öne çıkaran kişilerdir. Bu özelliklerini tatmin edebilen Akrepburcu insanları, ev ve aile yaşamlarında mutluluk ve ahengi yakalarlar.

 

Ev ve aile hayatlarına inat, ihtiras ve değişimi taşımakisteyen Ak- repler evlerinde ve aile yaşamlarında anaç rol oynayan ve kendinden veren insanlarla mutlu olamazlar. Değişim düşkünü olan Akrepler sık ev değiştirmekten hoşlanırlar.

 

Akreplerin ev ve aile yaşamında mutlu ve başarılı olmak için grup

çalışmasına önem vermeleri gerekir. Genelde demokrat kişilikte olan Akrepler, diktatör gibi davrandıklarında tüm burçlardan kötü olurlar. Bu tip Akrep burcu insanlarıyla duygusal kişilerinaynı ailede bulun- maları çok güçtür.

 

Bir ailenininsana sağlayacağı destektenyararlanmak isteyen Ak-


 

 

rep burcu insanlarının aile içi iletişime önem vermeleri, demokrasi ve açık görüşlülüğü teşvik etmeleri ve ailede fikir birliğine özen göster- meleri gerekir.

 

2013 Yıldız Falı

"İnsanlar Bilgime ve Tecrübeme Değer Verirler”

Yılın Olumlaması

 

"Evrenin bana getirdiği değişimleri sevgiyle kabul ediyorum. İliş- kilerimde ve işimde güven içindeyim. Hayata olumlu duygularla bakı- yorum. Korkularımı olumlu fırsatlara dönüştürüyorum.”

 

 

Akrepler özel hayatlarına düşkündürler. Ama görünür bir yerde idareci pozisyonunda olmak da bir diğer istekleridir. Kariyeriniz sizin liderlik yeteneklerinizi ortaya çıkaracak çok iyi bir fırsat çünkü insanlara ilham verebilir onları ortak hedefler için harekete geçirebilirsiniz. Bir çok Akrep burcu insanı yüksek evilerde bulunur. Günlük çalışmanızda hızlı akan ve insiyatif kullanmak gerektiren işlerde bulunursunuz. Ama kendinizi ve diğer insanları sıkıştırmamaya çalışın.

Parasal konularda şanslı biri olarak çok önemli miktarda gayrımenkule ve diğer varlıklara sahip olabilirsiniz. Bütçeleme ve bilgi sizin parasal dünyadaki başarınızın anahtarı. Bazı zamanlar çok para harcamak isteyebilirsiniz fakat önemli bir alış veriş yapmadan önce bir kaç gün bekleyiniz.

Bu yıl Akrep için ilişkilerin, öğrenmenin ve paranın yılı olacak. Seyahat de edebilirsiniz. Bu yıl bazı zamanlar dört bir taraftan çekiştiriliyormuşsunuz gibi gelebilir bunların arasından en çok istediğiniz şeyleri seçin.

Haziran ayının 24’üne doğru şanslı Jüpiter İkizler burcuna hareket edecek ve 25 haziran yengeç burcuna gecerken size parasal kazanç getirecek. Bu talih gezegeni genelde temasta olduğu her şeyi genişletir. Bu yüzden evrenden sizin mali durumunuzu da genişletmesini isteyin. Evinizin geliri sizin veya eşinizin maaşlarına yapılacak zamlarla artacak. Eğer ev kredisine veya tüketici kredisine başvuracaksanız Jüpiter sizin yanınızda olacak. Yatırımlarınız ve emeklilik birikimleriniz bu dönemde artmaya devam edecek. Bu parasal durum gelecektede devam edecekmiş gibi para harcamak sizin için çekici gelebilir. Bütçenizi aklınızda tutun ve harcadığınızdan çoğunu tasarruf edin.

Haziran ayının 25’inde Jüpiter Yengeç burcuna girecek. Bu geçiş bakış açınızı genişletecek ve 2014 Temmuz’undan başlayarak yeni kariyer fırsatları getirecek. Bu geçişin ana teması aklınızı harekete geçirmek olacaktır. Bu yüzden bir sertifika veya bir diploma edinmek için üniversiteye geri dönebilirsiniz. İş veya yeni yerler görmek için seyahat edin, yeni insanlar ve kültürlerle tanışın. Yengeç evinin bir başka yönüde ruhani kısmıdır kendi içinizdeki benliğinizle yakından tanışın veya dinle ilgili konuları araştırın. Sonuç olarak bu kendinizi yeniden tarif etmek için çok iyi bir fırsat.

Burcunuza 2012 yılının Ekim ayında giren Satürn burcunuzdaki yolculuğuna devam edecek. Bu gezegenin etkisinde yeni bir şey başlatmak için içinizde bir istek belirecek yaşınız ne olursa olsun daha fazla şey başarmak isteyeceksiniz. Bundan 28 yıl önce bir yetişkindiyseniz Satürn’ün burcunuzu bu ziyaretinden beri nelerin değiştiğini düşünün. Hatıralarınız size bu önünüzdeki dönemde nelerle karşılaşacağınızın ipucunu verecektir.

Hayatınızda ilerlemek için bu dönem plan yapmak çok daha akıllıca olacak. Satürn Aralık 2014 tarihinde burcunuzu terk edecek ve bu durumda uzun dönem hedeflerinize giden yolda başlangıç adımlarınızı atmanız gerekiyor.

Bu zamanı kendinizi tartmak için kullanın ve sizi geri bırakan meseleleri çözmeye çalışın. Kendinizi geliştirmeye odaklayın bu yeni yetenekler öğrenmek, bir yeteneğinizi keşfetmek yada daha sağlıklı bir hayata başlamak olabilir. Bunlardan herhangi biri kendinize güveninizi ve saygınızı arttıracaktır. Bu duygularınız özelikle bu bahar aylarında geçerli olacak ama yaz aylarında kendinize ve geleceğinize iyimserlikle bakacaksınız.

Uranüs sizin 6. Güneş evinizden Koç burcundan geçerken iş yerinizde değişiklikler olacak. Uranüs bu yıl Güneşle temasa geçene kadar bu değişiklikler sizi etkilemeyecek. Bu değişim iş yerinizin yapı değişimi, iş akışının değişmesi veya bazı çalışma arkadaşlarınızın işten çıkarılması şeklinde olabilir. Uranüs rahatsız edecek gelişmeler getirse de 2014 - 2015 döneminde olacak olumlu gelişmeler için kendinizi yeniden pozisyonlandırmanıza yarayacak. Bu yaz katılacaınız bir seminer bir iki yıl içinde sonuçlarını verecektir.

Bazı zamanlar işinize konsantre olamayabilirsiniz. Bu durumunuzun çözümü öğle yemeğinden sonra yürümek olacaktır. Bu sizin sağlığınız için de çok yararlıdır. Bu arada soğuk algınlığından ve nezleden korunun. Satürn ve Uranüs’ün birlikteliği daha sağlıklı bir yemek yeme alışkanlığına geçmenize neden olacak.

Neptün Balık burcuna 2012 2 şubatta girmişti ve 2025 yılına kadar bu burçta yapacağı geçişe devam etmekte. Bu aradaki yıllarda bu geçişin getireceği çocuklar, yaratıcılık, romantizm ve spekülasyon gibi tüm etkilerini kendinizde göreceksiniz. Neptün’ün faydalanabileceğiniz en büyük etkisi yaratıcılık üzerine olacaktır. Kendiniz öyle hissetmeseniz bile yaratıcı bir yönünüz var. Sadece ne konuda çalışacağınızı bulmamız lazım bahçecilik, ahşap işleri, resim heykel gibi. Uranüs’ün geçişi sırasında yaratıcı bir meşgale ile uğraşmak akşam üstülerinizi ve hafta sonlarınızı sakinleştirici bir zaman haline getirecektir.

Neptün sizin 5. Güneş evinizdeyken spekülasyona dikkat edin. Borsa da kazanıyor gibi görünmeniz aslında doğru olmayabilir. Aynı şekilde romantik ilişkilerinize de dikkat etmelisiniz. Uzun dönem ilşkileriniz için Neptünün varlığı pozitif bir etki olsa da yeni tanıştığınız biri ilk anda ayaklarınızı yerden kesebilir. Neptün’ün geçişi sırasında çocuklarınız sizin için bir gizem olabilirler. Onların yetenek ve başarılarını gerçekçi bir gözle görmelisiniz.

Arkadaş seçiminizde insanları hayatınıza davet etmede çok seçicisiniz. Bir çok Akrep burcu insanının bir çok tanıdığı vardır ama çok az arkadaşı bulunur. Bu insanlar kendilerini Akrep burcu insanına kanıtlamış ve yakın çevresine girebilmiş kimselerdir. Bu insanların bazıları iş arkadaşlarıdır ya Akreplerin bir organizasyonda tanıştığı insanlardır. Siz iyi tanıdığınız insanlarla daha rahat ediyorsunuz.

Aşk, romantizm ve tutku sizin hayatınızın olmazsa olmazlarıdır. Sizin aşık olduğunuz kişiden gelen duygusal birlikteliğe ihtiyacınız var. Siz gerçekten sahiplenici bir insansınız çünkü sevdiğiniz insan olmadan bir hayatı düşünemiyorsunuz. Bu sonuç olarak gereksiz kıskançlığa sebep oluyor ve ilişkinize zaman içinde zarar veriyor. Sevdiğiniz kişiyi yüksek romantizminiz ile sevin ve ilişkinize inancınız tam olsun. Bir Boğa ile duygusal bir ilişkiniz olabilir veya diğer Su burçları olan Yengeç ve Balık ile. Başak ve Oğlak burçları çoğu zaman Akrep burcuyla uyumludur ama Akrep Aslan ve Kova burçları uyum sağlamayabilir.

Aile ilişkileriniz aile ferdleriyle aranızda bulunan kopmaz bağlardan oluşuyor. Bazı aile fertleri sizin en iyi arkadaşınız bazıları ile ise çok az temasınız oluyor. Bir anne veya baba olarak ise tamamen yumuşak bir dokunuşsunuz. Çoğu zaman kendinizi ve çocuklarınızı iyi hissettirmek istiyorsunuz. Ama kendinize doğruyu yapıp yapmadığınızı sorun. Çocuklarınıza rehberlik yapıp onlara hayatın değerlerini öğretmeniz hepiniz için çok daha iyi olacaktır.

Pluton yönetici gezegeniniz Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor dolayısı ile kardeşlerinizle ve komşularınızla iletişiminiz artacak. Bir yandan bu geçiş sizi derin düşünmeye sevk edecek. Böylece kendinizi daha iyi tanıyacaksınız. Bu geçiş bir şeyler öğrenmek için büyük fırsat. Çevrenizdeki insanlarla daha çok bir arada olun.

Yakında Pluton, Uranüs ile Koç burcunda çatışacak. Bu çatışma komşularınız kardeşleriniz veya iş arkadaşlarınızla çatışma getirebilir. Sakin olun ve geleceği düşünün. Her zaman karşı çıkmak pek akıllıca değildir bazen işi akışına bırakmanız gerekmektedir.

Çoğu insan fark etmese de siz bir duygu insanısınız. Bunun sebebi duygu ve düşüncelerinizi sadece seçtiğiniz bir kaç kişi ile paylaşmanızdır. Anlayışlı bir insan olarak sizin duygularınıza hitap eden bütün arkadaşlarınız ve ailenizden insanlar için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz.

SAĞLIK 25 nisan ay tutulması ve yeni ayla birlikte burcunuzda gerçekleşiyor. Eski alışkanlıklarınızdan arınmaya istekli ve kararlı olacaksınız. Spor yapmak ve enerjik olmak yılın tamamında sizin için çok önemli olacak. Burcunda 11 eylül Venüs burcunuzda ruhsal dengenizi koruyun. 30 eylülde Merkür burcunuzda sadece mutluluğa odaklanın.22 ekim Merkür burcunuzda gerilemeye başlıyor. Çok mecbur değilseniz cerrahi müdahalelerden çakının.3 kasım güneş burcunuzda tutuluyor. Depresyondan ve size mutsuzluk veren her şeyden uzaklaşın. Kasım yeni ay burcunuzda 25 nisan dolunay burcunuzda kararlı olun ve enerjinizi artırın.

 

2013 Tutulmaları ve Gezegenler

Akrebin güçlü yanlarından biri kararlılığıdır. Bunun anlamı siz başkalarının takılıp kaldığı engelleri çok kolay atlatabilirsiniz. Bir hedefi aklınıza koyduğunuzda bu hedefe ulaşmanız yıllar da alsa çok az zaman vazgeçersiniz. Bu sizin için olumlu bir yön fakat bazı zamanlar kararlılığın yerini inatçılık alabilir. Bu ikisinin arasındaki farkı öğrenin ve işinize yaradığında hayata kendinizi bırakın.

Yönetici gezegeniniz Pluton size hemen herkesle sonuna kadar gitme iradesi veriyor. Ama bazı zamanlar nerede bırakacağınızı bilmiyorsunuz. Kendinizi yenilmez hissetseniz de öyle değilsiniz.

Akrep burcunun aurası esrarengiz ve manyetiktir ve sizin bakışlarınız bir çok insanı büyüler. Sizden bir bakış her şeyi anlatır ve sonra siz her şeyi bir kaç kelime ile özetlersiniz. Siz zeki, insiyatifi olan ve yaratıcı bir insansınız. Bunların üçünün bileşkesi hayatta size güç katıyor. Etrafınızdaki her bilgiyi topladıktan ve her şey sizin lehinize olduktan sonra hareket ediyorsunuz. Bu sizin sır saklamadaki ününüze katkıda bulunuyor. Size verilen bir sırrı çok az zaman başkasına söylüyorsunuz.

Akrep burcundaki Pluton değişimin gezegenidir. Bu gücünüzü kişisel olarak ya da kariyerinizde kullanıyorsunuz. Kimse sizin gibi bir hurdayı alıp ondan yararlı bir şey ayaratamaz. Kişisel olarak kendinizi ve görünüşünüzü değiştirir ve yeni kabiliyetler kazanırsınız.

2013 yılında bir ay tutulması Dolunay zamanı Güneş ve Ay karşı burçlardayken gerçekleşecek. Güneş tutulması ise Yeni Ay zamanı Güneş ve Ay aynı burçtayken olacak. Bütün bu tutulmaların her birinin etkisi 6 ila 12 ay sürecek.

2013’ün ilk tutulması Nisan ayının 25’inde bir Ay tutulması olacak ve burcunuzda parlayacak. Bu tutulma ilgi alanlarınız ve ilişkileriniz üzerinde etkiyecek. İnsanlar ve onlarla ilişkileriniz Satürn burcunuzdayken önem kazanacak. Mayısın 10’nunda bu yılın ilk Güneş tutulması Boğa burcunda meydana gelecek. Kasım ayında yılın tutulma aktivitesi Güneş tutulması burcunuzdayken tam bir daire olacak.

Mayıs ayının 25’inde Ay tutulması Yay burcunda olacak. Bu evin sizin şahsi kaynaklarınız, geliriniz ve harcama alışkanlıklarınız üzerinde etkisi olur. Tutulmanın etkisi düzenli bir şekilde bütçe ve tasarruf yapmanıza neden olacaktır. Bunu bir adım ileriye götürün ve neye değer verdiğinizi düşünün. Bu sizin iyi parasal alışkanlıklar kazanmanıza yarayacak.

Altıncı Güneş eviniz Koç burcu Ekim ayının 19’nunda Ay tutulmasına sahne olacak. Bu tutulma Koç burcundaki Uranüs’ün mesajına gönderme yapacak. Bu süreçte iş hayatınız önem kazanacak. Kendinize belki yeni bir pozisyon veya yeni bir iş arayacaksınız. Uranüs’ün neden olduğu yeni işler kısa süreli olacaklar. Sağlığınız mercek altında olacak ve tutulmalar sağlıklı yaşamaya devam etmenizi sağlayacak.

Satürn

Eğer Ekim ayının 27’si ile Kasım ayının 13’ü arasında doğduysanız Satürn Akrep burcunda Güneşinizle temas halinde olacak. Ekim ayının 31 ve Kasım ayının 2’si arasında doğan Akrep burcundakiler Satürn’ün etkisini Şubat ayında hissedecekler. Ekim ayının 27’si ile 30’u arasında doğanlar Satürn’ün gücünü Nisan ve Mayıs aylarında hissedecekler. Diğer Akrepler Satürn’ün ışınlarını Ekim ayından yıl sonuna kadar hissedecekler.

Satürn ve Güneşin teması zor zamanlar anlamına gelse de farkında olacağınız gibi bundan daha fazlası söz konusu dur. Her şeyin üstünde bu bir öğrenme tecrübesi olacak. Kendiniz ve hareket tarzınızla ilgili daha fazla sorumluluk alacaksınız. Yeni işler yapmak için pek de iyi bir zaman değil ama kendinize yeni bir yön çizmek için çok iyi bir zaman. Bu yön sizin gelecek 14 yılınızı belirleyecek. Kararlılığınızı ortaya koyun ve ona bağlı kalın. Satürn uzun dönem çabalarınızı ödüllendirecektir:

Satürn canlılığınızı alacak ve bu dönemde daha çabuk yorulacaksınız. Bu durum gevşeme, rahatlama ve uykuya daha çok önem vermenize neden olacaktır. Bu dönemde dişçi ile işleriniz olabilir. Satürn’ün bu geçişi dişle ilgili sorunları ortaya çıkarabilir. Daha çok ve sıkı çalışacaklsınız. Eğer bütün kararlılığınızla dik durmazsanız çabalarınız ters tepebilir. Bilginizi ve tecrübenizi diğerlerinin iyiliği için kullanacaksınız.

Uranüs

Eğer Ekim ayının 27’si ve Kasım ayının 6’sı arasında doğduysanız Uranüs Güneşinizle 6. Güneş eviniz olan Koç burcunda bir araya gelecek. Özelikle Yaz ve Sonbahar aylarında olmak üzere bu gezegenin değişim etkisini. İş yerinde olan hadiseler yüzünden iş hayatınız düzensiz. Bu işten bir tatminsizlik söz konusu ve içinizde yenilik yapma arzusu var. Değişim için değişim pek bir şey ifade etmez ve tatminsizliğinizi yeni işe de beraberinizde taşırsınız. Bu zamanı karşınızdaki seçenekleri değerlendirmek için kullanın. Okula dönebilir veya yeni bir kariyere başlayabilirsiniz.

Sürekli kendinizi kontrol altında tutmak sizin bir özelliğiniz. Bu Uranüs Güneş buluşması sağlığınızı etkileyecek kadar sinirlerinizi bozabilir. Bu yüzden iş yerinizde rutin stres giderme egzersizleri yapmalısınız. Bu aralarda kendinize bir sağlık kontrolü için randevu alın. 6. Evinin ana teması sağlıktır ve Uranüs’ün etksini hayatınızı positif yönde değiştirmek için kullanın.

Neptün

Eğer Ekim ayının 23’ü ile 29’u arasında doğduysanız Neptün Güneşinizle 5. Güneş eviniz olan Balık burcunda bir araya gelecek. Bu Su grubu burçtaki buluşma altıncı hissinizi geliştirmek ve iç sesinizi dinlemek için iyi bir dönem yaratacak.

Bu yıl hatıralarınızda kalacak romantik anlar yaşayacaksınız ve Neptün size gizemli bir aura katacak. Yatırımlarınız konusunda dikkatli olun her şey göründüğü gibi değildir bugün kesin kazananlar yarın kesin kaybedenler olacaktır. Bu aylar yaratıcılığınızı arayacağınız aylar olacaktır. Bu dönemde romantik bir yolculuk yapabilir ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz

Pluton

Eğer doğum gününüz Ekim ayının 31’i ile Kasım’ın 5’i arasındaysa Pluton Güneşinizle 3. Güneş eviniz Oğlak burcunda bir araya gelecektir. Bu buluşma sizin kararlılığınızı arttıracak ve zor durumlar için sizi hazırlayacaktır. Pluton sizin iletişim sektörünüzden geçerken sözlerinizin insanlar için etkisi olacak ve aklınız önemli fikirler üretecek. Aynı aylar komşularınız ve kardeşlerinizle ilişkilerinizi arttıracak

Mayıs ve Kasım aylarında Pluton Koç burcunda Uranüs ile bir araya gelecek. Bu iki aydan birinde beklenmedik haberler duyabilirsiniz. Arabanızı dikkatli sürün ve zor komşularınızdan uzak durun. Dışarıda dolaşırken de dikkatli olun, arkadaşlarınızla alış verişe gidin.

 


 

AKREP 2013 OCAK

İleri görüşlü olun!

Ocak ayının 11’inde Yeni Ay sizin 3. Güneş eviniz olan Oğlak burcunda bulunacak. Bu da sizi uzun haftasonu seyahatlerine çıkmanız yada bir kaç gün izin alarak yakındaki şehirlere gezi düzenlemek konusunda yüreklendirecek. Bunlar için en iyi zaman ayın 16’sından sonrasıdır. Bir kütüphaneyi ziyaret etmek isteyebilir veya kütüphanenizi kitaplarla doldurabilirsiniz. Bu uğraşlardan her biri sizi oyalayacak ve merakınızı giderecektir.

Mars dördüncü güneş eviniz olan Kova burcunda olacak. Bu durum sizin akrabalarınızla aranızda bir tartışmanın patlamasına neden olabilir. Bu tartışmalar özelikle Ocak ayının ilk iki haftasında ve ayın 24’ünde ortaya çıkacaklar. Tartışmaların nedeni insanların sizin görüş açınızı anlamamaları veya sizi dinlememeleri olabilir. Sizi ne kadar kışkırtırlarsa kışkırtsınlar fazla bir şey söylemeyin.

Sizin ikinci güneş eviniz Yay burcunda bulunan Venüs’ün etkisi olarak bu ay bayağı iyi fiyatlı alış verişler yapabilirsiniz. Ayın 7’sine doğru Jüpiter 8. Güneş eviniz olan İkizler burcunda bulunacak. Ayın 2’si, 22’si ve 25’inde ev ihtiyaçlarınız için alış veriş yapın. Ama ayın 12. ve 29. günlerinde alış veriş yapmaktan kaçının.

27 Ocak tarihinde Dolunay 10. Güneş eviniz olan Aslan burcunda doğacak. Bu tarihe yakın zamanlarda zor günlerle karşılaşabilirsiniz. Bu günlerde çok yükünüz varmış ve değeriniz bilinmiyormuş gibi hissedebilirsiniz ama ileri görüşlü davranın. Sıkı çalışma zaman içinde ödülünü getirecektir. Bu zamanda kendinize bakmayı ihmal etmeyin. İlerisi için plan yapın ve uykunuzu kaçırmayın.

 

AKREP 2013 ŞUBAT

Huzurlu bir ay!

Bu ay evinizde huzurlu akşamlar ve hafta sonları geçireceksiniz. Bunu Ayın 10’unda dördüncü güneş eviniz olan Kova burcunda bulunacak olan Yeni Ay’a borçlusunuz. Ayın 1’inden 24’üne doğru aynı sektörde bulunacak olan Venüs size aileniz ve eşinizle iyi vakit geçirmenizi sağlayacak. Eğer misafir çağırmak istiyorsanız ayın 12’sini deneyin.

Ayın 25’ine doğru Dolunay 11. Güneş eviniz olan Başak burcundayken arkadaşlıklar önem kazanacak. Arkadaşlarınızla öğlen yemeği yada akşam yemelerine çıkmayı deneyin. Ayın enerjisi ayrıca kulüpler, organizasyonlar gibi grup aktivitelerini teşvik edecek. Sesinizi yükseltin. Fikirlerinizi insanlarla paylaşın.

Mars 5. Güneş eviniz olan Balık burcunda bulunacağından yatırımlarınızda dikkatli olun çünkü insanların söylediklerine inanmak istiyorsunuz. Heyecanınızı biraz azaltın ve gerçeklere bakın. Çocuklarınız ve kendiniz için cömert olacağınız bir havadasınız ama bir bütçe yapın ve ne kadar isterseniz isteyin onun dışına çıkmayın.

Ayın 23’ünden itibaren Merkür Balık burcunda olacak. Bu yüzden zaman çizelgenizde tarihler, saatler ve buluşma yerleri karışabilir. Bunların hepsi büyük oranda ayın 26’sına yakın bir zamanda olacak. Ayın 28’inde arkadaşlarınızla bir yere giderseniz kıymetli eşyalarınıza göz kulak olun.

AKREP 2013 MART

 

Yatırımlarınıza dikkat!

Ayın 17’sinde Merkür 5. Güneş eviniz olan Balık burcundaki geçişine devam ederken hayat yavaş yavaş normale dönmekte. Ayın 7’sinde yaptığınız plan ayın 29’unda tam olarak ortaya çıkabilir. Ama Mart ayı boyunca yatırımlarınız konusunda dikkatli olmalısınız.

Mart’ın 11’inde Yeni Ay Balık burcundayken evlenmeye karar vermiş Akrepler için romantizm var. Bekarlar için gelecek dört hafta boyunca heyecan verici bir gönül ilişkisi olabilir. Ayın 11’i ile 16’sı arasında karşınıza çıkacak dostlarınızla sosyalleşin. Ayın sonunda ayrıldığınız sevgilinizle yine beraber olabilirsiniz.

Ayın 21’inde Mars 6. Güneş eviniz olan Koç burcuna girdiğinde iş temposuna ayak uyduramayabilirsiniz. Nisan ayının 19’una kadar sürecek bu dönemin sonuçları olumlu olacak. Mart ayının son haftasında iş yerinde anlaşmazlık çıkabilir o yüzden sakin olmaya çalışın.

Mart’ın 27’sinden sonra Dolunay 12. Güneş eviniz olan Terazi burcundayken kendinizi şımartın. Yeterli uykuyu alın, sağlıklı yüksek kalorili yiyecekler yiyin. Bu sizin soğuk algınlığa ve nezleye karşı direncinizi arttıracaktır.

 

AKREP 2013 NİSAN

Dinlenmeniz zaman ayırın!

Biraz yaratıcı olun. Ayın 12’sine doğru 5. Güneş eviniz Balık burcuna Merkür girerken bir çok fırsatınız olacak. Çocuklarınızın okul projesine yardımcı olun veya bir hobinize saatler ayırın. Havalar ısınmaya başladığından tanıdığınız aileler veya komşularınızla dışarıda aktivitelerde toplantılarda buluşun.

Gezegenlerin dizilişine göre bu ay romantik ilişkilerde en iyi ve en kötü ay olacak. Bir açıdan insanların neden sinirli ve inatçı olduklarını öğreneceksiniz. Bu arada siz diğerlerini anlaşmaya yönelten insan olabilirsiniz. Sonuç olarak insanın tabiatı hakkında bilginiz artacak.

Ayın 19’unda Mars 6. Güneş eviniz olan Koç burcundayken iş yerinizdeki hızlı iş temposu devam edecek. Ayın 10’unda Yeni Ay yine aynı burçta bulunacak. Her şey için hazırlıklı olun. Bu ay zor kararlar ayı gibi görünüyor. Kararlılığınız sonunda galip gelecek ve başarınızın ödülü hoşunuza gidecek.

Nisan’ın 25’inde Dolunay ve Ay tutulması burcunuzda gerçekleşirken zorlandığınızı hissedeceksiniz. Bu süreçte ana mesaj "hayatınıza biraz ışık gelsin.Size yakın insanlara güvenin ve onlara yardım edin,” olacaktır. Her zaman her şeyi kendiniz yapmak isteseniz de bu günlerde başkalarını da dinlemeniz gerekmektedir.

AKREP 2013 MAYIS

Eskiyi geride bırakın!

Mayıs ayının 25’inde Dolunay ve Ay tutulması Yay burcunda meydana gelecek bu yüzden bahar temizliğine başlayabilirsiniz. Dolapları temizleyin, gereksiz eşyaları eskiciye satın ve kar edin. Elinizdeki eski püsküleri Haziran ayının ilk haftasında satmış olun.

Mayıs ayının 10’nunda Yeni Ay ve Güneş tutulması 7. Güneş eviniz Boğa burcunda meydana gelirken insanlar sizin için önem kazanacaklar. Yakın arkadaşlarınız ve eşiniz sizin dikkatinizi çekecekler. Ayın 11’ine doğru bütün bu insanlarla aynı frekansta olacaksınız. Bazı Akrepler var olan ilişkilerinin geleceğini düşünürken bazıları da nişanlanabilirler.

Ayın 30’una doğru Merkür 8. Güneş eviniz olan İkizler burcundan geçecek ve 9 Mayıs tarihinde Venüs aynı burça girecek. Bu iki gezegenin etkisi ailenizin parasal planlamasını yapmanız için iyi bir ortam yaratacaktır.

Uranüs sizin 6. Güneş eviniz Koç, Pluton ise 3. Güneş eviniz Oğlak burcunda ayın 20’sinde çatışacaklar. Ama gezegenlerin çatışmasının negatif etkilerini gelecek sonbahara kadar görmeyeceksiniz. Her halükarda iş yerinizdeki dedikodulardan haberdar olun.

 

AKREP 2013 HAZİRAN

Bereketli bir ay!

Ayın 25’inde 9. Güneş eviniz olan Yengeç burcuna yaklaşacak Jüpiter’in etkisi olarak bir yıl sürecek bilgi, seyahat ve ruhanilik döneminize gireceksiniz. Okula dönebilir, kursa gidebilir, seyahat edebilir veya farklı kültürleri inceleyebilirsiniz ama 2014’ün Yazında kesinlikle vizyonunuz genişlemiş olacak.

Haziran’ın 23ünde Dolunay 3. Güneş eviniz Oğlak burcuna girdiğinde insanlarla iletişim kurmanızın kolaylaştığını göreceksiniz. Akrabalarınız ve komşularınız hayatınızda daha aktif rol oynayacaklar. Eşinizin akrabaları ise ayın ortalarına doğru sabrınızı zorlayacaklar.

Yeni Ay ayın 8inde 8. Güneş eviniz İkizler burcundayken parasal konular iyi durumda bulunacaklar. Ayın 19una doğru küçük bir ikramiye bile kazanabilirsiniz. Yatırımlarınız konusunda biraz daha dikkatli olmalısınız ve her hangi bir dostunuzun sizi borç almaya veya vermeye zorlamasına müsaade etmeyin.

Eğer seyahat etmeniz bu ay gerekliyse Haziran’ın 25inde Merkür 9. Güneş eviniz Yengeç burcuna girmeden önce gidin seyahate. Ama ayın çoğunda iş veya zevk için seyahat etmekten kaçının

 

AKREP 2013 TEMMUZ

İlerleme ayı!

Jüpiter Satürn ve Neptünün bir hizzaya gelmeleri sizin çok güzel bir seyahate çıkacağınızı veya bu ay kazanan kişi olacağınızı söylüyor. Bir tatil ya da bir okul buluşması eski bir aşkı yeniden alevlendirebilir.

Bu ay bazı gezegenler 6. Güneş eviniz Koç burcunda Uranüs ile ve 3. Güneş eviniz Oğlak burcunda Pluton ile çatışmaya girecekler bu yüzden eşinizin akrabaları ile ya da çalışma arkadaşlarınızla çatışmaya girebilirsiniz. Fakat olduğunuz yerde ayak diretmek patrona karşı iyi bir fikir değil. Çatışmaya ayın 1’inde 2’sinde 27’sinde ve 31’inde hazır olun.

Ayın 21’inde Venüs 10. Güneş eviniz Aslan burcundan geçerken işyerinizde ortaya çıkmak için bir fırsatınız olacak. Temmuz’un ilk haftaları ve sonuna doğru hazır olun. Başarı şansınızı düşük görseniz bile çabalamaya devam edin. Gerçekten ilerleme kaydediyorsunuz.

Ayın 22’sinde Dolunay 4. Güneş eviniz Kova burcundaydı. Bu evi ev ve aile alanıdır. Ev meseleleri dikkatinizi gerektirebilir. Özelikle tamirat varsa işi bir bilene bırakın. Anne veya babanız bu ay sizin dikkatinize muhtaç olabilir.

 

 

AKREP 2013 AĞUSTOS

İlişkilerde şanslı bir ay!

Ayın 21’rinde Dolunay Kova burcundayken aile ve ev meselelerinde artış gelecek. Bu yazın son günlerinde yakın arkadaşlarınıza bir akşam yemeği verebilirsiniz. Bu arada yılın ilk başında yapmaya başladığınız bütün ev projelerinizi sonuçlandırabilirsiniz.

Ayın 15’inde 11. Güneş evi Başak burcundaki Venüs ve yine aynı burçta ayın 23’ünde bulunacak olan Merkür’ün etkileriyle bu ay arkadaşlık ilişkileriniz çok gelişecek. Ayın 24’ü veya ayın 30’unda çok şey duyabilirsiniz ama ayın 25’inde her duyduğunuza inanmayın.

Ağustos’un 6’sında Yeni Ay Aslan burcundayken kariyeriniz hızla ilerlemeye başlayacak. Bir iş teklifi alabilirsiniz veya ayın 14’üne kadar bir terfi gelebilir.

Bu ay özelikle araba kullanırken dikkatli olun. Eğer sosyalleşiyorsanız ve içki de içecekseniz bir arkadaşınızın arabasıyla gitmeye karar verin. Jüpiter Uranüs ve Pluton’un bir hizzaya gelmeleri bir kazaya sebebiyet verebilir.

 

AKREP 2013 EYLÜL

Performansınızın artacağı bir ay!

Bu ay eğlenmeyi birincil önceliğiniz olarak tespit edin. Bu size ayın 19’unda Dolunayın Balık burcunda olmasının bir karşılığıdır. Bu ay tatil uğraşları ve hobilerinizle zaman geçireceksiniz. Bu zaman zarfında hatıralarınızda kalacak pek çok güzel şey olacak. Çocuklarınızla zaman geçirebilirsiniz.

Ayın 5’inde Yeni Ay Başak burcundayken arkadaşlarınız bu ayki eğlenceyi daha da arttıracaklar. Bu dört hafta size arkadaşlık ve yeni insanlarla tanışmak için bir çok fırsat verecek. Arkadaş çevresi oluşturmak için çok güzel fırsatlarınız olacak. Bu ay bir organizasyon yada projede olmak isteyebilirsiniz.

Mars kariyer eviniz Aslan burcundan geçmekte olduğundan motive olacak ve işinizde en iyi performansınızı göstereceksiniz. Enerji seviyeniz yüksek olsa da fazla abartmamakta yarar var. Eğer kendinizi çok zorlarsanız sürmenaj bile geçirebilirsiniz. İş yükünüzü iş arkadaşlarınızla paylaşın.

Ayın 9’undan 28’ine kadar Merkür Terazi burcundan geçecek. Ayın ortasına doğru bir iş arkadaşınız veya bir akrabanızla tartışabilirsiniz. Bir çok şey söylenmemiş kalacağından ip uçlarını yaklamaya çalışın. Yine geçen ayki gibi dikkatli araç sürün.

AKREP 2013 EKİM

İç sesinizi dinleyin!

Beyniniz Merkür’ün etkisi altında olması sizin hızlı düşünüp hızlı karar vermenize neden olabilir. Ayın 23’ünden itibaren düşüncelerinizi kendi içinize yönelteceksiniz. Bu olumlu bir durum çünkü Kasım ayının 9’unda sona erecek bu süreç yeni Güneş yılınız için yaptığınız hazırlıkların sonuçlandırılmasını ifade edecek.

Ayın 6’sında Venüs burcunuzdan geçerken çekiciliğiniz dorukta olacak. Etrafınızdaki herkesle bağlantıda olacaksınız. 15 Ekim tarihinde Başak burcuna girecek olan Mars sosyal hayatınızı bir hayli renklendirecek.

Ekim ayının 19’nuda Dolunay Koç burcunda bulunacak ve gelecek altı ay için dikkatinizi çekecek. İşiniz çok yorucu olsa da çok tatmin edici olduğundan severek çalışacaksınız. İşiniz normalleşmeye başladığında uyum göstermeniz yaşam başarınızın anahtarı olacak.

Özelikle 5 6 7 8 Ekim ayının ilk haftasında araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Yeni Ay Terazi, Uranüs Koç, Pluton ise Oğlak burcundayken kazalar meydana gelebilir. Ayın enerjisi sonucu bir akrabanızın sağlığına dikkat etmeniz gerekebilir.

AKREP 2013 KASIM

Yeni ilişkilere yelken açın!

Kasım ayının 3’ünde Yeni Ayın burcunuzda doğacak ve bu ay burcunuzda ayrıca Güneş tutulması da yaşanacak. Bu durum ihtiyacınız olan bütün insiyatifi ve ilerleyebilmek için gerekli olan gücü size getirecek. Böylece hedeflerinizi elde edebilirsiniz.

Burcunuzdaki Yeni Ayı tamamlar bir şekildeki Dolunay ayın 17sinde 7. Güneş eviniz Boğa burcunda bulunacak. İnsanlar amaçlarınıza ulaşmak için size yardımcı olacaklar. İnsanlarla yardımlaşarak ve iyi ilişkiler kurarak geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz. Dolunay yeni bir ilişkiyi veya nişanı getirecek.

Ayın 4’üne doğru Venüs 2. Güneş eviniz Yay burcuna girdiğinde parasal işleriniz yoluna girecek. Bu ay gezegenlerin durumları size önemli bir miktar para kazandırmasalar bile ayın sonuna doğru geçici bir maaş zammı olabilir. Ayın 24’ünde alış verişten kaçının.

Bu ay Uranüs 6. Güneş eviniz olan Koç, Pluton ise Oğlak burcundaki yerini alacak. Bu gezegenlerin etkisini ayın ortalarına kadar hissetmeyeceksiniz. İş iletişiminizde sorun olabilir veya arabanız tamirat isteyebilir.

AKREP 2013 ARALIK

Rahatlayın!

Jüpiter’in Yengeç burcunda ve Satürn’ün sizin burcunuzda olması sonucu önünüzde büyük bir dünya açılacak. Gelecek yıl için bir seyahat düzenleyin veya eğitim olanaklarına bakın. Bu sizin maceracı ruhunuzu doyuracak yeni tecrübeler kazanmanıza neden olacaktır. Eğitim fırsatını kullanırsanız 2014 yılının ikinci yarısında semeresini görürsünüz.

İnsanlar sizinle daha az açık biçimde konuşacaklar. Bunu kendinizde de hissedeceksiniz. Bu yüzden düşüncelerinizi ve duygularınızı sevdiğiniz insanlarla ve eşinizle paylaşmalısınız. Eğer evlenme teklif etmeyi düşünüyorsanız 2014’ün Ocak ayının sonuna kadar bekleyin.

Ayın 3’nünde Oğlak burcundaki Yeni Ay ve ayın 17’sinde İkizlerdeki Dolunayın etkisi sonucu size para akmaya başlayacak. Bir sene sonu ikramiyesi veya bonus alabilirsiniz. Bu ay biraz geriye çekilip bütçenizi hazırlayın gelecek sene ilgileneceğiniz konulara karar verin.

Evde mutfakta çalışırken veya tamirat yaparken dikkatli olun. Yılın son haftası arabayı dikkatli kullanın. Ayın 7’sinden itibaren Terazi burcundan geçecek olan Mars sabırsızlığınızı tetikleyecek. Biraz rahatlayın, endişelerinizi bir kenara bırakın ve gerçeklere odaklanın


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAY

 

 

23 Kasım- 20Aralık


 


 

 

 

 

 

 

 

YAY

23 Kasım – 20 Aralık

 

 

Element: Ateş

Yönetici Gezegeni: Jüpiter Aşk Gezegeni: Merkür Para Gezegeni: Satürn Kariyer Gezegeni: Merkür

İş ve Sağlık Gezegeni: Venüs

Ev ve Aile Gezegeni: Neptün

İnanç Gezegeni: Plüton

Uğurlu Rengi: Mavi, Lacivert

Aşk, Uyum ve Sosyal Yaşamı Canlandıran Renkleri: Sarı, Turuncu

Maddi Kazancı Canlandıran Renkler: Siyah, Çivit Mavisi

Taşı: lal Taşı, Türkuaz

Metali: Kalay

Kokuları: Karanfil, Yasemin Uğurlu Günü: Perşembe Niteliği: Değişken

Uyum İçin gerekli Nitelikler: Detaycılık, Organizasyon yeteneği Erdemleri: Bonkörlük, Dürüstlük, Açık görüş, Geniş vizyon Gereksinimleri: Bilinç gelişimi

Uzak Durması Gereken özellikler: Çok olumlu düşünme,Abartma, Başkalarının parasıyla bonkör davranma

Genelde En Uyumlu Olduğu Burçlar: Koç, Aslan

Genelde En Uyumsuz Olduğu Burçlar: İkizler, Başak, Balık

Kariyer Burçları: Başak Duygusal Destek Burçları: Balık Maddi Başarı Getiren Burçlar: Oğlak

Evlilik ve İlişkilerde En Uyumlu Burçlar: İkizler

Yaratıcılık Katan Burçlar: Koç

En İyi zaman geçirdikleri Burçlar: Koç

İnançlarına Katkıda Bulunan Burçlar: Aslan, Yengeç


 

 

 

 

Genel Karakter

 

 

Yay burucu vizyon, gelişmeve ilerlemeyi sembolizeeder. Nasıl ki insanlık tarihindeok ve yayın bulunması ordularındaha uzak he-

deflere ulaşmasını sağlamışsa Yay burucu da ufkunu her alanda geniş- letmeye çalışan bir yapıdadır.

 

Ekonomik, sosyal ve entelektüel alanlardaYay burcu insanları sü- rekli kendilerini geliştirmeye ve etkilerini arttırmaya çalışırlar.

 

Yaylar doğaüstüveya metafizik olaylarıanlayabilecek kapasitede- ki zekâlarıyla tanınırlar. Yay burcundaki üstün zekâ özellikleri sadece kişisel gelişimle değil Tanrısalyardımla da ortaya çıkmıştır. Yay bur- cu insanları her alanda yüksek eğitime önem verirler.

 

Klasik eğitim programlarıyla olmasalar bile sürekli kendilerini geliştirmeye inanırlar. Yayların yabancıülkelere ve seyahatlere olan düşünlükleri de bir başka belirgin özellikleridir.

 

Yay burcu insanı biraz incelendiğinde içinde adeta gelişimi tetikle- yen bir yay olduğu görülür.

 

Seyahat ederek daha fazla öğrenmeye, daha fazla öğrenerek daha değerli olmaya, bilgilerini arttırarak bilinmeyenleri çözmeye meraklı olan Yaylar, sürekli zekâlarının, maddi ve manevi dünyalarının ufuk- larını genişletmeye çaba harcarlar.

 

Yayların bonkörlükleri çok belirgin bir özellikleridir. Bunun ana nedeni bu insanların para kazanacaklarından emin olmalarıdır.

 

Yaylar pek çok insanı bonkörlükten alıkoyan sınırlardan ve so- rumluluklardan uzak kişilerdir. Bonkörlüklerinin diğer bir nedeni ise inançsal ve felsefi yaklaşımlarıdır.

 

Yüksek zekâ ve ruh yapısına sahipolan Yaylar, maddiyatın her

şey olmadığının farkında olan paylaşımcıkişilerdir. Yay burcu insanı başkalarına destek olurken kendisinin duygusal olarak zenginleştiği- nin farkındadır ve bu insanlar için değil duygusal zenginlik büyük bir

ödül anlamına gelmektedir.


 

 

Mali Durum

Yay burcu insanları parayı kendilerine çeker veya hiç yoktan yara- tırlar. Bu insanlarpara kazanmak için gerekli enerji, zekâ ve yetenek- lere fazlasıyla sahiptirler. Ancak yaşamakiçin para kazanmakYaylara yetmez, onlar için önemli olan kendilerine lüks yaşam sağlayacakları servetleri edinmektir.

 

Bir insanın bir gecede zengin olması neredeyseimkânsızdır. Yay- ların bunu iyi öğrenmesi ve kendilerini mutlu edecek servet düzeyine doğru ilerlerken amaçlarını iyi planlamaları ve yönetmeleri gerek- mektedir. Ancak Aslalar gibi Yaylar da servet kazanmak konusunda genelde sabırsız bir yapıya sahiptirler. Bu noktada Yayların para ka- zanmak konusunda gösterdikleri aşırı iyimser beklentiler mantıksız yatırımlara ve hayal kırıklığıyaratan zararlara neden olur. Yine de zarardan kara geçmeyi Yay burcu insanları kadar hızlı başaran başka bir burç insanı yoktur.

 

Kariyer

 

Yay burcu insanları para, şöhret, prestij ve imajları konusunda bü- yükdüşünen ve her zaman tarihe mal olmak isteyentürde kişilerdir. Doğalolarak bunu bazı Yaylar başarırve bazıları başaramaz. Tarihe mal olmak için insanlık adına yapılması gereken büyük görevler ge- reklidir. Bu gerçeği kavrayabilenYayların büyük amaçlarına ulaşma- ları mümkün olabilir.

 

Pek çok gurur duyacakları özellikleri olan Yayların egoları inanıl- maz boyutlardadır. Ancak halka mal olmak isteyen bu burcun insan- larının egolarını kontrol altına almaları, biraz gözden uzak durmaları ve daha mütevazı davranmaları gerekmektedir. AyrıcaYayların sıkça ihmal ettikleri yaşamdaki detaylara önem vermeleri amaçlarına ulaş- maları için gereklidir.

 

İş yaşamlarında Yaylar yönetici ve iş arkadaşlarının takdirini kaza- nan çalışkan insanlardır.Yay burcu insanları işlerindegüvenilir, iddi- alı,arkadaşlarına yardım etmektenzevk alan dost canlısı çalışanlardır. Başarılı olmak için çok çalışmaları gerekse bile Yaylar zekâlarını ve bilgilerini geliştirebilecekleri iddialı işleri tercih ederler. Çalıştıkları işlerde genel durumu geliştiren yenilikçi yöntemleri icat etmekten


 

 

mutlu olan Yaylar genelde lider rolü üstlenmek isteselerbile çalışıl- ması kolay insanlardır. Yaylarınen başarılı olacakları işler onların pek

çok insanla temasını sağlayan, sık seyahat etmelerine olanak veren iddialı pozisyonlardır.

 

Aşk Ve İlişkiler

 

Yay burcuinsanları aşk yaşamlarında özgürlük isterler ve sevdikle- rine aynı özgürlüğü tanımaktan kaçınmazlar.

 

Yaylar değişken ve hareketliilişkileri severler. Aşk yaşamlarında

"ayran gönüllü”diye tanımlanabilecek, sevgilileri hakkında fikirleri

çabuk değişen kişilerdir.

 

Özgürlüklerinin sınırlandığını düşündükleri kurallara bağlanmış ilişkileri sevmeyen Yaylar yaşamlarında birden fazla evlilikyaşaya- cak türden kişilerdir.

 

Aşk yaşamlarındaYay burcu insanları bonkör, tutkulu, açık gö- rüşlü ve hareketlidirler. Sevgilerini açıkça göstermekten çekinmeyen Yaylar, Koçlar gibi aşk ilişkilerinde egoisttirler. Bu nedenle aşkta ba-

şarılı olmak isteyen Yaylarınsadece kendilerini düşünmek yerine sev- diklerinin de fikirlerine önem vermesi gerekmektedir.

 

Aşk yaşamlarında sevdikleriyle uyumlu bir ilişki içinYayların ay- rıca iletişim yeteneklerini geliştirmeleri ve entelektüel ya da objektif davranışlara yönelmeleri kendilerinin yararına olacaktır. Aşk ve sev- dikleri konularında idealist olan Yayların bu konularda hayal kırıklığı yaşamamaları için daha sakin ve gerçekçi yaklaşım sergilemeleri ge- rekmektedir.

 

Ev Ve Aile

 

Burçlar içinde en üretkenlerden biri olanYay burcu, çok çocuklu büyük evlere sahip ailelerden hoşlanır. Ailelerinde özgürlüğe büyük

önem veren Yaylar çocuklarına özgürlük vermekte aşırıyakaçabilirler. Yayların çocuklarının sınırsız yaşam tarzı sürdükleri sık yaşanılan bir durumdur. Yayların bu durumu düzeltmekiçin ailede verileceközgür- lüklerin bireylerin gelişimine yarar sağladığı ölçüde tutulması gerek- tiğini öğrenmeleri gerekir.


 

 

2013 YıldızFalı

 

"Aile tablosu benim maceracı ruhumu tatmin eder.”

 

Yılın Olumlaması

 

"Ben başarılarımı sevgiylekabul ediyorum. Yeniliklere açığım ve

öğrenmeyi seçiyorum. Güven içindeyim.”

 

 

İlişkiler konusunda oynamakta ustasınız çünkü bağımsızlık sizin öncelikler listenizde ön sıralarda. Bu da uzun süre devam edebilecek romantik ilişkileri bulmanızı zorlaştırıyor. Ama bağımsızlığınızın bir kısmından ruh eşinizi bulduğunuzda veya uzun dönemli bir ilişki için feragat edebileceksiniz. Eğer böyle bir feragatte bulunursanız sizin maceracı ruhunuzu anlayacak bir eş bulmaya dikkat edin. Karşıt burcunuz olan İkizlerden bir kişiye aşık olabilirsiniz ve diğer Ateş burçlarından örneğin Koç ve Aslanlar gibi insanlarla pek çok ortak yanınız olabilir. Bir Terazi veya Kova burcuyla yaşamak zihninize enerji verebilir ama Başak veya Balık burcundan insanlarla çatışma haline girebilirsiniz.

Aileniz sizin için çok önemli ve akrabalarınıza karşı çok hoşgörülüsünüz. Ama bu ilişkileri fazla büyütüyorsunuz. Sizin için ev gerçek dünyadan çekilebileceğiniz konforlu ve güvenli bir cennet gibidir. Eğer çocuğunuz varsa tutarlı olun. Çocuklarınız bu yönünüzden ve onların aktivitelerine katılmanızdan oldukça faydalanabilirler.

Bağımsız bir insan olmanıza rağmen bazı yerlere kendi başınıza gitmek yerine arkadaşlarınızla gitmeyi tercih ediyorsunuz. En yakınınızdakiler için harika bir arkadaşsınız, onların dertlerini dinleyip onlara deva olan onlarla hayat boyu bağlar oluşturacak bir yapınız var. Gerçekten de hayatınızda eşinizi bulmanız arkadaşlıkla başlayacak çünkü aslında siz size hem eş hem arkadaş olabilecek birini arıyorsunuz.

Bu yıl evde vakit geçirmekten büyük zevk alacaksınız. Özellikle 2013’ün ikinci yarısında iş yoğunluğu arttığında ev sizin için bir mola yeri olacak. İlişkileriniz eşinizle, ailenizle ve çocuklarınızla önem kazanacak ve onların her biriyle ayrı hatıralarınız paylaşacaksınız. Parasal konular, sağlık ve aktif sosyal hayat 2013’ün diğer temaları olacak.

Büyük Jüpiter Haziran’ın 24’ünde yengeç burcuna yol alırken size 2013 yılını aşk ve romantizm için çok elverişli kılan çevrenize yeni arkadaşların katılması olacak. Bunlardan bazıları size şans getirecek. Dileğiniz sizinle hayatınızı paylaşacak birini bulmak ise bu gerçekleşecek. Eğer bir eşiniz varsa Jüpiter ilişkinize ihtiras getişrecek.

Kariyeriniz ne olursa olsun göreviniz diğer insanlara hizmet etmek olacaktır. Bu yüzden diğerlerinin ihtiyaçlarını sağlayacağınız bir kariyer seçeceksiniz. Bu iş kanunlarla ilgili yada eğitim, reklamcılık, basın yayın veya dini alanda olabilir. Bunların hepsi Yay burcundan insanları çeker. Bu insanlara hizmet etme ihtiyacınız karşılanmadığında siz hemen diğer bir sektöre yada kariyere geçersiniz. Ama doğru kariyerdeki işinizde yıllarca kalabilirsiniz. Günlük rutin işler sizi çekiyor ve sıkı çalışan biri olarak verilen projeyi hakkıyla bitiriyorsunuz.

Parasal konularda hayatınızda bir orta yol yok. Siz cimrilik ile bonkörlük arasında gidip geliyorsunuz ve çok küçük bir bütçe ile de yaşayabilirsiniz. Parasal olarak güvende olmak ilerleyen yaşlarınızda daha da önem kazanacak. Borçlanma konusunda çok dikkatli olun. Duygusal sebeplerle çok fazla para harcama alışkanlığı kazanabilirsiniz. Kendinize tasarruf yapmayı ve nakit ödemeyi öğretin.

Jüpiter’in sadece yılda bir kez gerçekleşen burc değişimi sizin çevre yapmanız ve iş ortaklığı kurmanız için oldukça elverişli bir zaman olacak. Çoğu zaman karşınızda sizin girişimlerinize yardımcı olacak insanlar bulacaksınız. Aynısını sizde onlar için yaparak karşılık verin böylece iş ilişkiniz yıllarca sürebilir.

Ama yönetici gezegeniniz Jüpiter fazla iyimser olabilir. Hayatınızla ilgili önemli bir karar alacaksanız ikinci bir uzmandan görüş alsanız çok iyi edersiniz. Aynı zamanda kişilerin profesyonel kayıtlarını inceleyin, belgeleri imzalamadan önce çok iyi okuyun ve bir kontrat imzalayacaksanız bir avukata danışın. Sorular sorun tahminlerde bulunmaktan kaçının. Sorularınıza mümkün olduğunca açık cevaplar alın ve bunların doğru olup olmadığını araştırın. Eğer bazı küçük noktalarda şüpheniz varsa tecrübeli birinin fikrini alın.

Haziran’ın 25’inde Jüpiter 8. Güneş eviniz olan Yengeç burcuna girecek ve orada 2014 yılının Yazına kadar kalacak. Bu banka hesabınızı kabartmak için çok iyi bir fırsat olacak ama unutmayın ki Jüpiter bu pozisyonda gelirinizi artırdığı kadar borcunuzu da arttıracaktır. Kendinizle bir anlaşma yapın ve harcama yapmadan önce kendi gelirinizle yaşayacağınız tasarruf ve yatırım yapacağınıza ve olan bütün borçlarınızı ödeyeceğinize söz verin. Bu şekilde Jüpiter’in bu geçişini sağlıklı bir bütçe ile kapatabilirsiniz. Temmuz ayında piyangoda şansınızı bir deneyin. Bu süreçte aşık olduğunuz kişi ile romantik bir aşk macerası yaşamak çok çekici olabilir. Kendinizi biraz frenleyin. En iyinin en iyisine sahip olmak Jüpiter’in geçişi tamamlandıktan sonra kırılması zor bir iptilaya dönüşebilir.

Ayrıca bütün finansal kayıtlarınızı ve sigorta poliçelerinizi gözden geçirin. Diğer sigorta şirketlerinin fiyatlarını öğrenin. Jüpiter bu konumdayken bir sigorta üzerinde uzlaşmanız veya ailenizin bir üyesinden bir hediye almanız mümkün olabilir.

Satürn 10. Güneş eviniz olan Akrep burcundan geçerken para harcama size çok çekici gelebilir. Gelecek iki yıl Satürn’ün asıl amacı sizi hazırlamak olacaktır. Geçen yedi yıl boyunca ne başardıysanız gözden geçirin ve aynı zamanda başaramadıklarınızı da tespit edin. Bu gözden geçirmeden çok şey öğrenebilirsiniz. Bilinçaltınızda kalmış olan imajları, duyguları, pişmanlıkları ve başarıları hatırlamaya çalışın. Pişmanlıklarınızı ve halledemediğiniz mevzuuları halledin ve başarılarınızı kutlayın. Hatıra defteri tutmak yararlı olabilir. Bu şekilde kendinizin güçlü ve zayıf yanlarınızı öğrenebilirsiniz. Böylece Satürn burcunuza girdiğinde başarılarınızı maksimuma çıkarabilirsiniz. Planlarınız, hayalleriniz hakkında notlar tutmak ve onları gelecek yıllarda kullanmaka size yararlı olabilir.

Satürn’ün geçişi sağlıkla ilgili bir konuyu gündeme taşıyabilir. Bir akrabanız için hastanede uzun zaman geçirebilirsiniz. Kendinize bir iyilik yapıp sağlık kontrolünden geçin ve dişçiye gidin. Bunun yanında kronik hastalıklarınıza da dikkatt etmelisiniz.

Uranüs 5. Güneş eviniz olan Koç burcunda hareket etmeye devam ediyor ve burada 2018 yılına kadar kalacak. Bu dönemde canlı bir sosyal hayat, romantik fırsatlar ve tatil aktiviteleri bekleyebilirsiniz. Eğer bekarsanız karşı cinsten yeni bir arkadaş bulabilirsiniz. Aşık çiftler için ise Uranüs’ün bu geçişi beklenmedik romantik dakikalar veya hafta sonu kaçamakları için ideal olacak.

Bu geçiş sırasında çocuklar sizi etkileyecekler. Bakış açınızı yeni düşünce ve bakış açılarına açın. Eğer çocuklarınız varsa onların aktiviteleri ile meşgul olabilirsiniz. Uranüs sizin yaratıcı yanınızı tetikleyebilir. Bu yaratıcılığınız sonucu İsviçre çakısı gibi bir alet dizayn edebilirsiniz.

Beşinci güneş evisi aynı zamanda spekülasyonla ve yatırımlarla ilgilidir. Mart ya da Nisan ayında piyango biletleri alın. Beklenmediklerin gezegeni çok iyi bir ikramiye çıkmasına neden olabilir. Yatırımlarla ilgili çok dikkatli olun. Uranüs kar getirdiği kadar zarar da getirebilir.

Neptün 4. Güneş eviniz olan Balık burcundaki uzun geçişine devam etmekte. Bu hayallerin, rüyaların, karışıklığın, ilhamın ve yaratıcıılığın gezegeninden inişler ve çıkışlar bekleyebilirsiniz. Bazı aile fertleri size ilham verirken diğerleri sizi hayal kırıklığına uğratacak. Bu arada çok iyi tanıdığınızı sandığınız bir akrabanızın tamamıyla değişik biri olduğunu keşfedebilirsiniz. Satürn Akrep burcundayken bir aile ferdinin sağlığı söz konusu olabilir.

Bu yıl eviniz su basması tehlikesi altında olabilir. Ama büyük ihtimalle siz evinizi yine kaçıp saklanabileceğiniz güvenli konforlu bir cennet gibi göreceksiniz. Eğer bir ev almak istiyorsanız ideal gibi görünen bir konut kötü çıkabilir. Eğer evi alırsanız sigorta eksperlerine iyice denetlettirin ve poliçenizin her şeyi karşılamasına dikkat edin. İdeal evinizi yaratırken paranızdan çok yaratıcılığınızı kullanın.

Pluton 2. Güneş eviniz olan Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. 2024 yılına kadar Pluton size gelirinizi arttırabileceğiniz fırsatlar çıkaracaktır. Finansal güvenceye kavuşmanız Pluton’un kurallarına uymanızla olabilir. Bütçenizi aşmadan yaşayın, tasarruflarınızı arttırın ve sağlam yatırımlar yapın.

Pluton bu evide iken değer yargılarınızı değiştirmenizi isteyebilir. Sizin için önemli olan nedir? Pahallı bir araba mı yoksa daha güvenli bir araba mı? Bir büyük ekran plazma televizyon mu yoksa bankada para mı? Pahallı bir tatil mi yoksa ailenizle geçireceğiniz hoş zamanlar mı? Pluton’un kurallarını ne kadar çabuk kavrarsanız o kadar çok paranız olur.

Siz bir psikolog gibi çalışıyorsunuz yani insanları neyin motive ettiğini, yaptıkları ve söyledikleri şeylerin arkasındaki nedenleri araştırmayı seviyorsunuz. Bu sizin insanlarla ilgili tecrübelerinizi arttırır ve size kendinizle ilgili birçok şeyi öğretir. Bu bilgiyle insanların önüne geçebilirsiniz. Dıştaki kendinize güveninizle içsel gücünüzü birleştirdiğinizde mükemmel bir kombinasyon elde edersiniz.

SAĞLIK: 25 mayıs dolunay enerjisi ve ay tutulması burcunuzda depresyon karanlık duyguların yükselmesi ne karşı kendinizi korumalı mümkünse yıllın ilk 6 aylık süreci meditasyon ve yoga ile ilgili olup ruh sağlığınızın çok iyi olmasına odaklanmalısınız. Venüs 8 ekimde güneş 22 kasım burcunuzda mutlu olmaya kararlısınız. 5 aralık Merkür burcunuzda sağlığınızın çok iyi olması yaşamınızın bir parçası bunu asla ihmal etmeyin. 3 aralık yeni ay burcunuzda fazla yorulmayın. Ve sizin için mümkün olmayan hiç bir şey için şartlarınızı zorlamayın.

2013 Tutulmaları ve Gezegenlerin etkileri

Şevkiniz ve iyimserliğiniz en güçlü yanlarınız ve eğer misyonunuza inanırsanız her şeyin olabileceğini hissediyorsunuz. Bu idealist bakış açısı her tür pozitif gelişmeye açık olmakla beraber bazen fazla iyimser olmanız da mümkün. Umutlarınızı gerçeklerle dengelemeyi öğrenin böylece hayallerinizi gerçeklere dönüştürebilirsiniz.

Maceracı ruhunuz sizi gerçek, adalet ve bilgi peşinde koşan günümüzün kaşifi yerine koyuyor. Birçok Yay burcu insanı dünyanın diğer tarafını görebilmek için seyahat etmeye can atar. Diğerleri Yaylar ise bilgilerini kendi başlarına yada okulda edinirler. Beyninizi kariyerinizde kullanacağınız bilgileri sakladığınız bir depoya dönüştürüyorsunuz.

Ama gerçeği arayan bir kişi olarak dürüstlüğe bazen fazla önem veriyorsunuz. Çok iyi niyetleriniz olsa da bazen bir şeyi olduğu gibi söylemek pek iyi fikir değildir. Gerçekleri daha yumuşatılmış bir şekilde söylemek bazen gideceğiniz yere daha kolay ulaşmanızı sağlar.

Jüpiter sizin yönetici gezegeninizdir ve sizin büyük resmi görmenizi sağlar ama aynı zamanda da sizi hiperaktif yapmaktadır. Bu büyük gezegen sizin şanslı işaretinizdir ve sizin çoğu zaman ayakları yere basan bir şekilde gerçeği aramanızı sağlar. Ama her zaman Jüpiter’in geleceğini düşünmeyin. İyimser yanınızı gösterdiğiniz çabayla destekleyin.

Bu yılki beş tutulma 1., 5., 6. ve 12. Güneş evilerinde meydana gelecekler. Bunlar sizin kişisel hedeflerinizi ve hırslarınızı, çocuklarınızı ve romantizmi, iş ve günlük meşguliyetleri ve yenilenmeyi söz konusu edecekler. Bu konulardan her biri 2013 yılında hayatınızda mevzu bahis olacak. Bu tutulmaların etkisi altı ila oniki ay arasında hissedilecek.

Bu yılki ilk Ay tutulması dikkatleri 6. ve 12. Güneş evilerine çekecek. Bu iki sektör de 2013 yılında sağlıkla ilgili olacak. Bu yüzden yaşam tarzınıza, egzersiz yapmaya, yeme içme alışkanlıklarınıza dikkat etmelisiniz. Nisan ayının 25’indeki Ay tutulması 12. Güneş eviniz olan Akrep burcunda meydana gelecek. Şimdi plan yapmalısınız. Mayıs’ın 10’nunda 6. Güneş eviniz Boğa burcundaki Güneş tutulması planlarınızın sonuçlanmalarına neden olacak. Bu planın olumlu sonuçlarını Kasım ayının 3’ünde Güneş tutulması Akrep burcundayken alabilirsiniz.

Daha sağlıklı bir yaşam tarzına geçerek Boğa burcundaki tutulmanın tetiklediği yoğun iş temposıunun getirdiği stresi azaltabilirsiniz. Bu tutulma iş hayatınızı ön plana çıkarabilir ve bunun ağırlığını hobilerinizle, tatil aktiviteleri ile dengeleyebilirsiniz. Meditasyon ve egzersiz size ayrıca yardımcı olabilir. Satürn Akrep burcundayken bilinçaltınızı açabilir.

Mayıs ayının 25’inde gerçekleşecek Ay tutulması kendinize daha fazla özen göstermenize yarayacak. Bu tutulmanın size verdiği enerji sadece ne istiyorsanız yapmanıza değil ne yapmanız gerekiyorsa onu yapmanıza yarayacak. Bu tutulma aynı zamanda bütün yakın ilişkilerinizin, dostlarınız iş arkadaşlarınızın önemini gösterecek ve ilişkilerinizi güçlendirecek.

Yılın son Ay tutulması Ekim ayının 19’inde 5. Güneş eviniz olan Koç burcunda meydana gelecek. Bu tutulma aynı sektörden geçen Uranüs’ün etkisini arttıracak. Çocuklarınız, yaratıcı projeler, romantizm ve sosyalleşme bütün zamanınızı kapsayacak. Özelikle Jüpiter 8. Güneş eviniz Yengeç burcundayken yatırımlar konusu ilginizi çekecek. Yatırımlarınıza dikkat edin ve hobilerinize çok para yatırmamaya çalışın.

Satürn

Kasım ayının 26’sı ile Aralık ayının 12’si arasında doğduysanız Satürn Güneşinizle 12. Güneş eviniz Akrep burcunda buluşarak bu yılı daha içe dönük ve sakin geçirmenize neden olacak. Kendinizi yenileme sektöründen geçen Satürn sizi olayların iç yüzüne bakmanız konusunda yüreklendirecek. Sizi neyin motive ettiğini veya sizi neyin engellediğini, kendinizi bulmanızı sağlayacak. Biraz zaman alsa da kendinize dürüst olun. Kendinizi sınırlayan şeyleri ortadan kaldırıp gücünüzü maksimize etmek için plan yapın. Eğer Kasım’ın 30’u ve Aralık ayının 3’ü arasında doğduysanız bu süreç yılın ilk dokuz ayı daha bir önem kazanacak. Aralığın 3’ünden sonra doğan Yay burcu insanları için Satürn Güneşle bir Ekim, Kasım veya Aralık ayında birkaç hafta ve yine 2014’te temasa geçecek.

Hastanedeki bir akrabanızla ilgilenebilirsiniz. Veya avukata ihtiyacı olan yaşlı bir akrabanızla iletişime geçebilirsiniz. Bu kişi için elinizden geleni yapmanız sizin ruhunuzu rahatlatacaktır. 12. Evi hayatın gizli yönüdür. Birçok açıdan çözdüğünüz mesele bilinçaltınızı özgür bırakacak ve hayatın daha fazla tadını çıkaracaksınız.

Kronik bir hastalığınız dikkat isteyebilir. Soğuk algınlığına ve virüslere karşı kendinizi koruyun. Yeterli uyku, vitamin ve besin aldığınızdan emin olun.

Uranüs

Eğer Kasım’ın 26’sı ile Aralık’ın 5’i arasında doğduysanız Uranüs Güneşinizle 5. Güneş eviniz Koç burcunda temasa geçecektir. Bu bağlantı bağımsızlık özleminizi ve hayat neşenizi sonsuz sınırlara taşıyarak size bir çok fırsatlar sunacaktır. Bağımsızlık özleminizi çok ilerletmeyin çünkü pek çok istenmeyen sonuca neden olabilir. Özgürlüğünüzü sorumlulukla dengeleyin.

Uranüs’ün bu geçişi eğer bekarsanız ve karşı cinsten bir eş arıyorsanız işinize çok yarayabilir. Eğer biriyle evlenmeyi planlıyorsanız bu geçiş ilişkinizi yeniden ateşleyebilir. Sosyal hayatınız daha da hızlanacak. Bütün davetlere ayak uydurmanız biraz zor olabilir.

Yaratıcılığınızı biraz daha ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz ve bu yüzden hobilerinizle daha fazla zaman harcamak isteyebilirsiniz.

Neptün

Eğer Kasım’ın 22’si ile 26’sı arasında doğduysanız Neptün Güneşinizle 4. Güneş eviniz olan Balık burcunda etkileşime girecek. Eğer içinizde evinizi dekore etme isteği uyanırsa şaşırmayın. Neptün karmaşanın gezegenidir ama hiç bir şey yapmadan da durabilirsiniz. Projenin büyüklüğü sizin gözünüzü korkutabilir bu nedenle işe yavaş başlayın. Eğer evinizi yeniden dekore ediyorsanız okyanus mavileri evinizde rahatlatıcı bir etki yapacak. Eğer krediye ihtiyacınız varsa borçlanabildiğiniz kadar borçlanın çünkü şu an alabileceğiniz borcu ileride bulamayabilirsiniz.

Neptün bu sektördeyken çamaşır makinesinin hortumlarını değiştirin. Çünkü bu ileride su basma problemi ortaya çıkarabilir. Evinizi su basmasına karşı sigortalamayı unutmayın. Aile içinde yanlış anlaşma olabilir bu nedenle sevdiğiniz insanlara daha fazla özen göstermelisiniz.

Pluton

Eğer Kasımın 30 ile Aralık ayının 4’ü arasında doğduysanız Pluton Güneşinizle 2. Güneş eviniz olan Oğlak burcunda temasa geçecek. Bu durum dikkatleri sizin geliriniz, borcunuz, harcamalarınız, tasarruflarınıza çekecek. Kendinize bir bütçe yapın, tasarruf edin ve borçlarınızı ödeyin. Tasarruflar her zamankinden daha önemli çünkü beklenmedik harcamalarınız olacak. Bu yeni alışkanlıklarınız Pluton’un Oğlak burcundaki 2024 yılına kadar sürecek seyahati sırasında çok işinize yarayacak.

Eğer içinizden bütün dolapları temizlemek gelirse hiç şaşırmayın. İşe yaramaz eşyalarınızdan kurtulun. Bunları eskiciye satarak iyi bir gelir elde edebilirsiniz.

Pluton 5. Güneş evinizde Koç burcunda Uranüs ile Mayıs ve Kasım aylarında çatışacak. Bu durum çocuklarınız veya bir akrabanızın hastalığıyla ilgili beklenmedik harcamaları tetikleyebilir. Yatırımlarınızla ilgili çok dikkatli olun. Bu iki gezegen zarar getirebilir. Yıl byunca tasarrufu birinci sıraya alın.

Çok çekici görünmesi yüzünden size ideal gibi gelen biri pek de öyle olmayabilir. Para ve romantizm konuları gezegenlerin bu durumunda pek iyi değil. Borç verdiğiniz ya da kefil olduğunuz para geri ödenmeyecek.

Uranüs beklenmeyenin gezegeni olduğundan size para da getirebilir. Temmuz ayının son günleri ile Ağustos’un ilk günlerinde piyango alın. Veya Uranüs ve Pluton’un bir düzleme gelecekleri Mayıs’ın 20si ve Kasım’ın 1’inde piyango bileti alın.

 

YAY 2013 OCAK

Rahatlayın!

Ayın 7’sinde Venüs burcunuzda bulunarak çekiciliğinizi ve karizmanızı arttıracak. En ikna edici halinizdesiniz. Siz insanlara onlar da size çekildiklerini hissedecekler. Kendinizi rahatlatın ve güzel bir istirahat edin.

Mars’ın sizin 3. Güneş eviniz olan Kova burcunda bulunması ilişkileriniz için hem bir artı hem de bir eksidir. Bu durum sizi toplantılarda konuşmaya teşvik edecek. İçinizde her şeyi olduğu gibi anlatmak isteği var. Mesajınızı daha yumuşak kelimelerle iletin. Özelikle ayın 6’sı ve 25’inde insanların daha hassas olduğu dönemde böyle davranırsanız iyi olur.

Ocak ayının 11’inde Yeni Ay Oğlak burcundayken dikkatler parasal konulara çekilecek. İşe bir bütçe hazırlayarak başlayın. Bu yıl daha tutumlu davranın ve borçlarınızı ödemeye çalışın. Tasarufu birinci önceliğiniz yapın çünkü bu ay da beklenmedik masraflarınız olabilir.

Ocak ayının 27’sinde Dolunay 9. Güneş eviniz olan Aslan burcunda bulunacak. Bu durumda içinizde doğayı seyretmek isteği hissedeceksiniz. Ayın 26’sını izleyen iki hafta seyahat etmek pek akıllıca olmasa da seyahat edin. Seyahate çıkmazsanız coğrafya hakkında okuyarak bu isteğinizi tatmin edebilirsiniz.

YAY 2013 ŞUBAT

Hareketli bir ay!

Bu ay bir çok gezegen 4. Güneş eviniz olan Balık burcunda bulunacak. Bu da evle ilgili projeleriniz için çok iyi bir zaman demektir. Enerji ve inisiyatifinizi Mars’tan, fikirlerinizi Merkür’den alacaksınız. Ailenizle zaman geçirin. Mars’ın kazalara neden olduğu bilinir bu yüzden aletlerle ve merdivenle çalışırken dikkatli olun. Bu ay bir harekat planı yapın ve evdeki dolapları Mart ayının son iki haftasında temizleyin.

Şubat ayında bir çok insanla tanışacaksınız. Ayın 10’unda Yeni Ay 3. Güneş eviniz Kova burcunda Venüs ile karşılaşacak. Bu komşularınızı tanımak için çok iyi bir fırsat veya akrabalarınız ve kardeşlerinizle bir araya gelebilirsiniz. Bir cemiyete katılmayı düşünebilirsiniz.

25 Şubat’ta Dolunay 10. Güneş eviniz Başak burcunda bulunacak bu da kariyerinizdeki aktiviteyi hızlandıracak. Kendinizi fark edilir kılın, her gün insanlarla konuşacak bir konu bulun ve insanların dikkatini çekin. Çabalarınız bir kaç ay içinde meyvelerini vermeye başlayacak özelikle amirlerinizin desteğini alırsanız.

Ayın 25’inde Merkür Balık burcunda bulunacak.Aklınızda olsun bu durumda evdeki tadilatı başlatırsanız daha sonra dekorasyon ve duvarların renkleri ile ilgili düşünceleriniz değişebilir. Ailenizle yanlış anlaşmalar olabilir. Herkesin aynı frekansta olmasını beklemektense yanlış anlaşmaları düzeltmeye çalışın.

YAY 2013 MART

Sakin olun!

11 Mart tarihinde Yeni Ay 4. Güneş eviniz Balık burcundayken eve olan ilginiz artacak. Bu evinizde güzel istirahat etmek için iyi bir zaman. Gezegenlerin bir hizzaya gelmesi ve ayın sonunda gelecek olan güzel haber ailenizle mutlu hatırlanacak anlar geçirmenize neden olacak. Eğer dolapları temizlemek istiyorsanız ayın 7’si ve 28’inde bu işe başlayın.

Bütün ilişkileriniz ve özelikle aile ilişkileriniz ayın 17’sinde Merkür’ün dönüşünden faydalanacaklar. Yanlış anlaşmaları düzenlemeye geçmeden önce bir kaç gün bekleyin. Mart’ın sonuna doğru çocuklarınızla aranızda sorun doğabilir. Eğer bir gönül ilişkiniz varsa ayrılmaya karar verebilirsiniz.

Mart ayının son haftasındaki gezegenlerin konumu beklenmedik bir masrafı tetikleyebilir. Bu zaman yatırım yapmak için pek uygun değil. Ayın 30’unda Uranüs’ün etkisiyle aldığınız piyango biletine ikramiye vurabilir. Genel olarak bütçenize uymanız ve tutumlu olmanız gerekmekte.

Martın 27’sinde Dolunay Terazi burcundayken bir arkadaşınızla aranız soğuyabilir veya dahil olduğunuz bir grupta ahlak ile ilgili bir fikir çatışmasına girebilirsiniz. Ne olursa olsun sakin olmaya çalışın ve az konuşun. Ani karar vermekten kaçının.

YAY 2013 NİSAN

Romantik bir ay!

Ayın 13’ünde 4. Güneş eviniz olan Balık burcundan çıkan Merkür’ün etkisiyle bir kaç aydır süren evinizle ilgili tutkunuz sona erecek. Bu iki haftalık dönemden faydalanarak ailenizle ve akrabalarınızla hoşça vakit geçirin. Düşüncelerinizi ve duygularınızı ailenizle paylaşacağınız çok faydalı bir dönem olacak.

Ayın 10’unda Yeni Ay 5. güneş eviniz Koç burcunda bulunacak ve sosyal hayatınız renklenecek. Aile hayatınız ve romantik yaşantınız da bu hareketten payını alacak. Bazı Yay burcu insanları yeni romantik ilişkilere başlayacaklar veya ailelerine yeni üyeler katacaklar. Çocuğunuzun sportif aktivitelerine katılmayı ona destek vermek için düşünmelisiniz.

Ayın 20’sinde Mars 6. Güneş eviniz olan Boğa burcuna girdiğinde iş temponuzda artış görülecek. Mayıs ayının sonuna doğru artan iş yükü ile başa çıkmakta organizasyon yeteneğiniz önemli bir avantaj olacak sizin için. Ne kadar stres altında olursanız olun ayın 22’sinde iş arkadaşlarınıza faza yüklenmeyin.

Ayın 25’inde Dolunay ve Ay tutulması 12. Güneş eviniz olan Akrep burcunda bulunacak. Bu tarihe yaklaşan iki hafta boyunca kendinizi şımartın. Dolunayla aynı burçta bulunacak olan Satürn soğuk algınlığı ve nezleye karşı sizi savunmasız bırakacak. Uykunuzu düzenleyin ve sağlıklı beslenin.

 

YAY 2013 MAYIS

Başarılı bir ay!

Ayın 25’inde Dolunay ve Ay tutulması burcunuzda gerçekleşecek. Bunun sonucu olarak hayatınızı ve başarılarınızı kutlayacaksınız. Ama bununla yetinmeyin. Ayın enerjisini kullanarak gelecek altı ayda daha iyisini yapmayı düşünün. Size yakın olanların desteğiyle yapmak istediğiniz her şeyi başarabilirsiniz.

Ayın 1’inden 30’una kadar Merkür İkizler burcundaki gezisine devam ederken iletişiminiz güçlenecek. Ayın 18’i ile 26’sında ailenizle yaptığınız iletişim biraz karışacak. Anladığınızı farz etmeyin ve soru sorun. Eğer birinin gerçeği çarpıttığını düşünürseniz inisiyatifinizi kullanın.

Mayısın 10’nunda Yeni Ay ve Güneş tutulması 6. Güneş eviniz Boğa burcundayken iş hayatınız daha bir önem kazanacak. Bu durum gelecek 12 ay boyunca sizi etkileyecek ve hıslarınızı başarama azminizi körükleyecek. Eğer amacınız yeni bir pozisyonsa ayın 11’ine doğru özgeçmiş göndermeye başlayın. Mayıs ayının başlarında maaşınıza bir zam veya küçük bir ikramiye kazanabilirsiniz.

Ayın 20’sinde Uranüs 5. Güneş eviniz Koç ve Pluton 2. Güneş eviniz Oğlak burcunda bulunacak. Gezegenlerin bu doğrultuda olması sizi ve bütçenizi sıkıntıya strese sokabilir. Bu yüzden daha tutumlu davranmalı ve gelirinizi artırmanın yollarını aramalısınız.

 

YAY 2013 HAZİRAN

Bütçe yapın!

Ayın 25’inde Jüpiter 8. Güneş eviniz olan Yengeç burcundaki bir yıl sürecek geçişine başlıyor. Eğer para kaynaklarınızı akıllıca yönetirseniz parasal anlamda refaha kavuşacaksınız. Genişlemenin gezegeni Jüpiter gelirinizi büyüttüğü kadar harcamalarınızı da arttırabilir. 2014’ün yazında banka hesabınızdaki parayı daha da arttırmayı planlayın.

Ayın 8’inde Yeni Ay İkizler burcunda olacak ve bu yakın arkadaşlıklarınızın önemini arttıracak. Ayın 19’unda bu insanlardan en az biri size şans getirecek. Yeni Ay zamanına kadar sizi en az bir kişi sizi hayal kırıklığına uğratacak. İki olay da sizin için iyi bir tecrübe olacaklar.

Ayın 23’ünde 2. Güneş eviniz Oğlak burcunda ortaya çıkacak olan Dolunay sizi para harcama, bütçeleme ve tasarruflar üzerinde yoğunlaştıracak. Bunların hepsine dikkatlice eğilin. Bu şekilde Jüpiter’in geçişinden maksimum faydayı sağlayabilirsiniz. Haziran ayının ilk iki haftası size biri parasal konularda öğüt verirse onu dikkatle dinleyin.

Ayın 26’sında Yengeç burcunda bulunacak olan Merkür bu ay sizin finansal konulara eğilmenizi sağlayacak. Bu harcama alışkanlıklarınızı gözden geçirmek için çok iyi bir fırsat olacak. Böylece var olan borçlarınızı nasıl ödeyeceğinizi düşünebilirsiniz. Tasarruflarınızı arttırn böylece beklenmedik harcamalara hazırlıklı olursunuz.

 

 

 


 

YAY 2013 TEMMUZ

Zihninizi dinlendirin!

Bu ay Jüpiter Yengeç, Satürn Akrep ve Neptün Balık burcunda bulunacak. Bu durum parasal konularla evle ilgili konuların karışmasına neden olacak. Eğer evinizi satmak istiyorsanız bu dileğiniz gerçekleşecek. Eğer ev satın almaya çalışıyorsanız şans yine yüzünüze gülecek. Ama isteklerinizin mantığınızın önüne geçmesine izin vermeyin.

Ayın 12’sine doğru Mars İkizler burcuna ilerleyecek enerjisi yakın arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi etkileyecek. İnsanlar sizin düşünmenizi sağlayacaklar ama Mars yine tartışmayı ve sabırsızlığı körükleyecek. O duyguları bir kenara atıp açık bir zihinle dinlemeyi deneyin. Romantik ilişkilerde Mars tutkuyu getirecek.

Ayın 22’sinde 10. Güneş eviniz olan Başak burcuna girecek olan Venüs popülerliğinizin artmasına neden olacak. Bu sizin kariyeriniz için olduğu kadar sosyal hayatınız içinde olumlu bir gelişme olacak. Bunu çevrenizi geliştirmekte kullanın. Özelikle şirkette karar mercii insanlarla tanışın. Bu insanlardan biri ayın sonuna doğru size güzel bir haber verebilir.

Ayın 22’sinde Dolunay Kova burcundayken aracınız tamir isteyebilir. Merkür ayın 20’sinde Yengeç burcundayken aracınızın tamir masrafları için ikinci bir görüş alın. Yeni bir araç almak daha ucuz olabilir. Araba sürerken de dikkatli olun.

YAY 2013 AĞUSTOS

İlişkilerin gelişeceği bir ay!

Ağustos’un 6’sında Yeni Ay güneşinizin 9. Evi olan Aslan burcundayken seyahat etmek isteyebilirsiniz. Bu seyahati ayın son günleri düzenleyin. Bunun yanında ayın enerjisi belli bir konu hakkında müzeleri ve tarihi yerleri ziyaret ederek bilginizi artırmaya yarayacak.

Ayın 21’sinde Dolunay 3. Güneş eviniz olan Kova burcundayken iletişim önem kazanacak. Akrabalarınız ve komşularınızla iletişiminizi arttırın. Ayın 16’sında Terazi burcunda olacak olan Venüs dostluk ve arkadaşlığa dikkatinizi çekecek.

Ayın 15’inde Venüs Başak burcunda ilerlemeye devam ederken insanların sizi fark etmesi devam edecek. Merkür aynı mevkiye ayın 23’ünde girecek. Geleceğiniz için çalışmalarda bulunabilirsiniz ve gelecek ay bunun semeresini görebilirsiniz. Eğer iş arıyorsanız özgeçmişinizdeki özeliklerinizi fazla abartmayın.

Bu ay Jüpiter Yengeç burcunda, Uranüs Koç burcunda ve Pluton Oğlak burcundayken parasal konular dikkatinize muhtaç. Eğer kredi almaya çalışıyorsanız aldığınız kredinin miktarını sınırlı tutun. Ama bu gezegenlerin bir araya gelişi size kazançta sağlayabilir. Ayın 7’si ve 21’inde piyango bileti almayı deneyin.

YAY 2013 EYLÜL

Romantik bir aya hazır mısınız?

Ayın 11’inde Venüs 12. Güneş eviniz olan Akrep burcunda bulunacak. Bu gezegenin etkisi olarak romantik akşamlar ve hafta sonları geçirebilirsiniz. Bir kaç akşamı ve hafta sonunu eşiniz veya sevgilinize ayırın. Bekar Yay burçları bu ay geçmişte romantizm yaşadıkları biriyle tekrar beraber olabilirler.

Ayın 19’unda Dolunay 4. Güneş eviniz Balık burcundayken aile ile olan ilişkileriniz önem kazanacak. Bir adım daha ileri atıp yakın arkadaşlarınızı da Yaz bitmeden bir ev partisine çağırın. Ailenizi de toplantılara katmaya çalışın.

Bu ay ev hayatının tadını çıkaracaksınız. Kariyerinizde çabalamaya devam edeceksiniz. Eylül’ün 5’inde Yeni Ay Başak burcundayken geliriniz artabilir veya bir terfi alabilirsiniz. Bu ay yeni bir iş teklifi de gelebilir.

Ayın 9’undan 28’ine kadar Terazi burcundaki Merkür diğer gezegenlerle çatışırken arkadaşlar arası veya grup içi çatışmalarla karşılaşacaksınız. Bunlar çıkar çatışması veya para ile ilgili çatışmalar olabilirler. Eğer bir arkadaşınız sizden borç isterse ona hayır deyin çünkü büyük ihtimal geri ödemeyecektir.

 

YAY 2013 EKİM

İlişkiler ve kariyerde başarılı bir ay!

Venüs ayın 7’sinde burcunuzdan geçerken çekim gücünüz en yüksek değerine ulaşacak. İsteklerinizi evren ile paylaşın ve size verilmesini bekleyin. Bunu özelikle ayın 20’sinde Merkür Akrep burcundayken meditasyon yaparak sağlayabilirsiniz. Bu durum ayrıca sizin altıncı hissinizi güçlendirecektir.

Ayın 19’inde Dolunay ve Ay tutulması Koç burcundayken romantizm yine kalbinizi ısıtabilir. Sevdiğiniz kişi ile duygularınızı paylaşın ve çocuklarınızla birlikte güzel anlar yaşayın. Bu tutulma aynı zamanda sosyal hayatınızı da geliştirecek. Bekar Yay burcu insanları için yeni sevgili bulmak bu ay çok kolay.

Ayın 15’inden itibaren geçişini sürdürecek olan Başak burcundaki Mars kariyerinizi de hızlandıracak. Bu dönemde maaşınıza zam veya ikramiye alabilirsiniz. Biraz geride olmanıza rağmen işlere tamamen gömülmeyin ve fazla sabırsız olmayın. İş arkadaşlarınızı çekiciliğinizi kullanarak yardım etmeye çağırın.

Ekim ayının 5’inde Yeni Ay Terazi burcundayken bir arkadaşınız veya bir grupla çatışma halinde olabilirsiniz. Bu sektör ayrıca hedeflerle ilgili olduğundan bu hedeflerle ilgili akıllı, pratik ve uygulanabilir planlar yapmalısınız.

YAY 2013 KASIM

Parasal harcamalara dikkat!

Ayın 3’ünde Yeni Ay ve Ay tutulması Akrep burcunda olurken bunu evrenin size verdiği bir hediye olarak kabul etmelisiniz. Bu tutulma kendinize bakmanızı ve işinizin yoğunluğu ile hobilerinizi dengelemenizi sağlıyacak. Bu ayın enerjisini sağlıklı yemeklerle desteklenmiş egzersiz programı için kullanabilirsiniz.

Ayın 4’ünde Venüs 21’inde ise Güneşin burcunuzda olmasından bütün ilişkileriniz olumlu yönde etkilenecek. İş arakadaşlarınız, dostlarınız aileniz ve komşularınızla çok daha kolay iletişim kurabileceksiniz. Bu insanların hepsi hayatınıza biraz daha güç ve tat katacak. Aynısını siz de onlar için yapabilirsiniz ve günlerini iyimserlikle aydınlatabilirsiniz.

Kasım ayının 17’sinde Mars 10. Güneş eviniz Başak burcundayken çalışma hayatınız biraz sıkıcı olabilir. Bu ay kariyerinize ağırlık vererek iş yerinizde çok olumlu bir etki bırakabilirsiniz ve aynı zamanda pozisyonunuzu geliştirebilirsiniz. Ayın 23’üne yakın tarihlerde kelepir veya indirimdeki mallar için alış verişe çıkın.

Koç burcundaki Uranüs ve Oğlak burcundaki Pluton bu yıl son olarak aynı düzleme ayın 1’inde girecekler. Parasal konular bu ay yine mevzuu olabilir. Çünkü ayın ortalarına doğru beklenmedik masraflar çıkabilir. Aynı zamanda yatırımlarınız ile dikkatli olun.

YAY 2013 ARALIK

İyi haberler var!

Kendinizi biraz şımartın. Ayın 2’si için bir kutlama hazırlayın. Bu tarih Yeni Ayın burcunuzda parlayacağı yani sizin Güneş yılınızın sembolik başlangıcıdır. Merkür ayın 4’ünden 23’üne kadar sizin burcunuzda olacak. Bu zaman dilimi içinde geçen bir yıl içinde yaptıklarınızı değerlendirin ve gelecek 12 ay için yapacaklarınızı planlayın. İç sesiniz size taze bir görüş açısı verecek.

Aralık ayının 17’sinde Dolunay İkizler burcundayken ilişkiler yine mercek altında olacaklar. En yakınınızdakilere kendi planlarınız hakkında ne düşündüklerini sorun ve size yaratıcı fikirleriyle ilham vermelerini isteyin. Dolunay bazı Yay insanlarına evliliği getirecek. Ayrıca tatil döneminde sosyalleşebilirsiniz.

Venüs ayın 21’inden itibaren Oğlak burcunda bulunacak. Bunun parasal konularda etkisi büyük olacak. Bu ay da eliniz sıkı olmalı ve büyük şeyler almak yerine tasarruf etmelisiniz. Ama alışverişte Venüs özelikle giyim eşyalarında size çok iyi fırsatlar çıkarabilir.

Ayın 7’sinden itibaren Mars Terazi burcunda bulunacak ve tatil programınıza enerji getirecek. Bunlar iyi haberler ancak Aralık ayının son günlerinde Mars birkaç gezegenle çatışırken sosyal etkinlikler sonrası aracınızı başka birinin kullanmasına izin verin veya taksi kullanın.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OĞLAK

 

 

21 Aralık - 19 Ocak


 


 

 

 

OĞLAK

21 Aralık - 19 Ocak

Element: Toprak

Yönetici Gezegeni: Satürn

Aşk Gezegeni: Ay

Para Gezegeni: Uranüs

Kariyer Gezegeni: Venüs

İletişim Gezegeni: Neptün

İş ve Sağlık Gezegeni: Merkür

Ev ve Aile Gezegeni: Mars

İnanç Gezegeni: Jüpiter

Uğurlu Rengi: Siyah, Çivit Mavisi

Aşk, Uyum ve Sosyal Yaşamı Canlandıran Renkleri: Gümüş, Pat-

lıcan Moru

Maddi Kazancı Canlandıran Renkler: Deniz Mavisi

Taşı: Siyah Oniks

Metali: Kurşun

Kokuları: Manolya, Çam, Kekik, Uğurlu Günü: Cumartesi Niteliği: Öncü

Uyum İçin gerekli Nitelikler: Sıcak Kanlılık, DoğaçlamaYaşamak, Eğlenmeyi Sevme

Erdemleri: İşyerindeSorumluluk, Organizasyon Kabiliyeti, Uzun

Vadeli Düşünme, Sabır, Azim

Gereksinimleri: Yönetme ve Liderlik Arzuları

Uzak Durması Gereken özellikler: Karamsarlık, Gereksiz

Muhafazakârlık ve Para Hırsı

Genelde En Uyumlu Olduğu Burçlar: Başak, Boğa

Genelde En Uyumsuz Olduğu Burçlar: Koç, Terazi, Yengeç Kariyer Burçları: Terazi

Duygusal Destek Burçları: Koç Maddi Başarı Getiren Burçlar: Kova

Evlilik ve İlişkilerde En Uyumlu Burçlar - YengeçYaratıcılık Katan Burçlar: Boğa

En İyi zaman geçirdikleri Burçlar: Boğa

İnançlarına Katkıda Bulunan Burçlar: Başak, Yay


 

 

 

 

Genel Koordinatör

 

 

Oğlak yönetici burçların başında gelir. Aslan burcunucumhur- başkanı olarakkabul edersek OğlakBurcu başbakandır. Bu burcunin- sanları çalışmak, yönetmekve iş bitirmekten zevk alırlar. Bu nedenle

dostlarıve düşmanları boldur. Ancakkıskanılmak, düşmanlık görmek, yanlış anlaşılmak ya da iftiraya uğramakOğlak insanını yıldırmaztam tersine bunların üstesinden gelme isteği onlara onur verir. Otorite ve güce inanan Oğlak burcu insanı yönetirken yaptığı hatalardan pişman- lık duymaz çünkü hata yapacaklarını projelerine başlamadan önce he- saba katmışlardır ve başkalarına korkunç gözüken hatalar onlar için sadece düzeltilmesi gereken noktalardır. Olabilecek en kötü senaryo- ları düşünmeleri Oğlakların karamsarlıklarından değil planlı yaşam prensiplerinde gelmektedir. Güç, otorite ve prestije önem veren bu burcun insanları için başarma hırsı en beğendikleri özelliklerindendir.

 

Oğlak burcu insanları uzun vadeli planları olan kişilerdir ve za- mana veya duruma göre değişen şeylere başarı ya da kazanç getir- medikleri süreceilgi duymazlar. Oğlaklar bu uzun vadeliyapılarını iş yaşamları, aşk, inanç ve yaşam felsefelerinde sonuna kadar sürdü- rürler. Bu burçta bulunankişiler tartışmadan çekinmezler ve insanlara eksik yönlerinigöstermekten hoşlanırlar. Bu özellikleri başkalarına itici gelse de aslındaOğlaklar kendilerine karşı da aynı şekildedavra- nırlar. Eksiklerin bulunmasını problemlerin çözülmesindeki ilk adım olarak gören Oğlak burcuyöneticileri çalışanlara çok şey katanve on- ları eğitmekten kaçınmayan kişilerdir. Bu kişileregöre her şeyin daha iyisi her zaman vardır ve en iyiyeulaşana kadar çalışmakgerekli- dir.

 

Mali Durum

 

Çok çalışkan ve azimli olan Oğlak burcu insanları servetlerini hak ederek kazanırlar. Genelde yaşamlarının ikinci yarısında zenginliğe ulaşırlar. Kısa vadeli veya geçici maddi kazanç için uzun vadeli prog- ramlarını bozmayan Oğlakların istikrarlı bir maddi gelişimleri söz konusudur.


 

 

Yeni şeyleri denemekten veya yeni teknikleri uygulamaktan karak- teri gereğiuzak duran Oğlakburcu maddi amaçlarına ulaşmak için bu tutucu yaklaşımını değiştirmek ve bazı prensiplerinden bazen ödün vermek durumundadır. Çünkü yenilikleri takip etmeyen her insan gibi Oğlak burcu insanları da diğer insanların gerisinde kalamaya mahkûm olurlar. Maddi konularda başarılı olmak için bazen kendi işlerini baş- latmaları ve yeni işlere başvurmaları gerekebilir. Tüm bu yenilikler Oğlaklar için risk gibi gözükse de çalışkan olan ve uzun saatler ça- lışmaktan çekinmeyen Oğlak burcu insanı başladığı her işte başarılı olacak kapasitededir.

 

Kariyer

Zeki, çalışkan ve hırslı olan Oğlak burcu insanı iş hayatındaki en başarılı insanlarındandır. İşini seven ve kariyerinde en yüksek nokta- ya ulaşmakisteyen Oğlak bunu becermek için çok çalışırve problem

çözmekten kaçınmaz. Bu yapıları nedeni ile Oğlak çalışanları yöneti- cileri tarafındansevilen ve güvenileninsanlardır. Bu özellikleri iş ya-

şamlarında kendilerini belli bir noktayataşısa da kariyerlerinde en üste

çıkmak için Oğlakların öğrenipuygulaması gereken bazı şeyler vardır.

İş yaşamında başarı için öğrenmeleri gereken şeylerin başında sosyal ilişkilerini geliştirmek gelmektedir. Oğlak burcu insanı çevresiyle iyi geçinmek ve sempati yaratmakdurumundadır. Oğlaklaryaşamların- da sosyal faaliyetlere önem vermek, amaçları için diğer insanları bir araya toplamak konularında kendilerini geliştirmelidirler. Yönetici bir insan tipi olan Oğlak insanı diğerlerini yönetirken otoritesini sevimli hale getirmek durumundadır.

 

Aşk Ve İlişkiler

Aslında romantikolan bu burcun insanları içlerinedönük oldu-

ğundan bu özelliklerini hemen göstermezler. Duygularını kendilerine sakladıklarından bu burcun insanı şile aşk yaşamak sabır ister. Oğlak insanı ile aşk yaşayan bir kişi zamanlaonu anlayabilir. Fazla duygusal olmayan Oğlak sevgisini pratik yollarla göstermeyi sever ve zor âşık olur.

 

Koç ve Aslanburcu insanları Oğlaklarısoğuk, aşırı plancı ve sevgi yoksunu bulur. Bunlardoğru olmamakla beraberyaşamındaki her şeyi


 

 

planlı yapmayı seven Oğlak, âşık olmak içinde en iyi koşulların oluş- masını beklediğinden diğer insanlara böyle gözükür. Zaman içinde Oğlak insanı da çok sevecen hale gelir. Oğlaklar ilişkilerini iyi tanım- lamayı severler ve hayalperest değillerdir. Onlar için ilişkide düzen, sadakat ve kesinlik büyük önem taşır.

 

İlişkilerinde karşı tarafa kendilerinden vermeyi çok severler ve sevdiklerinden de aynı şeyi beklerler. Yaşamları her açıdan zaten çok düzenli olan Oğlakların biraz maceralı hatta inişli çıkışlı ilişkilere gir- meleri onların yaşamlarına heyecan katabilir.

 

Ev Ve Aile

Aile yaşamlarını da iş hayatları gibi düzenli ve planlı götürmeyi seven Oğlaklar işlerine verdikleri aşırı önem nedeni ile aile ve ev ha- yatlarını bazen ihmal ederler. Anca ebeveyn olarak çok başarılıdırlar ve çocuklarını topluma hayırlı, başarılı kişiler olarak yetiştirmeye ça- lışırlar. Oğlakların mutlulukları için aile ve evlerine daha fazla vakit ayırmaları gereklidir.

 

2013 YıldızFalı

"Üretken ve pratik değişim başarı için yeni yollar getirir”

Yılın Olumlaması

"Evrenin bana getirdiği tüm değişimleri sevgiyle kabul ediyorum.

İç dünyamla yüzleşmeyi seçiyorum. Yavaşlıyor ve hayallerimi gerçek kılıyorum.”

 

 

Kariyer ve hırs sizi tarif ediyor. Başka hiç bir burç sizin tutkunuz ve hırsınızla boy ölçüşemez ve diğerlerinden daha iyi olmayı bu kadar isteyemez. Her adımınızı planlıyorsunuz ve hamlenizi yapacağınız ana kadar sabırla bekliyorsunuz. Her şeyden çok zamanlamanın çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Günlük hayatınızda değişikliğe ve iletişime ihtiyacınız var. Bir çok Oğlak burcu insanı şirketler dünyasında çalışmak ister.

Parasal konularda tutumlu ve konservatifsiniz ama bazı Oğlak insanları bunu fazla ileriye götürür. Yatırımlarınızdan çoğu zaman uzun dönemde kar edersiniz. Çünkü siz yatırımlarınızı duygularınız üzerine değil gerçekler ve rakamlar üzerine yaparsınız. Sizin parasal zayıf yanınız statü sembolleri olan pahallı arabalar büyük bir ev gibi harcamalarınızdırSosyalleşme arkadaşlık ve romantizm 2013 yılının çoğuna egemen olacak. En sevdiğiniz insanlarla, çocuklarınız ve eşinizle tatlı anlar geçireceksiniz. Ev hayatınız ayrıca mercek altında olabilir. Akşamları işin srtresini evde atacaksınız ve sevdiğiniz insanlarla iyi vakit geçireceksiniz.

Haziran ayının 24’ünde Jüpiter İkizler burcundaki geçişini tamamlayacak bu dönemde iş hayatınız sizin için çok tatmin edici ve ödüllendirici olacak. Bazı zamanlar başarabileceğinizden daha çok şeyi yüklenebilirsiniz. Unutmayın ki siz bir insansınız ve gün sadece 24 saattir. Bu saatleri iyi değerlendirin ve söz verdiğiniz projeyi zamanında teslim edin. Yoksa Jüpiter’in bu geçişi ters tepebilir. Sonuç olarak kendinizi göstermeniz için çok önemli fırsatlara sahip olacaksınız.

Güneşinizin 6. Evi aynı zamanda sağlık sektörüdür. Çalışma hayatınızı yani uzun çalışma saatlerinizi özel insanlarla geçireceğiniz eğlenceli dakikalarla dengelerseniz daha verimli olursunuz. Bir adım ileri giderek düzenli egzersizlere başlayın. İş arkadaşlarınızla öğle yemeği sonrası yürüyüşlere gidebilirsiniz veya sabah erken kalkıp egzersiz yapabilirsiniz. Sağlıklı bir beslenme ve iyi bir uyku da üretkenliğinizi arttıracaktır.

Bir kaç tane olan yakın arkadaşlarınızla aranızda kırılmaz bir bağ var. Bu derin duygusal bağ hayatınızı oturduğu temelleri oluşturuyor. Bu düzende her bir arkadaşınız bir işe yarıyor. Bu arkadaşlarınız birbirlerini tanımıyorlar. Bir çok tanıdığınızın yanında bu insanlar kariyeriniz boyunca karşınıza çıkmış insanlar ve onlarla bir arkadaş çevresi oluşturmakta başarılısınız. Bu sizin merdivenin basamaklarını çıkmaktaki başarınızın sırrı.

Ailenizle yakın ilişkidesiniz ve onlardan koparamayacağınız bir bağınız var. Özelikle annenizle. Aynı zamanda kendinize ait bir hayatınız olsun istiyorsunuz. Bir ebeveyn olarak çok duygusalsınız ve çocuklarınızı çok seviyorsunuz. Onlardan sıkı ama adil beklentileriniz var. Onları disiplinle ve her fırsatı vererek kendi şahsiyetlerini bulmalarını sağlıyorsunuz. Bir çocuğunuz sizin limitlerinizi zorlayabilir. Eğer öyleyse dikkatli olun. Büyük ihtimal ikiniz bir birinize çok benziyorsunuz ve bu aranızdaki kırılmaz bağı oluşturuyor.

Dışardan bakan bir çok kişi sizin yumuşak kalbinizi fark etmeyebilir. Bu kişiler bütün hayatı işi olan, hayatın yumuşak yanı ile ilgisi olmayan hırslı Oğlağı görüyor olabilirler. Ama doğru insanla tutkulu ve hassas olabilirsiniz. Sizin için evlilik güvenlik demektir. Bir Akrep veya Balık burcu sizin için ideal eş olabilir. Boğa ve Başak gibi diğer toprak burçları da sizin için iyi bir eş olabilirler. Ama en iyi karşıt burcunuz Yengeçlerle anlaşabilirsiniz. Terazi ve Koç burcundan insanlarla dikkatli olun.

 

Haziran’ın 25inde Jüpiter Yengeç burcundan geçmeye başladığında yeni insanlar hayatınıza girecek. Bazıları arkadaşlarınız olacak, diğerleri size destek veren iş arkadaşlarınız olarak özel bir amaç için orada bulunacaklar. Bu geçiş aşkı arayan Oğlak burcu insanları için çok iyi fırsat olacak. Bu dönemde hayallerinizin insanını bulabilirsiniz. Aile ferdleri bu dönemde hayatınızda önemli rol oynayacaklar. En az bir tanesi size şans getirecek. Bu şans gezegeninin on iki ay süren geçişi sırasında sizin de önemli bir rolünüz olacak ve insanların yapmak istediklerinin en iyisini yapmaları konusunda onları teşvik edeceksiniz. İnsanlara iyimserlik ve şevk verin bunun karşılığını aynı şekilde alacaksınız.

Satürn Akrep burcundaki 2 yılık geçişine devam edecek. Bugünden 2014 yılına kadar çevrenizi geliştireceksiniz. Bu insanlardan bazıları size bir şey öğretmek veya bir bilgiyi paylaşmak için ortaya çıkacaklar. İnsanlarla sıkı ilişkiler kuracaksınız. Geçmişinizde var olan insanlar yeniden hayatınıza girebilirler. Bu yaz Satürn size bir ruh eşi getirebilir.

Bu sektör aynı zamanda grup aktiviteleri kulüpler organizasyonlar ve takım çalışmasıyla ilgilidir. Burada diğer insanlardan bir şeyler öğrenebilir ve onların tecrübelerinden yararlanabilirsiniz. Bir grupta liderlik rolü oynamanız istenirse hazır olun. Bu size çok sorumluluk yükleyip yapabileceğinizden fazla şeyi sizden bekleyebilinecek bir pozisyon olabilir.

Amaçlar ve hedeflerde Akrep burcuyla alakalı konulardır bu yüzden biraz durup haytta ne yaptığınızı kontrol etmek iyi bir fikir olabilir. İstediğiniz yerde misiniz? Kısa dönem uzun dönem hedeflerinizi gerçekleştirdiniz mi? Bu şu anda istediklerinizin ne kadarını başardığınızı sormanızın sırası olabilir ve gelecekte nereye uzanacağınızın planlarını yapabilirsiniz. Sizi istediğiniz yere ulaştıracak bir yapılması gerekenler listesi hazırlayın.

Uranüs 2018 yılına kadar sürdüreceği Koç burcundaki geçişini devam ettirmekte. Bu burçta ilerlemeye devam ettiği sürece değişim ev hayatınızda alışılagelmiş bir şey olacaktır. Eviniz için bir kaç kere dekorasyon yapabilirsiniz. Uranüs bu sektörde bulunuyorken ailenizde de değişimler olabilir.

Uranüs Koç burcundayken mekanik sorunların ortaya çıkması doğal olabilir. Bazı tamiratların yapılması lazım ama siz kendi başınıza halletmeye çalışmayın. Eğer konuyu bilmiyorsanız bir usta çağırmanız gerekecektir. Bazen bir müzik setini bile kurmak uzmanlık isteyebilir.

Koç burcu aile ilişkileri ile de ilgilidir. Bazen anne ve babanızın sizin karakterinizi nasıl şekillendirdiği gözünüzün önünden geçen hatıralarınızda canlanabilir.

Neptün 2025 yılına kadar Balık burcundan geçişine ve aklınızı diri tutmaya devam edecek. Bu sizin 3. Güneş eviniz yani öğrenmenin evidir. Bu etki aynı zamanda yaratıcı düşünceyi harekete geçirecektir. Yaratıcılığınızı problem çözme, yazı yazma ve dinleyicilere hitabette kullanacaksınız.

Bilgi açlığınızı gidermenin bir başka yolu iş becerilerinizi geliştirmek için veya yeni bir dil öğrenmek için kursa gidin. Internetten öğrenmeyi de düşünebilirsiniz ama bu şekilde odaklanamayabilirsiniz. Sınıfta eğitim tek seçeneğiniz değil. İstediğiniz bilgiyi bir hobinizi geliştirerek yada kitap okuyarak da edinebilirsiniz. Bunun zorluğu kitapsız hiç bir yere gidemeyecek olmanızdır.

Bu yıl en yakınınızdaki kişilerle, komşularınız, kardeşleriniz ve diğer akrabalarınızla daha çok iletişimde bulunacaksınız. Bazıları size ilham verecek bazıları ise sizi hayal kırıklığına uğratacak. Çünkü Neptün aynı zamanda aldatma demektir. Bu yüzden her duyduğunuza ve herkese inanmayın. Bazı insanlar hoş konuşurlar ama söz verdiklerini yerine getiremezler. Siz aynı zamanda kendinizi kandırabilirsiniz ve olayları olduğu gibi kabul etmek yerine inanmak istediğinize inanabilirsiniz. Bu önemli bir karar almadan önce tarafsız birinin fikrini almayı gerekli kılıyor.

Pluton gezegeni burcunuzda 2024 yılına kadar sürecek olan geçişine devam ediyor. Sizin Güneşinizle buluşacağı yıla kadar tam olarak etkisini hissetmeyeceksiniz. Yine de Pluton hayatınızda hala aktif olacak. Etrafınızdaki insanları gözlemleyin ve gezegenlerin enerjisinin bu insanları ve olayları nasıl etkilediğine tanıklık edin. İleriki yıllarda topladığınız bu bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Pluton varlığını değişim için artan ihtiyaçta gösterecektir. Pluton’un etkisinde yapılacak bir değişiklik geri döndürülemezdir. Bu etkinin olumlu yanı olarak hayatınızı daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Bunun anlamı iş hayatınızı eğlence ile dengeleyebilir, daha iyi beslenebilir ve düzenli egzersiz yapabilirsiniz.

İnsanların çoğu sizi ciddi bulsa da, sizin eğlenceli ve komik yanınızı görmüyorlar. Zeki espri anlayışınızdan diğer insanların nasiplerini almalarını sağlamalısınız. Ciddiyetten uzaklaşın ve yaşama sevinçle bakın, biraz eğlenin.

SAĞLIK Puluto burcunuzda seyrine devam etmekte geçmişte yaşayıp geçirdiğiniz sağlık sorunlarınızın tekrarından endişe etmeniz olası olsa da yaşadıklarınızı tekrar yaşamayı düşüncelerinizle kaderleştirmeyin. Hiç bir duygunuzu bastırmayın.11 ocak yeni ay burcunuzda 6 kasım 22 aralık güneş burcunuz da Venüs burcunuzda 23 haziran dolunay burcunuzda 22 aralık Venüs burcunuzda gerilemeye başlıyor ani beden ve tarz değişimlerine kalkışmayın. Venüs gerilerken tarz ve sitil değiştirmek mutsuz olmanıza estetik ameliyatlar başarısız sonuçlar yaşamanıza neden olabilir.25 aralık Merkür burcunuzda sadece huzurlu olmaya odaklanın.

 

2013 Tutulmaları ve Gezegenlerin etkileri

Burç kuşağının en hırslı burcu altında doğmuşsunuz. Sizin için başarmak yaşamınızda önemli bir güç Uzun dönemli planlama başarınızdaki anahtar ve önemli kararlarınızı ilerdeki potansiyel etkilerine göre veriyorsunuz. Sizin için tecrübe bir başka önemli araç çünkü kazandığınız bilgileri ilerde sağlam bir temel oluşturmak için kullanıyorsunuz.

Yönetici gezegeniniz Satürn iken çok dikkatli olabilirsiniz. Bu muhafazakar yaklaşım sizin yararınıza olsa da bazen iyi ölçülerek alınan riskler hedeflerinizi ulaşmada size daha fazla yardımcı olabilirler. Kendinizi rahat hissettiğiniz bölgeyi yavaş yavaş genişletin böylece büyük fırsatlar ortaya çıktığında hazır olursunuz.

Organize, sabırlı ve metodik bir kişiniz ancak hatalar karşısında derhal pratik çözüm bulabiliyorsunuz. Güçlü sorumluluk duygusuyla bu özelikler hayatınız boyunca bilinçli bir yaklaşımınız olmasını sağlıyor. Bazı zamanlar başaramama korkusuyla motive oluyorsunuz. Çoğu zaman sebepsiz olsa da statü ve başarı çalışmalarınızın temelini oluşturuyor.

Çoğu Oğlak burcu çabalarının sonucunu kırklı yaşlarda toplar. Elde ettikleri bilgelikle rakiplerini geride bırakırlar. Önünüzdeki yaşam bir antreman sahası gibi bunu iyi kullanın.

Başarı ve kazanmaya odaklanmanıza rağmen dinlenme zamanlarından sizde yararlanabilirsiniz. Hobilerinizin pratik yararları vardır. En önemlisi dengeli bir hayat yaşamanızdır.

2013 yılında beş tutulma meydana gelecek. Bunlardan ikisi güneş tutulması üçü ise ay tutulması olacak. Her bir tutulmanın etkisi altı ila on iki ay sürecek. Bu yıl ki tutulmalar Koç , Boğa, Akrep ve Yay burçlarında meydana gelecekler. Böylece ev, aile, arkadaşlık ve kendinizi yenile alanları mercek altına alınacaklar.

Tutulmaların üçü 5. ve 11. Güneş evilerinizin oluşturduğu düzlemi aydınlatacak. Bunlardan ikisi akşamlarınızı ve hafta sonları yaptığınız aktivitelerin altını çizecekler. İki ay tutulmasından birincisi 25 Nisan’da Akrep burcunda meydana gelecek ve onu Mayısın 10’nunda meydana gelecek olan Güneş tutulması takip edecek. Kasım ayının 3’ünde üçüncü Güneş tutulması Akrep burcunda meydana gelecek.

Bu üçlü tutulmalar Akrep burcundaki Satürn’ün mesajını güçlendirecek ve yeni insanlarla tanışacaksınız. Bir romantik macera hayatınıza girebilir. Her zaman arkadaşınız olarak gördüğünüz biri sizle romantik olarak ilgilenebilir. Bir ev ofis işini bir arkadaşınızla düşünebilirsiniz. Burada dikkatli olun ortağınız sizden işin çoğunu yapmanızı bekleyebilir. Bu arkadaşlığınızı bile bitirebilir.

Bu tutulmalar çocuklarınızı önemini ortaya çıkaracak. Siz yaşları ne olursa olsun onlarla ekstra zaman harcayabilirsiniz. Onların spor ve okul sonrası aktivitelerine katılmayı düşünmelisiniz. Burada da dikkat edin kendinizi fazla sorumluluk almış olarak bulabilirsiniz. Boğa burcundaki Güneş tutulmasının etkisiyle kendinizi yatırım yapmakla ilgili bulabilirsiniz. Bu konudaki bilgilerinizi insanlarla konuşarak veya seminerlere giderek geliştirebilirsiniz. Ama kendinize hesap açtırmak konusunda çok hızlı davranmayın.

Ekim ayının 19’inde sizin 4. Güneş eviniz Koç burcunda Ay tutulması meydana gelecek. Aynı burçtan ve sektörden bu yıl Uranüs gezegeni geçecek. İkili etki yeni bir ev alma isteği veya evinizi yeniden dekore etme arzusu doğurabilir. Ailenizde de değişiklikler olabilir ve anne veya babanızdan biri ile ilgili meseleyi düzeltmek zorunda kalabilirsiniz. Bu tutulma sırasında yakın arkadaşlarınızı veya akrabalarınızı evinize tatil için davet edebilirsiniz.

Mayısın 25’inde 12. Güneş eviniz olan Yay burcunda meydana gelecek Ay tutulması sizin için iyi bir dengeleyici olacak. Bu tutulma sırasında kendi kendinize ruhunuzu rahatlatacaksınız. Bu tutulmanın etkisiyle hastaneye yatmış olan iyi bir arkadaşınızı veya bir akrabanıza yardım edeceksiniz.

Satürn

Eğer Aralığın 26’sı ile Ocak ayının 10u arasında doğduysanız Akrep burcundaki Satürn güneşinizle arkadaşlığın ve grupların evisi olan 11. Güneş evinde temasa geçecek. Doğum gününüz eğer Aralık 26 ile Ocak 1 arasında ise Şubat ve Temmuz ayları sizin için önemli aylar olacaktır. Eğer 1 Ocaktan sonra doğduysanız Satürn Güneşinizle 2013 yılının son aylarında bir ya da iki hafta temasta olacak.

Satürn sizin grup aktivitelerine önem vermenizi ve takım çalışmasında uzman olmanızı sağlayacak. Satürn kariyerinizde ve hayatta genel olarak size bir ders verecek. Bu sürecin bir parçası olarak herşeyi kendinizin yapması gerektiği fikrini aşabilirsiniz. Yükü paylaştığınızda kendinize ve diğerlerine güç vermiş olursunuz.

Arkadaşlıklarınız hatta eski arkadaşlıklarınız bile bu geçiş sırasında sona erebilir. Çünkü arkadaşlıkları artık sizin yaşam tarzınıza uymuyordur. Yeni insanlar hayatınıza girebilirler.

Satürn ve Güneş düzleminden zorluklar ortaya çıktığında üstesinden gelme gücü elde edeceksiniz. Bu bir fırsat dolayısı ile insanlarla konuşurken dikkat edin. Konuşurken daha önce peşinden koştuğunuz bir kariyer fırsatını yakalayabilirsiniz. Unutmayın hareketi yapacak olan sizsiniz..

Uranüs

Eğer Aralık ayının 26’sı ile Ocak ayının 3’ü arasında doğduysanız Uranüs Güneşinizle aile ve ev eviniz olan 4. Güneş evi Koç burcunda bir araya gelecek. Bu bağımsızlık tutkunuzu etkileyecek. Gelişmeler her yönden sizin içinize doğru büyümenize ve kendinizi keşfetmenize yardımcı olacak. Fakat bu özgürlüğü fazla abartmayın.

Bu yıl evinizde önemli değişiklikleri beraberinde getirecek. Bu arada ailenizde de değişiklik olabilir. Ailenizin bir üyesi evinize taşınabilir yada evinizden taşınabilir. Çocuklarınızdan biri üniversiteye gitmek için veya kariyeri dolayısıyla evinizden taşınabilir. Bazı Oğlak insanları aileye gelecek olan yeni bir kişi ile sevinebilirler. Bütün bu gelişmeler hayat tarzınızı değiştirecektir. Bu değişim yüzünden evinizin oturma şeklini değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Kolları sıvayıp odaları değiştirmeye başlayabilirsiniz. Paranızdan çok yaratıcılığınızı konuşturun.

Neptün

Eğer doğum gününüz Aralık ayının 22’si ile 26’sı arasındaysa Neptün Balık burcunda Güneşinizle temasa geçecek. Bunun etkisi kardeşlerinizin ve diğer akrabalarınızın duygularını daha iyi anlamanıza neden olacak. Bu dönemde onlara yardımcı olabilirsiniz. Bu dönemde bazı aile sırlarını veya geçmişten gelen hikayeleri duyabilirsiniz. Bunlar size hayatınızla ilgili çok şey anlatacak ve sizi motive edecek. Günlük konuşmalarda olsa bile size sadece ne duymak istiyorsanız onu söyleyen insanlardan artık bıktınız. Aynı zamanda sosyal medyada yazdığınız şeylere dikkat edin çünkü yanlış anlaşılabilirsiniz.

Eğer bir yazar olmak istiyorsanız 2013 yılı bunun için ideal. Bir yazarlar topluluğuna katılın veya yaratıcı yazı yazmak konusunda bir kursa gidin. Neptün bu konumdayken hitabet yeteneğinizi de geliştirebilirsiniz. Yazılarınız veya sözlerinizle insanları ellerinden geleni yapmak konusunda ikna edebilirsiniz.

Arabanızın yıl boyu iyi durumda olmasına dikkat edin. Hafta sonları kentin dışına çıkabilirsiniz. Manzara seyretmek için yakındaki tarihi mekanlara gidin veya arkadaşlarınızı ziyaret edin. Şehrin dışına çıkarak rahatlayın ve gevşeyin.

Pluton

Eğer Aralık ayının 30’u ile Ocak ayının 2’si arasında doğduysanız güçlü Pluton enerjisini Güneşinizle Oğlak burcunda birleştirecek. Sizin iradeniz ve kararlılığınız sınır tanımayacak. Ne kadar zor da olsa görevinizi başaracaksınız. Ama bunu yaparken işe fazla kendinizi kaptırabilirsiniz. Bazen işinizden uzaklaşıp ne durumda olduğunuzu uzaktan izleyin böylece büyük resmi görün.

Pluton hayatınızı dönüşüm derecesinde değiştirecek ve eskinin yerine yeniyi koyacak. Siz ve hayatınız burada ana tema olacak. Bu yüzden 2013’ün ilk birkaç haftası neyinizin değişmesini istediğinizi düşünün. Pluton’un etkisine karşı durmak gibi bir alternatifiniz yok. Bu yüzden harekete siz yön verin en iyisi. Bu geçiş süreci bittiğinde ancak ne kadar değiştiğinizin farkına varacaksınız.

Koç burcundaki Uranüs bu yıl Pluton ile Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki kere çatışacak. Bu stesli kombinasyon ev ve aile ile ilgili konuları gündeme getirecek. Evinizde tamiratla uğraşacaksanız dikkatli olun.

Bu gezegen ikilisi ailenizle ilgili kişisel değişimler gerektirebilir. Yavaş gidin. Bu dönemde bağımsızlık tutkunuz yüksek olmasına karşın dikkatli olun. Uranüs ve Pluton’un etkisiyle yapılan değişimler geri döndürülemezler.

OĞLAK 2013 OCAK

Bütçe zamanı!

Ocak ayının 11’inde burcunuzda bulunan Yeni Ay bu ay kendiniz şımartmak için ihtiyacınız olan bütün sebepleri yaratacak. Kendinize stil verin, masaja gidin veya içinizden ne yapmak geliyorsa onu yapın. Bu Yeni Ay kendinize güveninizi arttıracak ve yeni yıla başlamak için yeni hedefler yeni tutkularınız olacak.

Ayın 8’inde Venüs burcunuzdan geçerken çekiciliğiniz üzerinizde olacak ve Merkür’ün 18’inde burcunuza girmesi çekiciliğinizi bir kat daha arttıracak. Hayatınızın çeşitli evrelerinde insanlarla tanışırken bu işinize yarayacak. Ama zor gezegenlerin bir hizzaya gelmesi Ocak ayının başında ailenizde çatışmalara neden olabilir.

Ocak ayının 27’sınde Dolunay Aslan burcundayken parasal zorluklar doğabilir. Bu ayrıca size harcamalarınızı kısmanız gerektiğini içinde düzenli tasarruf ve borçları ödemenin olduğu gerçekçi bir bütçe yapmanız gerektiğini hatırlatacaktır. Bir mali müşavirden fikir alırken dikkatli olun. Kendi hedeflerinizi koyun ve ihtiyacınız olan bilgiyi elde edin.

Bir grup arkadaşınızdan kendinizi uzak tutmanız gerekebilir. Bazı insanlar sizden gereğinden fazla şey yapmanızı isteyebilir. Geçmişinizden tanıdığınız biri yine ortaya çıkabilir. Yeniden bir arada olmak sizin tam olarak çıkarlarınıza da olmaya bilir. Dikkatli davranın.

 

OĞLAK 2013 ŞUBAT

Harcamalara dikkat!

Şubat ayının 25’inde Dolunay Başak burcunda bulunacak. Artık bahar için seyahat planları yapmaya başlamalısınız. Rahatlıyacağınız bir yer seçin veya bolca manzara görebileceğiniz yerlere gitmeyi düşünün. Ayrıca yeni deneyimler kazanabilmek için bir kursa gidin veya yeni bir beceri öğrenin. Bir müzeye, sanat galerisine gidin yada yabancı bir mutfağı öğrenin.

Bazı gezegenler bu ay Akrep burcunda bulunacak olan Satürn ile çatışacaklarından ilişkilerinizde zorluklarla karşılaşabilirsiniz.. Arkadaşlıklar bu ayda gündemde bulunacaklar. Kardeşleriniz veya akrabalarınızla farklılıklarınız ortaya çıkabilir. Bu ay duyduklarınızı sorgulamak için iyi bir ay. Bazı insanlar bu ay sizi her şeyin çok iyi olduğuna inandırmaya çalışabilirler ama aslında öyle değildir.

Ayın 10’unda Yeni Ay Kova burcundayken gelirinizde bir artış yaşanabilir. Daha da iyisi ayın 1’inden 24’üne kadar Venüs bu sektörde kalırken işyerinizden bir ikramiye alabilir veya zamanı geçmiş alacağınızı tahsil edebilirsiniz. Harcamalarınız bu ay artacak çünkü lüks parçalar size daha çekici gelmeye başlayacak.

Ayın 2’sinde itibaren Merkür Balık burcunda bulunacak ve bu günlük aktivitelerinizi etkileyecek. Yanlış anlaşmalar, kaçan fırsatlar bu aya damgasını vuracaklar. Arabanız tamir isteyecek. Mart ayının sonuna kadar önemli bir şeyler almayın.

OĞLAK 2013 MART

Evinize vakit ayırın!

Ayın 17’sinde Merkür Balık burcuna döndüğünde hayatınız eski düzenine devam girecek. Organizasyon becerilerinizi iş ve ev hayatınızda düzene koyabilmek kullanmaya vaktiniz olacak. Ayın 7’sinde işe başlayın ve ayın 28’ine geldiğinizde tamamlayın.

Ayın 11’inde Yeni Ay Balık burcundayken bir çok insanla tanışacaksınız. Bunlardan birçoğu sizi destekleyecek ama Merkür bu burçtayken düşüncelerinizi açıklığa kavuşturun. Ayın enerjisi öğrenmenin de altını çizecek. Bu dönem bilgi toplama, okuma ve araştırma yapma konusunda çok iyi bir zaman olacak. Mart ayının başında yaptığınız bir toplantı müsbet sonuçlarını ayın sonun da verecek.

Mart ayının 27’sinde Dolunay Terazi burcundayken bir yöne doğru çekildiğinizi hissedeceksiniz. Bu durum burcunuzda bulunan Pluton ve Koç burcundaki Uranüs tarafından tetiklenecek. Dengeli bir kariyer ve ev sorumluluklarınız size zorluk çıkaracak. İki yerde de hayatınızı aynı hızla sürdürmek zor olabilir. Arkadaşlarınızdan yardım isteyin.

Bu ay ev ve aile hayatınızda değişiklikler olacak, bir akrabanız, anne veya babanız sizin yardımınıza muhtaç kalacak. Evde alet edevatla veya merdivenle çalışmanız gerekirse dikkatli olun. En iyisi tamirat işini bir bilene devredin. Ama bu evde değişiklik yapmak için iyi bir zaman değil çünkü istediğiniz sonucu elde edemeyebilirsiniz.

 

OĞLAK 2013 NİSAN

Bütçeye dikkat!

Bu ay Mart ayının tersine gezegenlerin dizilişi evde tadilat projelerini ve aile ile geçirilecek dakikaların altını çiziyor. Ayın 10’unda Yeni Ay Koç burcundayken başlanmış bütün projeler için tedbirlerinizi almalısınız. Eğer arkadaşlarınızdan yardım isterseniz size seve seve yardım edeceklerdir.

Nisan ayının 25’inde Dolunay ve Ay tutulması Akrep burcundayken hayatınızda arkadaşlarınızın önemi artacak. Uzun süreli arkadaşlarınız öncelikli olacak ama bir çoğuyla yollarınızı ayırmak isteyebilirsiniz. Bir zamanlar ümit vaad ettiğini düşündüğünüz bir ilişkinizi bitirebilirsiniz. Her halükarda romantik bir ilişkiniz olan kişiyi bugünlerde eve davet etmek pek iyi bir fikir değil.

Bu ay ailenizle ilgili giderler çok pahallı ve beklenmedik olabilirler. Bunun sebebi değişik gezegenlerin Koç ve Boğa burçlarında bulunmasıdır. Bu sizin için eğlenceli olmayacaktır.

Bu ayın sonuna doğru Güneş, Venüs ve Mars Boğa burcuna doğru ilerlerken çocuklarınızın dikkatinize ihtiyacı olabilir. Sınırlı da olsa arkadaşları ile tanışın ve onların aktivitelerine katılın. Bu ay çocuklarınızın her istediklerini almaya çalışmayın, onları şımartabilirsiniz. Sevgi sadece maddi olarak gösterilmemelidir.

OĞLAK 2013 MAYIS

Romantik bir ay!

Mayısın 25’inde Dolunay ve Ay tutulması kendini yenileme alanı olan Yay burcunda meydana gelecek. Bunu evrenden kendinize verilmiş bir hatırlatma olarak düşünün ve kendinize, ilgi alanlarınıza zaman ayırın. Altıncı hissiniz daha aktif bir hal alacak, rüyalarınız size geçmişinizde ve geleceğinizde rehberlik edecek.

Mayısın 10’nunda Yeni Ay ve Güneş tutulması Boğa burcundayken çocuklarınız, romantizm ve boş zamanlarınızda yaptığınız şeyler önem kazanacak. Bu da hayatınıza biraz daha eğlence katmak için bir hatırlatma olarak düşünün. Çiftler iki kişi için ayarlanmış akşamlardan çok hoşlanacaklar eğer bekarsanız ve birilerini arıyorsanız bu yılın sonuna kadar yeni bir romantizm yaşayacağınız kişi ile tanışabilirsiniz.

Güneş, Merkür ve Venüs Jüpiter’e İkizler burcunda katılacaklar. İş arıyorsanız özgeçmişinizi yollamaya başlayabilirsiniz ve şimdiki iş yerinizde yeni fırsatların peşine düşebilirsiniz. Bu üç gezegenin varlığı dikkatleri sizin ve yeteneklerinizin üstüne çekecek. Bu dönemde amirleriniz ve çalışma arkadaşlarınızla daha iyi anlaşabilirsiniz.

Uranüs Koç ve Pluton burcunuzda olacak ve ilk dizilişlerini ayın 20’sinde yapacaklar.Bu gezegen kombinasyonunun etkilerini bu Yaz ve Sonbaharda göreceksiniz. Bağımsız olma isteğiniz daha da artacak.

OĞLAK 2013 HAZİRAN

 

Şanslı bir ay!

Haziran’ın 23’ünde Dolunay burcunuzda olacak. Bu yıl ne kadar mesafe kaydettiğinizi değerlendirmek için çok iyi bir fırsat. 2014’te neler yapmak istediğinizi de düşünmelisiniz. Ayın enerjisini her gün iyimserlikle adım atmak için kullanabilirsiniz. Diğer insanlar başarınız için kısmi bir anahtar rolü oynayacaklar.

Jüpiter ayın 25’inde Yengeç burcundaki bir yıl sürecek geçişine devam edecek. Bu yararlı etki hayatınıza yeni insanların girmesine yardımcı olacak. Bazı Oğlak burcu insanları romantik ilişkilerini bir üst seviyeye taşıyabilirler. Tanıdık çevreniz genişleyecek ve bu insanlardan bazıları size şansın kapısını açacaklar. Şansınız için hazırlıklı olun.

Ayın 8’inde Yeni Ay İkizler burcundayken Mars bu burçtan geçmeye başlayacak ve üretkenliğiniz artacak. Dikkatli olun, detayları kontrol edin ve tahminlerden kaçının. Arzularınızın başarabileceğinizden fazlasını yüklenmenize neden olmasına izin vermeyin. Ayın 19’unda işyerinizde iyi haber duyabilirsiniz.

Merkür ve Venüs Haziran ayının ilk yarısında Yengeç burcunda diğer gezegenlerle karşı karşıya gelirken zor insanlar yolunuzun üstüne çıkabilir. Ayın 26’sında Jüpiter Merkür’ün bulunduğu 7. Güneş evinize girecek. Bu buluşmadan güç çatışmaları ve yanlış anlaşmalar dahil her şey beklenmelidir. Bu ayın zor günlerini aklınızdan çıkarmayın.

 

 


 

OĞLAK 2013 TEMMUZ

Değişim zamanı!

Bu ay evren size hayatınızın yönünü değiştirecek bir kişi ile tanışmanızı sağlayarak şanslı bir hediye verebilir. En azından bu ay herkesle aranız iyi olacak. Bazı Oğlak insanları uzun dönem hedeflerini bu dönem elde edebilirler. Biraz pratik inisiyatifinize güvenin çünkü Jüpiter, Satürn ve Neptün’ün bir çizgide bulunmaları size çok iyi fırsatları sunabilir.

Geçen ay ilişkilerinizde yaşadığınız zorluklar devam etse de Temmuz’un 8’inde Yeni Ayın Yengeç burcunda olması size olumsuzdan çok olumlu yönde etkileyecek. Durum böyle olmakla beraber ay sonuna doğru zor insanlardan kaçının. Merkür ayın 20’sinde Yengeç burcuna girdiğinde moralinizi düzeltecek haberler alacaksınız.

Bu ayki Dolunay ayın 22’sinde Kova burcunda meydana gelecek. Bu durumda bütçe yapın ve harcama alışkanlıklarınızı gözden geçirin Hedeflerinize ulaşmak için büyük ihtimal masraflarınızı biraz kısmanız gerekecek.

Bu ay Uranüs Pluton karşılaşması bazı gezegenlerce tetiklenecek ve bu durumda ailenizde bir anlaşmazlık söz konusu olabilir. Parasal olarak bu ay gayrımenkul almak için iyi bir ay değil. Evinizin tamamıyle sigorta poliçenizin kapsamında oldup olmadığını kontrol edin.

OĞLAK 2013 AĞUSTOS

İç sesinizi dinleyin!

Güneş Merkür ve Venüs Başak burcundan geçerken tatil planlarınız için harika bir dönem. Eylül ayında Yeni Ay yine Başak burcundayken güzel manzaralar görme isteğiniz tetiklenecek. Aynı gezegenlerin etkisi ile heyecanlanacağınız haberler alabilirsiniz ama detayları kontrol edin çünkü bazı insanlar gerçekleri çarpıtabilirler.

Ağustos’un ilk haftası Merkür’ün Yengeç burcunda olmasından dolayı ilişkileriniz olumlu yönden etkilenebilir ama Mars’ın ayın 26’sında aynı burca girmesi büyük ihtimal ailenizin bir üyesiyle çatışmanızı gündeme getirecektir. Çatışma konunuz sizin değişiklik isteğiniz olacaktır ama çabuk karar vermeyin. Eğer fevri karar verirseniz sonra pişman olursunuz.

Ağustos’un 6’sında Yeni Ay Aslan burcundayken ve Ağustosun 21’rinde Dolunay Kova burcunda doğduğunda parasal konular ortaya çıkacak. Parasal durumlarda ortaya çıkacaklar genelde sizi olumlu etkileyecekler ancak yine de ayın ortasına doğru harcamalarınızda daha tutumlu olun.

Ağustos’un son haftası Venüs Terazi burcundayken iş hayatınız dalgalanacak. Hayatınızın bu alanında değişim mümkün ama aynı zamanda ilerdeki kazançlarınız için altyapı oluşturabilirsiniz. Arkadaşınızı ne kadar iyi tanırsanız tanıyın iş ortaklığına girmeyin.

OĞLAK 2013 EYLÜL

Bütçeye dikkat!

Bu ay ayın 5’inde Yeni Ay Başak burcunda bulunurken ayın 19’unda Dolunay Balık burcunda doğacak ve bu gelişmeler size yakın bir yere seyahat düzenleme heyecanı verecek. Bu etkilerin altında öğrenmeyi ve perspektifinizi geliştirebilirsiniz. Eğer gezi yapmanız imkansızsa oturduğunuz şehri gezip görebilirsiniz.

Ayın 11’inden itibaren Venüs Akrep burcuna ilerlerken arkadaşlıkla ilgili konular yine gündeme gelecekler ve yeni insanlarla tanışacaksınız. Bir grup aktivitesinin içinde de olabilirsiniz. Eğer böyle bir şey olursa bu iş için zamanınızı harcayın, paranızı değil.

Ayın 10’unda Venüs Terazi burcunda Merkür ile karşılaşacak. Bu durumda kariyerinizde insanlar tarafından çok fark edilir bir durumda olacaksınız. Ama ayın sonuna doğru işvereninizle aranızdaki bağları kesebilirsiniz.

Bu ay mali durumunuz durgun olsa da Mars sizin 8. Güneş evinizde iken yine kaynaklarınızı sakınımlı kullanmanız gündeme gelecek. Bu gezegen gelir kaynaklarınızı arttırmanızı sağlarken aynı zamanda harcamalarınızı da arttıracaktır.

 

OĞLAK 2013 EKİM

Akışta kalın!

Ayın 7’sinden itibaren Venüs Yay burcunda hareket ederken iç sesinizi dinleyin. Rüyalarınız çok açıklayıcı olabilir dolayısı ile yatağınızın yanında bir not defteri bulundurun ve gece gördüğünüz rüyaları not edin. Ayrıca yaşlı bir akrabanızın öğütlerini dinleyin bunlar size yeni bir perspektif kazandırabilir.

Arkadaşlarınızla görüşecekseniz tarihleri ve saatleri iki kez kontrol edin. Ayın 21’inde Merkür geri döndüğünde karışıklıklar mümkündür. Ayın 8’inde bir iş bağlantısı yapabilirsiniz. Merkür’ün etkisi bu bağlantıda sizin yararınıza olabilir. Bu ay Dolunay ve Ay tutulması ayın 19’zunda Koç burcunda meydana gelecek. Evde eğlenmek için çok iyi bir fırsat. Bir kaç arkadaşınızla rahatlamak için bir araya gelin.

Ekim ayının 5’şinde Yeni Ay Terazi burcundayken iş yaşamınızda daha zor günler bekleyebilirsiniz. Biraz sabırlı olursanız durumu kontrol altına alabileceksiniz. Akıntıya kendinizi bırakın, anlaşmaya yanaşın ve kendinizi ve diğer insanları çok zorlamayın.

Yeni Aya doğru bir aile meselesi dikkatinize muhtaç olabilir. Bu mesele kariyerinizi etkileyebilir. Eğer bunu bir fırsat olarak görüyorsanız alakalı insanlar ile konuşun böylece haberleri olur. Bir arkadaşınızdan yardım almaktan çekinmeyin.

OĞLAK 2013 KASIM

İlişkilerin olumlu etkileneceği bir ay!

Mars Başak burcundayken tutkunuz bilgi olacak. Eşinizin akrabaları gibi uzak akrabalarınızla daha sık bir araya geleceksiniz. Sorular sorun, bilgi toplamaya çalışın ve yeni alanları internet ve kitaplar aracılığı ile keşfetmeye çalışın. Bilgiyi çok kolay aklınıza alıyorsunuz ki bu daha fazlasını merak etmenize neden oluyor.

3 Kasım tarihinde Yeni Ay ve Güneş tutulması Akrep burcunda olacak ve Dolunay ayın 17’sinde Boğa burcunda doğacak bu yüzden tatil mevsiminiz hızlı bir başlangıç yapacak. Bu ikisinin etkisi sosyal hayatınızı daha bir aktifleştirecek. Eğer biri ile çıkıyorsanız Merkürün Akrep burcunda olduğu ayın 10’unda bu ilişkiniz bir dönüm noktasına gelecek. Ayın enerjisi yeni romantik ilişkileri hayatınıza getirebilir.

Bu ay kişisel ve iş çevrenizi geliştirmeniz için çok iyi bir dönem . Ayın son haftası size şans getirecek kişi ile karşılaşabilirsiniz. Merkür bu durumdayken alış verişe çıkın ve indirimleri kaçırmayın.

Ayın 5’inde Venüs burcunuzdayken çekiciliğiniz daha da artacak. Yalnız ailede istekleriniz diğerininkilerle çatıştığı için bir rahatsızlık çıkabilir. İletişim size yardımcı olabilir ama Uranüs ve Pluton’un konumları nedeni ayın ortasına kadar istediğiniz iletişimi kuramayabilirsiniz.

 

OĞLAK 2013 ARALIK

İç sesinizi dinleyin!

Ayın 3’ünde Yeni Ay Yay burcunda iken daha zevkli bir Aralık ayı geçirebilirsiniz. Merkür aynı burçta ayın 4’ü ile 23’ü arasında bulunurken önsezilerinizi geliştirecek. İç sesinizi dinleyin ve ona güvenmeyi öğrenin. Ocak ayında başlayacak Yeni yılınız için meditasyon yaparak hazırlanın.

Jüpiter’in Yengeç, Satürn’ün Akrep burcunda bulunması iş çevrenizi geliştirmenizi gündeme getiriyor ama bunu daha sessiz bir ortamda yapın. Aynı zamanda size yakın olan insanlarla çok eğleneceğiniz dakikalar geçireceksiniz.

2013ün son iki haftası iş ile meşgul olduğunuz haftalar olacak. Ayın 17’sinde Dolunay İkizler burcuna girerken ayın 7’sinde de Mars Terazi burcunda olacak. Yetiştirmeniz gereken projeleriniz olmasına rağmen ev ve iş hayatınızı dengelemek için daha çok çaba sarf etmeniz gerekmekte.

Ayın 21’inden 2014’ün Mart ayına kadar Venüs burcunuzda bulunurken ilişkileriniz ile ilgili kararları askıya alın. Şimdi ile ilerisi arasında fikrinizi değiştirebilirsiniz ya da daha fazla düşünmeniz gerekebilir. Romantik ilişkiniz olan kişiyi evinizde yaşamaya davet etmek pek akıllıca olmayabilir. Bu süreçte temkinli davranarak söylenen ve söylenmeyenleri iyice analiz etmelisiniz. Özel yaşamda alınan hızlı kararlar hayal kırıklıkları yaratırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOVA

 

20 Ocak - 18 Subat


 


 

 

 

 

 

 

 

KOVA

20 Ocak – 18 Şubat

 

Element: Hava

Yönetici Gezegeni:Uranüs

Aşk Gezegeni: Venüs Para Gezegeni: Neptün Kariyer Gezegeni: Ay

İş ve Sağlık Gezegeni: Venüs Ev ve Aile Gezegeni: Satürn Uğurlu Rengi: Gri, Deniz Mavisi

Aşk, Uyum ve Sosyal Yaşamı Canlandıran Renkleri: Sarı, Altın Sa-

rısı

Maddi Kazancı Canlandıran Renkler: Deniz Mavisi

Taşı: Siyah İnci, Safir, Opal, Metali: Kurşun

Kokuları: Açelya, Gardenya Uğurlu Günü: Cumartesi Niteliği: Sabit

Uyum İçin gerekli Nitelikler: Sıcaklı, Duygu ve Hisler

Erdemleri: Yüksel entelektüel kapasite,Kuramsal düşünce ve İleti-

şim Yeteneği, Yenlikçilik

Gereksinimleri:Yeni şeyler öğrenme ve keşfetme

Uzak Durması Gereken özellikler: Soğukluk, Egoistlik, Sabit fikirler

Genelde En Uyumlu Olduğu Burçlar: İkizler, Terazi Genelde En Uyumsuz Olduğu Burçlar: Boğa, Aslan, Akrep Kariyer Burçları: Akrep

Duygusal Destek Burçları: Boğa

Maddi Başarı Getiren Burçlar: Balık

Evlilik ve İlişkilerde En Uyumlu Burçlar - Aslan

Yaratıcılık Katan Burçlar: İkizler

En İyi zaman geçirdikleri Burçlar: İkizler

İnançlarına Katkıda Bulunan Burçlar: Terazi, Oğlak


 


 

 

 

 

Genel Karakter

 

 

Burçlar arasında bilim adamı denecek kadar zengin bir ente- lektüel kapasiteye sahip olan Kova burcu insanlarıbilgi toplamaya,

topladıkları bilgileri yorumlamaya, teori ve bilimsel yasalarortaya

çıkarmaya en uygun kişilik yapısındadırlar.

 

Kuramsal olmak ve düşünmek pratik değeri yokmuş gibi gözükse de yaşamımızdaki her şey kuramlardan başlayarak ortaya çıkmıştır. Kuramsal düşünmek için duygulardan arınmak ve gerçekçi olmak ge- rekir.

 

Kovaların bazen diğer insanlara soğuk ve duygusuz görünmele- rinin nedeni de budur. Tabii ki Kovaların da duyguları vardır ancak fazla duygusal davranmak onların yaşamlarında yeni şeyler keşfetme- lerine engel olur. Kovaların bu objektif yaklaşımıbilim, arkadaşlık ve iletişim için idealdir.

 

Kova burcu insanları çok iyi arkadaştırlar ve arkadaşları için her

şeyi yaparlar ancak en sevdikleri arkadaşlarına bile duygusuz ya da heyecansız bir görüntü sergileyebilirler. Yani Kovalar arkadaşlık sev- gilerini iyi yansıtan kişiler değillerdir.

 

İsyankâr yapıları nedeni ile Kovalar düzeni değiştirmek ve muhafazakâr kuralları yıkmaktan adeta haz duyarlar.

Hatta bazen Kovalar sadece isyankâr olmak için böyle davranırlar. Otoriteve güce her zaman karşı olan Kovalar için otoriteninhaklı

veya haksız olması fark etmez.

 

Oğlak ve Boğa muhafazakâr ve var olan sistemlerin insanlarıyken Kovalar yeni ve liberal fikirlerintemsilcileridir. Muhafazakârlığın ge- lişimi engellediği düşünüldüğünde Kovaların olmadığı bir dünyada gelişim beklememek gerekir.

 

Kovalarsosyal, politik ve bilimsel açıdanyenilikler için çalışanve eskiyi yıkmaya uğraşankişilerdir. Kovalarsosyal ve beşeribilimlerde diğer burçlardan çok üstündürler.


 

 

Mali Durum

Kova burcu insanı para konusunda idealist olup gelirini menfaat düşünmeksizin sosyal veya insani amaçlar için harcayabilir.

 

Yaşamlarındaki her konu gibi Kovalar para kazanma konusunda da objektif ve duygulardan uzak davranırlar. Paranın yaşamın bir gereği olduğunu bilen Kovalar para kazanmak için bilimsel yollara başvuru- lar. Para kazanmadateknik ve bilimsellik Kovalar için vazgeçilmez

şeylerdir.

 

Para konusunda pratik davranan Kovalar parayı bir araç gibi gö- rürler dolayısı ile ne çok cömert ne de çok cimri davranırlar. Onlar için para kendilerinin, sevdiklerinin hatta tanımadıkları insanların gelişi- minde kullanabilecekleri bir araçtır.

 

Yaşamlarında servet hedefleyen Kovaların yapmasıgereken şey bir yerdebilimsel yaklaşımın yanında içgüdülerine de güvenmek olacak- tır. Bazen bilimsellik gerektirmeyen insan içgüdüleri başarılı yatırım- larda büyük rol oynarlar.

 

Kariyer

 

Toplumu dönüştürme ve dünya da yenilikler yaratma meraklısı olan Kova burcu insanları iş yaşamlarında yaratıcılığa büyük önem verirler. Seçtikleri işin mantığı olmasını isteyen Kovalar yenilikçi ve gelişimi teşvik eden kişilerle uyumlu çalışırlar.

 

Sürekli yeni tekniklerüretmeye çalışan ve yeni fikirleri araştıran Kovaların akılları her zaman meşguldür. Kovalar iş yaşamlarında hiç vakit kaybetmeden işe koyulan kişilerdir. Kariyerlerinde çalışkan ve hızlı olan Kovalar çalıştıkları yerlerde herkesin yararına olacak deği-

şim ve gelişimleri gerçekleştirmek isterler. Başkalarından emir almak yerine Kovalar inisiyatif kullanmayı, sorumluluk almayı ve iş arka- daşlarına koşulsuz yardımcı olmayı tercih ederler.

 

Kariyerlerinde en üst noktaya varmak isteyen Kovaların iş yerle- rinde duygularına birazdaha önem vermeyeve diğer çalışanlara karşı biraz daha hassas davranmayı öğrenmelerinde yarar vardır. Yüksek kariyer hedefleri olan Kovaların süreklimeşgul olan beyinlerini elle- rindeki işlere odaklamaları onların geliştirmeleri gereken bir yönleri-


 

 

dir. Eğer içlerinde başarı arzularını hissedebilir ve bunu çevrelerine yansıtabilirlerse Kovaların kariyerlerinde en üste yükselmeleri çok kolay olacaktır.

 

Aşk Ve İlişkiler

 

Arkadaşlıkları mükemmel olan Kovalar, aşkta biraz zayıf kalır- lar. Daha doğrusu sevdiklerine karşı sevgiliden ziyade arkadaş olarak görünürler. Aşk yaşamlarında sevgilerini dışarı vurmaktan veya net

şekilde göstermekten kaçınan Kovalar sevgilileriyle uluorta öpüşmek, sarılmak gibi hareketlerden hiç hoşlanmazlar. Kovalar için sevgilerini göstermenin başka yolları vardır.

 

Aşk ilişkilerinde sıcak, candan, arzulu ve romantik kişileri tercih eden Kovalar belki de bir yerde kendilerinde olmayan nitelikleri sev- diklerinde aramaktadırlar. Kendilerine zıt yapıda insanlarla girdikleri ilişkiler Kovalar için uzun vadeli ve mutlu birlikteliklerdir.

 

Aşklarını beyinlerinde yaşayan Kovalar entelektüel kapasitesi za- yıf insanlarla aşkta anlaşamazlar. Kovaların daha arzulu, eğlenceli ve romantik olmaları halinde aşk yaşamları çok daha renkli olacaktır.

 

Ev Ve Aile

 

Kovalar yaşamlarının diğer alanlarında olduğu gibi aile yaşamla- rında da kural tanımayan veya onlara karşı gelen kişiler olarak bilinir- ler. Ancak bu özellikleri bazen Kovalarıaile ve ev yaşamında değiş- ken, tutarsız ve aşırı liberal gösterebilir.

 

Evlerini modern tarzdadöşemekten hoşlanan ve en son teknolo- jiyi taşıyan ev aletlerini alan Kovalar sosyal insanlardır. Kova burcu insanları evlerini çok severler ve arkadaşlarını evlerinde konuk et- mekten büyük zevk alırlar.Yaşamlarının en az bir alanında düzen ve istikrara ihtiyacı olan Kovaların ev ve aile yaşamlarında daha tutarlı ve muhafazakâr olmalarında yarar vardır.

 

Aşk gezegeni olarak bilinenVenüs’ün Kovarlın ev ve aile yaşam-larını kontrol eden 4. evleriniyönetmesi yaşamın bu alanında teorive bilimsellik gibi niteliklerin yeterli olmayacağını göstermektedir. Aile yaşamlarında Kovaların daha fazla sevgi ve duyguya ihtiyaçları vardır.


 

 

2013 YıldızFalı

"Ödülüm kariyer ve parasal alanlardaki başarımdır”

 

Yılın Olumlaması

"Hayatımdahak ettiklerimi sevgiylekabulleniyorum. Tüm deği-

şimlere inanıyorum. Güven içindeyim.”

 

Evrensel kardeşlik burcunun altında doğan biri olarak arkadaşlarınıza çok büyük önem veriyorsunuz ve hayatınızda onların değeri çok özel. Arkadaşlarınız erkek yada kadın hayatın değişik seviyelerinden geliyorlar ve siz her bireyi özeliklerine göre hayatınızda yerlerine yerleştiriyorsunuz. Sizin etrafınızdaki her insanın kendine göre özelliği var ve bunlar normların dışında insanlar. Siz alışıldık insanları sıkıcı buluyorsunuz sadece sizin ilginizi çeken, sizi enterese eden insanlar arkadaşınız olabiliyor.

Heyecanlı ve hayat dolu ama aynı zamanda romantik hayattan büyük zevk alıyorsunuz. Karşı cinsle sürekli flört halinde olma ve randevulaşma ve uzun konuşmalar kalbinize giden yol. Bağımsızlığınız sizin için çok önemli olduğundan bu doğanız sizin evliliğinizin önünde duran en büyük engel. Sizin için doğru insan aynı zamanda sizin için en iyi arkadaş olan ve sizin bağımsızlık duygunuzu anlayıp aynı zamandada eşiniz olmak isteyecek kişidir. Karşıt burcunuz Aslan insanları ile iyi bir ikili olabilirsiniz ayrıca Koç ve Yay burcu insanları sizin özgür ruhunuza ilgi duyabilirler. Bir diğer Kova burcu insanıyla bir çok ortak yönünüz olabilir veya diğer hava burcu olan İkizler ya da Terazi ile geçinebilirsiniz. Ama Boğa ve Akrepler sizin için uygun eşler olamayabilirler.

Aileniz sizin konforlu yaşam alanınız ve siz bu insanlarla olmaktan çok büyük zevk alaıyorsunuz. Hayatın bu alanında çok geleneksel bir duruşunuz var. Bu özelliğiniz çok güvenli bir çocukluk geçirdiğinizden ortaya çıkmış olabilir. Kova burcu insanlarının aileleri genelde küçüktür . İkiz çocuklarınız olabilir. Bir ebeveyn olarak çocuklarınızı merak ve ilgilerini öğrenmek yönünde canlı tutarsınız. Ama verdiğiniz mesajda biraz istikrarsızsınız. Bu yüzden çocuklarınıza güçlü bir temel sağlayacak değerleri ve prensipleri vermeyi ihmal etmeyin.

Bu yıl çalışmak ve oynamak için bir çok fırsatınız olacak aynı zamanda en derin düşüncelerinizi de araştırabileceksiniz. Ev hayatı, romantik dakikalar ve kariyer sizin dikkatinizi çeken konular. En yakın arkadaşlarınızla zaman geçirirken yeni tanışacağınız insanlarla çevreni geliştireceksiniz.

Haziran ayının 24’ünden itibaren Jüpiter 5. Güneş eviniz olan İkizler burcunda bulunacak. Bu dönem romantik ve sosyalleşme fırsatları getirecek. Özellikle bekarlar için dönem çok verimli geçecek. Bu kesinlikle bir ruh eşi bulacağınız anlamına gelmez. Jüpiter burada gece ve gündüzleri eğlenceyle doldurmak için bulunmaktadır. Çiftler için Jüpiter’in burada olması romantizmi arttıracak.

Aktif bir sosyal hayatınız var ve bu yıl arkadaşlarınızla sık görüşeceğiniz ve yeni insanlarla tanışacağınız bir yaşamınız olacak. Boş zamanlarınızı spor, egzersiz ve kültürel faaliyetlerle veya hafta sonu gezileri ile doldurabilirsiniz. Yaratıcılık Jüpiter’in bulunduğu İkizler burcunun bir başka özelliğidir. Bu yüzden yeni bir şeyler öğrenin ve evinizi yeniden dekore edin veya bilgisayar konusunda kendinizi geliştirin.

Eğer çocuklarınız varsa onlarla gurur duyacaksınız ve çocuklarınızın başarılarını kutlamak için çeşitli fırsatlar bulacaksınız. Çocuklarınızla bir arada olmak ve onlarla zevkli anlar geçirmek sizin için bu dönemde daha kolay olacak. Onların okul sonrası aktivitelerinde rol sahibi olun.

Bu dönemde yatırımlarınızla ilgili dikkatli olun. Özelikle Mart, Nisan ve Ağustos aylarında başkalarının sözlerine kanıp paralarınızı bilmediğiniz alanlara yatırmayın. Aynı şey şans oyunları içinde geçerli

Jüpiter Yengeç burcundayken yani yılın ikinci yarısında iş yükünüz ve iş yerindeki sorumluluğunuz artacak. Bu şanslı gezegen altıncı güneş evinize Haziran’ın 25’inde girecek ve 2014’ün Temmuz ayına kadar orada kalacak. Bu yaz becerilerinizin kıymetinin takdir edileceği bir fırsat yakalayacaksınız. Ama işi fazla üstlenmemeye dikkat edin. Verdiğiniz sözü tutun ve projeleri hakkıyla halledip zamanında teslim edin. İşiniz sizin için eğlenceli hale gelecek.

Altıncı eviniz aynı zamanda sağlık alanınızdır. Bu yüzden Jüpiter’in etkisine güvenip sağlığınıza bakın. Yürüyüş ve egzersiz yaparak sağlığınıza dikkat edin, yeni bir spor öğrenin, ayak üstü yemek yerine sağlıklı besinler tüketin ve hafta sonlarınızı sizi rahatlatacak aktivitelerle doldurun. Bir evcil hayvan da alabilirsiniz.

Bir çok fırsatın olacağı, fikirleriniz ve özgünlüğünüzü ortaya çıkaracak zor bir kariyer alanını seçersiniz. Rutin olan hiç bir şey sizin ilginizi çekmez. Kovalar liderlik fırsatları olan bir alana girmek isterler ve böylece değişim isteklerini gerçekleştirebileceklerini düşünürler. Sakin bir çalışma alanı yüksek üretkenlik için olmazsa olmazınız. Siz takım çalışmasına yatkın sadık bir çalışansınız. Pozisyonunuz arttığında bağlarınızı koparıp ilerlemeniz biraz zor olabilir. Kendinize nereye giderseniz gidin aynı güçlü ilişkileri başka insanlarla da kurabileceğinizi hatırlatın.

Parasal anlamda başarınız tamamen planlama, bütçeleme ve organizasyon yeteneğinize bağlı. Yoksa paralarınız parmaklarınızı arasından kayıp gidebilir. Ev sahibi olmanız çok iyi fikir gibi görünse de bu yıl uzun vadeli yatırımları da düşünmelisiniz. Muhafazakar yaklaşımı benimseyin ve detaylara dikkat edin. İhtiyaçları olan insanlara acıyorsunuz. Bu iyi ama önce kendinize yardım edin.

Bu yıl Güneşinizin 10. Evi olan Akrep burcunda Satürn bulunacak ve kariyerinizi olumlu yönde etkileyecek. Bu transit sizin göze girmenize neden olacak ama hareketlerinize dikkat edin. Toplantılarda ilk konuşan siz olun. Ekstra görevler almaya gönüllü olmanız kariyerinizde ilerlemenizi sağlıyacak. Eğer bir terfinin peşindeyseniz yeni fırsatları Nisan veya Mayıs aylarında aramaya başlayın çünkü Yaz aylarında kariyerinizde yeni bir yere gelebilirsiniz. Satürn’ün bu geçişinin sonucu tamamı ile size bağlı. Sorumluluk size doğal bir şekilde geldiğinde beklentileri biraz zorlanarak da olsa karşılamaya çalışın ve amirlerinizin isteklerine daha iyisini bilmenize rağmen boyun eğin.

Güneşinizin 10. Evisi aynı zamanda statüyle de ilgilidir. Satürn’ün bu sektörden geçişi 2014 yılının sonuna kadar devam edecek. Bu dönemde iş yerinizde katıldığınız bir kulüp veya organizasyonda tanınabilirsiniz. Bu dönemi iş performansınızda göstereceğiniz üstün başarı ile geçebilir ve amirlerinizin övgülerini hak edebilirsiniz. Hırslarınıza ve tutkularınıza kapılmayın ve satünüzü yükseltmek için bütçenizi zorlayıp çok lüks bir araba almaya kalkmayın.

Uranüs Koç burcundaki geçişini 2018 yılına kadar sürdürecek. Bu gezegen beklenmedik şeylerin gezegenidir bu yüzden akrabalarınız veya komşularınızla ilgili beklenmedik haberler alabilirsiniz. Bu geçiş iç sesinizi harekete geçirecek. İç sesiniz sizi doğru zamanda doğru yere taşıyabilir ve iyi bir fırsat yakalayabilirsiniz. Dahası ünlü biri bile olabilirsiniz.

Uranüs’ün geçişi öğrenme isteğinizi ve merakınızı tetikleyecek. Okuyarak, televizyon seyrederek, sosyal medya aracılığıyla, oyunlarla ve insanlarla konuşarak ilginizi tatmin edebilirsiniz. Uranüs ayrıca sizi bir kursa gitmeye, değişik bir dil, yeni bir beceri öğrenme konularında yüreklendirecek. Ama araba ile yola çıkarken çok dikkatli olun. Sorumlusu siz olmasanız da motorlu taşıt kazaları olabilir. Bilgisayarınızla dosyalama yaparken virüslere dikkat edin.

Neptün 2025 yılına kadar sürecek olan Balık burcundaki geçişine devam edecek. Bu geçiş sırasında Neptün’ün parasal konulardaki etkisine dikkat edin. Neptün’ün size para kazanma gücünüz hakkında hayal gösterme yanı olduğu kadar size ihtiyacınız olan şeyi tam zamanında sağlama gücü de vardır. Bu geçiş yıllar geçtikçe değerinizi arttıracaktır. Ama parasal konularda her zaman uyanık olmanız gerekmektedir. Size gerçek olamayacak kadar güzel gözüken fırsatlar aslında gerçek değildirler.

İkinci güneş evinizdeki Neptün aynı zamanda sizin değer verdiğiniz şeylerle ilgilidir. Kendinize ve becerilerinize değer vermeniz sizin ilk hedefiniz olmalı. Kendinizi materyal şeylerle değerlendirdikçe onların bazılarını kaybetmeniz doğal bir sonuç olacaktır. Bırakın egonuz maddiyat yerine başardıklarınız üzerinden konuşsun.

Pluton sizin 12. Güneş eviniz olan Oğlak burcunda seyahatine devam edecek. Bu güçlü gezegenin etkisini hissedeceksiniz. 2024 yılına kadar sürecek olan bu uzun seyahat sırasında neler yaşayacağınızı bir çok faktör etkilese de Pluton hayatınızı değiştirecek olan en büyük faktör olacaktır. En iyisi Pluton’un akışına ayak uydurmaktır. Eğer ayak diretirseniz değişim için Pluton’un daha kuvvetli etkisini görürsünüz.

Pluton’un kendinizi yenilemek için gösterdiği etki derin olacak ve sizin bilinçaltınızı etkileyecek. Anılarınız, pişmanlıklarınız ve çözülemeyen meseleler sadece sizin değişmeniz için ortaya çıkacaklar. Bazıları olumlu olacak bazıları ise olumsuz.

Bu geçiş sizin pisikolojik motivasyonlarınızı incelemenize yardımcı olacak. Stresli bir ortamda nasıl davrandığınıza bakın özelikle diğer insanların rol aldığı olaylara nasıl cevap veriyorsunuz ve bu cevapların arkasındaki sebepler nelerdir? Bunu yaparken kendiniz hakkında çok şey öğreneceksiniz ve dış dünyada ve kariyerinizde daha başarılı olacaksınız.

SAĞLIK Bu yıl sağlıklı ve enerjik olacağınız bir yıl 18 mayıs 22 nisan bağışıklık sisteminize dikkat etmelisiniz. Yeni ay 10 şubatta burcunuzda bedeninizi dinlendirin. 21 ağustosta dolunay burcunuzda sadece mutlu olmayı isteyin ve size gerilim veren her şeyden uzaklaşın. Mars burcunuzdan 1 şubatta ayrılıyor. Huzurunuz artıyor. Güneş 19 şubatta burcunuzda kendinizi mutlu hissettiren sporlara zaman ayırın. Merkür 19 şubatta burcunuzda

2013 Tutulmaları ve Gezegenlerin etkisi

Özgür düşünceli ve bağımsız yanınız hatasız olmasına karşın daha tutucu yanınız öyle değil. Bu daha belirgin yanınız düzenli olarak ortaya çıkıyor ve önceden fark edilemez olan ününüzü pekiştiriyor. İnsanlar sizi çözdüğünü düşündükleri anda siz yön değiştirip yönetici gezegeniniz Uranüs’ün istediği gibi davranıyorsunuz.

Kararlı olabildiğiniz kadar inatçıda olabiliyorsunuz. Duruma göre değişim sizin doğanızda var. Fikir sizin olmadığı sürece bir kenara çekilebiliyorsunuz. Değişimi harekete geçirmek sizin güçlerinizden biridir. Yalnız motivasyonunuz sadece hayatı heyecanlı kılmak için var olan durumu değiştirmek olduğunda yıkıcı etkileri oluyor. Sizin izleyeceğiniz en iyi yol bu değişim isteğinizi en olumlu etkiyi bırakacağı anda kullanmak olmalıdır.

Kova insanca duyguların burcudur ve siz bireysel hakların ve eşitliğin liderisiniz. Siz ilginizi çeken he kesle hayatınızda bir arada olmak istersiniz ama çok azı ile duygusal anlamda bir arada olursunuz. Aklın egemen olduğu bir dünyada kendinizi daha rahat hissediyorsunuz ama bazen mesafeli gözüküyorsunuz ve hiddet karakterinizde beliriyor.

Sizin yaratıcı aklınız çoğu zaman yaklaşan trendleri bazen yıllar öncesinden fark ediyor. İnsiyatifiniz hayatınızı belli bir yolda geleceğe doğru ilerletmenizde yardımcı oluyor.

Bu yıl beş tane tutulma yaşanacak ve her birinin etkisi altı ila on iki ay arasında sürecek. Tutulmalar sizin 3., 4., 10., ve 11. Güneş evilerinizde meydana gelecekler.

Nisan’ın 25’de Ay ve 3 Kasım tarihindeki Güneş tutulmaları enerjilerini 10. Güneş eviniz olan Akrep burcunda yoğunlaştıracaklar. Bu tutulmalar Satürn gezegeninin de aynı burçta olması ile iş ve iş yeri aktivitelerini yılın faaliyetleri içinde ön plana çıkaracaklar. Tüm bunların bileşik etkisi yüksek gelir ve iş yerinizdeki etkinizin artması olarak görülecek. Ama dikkatli olun gelecekteki ödüller için bugünden çalışmanız bekleniyorsa en iyi niyetli gelişmeler bile paraya çevrilemeyebilir.

Mayıs’ın 10’nundaki Güneş tutulması Boğa burcunda meydana gelecek ve ev hayatınız, aileniz ve evle ilgili her şeye dikkatleri çekecek. 4. Güneş evisi 10. Evinin tam karşısı olduğundan iki sektörde de zamanınızı ve potansiyel kazanımlarınızı arttırmak için önceden plan yapın. İş yerinde harcadığınız saatlerden aile bireylerinizin yakınmalarını dinleyin. İşinize verdiğiniz zamanın aynısını ailenize veremiyorsanız bile yeterli bir kısmını veremeye çalışın. Bu üç tutulma yeni bir iş fırsatı, terfi veya evinizi tadilattan geçirmenizi gündeme getirebilir.

Mayısın 25’indeki Ay tutulması Yay burcunda olacak ve diğer üç tutulmanın etkisini tamamlayacak. Bu tutulmalar çevrenizi geliştirmenizi teşvik edecek böylece tanıdıklarınızın sayısı artacak. İnsanlarla sosyalleşin, iş arkadaşlarınızı, akrabalarınızı, dostlarınızı ve komşuları çağıracağınız bir ev partisi verin.

Satürn

Eğer Ocak ayının 24’ü ile Şubat ayının 8’i arasında doğduysanız Satürn Güneşinizle 10. Güneş eviniz olan Akrep burcunda bir araya gelecek. Doğum tarihinize göre Satürn’ün etkisi değişecek. Doğum gününüz Ocak ayının 24’ü ile 31’i arasındaysa Şubat ve Temmuz ayları sizin için önemli kariyer ayları olacak. Eğer Şubat ayının ilk günlerinde doğduysanız Satürn Güneşinizle bir ya da iki hafta süreyle Ekim, Kasım veya Aralık aylarında ve yine 2014’te temasta olacak.

Bu geçişle yaşayacağınız iniş ve çıkışlar ile yıllar boyu izleyeceğiniz bir kariyer hayatı çizdiğinizin farkında olun. Gecikmeler olduğunda ve planlarınız yolunda gitmediğinde sabırlı olun ve işlerinizin yolunda gideceği zamanları düşünün. Bir çatışma yaşandığında iş hayatınızda hemen bağlarınızı koparıp atmayın çünkü yenilerini bulmak biraz zor olabilir. Yeni bir fırsat çıktığında onu takip etmek konusunu bir daha düşünün çünkü yeni bir işte elinizdeki iş kadar sizi yorabilir.

Eğer Satürn’ün taleplerine cevap verirseniz ve size verdiği öğrenme fırsatlarını kabul ederseniz bu gezegen size özlemini çektiğiniz ödülünü verecektir. Bu size verilecek çok iyi bir iş fırsatı veya çok yüksek maaşlı bir mevki olabilir.

Bu yıl kariyerinize bu kadar odaklandıktan sonra kendinize dünyevi hırsların aslında her şey olmadığını hatırlatın. Hayatınızı dengeleyin, akşamlarını ve hafta sonlarını kendinize ve ailenize ayırın. Zamanınızın bir bölümünü arkadaşlarınıza, yeni bir hobiyle veya bir egzersiz programına ayırın.

Uranüs

Eğer Ocak ayının 24’ü ile Şubat ayının 2’si arasında doğduysanız Uranüs Güneşinizle 3. Güneş eviniz olan Koç burcunda bir araya gelecek. Bu evi iletişimin, küçük seyahatlerin ve öğrenmenin evisidir. Bu durum parlak fikirler ve ilham gelmesi için idealdir. Bu yıl aktif olacak olan iç sesinizi dinleyin. Her an beklenmedik şanslı anlar ortaya çıkabilir bu yüzden sürekli yeni insanlarla tanışmak ve çevrenizi her fırsatta geliştirmek isteyebilirsiniz. Buna öğrenme, sosyal medya ve teknolojik aletleriniz de eklenirse sizin bilgi açlığınızı giderebilir. 2013 yılında zannettiğinizden fazla sizi şaşırtacak haber alabilirsiniz.

Bu yıl sizi gönüllü hizmetler çekebilir. Bu yıl ayrıca özelikle kardeşleriniz başta olmak üzere akrabalarınızla ilişkileriniz gelişebilir. Arabanızın iyi durumda ve her yönüyle sigortalanmış olduğundan emin olun. Mart ve Nisan aylarında yollarda dikkatli olun. Bozulan arabanızı tamir ettirmek yerine yenisini almak daha cazip gelebilir.

Öğrenmek bu yıl için önemli bir tema. İnternetten eğitimi veya üniversiteleri, kursları araştırın. Eğitim bu günlerde çok vaktinizi alacak olsa da kariyerinizde ilerlemenize yardımcı olabilir.

Neptün

Eğer doğum gününüz Ocak ayının 20’si ile 25’i arasındaysa Neptün Güneşinizle ikinci güneş eviniz olan Balık burcunda bir araya gelecek. Bu para ve kıymetli varlıklara olan eğiliminizi arttıracak ve sizi para kazanmak için yeni yoıllar bulmanıza neden olacak. Eğer yapılacakları yaptığınızı düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Bu konuda yapacak çok şeyiniz var. Paranızın her hafta ve ay nereye gittiğini takip edin. Kısa ve uzun dönemli mali planlar yapın.

Kıymetli eşyalarınızı insanların içindeyken dikkatle koruyun. Size gelen faturaları dikkatli inceleyin. Rüyalarınız parasal konularda size insiyatif sağlayabilir. Yatırım yapacağınız zaman geçici zararın yaşam şeklinizi değiştirmeyeceği zamanlar yatırım yapın. Alış veriş yaparken insiyatifinizi kullanın. En iyi fiyatı bulmak için araştırın ama insanların sizi bir şeyi almaya ikna etmesine izin vermeyin.

Pluton

Eğer Ocak ayının 29’u ile Şubat ayının 1’i arasında doğduysanız Pluton Güneşinizle 12. Güneş eviniz olan Oğlak burcunda buluşacak. Kendinizi yenileme sektöründen geçerken Pluton hayatınızı ve hayat tarzınızı değerlendirmeniz konusunda sizi teşvik edecek. Kendinize dürüst olun. Olmanız gereken kadar sağlıklı mısınız? Pluton bu konumdayken uzun süreden beri süregelen alışkanlıklarınızı bile değiştirebilirsiniz.

Pluton bu konumda bilinçaltınızı etkileyecek. Bu yüzden eski hatıralarınız veya eski özlemleriniz canlanırsa şaşırmayın. Sizin ilginizi çeken rüyalarınızın peşinden koşun. Altıncı hissinizle ne kadar çalışırsanız o kadar güçlenir.

Koç burcunda bulunan Uranüs, Pluton ile Mayıs ve Kasım aylarında çatışacak. Bu stresli birleşme pek tekin olmayan mahallelere gitmemenizi tavsiye eder. Bu arada her zaman kime ne söylediğiniz konusunda dikkatli olun. Özelikle işinizle ilgili sırları kimseye açmayın yoksa işinizi kaybedebilirsiniz. Kendinizi iş yerinde hep güvenceye alın.

KOVA 2013 OCAK

Dinlenin!

Yoğun yılbaşı haftasından sonra evren size nefes almanız için mola veriyor. Ocak ayının 11’inde Yeni Ay sizin 12. Güneş eviniz Oğlak burcunda bulunacak. Rahatlayın, boş zamanınızın tadını çıkarın ve uykunuzu düzenleyin. Soğuk algınlığı ve nezle kapmamak için vitaminlerinizi alın.

Ayın 7’sinde Yay burcunda olan Venüs’ün sayesinde insanlarla bir arada olma fırsatınız olacak ve Merkür ayın 19’undan itibaren burcunuzda bulunacak. İkisi de çekiciliğinizi arttıracak ve konuşmanız daha bir etkileyici olacak. Çevrenize yeni insanlar katmak için çok iyi bir fırsat. Kişisel ilişkileriniz de bu dönemin faydalarını görecek. Sevdiğiniz insanla daha fazla zaman geçireceksiniz.

Şahsi ilişkilerinizin iyi olduğu kadar iş ilişkilerinizde bir o kadar zor olacak. Ayın 27’sinde Dolunay Aslan burcunda bulunacak. İş yerinizde pek fazla ortalarda dolaşmayın ve amirinizin sabrını denemeyin. En iyisi kuralları takip edin, işinizi yapın ve evinize gidin.

İş yerinizdeki sıkıntıların yanı sıra günlük hayatınızda da düşünmeden konuşmayın. Mars burcunuzda bulunduğu sürece sabırsızlık size zorluklar çıkarabilir. Mars diğer gezegenlerle bir araya gelerek sabırsızlığınızı ve sıkıntınızı en tepeye taşıyabilir. Bir adım geri atın. Kendinizi sakinleştirin. Olaya daha geniş bir pencereden bakın.

KOVA 2013 ŞUBAT

Çekiciliğin artacağı bir ay!

Ayın 10’unu bekleyin. Bu tarihte Yeni Ay Kova burcunda bulunacak yani yeni Güneş Yılınızın sembolik olarak başlayacak. Geçen 12 ayda ne kazandığınızı ve gelecek 12 ayda neler yapabileceğinizi düşünün. Planlarınıza hareket verin ve her gün kendinize daha fazla güvenin.

Ayın 24’ünde Venüs sizin burcunuzda iken her ilişki size fayda sağlıyacak. Eşinizle olan ilişkilerinize öncelik verin. Eğer bekarsanız Venüs çekiciliğinizi arttıracak. Diğer insanları ikna etmenin çok daha kolay olduğunu fark edeceksiniz.

Şubat’ın 25’inde Dolunay Başak burcunda bulunacak. Bu evi 8. Güneş eviniz olup kaynaklarınız, borçlarınız, aile gelirleri ve sigorta masraflarınızla ilgili konuların altını çizecek. Bütün bu konular Ayın enerjisinden yararlanacaklar. Bu ay küçük bir ikramiye alabilirsiniz. Faturalar gelir gelmez kontrol etmeniz iyi bir fikir çünkü Merkür ayın 23’nde 2. Güneş eviniz olan Balık burcuna girecek.

Mars Balık burcuna doğru hareket ettikçe mali konulara daha fazla dikkat çekecek. Bu ay diğer gezegenlerin etkileriyle beraber farkında olmadan çok para harcayabilirsiniz. Çok iyi kelepir mallar bulduğunuzdan para harcamanız normal. Biraz bekleyin ve çocuklarınız, sosyalleşmek ve tatil için ne kadar para harcadığınızı kontrol edin. Merkür bu dolaylardayken çok para harcamaktan kaçının.

KOVA 2013 MART

Bereketli bir ay!

İlk bahar yakında gelecek bu yüzden eğlenceli Jüpiter’in İkizler burcunda bulunmasından faydalananın. Arkadaşlarınızı görün, sosyalleşin, bir parti verin ve çocuklarınızla hatıralarda kalacak anlar yaşayın.

Ayın 17’sinde Merkür gezintisine devam ederken iletişiminiz nerdeyse normale dönüşecek. Ayın 21’inde Koç burcuna girecek olan Venüs’ün sayesinde yanlışlıkları, yanlış anlamaları düzeltebileceksiniz. Venüs sayesinde komşularınızla tanışacaksınız. Bunların arasında romantik bir ilişki bile olabilir.

Mart’ın 11’inde Yeni Ay Balık burcundayken parasal konular önem kazanacak. Diğer gezegenlerin olumlu etkisiyle bu ayın sonuna doğru ekstra bir geliriniz olabilir. Ama bunu hemen harcamayın önce tasarruf edin.

Koç burcundaki Mars diğer bazı gezegenler ile çatışırken yollarda dikkatli olun. Mart’ın 27’sinde Dolunay Terazi burcunda bulunacak. Bu ay seyahat etmek için pek iyi bir seçenek değil. Uzaklardan bir akrabanızdan veya eşinizin bir akrabasından bir haber duyabilirsiniz.

 

 

KOVA 2013 NİSAN

Kariyer ayı!

İlerisi için plan yapın. Venüs ve Güneş ayın 15’i ile 20’si arasında Boğa burcunda olmaları ev projeleri için uygun bir dönem yaratmakta. Küçük tamirleri siz yapın. Bir odayı yeniden dekore edin, dolapları temizleyin ve evinizi tertipleyin. Gelecek ay evinize arkadaşlarınızı çağırmak için hazır olacaksınız.

Nisan ayının 10’unda Yeni Ay Koç burcundayken tanıdığınız herkesle konuşacaksınız. Mahallenizde insanlarla konuşarak çevrenizi genişletebilirsiniz ayrıca ayın etkisi altında özelikle kardeşlerinizle ilişkilerinizi sıkılaştıracaksınız.

Ayın 25’inde Dolunay ve Ay tutulmaları Akrep burcunda meydana geleceğinden iş yerinizde statünüz yükselecek. Bu işyerinizdeki insanların sizin daha fazla farkında olmalarına yol açacak. İleriki aylarda kariyeriniz daha parlak olacak. Bu ay Mars Boğa burcunda bu yüzden iş arkadaşlarınıza ve amirlerinize iyi davranın.

Kariyerinize ilginiz arttıkça ailenizi de ihmal etmeyin. Bu dengeyi yakalamak zor olabilir ama bu yıl sizin önünüzdeki tek zorluk bu olacak. Bunu vaktinizi yönetmek konusunda bir ders olarak görün.

 

KOVA 2013 MAYIS

İlişkilerin gelişeceği bir ay!

Mayıs ayının 10’unda Yeni Ay ve Güneş tutulması Boğa burcunda olacağından Nisan ayında kazandığınız momentumu korumanız kolaylaşacak. Mars bu sektörde harekette iken kendinize dikkat edin. İtidalli davranın, alet edevatla ve merdivenle çalışırken dikkatli olun. Eğer ailenizi ve arkadaşlarınızı evinize davet edecekseniz ayın 11,12 ve 25’i ideal tarihler.

Mayıs’ın 25’inde Dolunay ve Ay tutulması Yay burcundayken arkadaşlıklarınız çok iyi bir yola girecek. Bu ay ve gelecek aylarda çevrenizi genişletmek için çok fırsatınız olacak. Bu sektör çevre yapmanın tam yeridir ayrıca siz bu konuda doğuştan yeteneklisiniz.

Bu ay dikkatli olun. Gezegenlerin bir düzleme gelmesi ile özelikle parasal konularda her kesin her söylediğine inanma isteği duyabilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarınızı ve eşinizi parayla şımartma huyunuz, yatırımlarınız konusunda yüksek ümitleriniz olmasına yol açıyor. Bu ay piyangodan bir ikramiye de kazanabilirsiniz.

Uranüs bu ay Koç burcunda bulunacak. Ayın 20’sinde ise Pluton Oğlak burcuna girecek. Bu dönemde bir akarabanızla ilgili düşünceleriniz olabilir. Yine bu ay arabanızı dikkatli sürün ve araba sürerken cep telefonunuzla konuşmayın.

KOVA 2013 HAZİRAN

Romantik bir ay!

Ayın 23’ünde Dolunay Oğlak burcunda bulunacak ve aynı hafta sizi altıncı hissinize kulak vermeniz konusunda teşvik edecek. Rüyalarınız aydınlatıcı olabilir. Meditasyon yaparak bilinçaltınızı serbest bırakın. Bu ay yalnız zaman geçirmek isteyebilirsiniz . Bu yüzden her gün yarım saatinizi kendinizle başbaşa kalmak için harcayın.

Ayın 8’inde Yeni Ay İkizler burcunda olacak. Bu dönem romantizm ve sosyalleşme için ideal zamandır. Eğer bir eşiniz varsa başbaşa bir akşam yemeği düzenleyin eğer bekarsanız arkadaşlarınızla buluşup diğer bekarlarla tanışın. Ayın enerjisi çocuklarınızla zaman geçirmeniz için sizi teşvik edecek.

Ayın 25’inde Jüpiter Yengeç burcuna girecek. Bu talih gezegeni gelecek oniki ay boyunca kariyer hayatınıza gülümseyecek ve size yeni fırsatlar getirecek ama bazı anlar çok iş yükünüz olduğunu düşünebilirsiniz. Eğer ekstra projeler ve işler yüklenecekseniz bir defa daha düşünün. Sadece hakkıyla zamanında teslim edebileceğiniz projeleri üstlenin.

Jüpiter Yengeç burcundayken Merkür’de aynı burçta bulunacak. Dolayısı ile karışıklığın ve yanlış anlaşmaların olduğu bir dönem beklemelisiniz. Bu dönemde size verilen işleri bir kez daha gözden geçirin. Yine de Merkür’ün bulunduğu bu dönem geçmişi gözden geçirdiğiniz bir dönem olacak.

 

KOVA 2013 TEMMUZ

Hareketli bir aya hazır olun!

Bu ay Jüpiter Yengeç, Satürn Akrep ve Neptün ise Balık burcundayken iş hayatınızda, kariyerinizde ve parasal konularda ileri büyük bir hamle yapabilirsiniz. Bir terfi almayı aklınıza koyun ve hayatın basamaklarını tırmanın. Bu dönem geliriniz de artacak. En azından gelecekteki başarılarınızın alt yapısını hazırlayacaksınız.

Venüs ayın 21’inde Aslan burcunda bulunurken Güneş aynı burca ayın 22’sinde girecek. Bu ilişkilerin evidir. Bu gezegenlerin genelde etkisi olumlu olsa da bazı zorluklar yaşayacaksınız. Temmuz ayının ilk ve son günlerinde amirlerinizle çatışmaktan kaçının. Aynı zamanda kendinizi ve diğer insanları fazla zorlamayın.

Ayın 22’sinden itibaren Venüs Başak burcunda bulunacak ve ayın sonuna doğru size ekstra gelir sağlayacak. Bu maaşınıza veya eşinizin maaşına zam veya ikramiye şeklinde olabilir. Ayın 26’sına doğru biraz daha dikkatli olun çünkü size iyi gibi gözüken iş aslında pek de iyi olmaya bilir.

Hedeflerinize yaklaşmak için sıkı çalışmanıza ve tecrübelerinize güvenin. Uranüs ve Pluton’un etkilerini bu ay iş hayatınızı sarsabilir. İş yerinde altınızı oymak isteyen kişilere karşı dikkatli olun.

 

KOVA 2013 AĞUSTOS

İç sesinizi dinleyin!

Ağustos’un 20’sinde Dolunay burcunuzdayken en parlak durumunuzda olacaksınız. Gelecek iki haftayı yıl ortası hedefllerinizi kontrol etmek için kullanın. Bu dönem yeni bir egzersiz programına başlamak ve görünümünüzü ve kariyerinizi yeniden düzenleme için iyi bir dönem olabilir. Ayın 2’si 24’ü ve 27’sinde kelepir eşyalar için alış verişe çıkın.

Ağustos’un 6’sında Yeni Ay Aslan burcunda olacak. Bu ortaklıklarınızı ve yakın arkadaşlıklarınızın önemini arttıracak. İş arkadaşlarınız ve amirlerinizle tartışma şansınız olsa da bu ay genel olarak herkesle aynı frekansta olacaksınız. Çiftler beraberliklerinin tadını çıkarabilirler. Eğer biriyle ciddi çıkıyorsanız ayın enerjisi gelecek için kararlarınızı teşvik edebilir.

Ayın 15’ine doğru Başak burcunda bulunacak olan Venüs size parasal bir kazanç getirebilir. Ayın 23’ünden itibaren Merkür yine aynı burçta olacak. Büyük bir parça almayı düşünüyorsanız dikkatli karar verin bir krediye başvuracaksanız anlaşmayı dikkatli okuyun.

Bir işle alakalı fırsat bu ay karşınıza çıkabilir. Bu fırsata dikkatle bakın. Çok iyi görünse bile daha her şey açıklanmamış olabilir. Bu ay uzaktaki bir akrabanızı ziyaret etmeniz gerekebilir. Ona giderken yolda dikkatli olun.

KOVA 2013 EYLÜL

Mucizelere hazır mısınız?

Ayın 11’inde Venüs’ün Akrep burcuna girmesi sizin dikkatinizi çekmeli. Ayın 18 veya 26’sında performansınız karşılığı ödül alabilirsiniz. Venüs’ün bu durumda olması sosyalleşmeniz için olumlu. Bu ay sorumluluk almak ve eşit yük taşımak koşuluyla bir projeye başkanlık edebilirsiniz.

Mars Aslan burcundan transit geçerken size kendi avantajlarını ve dezavantajlarını sunacak. Bu dönemde canınız sıkkın ve sabırsız olabilirsiniz ama özelikle ayın 9’unda kendinizi kontrol edin. Evliliği düşünen Kovalar tutkulu dakikalar geçirebilirler. Bekarlar ise yeni bir kişi ile tanışabilirler.

Ayın 5’inde Yeni Ay Başak burcundayken ve ayın 19’unda Dolunay Balık burcunda doğduğunda parasal konular daha fazla önem taşııyacak. Bu da Eylül ayını bütçe yapmak ve para kazanmak için en ideal ay haline getirecek. Ayrıca ihtiyacınız olmayan eşyaları satarak para kazanabilirsiniz.

Eğer mümkünse bir seyahatinizi erteleyin özelikle ay ortasında yapacağınız seyahati yapmayın. Ayın 9’u ve 28’inde Merkür Başak burcunu geçecek, Uranüs Koç ve Pluton Oğlak burcunda bulunacak. Aynı dönemde yola çıkmaktan vazgeçin

 

 

KOVA 2013 EKİM

Akışta olun!

Ayın 7’sinde Venüs Yay burcuna girdikten sonra arkadaşlarınızı görmek için plan yapın. Bunlardan biri size ilginç bir bilgiyi ayın 16’sında verebilir veya sizin kendiniz hakkında düşünmenize sebep olabilir. Aynı tarihte çevrenizi geliştirebilir ve grup aktivitelerinde bulunabilirsiniz.

Ayın 19’zunda Dolunay ve Ay tutulması Koç burcunda meydana gelerek iletişim, akrabalarınız ve komşularınızı ön plana taşıyacak. Gelecek altı ay boyunca bu insanlarla temas içinde bulunacaksınız. Ayın enerjisi yeni bir araba ihtiyacınız olduğunun altını çizecek.

Ayın 21’inde Merkür Akrep burcundayken kararlarınızda geç kalabilirsiniz. Ayın 8’ine doğru kariyerinizle ilgili olaylara dikkat edin. Ayın 29’una doğru bu olaylar sizin gözden geçirmeniz için hazır olacaklar ama Kasım ayının sonuna kadar bunlardan bir sonuç alamayacaksınız. Yeni bir işe başvurabilirsiniz yada sizden yeni bir projeyi üstlenmeniz istenebilir. Biraz sabırlı olun.

Ekimin 5şinde’ Yeni Ay Terazi burcundayken seyahat etmenizi tavsiye etmeyiz. Ayın enerjisi sonucu bir akrabanız veya eşinizin bir akrabası ile aranız bozulabilir. Ama zaman kanuni işlemlere girişmek için pek de uygun değil.

 

KOVA 2013 KASIM

Evinize zaman harcayın!

Kasım ayının 17’sinde Dolunay Boğa burcundayken evle ilgili işlerinizi hızlandırın. Ayın enerjisi size evde odaları düzenlemek, dekorasyon yapmak için ideal bir zaman sağlayacak. Bir odayı tamamen değiştirme sevdasına kapılabilirsiniz.

Ayın 24’üne doğru ilişkileriniz iyi olmasına rağmen size söylenen her şeye inanmayın. Bu ayın ortasına doğru bir aile sırrını öğrenebilirsiniz. Bu yeni biriyle görüşmeniz için pek de uygun bir yıl değil ama Kasım ayının ilk günlerinde arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz.

Aile ve eviniz bu ay odak noktası olsa bile Kasım’ın 3’ünde Yeni Ay ve Güneş tutulması Akrep burcundayken kariyeriniz öne çıkacak. Kendinizi amirlerinizin gözüne sokmak için hiçbir fırsatı kaçırmayın. Ayın 10’unda Merkür Akrep burcundayken işyerinizde değişim olabilir. Ayın sonuna kadar ümit verici haberler alabilirsiniz. Mars’ın Başak burcunda olması sonucu parasal anlamda bir ödül alabilirsiniz.

Kasım ayının 1’inde Uranüs Koç, Pluton ise Oğlak burcunda olacaklar. Bir akrabanızın yardıma ihtiyacı olabilir veya bir komşunuz size zorluk çıkarabilir.

 

KOVA 2013 ARALIK

İletişimde harikalar yaratacaksınız!

Aralık ayında sosyal hayatınız çok hareketli olacak. Ayın 24’ünde Merkür Oğlak burcuna girdiğinde evinizde ve ofisinizde iyi vakit geçireceksiniz. İnisiyatifinizi kullanın ve gördüğünüz rüyaları kayıt edin. Bu rüyalar size yeni sezgiler kazandırabilir.

İlişkiler

Arkadaşlığın önem kazandığı bu aydan daha fazla hiç bir şey Kova burcunu mutlu edemez. Ayın 3’ünde Yeni Ay Yay burcunda olacak ve sosyal hayatınız çok renklenecek. Merkür ayın 4’ü ile 24’ü arasında aynı burçta bulunurlarken Güneş aynı burca ayın 20sinde girecek. Bu dönem sosyalleşme için en ideal zaman. Bazı Kova burçları Aralık ayının 17’sine doğru yeni bir ilişkiye başlayabilirler bu tarihte Dolunay İkizler burcunda bulunacak.

Jüpiter’in Yengeç burcunda ve Satürn’ün de Akrep burcunda olması sonucu bu ay çok iyi kariyer kazanımlarınız olabilir. Amirlerinizin dikkatini çekmeye çalışın ve çevrenizi genişletin.

Özelikle Aralık ayının son haftası Mars Terazi, Uranüs Koç ve Pluton Oğlak burçlarındayken seyahat planlarınızı erteleyin. Evde iş aletleriyle çalışırken dikkatli olun bu dönem bir kaza olabilir.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALIK

19 Subat - 20 Mart


 


 

 

 

 

 

 

BALIK

19 Şubat – 20 Mart

 

Element: Su

Yönetici Gezegeni: Neptün Aşk Gezegeni: Merkür Para Gezegeni: Mars Kariyer Gezegeni: Plüton

İş ve Sağlık Gezegeni: Güneş Ev ve Aile Gezegeni: Merkür

Aşk İlişkileri, çocuklar ve Yaratıcılık Gezegeni: Ay

Uğurlu Rengi: Deniz Mavisi Mavi: Yeşil

Aşk, Uyum ve Sosyal Yaşamı Canlandıran Renkleri: Sarı, Turuncu

Maddi Kazancı Canlandıran Renkler: Kırmızı Taşı: Elmas

Metali: Kalay

Kokuları: Lotus

Uğurlu Günü: Perşembe

Niteliği: Değişken

Uyum İçin gerekli Nitelikler: Düzenleme, Şekillendirme Erdemleri: Psişik Güç, Hassasiyet, Kendinden Verme, Fedakârlık Gereksinimleri: İç Aydınlanma, Özgürlük

Uzak Durması Gereken özellikler: Olumsuz Düşünce Tarzı, Zor-

dan Kaçma

Genelde En Uyumlu Olduğu Burçlar: Akrep,Yengeç Genelde En Uyumsuz Olduğu Burçlar: İkizler, Başak, Yay Kariyer Burçları: Yay

Duygusal Destek Burçları: İkizler

Maddi Başarı Getiren Burçlar: Koç

Evlilik ve İlişkilerde En Uyumlu Burçlar: Başak

Yaratıcılık Katan Burçlar: Yengeç

En İyi zaman geçirdikleri Burçlar: Yengeç

İnançlarına Katkıda Bulunan Burçlar: Akrep


 

 

 

 

Genel Karakter

 

 

Burçlar içinde ruh dünyası en geniş ve psişik güçlerien yüksek insanlar Balıkburcundan çıkar. Materyal ötesi ruh dünyasıBalıklar

için gerçek dünya gibidir. Bu insanlar maddi şeylerden çok ruh dün- yası ve manevi olgularla ilgilidirler.

 

Balık insanının hisleriyle yaşaması bilimsel yaklaşım sahibi, tek- noloji taraftarı kişileri rahatsız edebilir ama burçlar içinde hisleri ve içgüdüleri en gelişmiş olanı Balık’tır. Yaşamınamacını para, statü ve servet olarak gören insanların Balıkları anlaması imkânsızdır.

 

Zeki olan Balık burcu insanı zekâsını zaten hisleriyle bildiği şey- leri tanımlamaya yarayan bir yetenek olarak kullanır. İkizlerve Kova burcu insanları zekâlarını öğrenmek için kullanırken Balık burcu zekâsını bildiklerini anlatmakta kullanır.

 

Balık burcu insanları duygu ve düşüncelerle dolu bir denizdeya-

şarlar. Bu denizin akıntıları, derinlikleri vardır ve Balıklar bu sularda huzur içinde yaşayacakları ortamlarıararlar. Bu burcun insanlarıdü-

şünce yaratmaktan çok var olan düşüncelere uyum sağlamaya çalışır. Yüksek düşüncelere uyum sağlama yetenekleri Balıkları yaratıcı ve artistik yapar.

 

İş dünyasında başarılı olan Balıklar derin ruh dünyalarını başkala- rından saklasalar da bu insanları anlamanın tek yolu onların ruh dün- yasını anlamaktan geçer.

 

Ruh ve inanç dünyasının içinde Balıklar en üst seviyeye ulaşmak ve madde ötesi dünya ile birleşmek için çabalarlar.

 

 

Mali Durum

 

Para, Balık burcu için birincil dereceden önemli bir varlık değil- dir. Balıklar da herkes gibi çalışıp para kazanmayı ve zengin olmayı severler ancak para hiçbir zaman iyilik yapmak, ruhen huzurlu olmak veya diğer insanların ihtiyaçlarını karşılamak kadar önemli değildir.


 

 

Balık burcu insanlarıpara kazanırken içgüdüleri ve hislerini man- tıklarından fazla kullanırlar.Yatırımlarında plan ve programlıolmak- tan çok içlerinden geldiği gibi davranmayı seven Balıklar maddi yar- dımlar konusunda gereğinden fazla eli açık davranırlar. Her türlü sos- yal amaç veya felaket Balık burcu insanı için maddi yardım yapılması gereken bir konu haline gelir. Durumları kötü olanlara maddi yardım her ne kadar büyük bir erdem olsa da Balıkların bu konuda daha dik- katli ve seçici olmaları gereklidir. Yaşamda maalesef herkes Balıklar kadar iyi niyetli değildir ve bu burcun insanlarının maddi olarak istis- mar edildikleri bilinen bir gerçektir. Maddi durumu iyi olmayan Ba- lık burcu insanları bile kendilerinden çok başkalarına maddi yapmak taraftarıdırlar. Balıkların bazen "Hayır” demesini öğrenmesi ve önce kendi maddi durumlarını düşünmeleri gerekir.

 

Balık burcu insanını maddi konularda başarısız kılan özellikle- rinden biri parasalkonularda pasif yaklaşımlarıdır. Balıkların durup olayların akışına uymak yerine çabalayarak istediklerini elde etmeleri gerekir. Pasif yaklaşım insanlara zarar getirir ve onların ortaya çıkan fırsatları kaçırmalarına neden olur. Maddi güvence için üzülmek yeri- ne Balıkların istekleri doğrultusunda çaba harcamaları gerekir.

 

Kariyer

 

Balıklar zengin olduklarında diğer insanlar tarafından hayırsever ve inançlı kişilerolarak tanınmak isterler. Balık burcu insanlarıbüyük operasyonlara imza atmış ve büyük kurumları yöneten kişilere hay- ranlık duyarlar ve onlar gibi olmaya çalışırlar. Kısacası Balık burcu insanları büyük işler yapan büyük organizasyonların başında olmak isteyen kişilerdir.

 

Kariyerlerinde başarılı olup zirveye tırmanmak isteyen Balıkların daha fazla seyahat etmeleri, daha fazla eğitim ile kendilerini geliştir- meleri ve gerçek yaşamı öğrenmeleri gereklidir. Kısacası Balıkların amaçlarına ulaşmaları için Yay burcununiyimser bakış açısınasahip olmaları gereklidir.

 

Fedakârlık, kötü durumda olanlara yardım ve kendinden verme odaklı olan Balık insanları genelde diğer insanların yaşamlarını olum- lu şekildedeğiştirecek işlerde çalışmaktan zevk alırlar. Bu nedenle


 

 

Balık burcu olan pek çok doktor, hemşire, öğretmen ve sosyal görev- li bulunur. Balık burcu insanının kariyer merdiveninde tırmanmaya başlaması biraz zaman alsa da Balıklar işlerinin kendilerine sağladığı diğer insanlara yardım olanaklarını gördüklerinde onları durduracak kimse yoktur. Her yerde olduğu gibi balıklar kariyerlerinde de dev- rimci ve değişimci bir yapıya sahiptirler. İşlerinde değişimci olarak tanınmak ve takdirtoplamaktan büyük mutlulukduyarlar. Çalıştıkları ast veya üstlerinin de devrimci ve değişimci yapıda olmasını isterler.

 

Aşk Ve İlişkiler

 

Ruh dünyasına fiziksel dünyadan çok daha fazla önem veren Ba- lıkların detaylara önem veren, dünya işlerinde becerili ve pratik kişi- leri iş ortakları ve eş olarak seçmeleri oldukça sık görülen bir durum- dur. Dünyevi detaylardan sıkılan ve yaşama geniş bir perspektiften bakmayı tercih eden Balıklar için bu tip ortak ve eşler ya da sevgililer gerçeklikle ilişki kurabilecekleri kişilerdir.

 

Doğal olarak bu tip ilişkilerin avantaj ve dezavantajları da vardır. Birbirinden tamamen farklı olan bu iki tip insan arasında yanlış anla-

şılmalar doğaldır. Eğer bir Balıkla aşk ilişkisiiçindeyseniz bazı iniş

çıkışlara hazırlıklı olun ve onlara sabırlı davranın.Balıklar çok hassas, duygusal, sevecen insanlardır ancak onları anlamakzordur. Balıklarla aşk ilişkisi her ne kadar zor olsa da onların hassas, kendinden veren, sevecen ve sevgi dolu yaklaşımları her şeye değer.

 

Aşkta Balık burcu insanı fantezileri çok sever. İlişkinin % 90’ı Ba- lıklar için fantezidir. Balıklar sevgilileri ve eşlerini idol haline getirir ve bu sevdiklerini onurlandırdığı kadar zora sokan bir yaklaşımdır.

Çünkü Balık insanlarının sevdikleri kişiler her zaman en iyi olma du- rumundadırlar.

 

Ev Ve Aile

 

Ruh dünyaları, duyguları ve hisleri çok kuvvetli olan Balık burcu insanları ev ve aile yaşamlarını konuşarak değil duygu ve hisleriyle yönetmek isterler. tabii ki bu imkânsızdır çünkü herkes onlar kadar duygusal ve hassas olamaz.Balıkların ev ve aile yaşamlarında iletişim yeteneklerini ilerletmeleri ve konuşmaktan kaçınmamaları gerekir.


 

 

Bazı Balıklar ev ve aile yaşamlarında taşınma ve yer değiştirme- den aşırı zevk alırlar. Bir yere çakılıp kalmak onlar için adeta özgür- lüklerinin kaybıdır. Balıkların 4. Güneş Evlerinin sınırında bulunan

İkizler dönencesi Balıkların entelektüel ve zeki ev ve aile ortamların- da mutlu olmalarını sağlar. Balık burcu insanlarıharika komşulardır ve komşularına aile bireyleri gibi yakın davranırlar. Balıkların ev ve aile yaşamlarında dengeli olmaları gereklidir çünkü bu burcun insan- ları ailenin duygusal desteğini sevdikleri kadar sorumluluktan kaçma ve ailenin getirdiği kısıtlamalara karşı koyma gibi huyları da bulun- maktadır.

 

2013 Yıldız Falı

"Amacım parasal güvence”

Yılın Olumlaması

 

"Yaşamınanlamını arıyor ve bulduklarımı sevgiylekabul ediyorum. Güçlüyüm ve enerjimi doğrukullanıyorum. Hayatımdaki tüm değişik- lere inanıyorum.”

 

 

Sizin için en iyi kariyer tercihi size bir şeyler öğreten ve sürekli masa başında olmanızı gerektirmeyen bir iş olabilir. Bir çok alanla ilgilendiğiniz için tam olarak ne istediğinizi bulmanız biraz zor olabilir. Bütün bu ilgi alanlarınızı birleştirecek bir kariyer bulmaya çalışın. Günlük çalışma ortamınızda yüksek teknolojili araç, gereçle çalışmayı seviyorsunuz.

İş ortağınız sizin gibi para işleriyle fazla ilgilenmek istemiyen biri için can kurtaran olabilir. Para kazanmak güzel ama para harcamak, kredi kullanmak uzmanlık gerektiren işler gibi görünüyor sizin için. Eşinizle konuşup dikkatli bir bütçe yapmak için beraberce çalışın. Tasarruf yapın ve harcamalarınızda nakit kullanın.

Bu yıl parasal konular dikkatli davranmak gerektiriyorsa dal yatırımlarınız dolayısıyla para kazanabilirsiniz. Bu yıl eğitim konusunda yoğunlaşacaksınız ve aynı zamanda zamanı kullanma becerilerinizi geliştireceksiniz. Bu yıl akrabalarınızla ilişkileriniz gelişebilir.

Haziran ayının 24’üne doğru Jüpiter’in İkizler burcunda olması dolayısıyla ev hayatınız durumdan karlı çıkabilir. Bu etki yılın ilk yarısı sürebilir ve aileniz, arkadaşlarınızla mutlu saatler geçirebilirsiniz. Bu ailenizi bir araya toplamak için iyi bir zaman.

Yeni bir ev kiralamak veya satın almak durumunda olabilirsiniz. Evinizin konumundan memnunsanız evinizi yeniden dekore etmek isteyebilirsiniz. İlk başta iyi bir fikir gibi gelip sizle yaşamasını istediğiniz bir akrabanızın gelişinden daha sonra pişman olabilirsiniz.

Evde tamiratları yapacak ustaları kiralarken onlar hakkında biraz araştırma yapın. Ev kira sözleşmesini çok dikkatli okuyun.

Jüpiter Haziran’ın 25’inde Yengeç burcuna girdikten sonra eğlenceli yanınıza önem verin. Aktif bir sosyal hayat bekleyin. Bekar da olsanız evlenmek üzere de olsanız romantik dakikalar geçirebilirsiniz. Eğer biri ile çıkmayı düşünüyorsanız etrafınızda bir çok aday bulabilirsiniz.

Bu yıl şanslı bir yıl. Ailenize bir kişi daha katılabilir, eğer çocuklarınız varsa çok mutlu anlar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda sevdiğiniz insanları şımartmaya çalışabilirsiniz. Bu yüzden bütçenize bağlı kalın. Çocuklarınızı aktivitelerine katılmak isteyebilirsiniz. Eğer çocuklarınızdan biri üniversiteye başlayacaksa ekstra masrafların olmasına hazır olun.

Jüpiter Yengeç burcuna doğru hareket ederken yeni bir spor öğrenebilirsiniz. Komşularınızın katılacağı bir doğa yürüyüşü tertipleyebilirsiniz veya yeni bir hobi edinebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ortaya koyacak yeni bir yol bulun.

Satürn 6 Ekim 2012’de girdiği Akrep burcundaki seyahatine devam edecek. Bu 2013 yılını bilginizi genişletmek için ideal bir yıl yapacak. Bir diploma almak için okula yeniden dönmeyi düşünün eğer alacağınız eğitim işinizde yararlı olacaksa bu maksatla kurslara katılın. Siz de bilginizi insanlarla paylaşarak onlara bir seminer vermeyi düşünebilirsiniz.

Bu yıl değişik kültürlere ilginiz gelişebilir ve değişik bir ülkenin kültürünü ve dilini öğrenmek isteyebilirsiniz. Hayatınızda bir kere gideceğiniz bir yere gezi düzenleyebilirsiniz. Bu geziye arkadaşlarınızla birlikte gidebilirsiniz.

Satürn dokuzuncu güneş evinizdeyken insancıl fikirlerinizi başkaları ile paylaşabilirsiniz. Amacınız onların bakış açılarını değiştirmek olacak. Dünya çapında yardımlar yapan bir yardım kuruluşunda gönüllü de çalışabilirsiniz.

Uranüs 2018 yılına kadar sürecek olan Koç burcundaki yedi yıllık geçişine devam edecek. Beklenmedik olayların gezegeni olarak bilinen Uranüs değişimi başlatacak. Dikkatinizi harcama alışkanlıklarınıza ve gelir potansiyelinize verin. İçinde düzenli tasarruflarınız olsan bir bütçe hazırlayın.

Uranüs’ün burada olması sonucu ekstra harcamalarınız olabileceği gibi ekstra para gelişi de olabilir. Çok büyük bir piyangoyu kazanacağınızı düşünmeyin ama iyi fiyattan bir bazı mal ve mülkler edinebilirsiniz. Bu geçiş sırasında evinizdeki dolapları temizleyin ve fazla eşyalarınızı eskiciye satın.

Bu geçiş sırasında sizin için esas neyin önemli ve kıymetli olduğunu belirleyin. Bu sıralamada maddi şeyler sıralamanın sonunda yer alırken sağlık ve manevi değerler, aileniz listenin başında yer alacaklar. Günlüğünüze bir kaç satır yazabilmek için kendinize zaman ayırın. Bu istediğiniz işe odaklanmanızı sağlayacaktır. Günlüğünüz sayesinde ileride bugünlerde ne düşündüğünüze bakabileceksiniz.

Neptün burcunuzda ilerlemeye yavaşça devam edecek. 2025 yılına kadar Balık burcunda olacak olan yönetici gezegeninizin varlığından yararlanın çünkü bu sizin hayatınızda bir daha olmayacak. Bu özel zamandan fırsat bilip kendiniz hakkında bilgi edinmeye çalışın.

Balık burcundaki Neptün altıncı hissinizi geliştirecek ve hayallerinizi gerçekleştirmek için size ilham verecek. Bu dönemde iç sesinzi dinleyip büyük şeyler hayal edin. Burcunuzda bulunacak olan Neptün çekiciliğinizi arttıracak. İnsanlar sizdeki bu olumlu değişimi fark edip olumlu yönde cevap verecekler. Bu etkiyi iş hayatınızda, sosyal ve aşk hayatınızda da kullanın. Bu dönemde her duyduğunuza inanmayın. Sözlerin gerçekliğini araştırın.

Seçilmiş bir grup arkadaş sizin hayatınızın temelini oluşturur. Bu insanlar güvenebildiğiniz insanlardır. Bu birkaç insan ruh eşleriniz, hayat boyu arkadaşlarınız yada hayatınıza size bir şey öğretmek için girmiş insanlardır. Bu arkadaş grubunuzla sessiz sakin bir akşamı bir çok insanla tanışacağınız davetlere tercih ediyorsunuz. Aynı zamanda kariyerinizden tanıdığınız geniş bir arkadaş çevreniz var.

Aşkta siz bir romantiksiniz ve hiç bir özel günü kaçırmıyorsunuz. Aynı zamanda yalnız kalmak istemiyorsunuz. Mutluluğun ve huzurun evlilikle geleceğine inanıyorsunuz. Bir insanla çıkarken bazen fazlasıyla bu kişiye bağlanıyor, ayrılmanız gereken zaman da ayrılamıyorsunuz. Bunu kalbinizle fark ediyorsunuz ama ilişki içinde olma özlemi her seferinde galip geliyor. Sizin ideal eşiniz bir Başak insanı olabilir. Toprak burçlarından ikisi olan Oğlak ve Boğa ile romantik ilişki sizin hasaslığınıza iyi bir denge getirir. Diğer su burçları olan Yengeç, Akrep ve Balık burçlarıyla da iyi bir ilişkiniz olabilir çünkü onlarla çok ortak noktanız var. Ama İkizler veya Yay burcundan biriyle ilişkiniz çok belirsiz olacaktır.

Ailenizde kardeşlerinize olan düşkünlüğünüz ailenizin tümüne olandan fazla. Onlarla duygusal ve entelektüel bağlarınız var. Kardeşleriniz size güven hissi veriyorlar ve onlarla zaman geçirmek sizi rahatlatıyor. Siz büyürken ailenizin çok yer değiştirmesi ve sürekli değişen aile yaşamınız çocuklarınızla olan yakın ilişkinizin altında yatan sebep olabilir. Onları hayal kırıklıklarından korumak istiyorsunuz. Bu durum ebeveynler için normal olmasına karşın hayalkırıklıklarının çocuklarınıza bir şeyler öğrettiğini anlamanız gerekiyor.

Pluton 2024 yılına kadar olacağı Oğlak burcundaki seyahatine devam edecek. Bu gezegenin etkisiyle arkadaşlarınızın ve grupların hayatınızdaki etkisi büyük olacak. Bazıları dış görünümünüzü değiştirirken bazıları ise bir ihtiyacınızı karşılayacaklar. Aralarından güçlü pozisyonda olanlar hedeflerinizi gerçekleştirmede size yardımcı olacaklar. Bu gezegenin etkisi iş yerinizde içinde olduğunuz kulüp veya organizasyonda değişime neden olacak.

Koç burcundaki Uranüs ile oğlak burcundaki Pluton sizi hayatınızın hedeflerini gözden geçirmeniz konusunda yüreklendirebilir. Eğer nereye gitmeniz, ne yapmanız gerektiğini düşünüyorsanız kendinize bir operasyon planı hazırlayın.

SAĞLIK Yılın ilk 4 aylık süreci asla salığınız adına ihmalci olmayın. Neptün ve şiron burcunuzda yıl boyu seyrine devam ederken kendiniz için her şeyin hayrına odaklanıyorsunuz. Mars 2 şubatta burcunuzda vücudunuzun enerjisini artırın Venüs 2 şubatta burcunuzda yeni ay Mekür 6 şubatta 24 şubatta burcunuzda gerilemeye başlıyor. Sinir ve sindirim sisteminize dikkat edin.burcunuzda11 mart burcunuzda 19 eylül dolunay burcunuzda güneş 19 şubatta burcunuzda iradenizi güçlendirin. Venüs 25 şubatta burcunuzda.

2013 Tutulmaları ve Gezegenlerin etkileri

Her duruma ve ortama adapte olabilirsiniz. Siz dikkat çekmek istemiyorsunuz. İç sesiniz ve ruhsal gücünüz sayesinde ortanım ruh halini ve insanların nasıl hissettiğini kolayca anlıyorsunuz. Ama bu yeteneğinizden dolayı çevresel koşullar bazen sizin alıngan olmanıza yol açıyorlar. Bu yüzden sizi üzecek insanlardan ve ortamlardan uzak durun.

Yönetici gezegeniniz olan Neptün dolayısıyla hassas ve şefkatlisiniz. Aklınız ve gönlünüz ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için çarpıyor. Bu özelikleriniz sizin ihtiyacı olan insanlar için kendi haklarınızdan feragat etmenize neden olabilir. Bu her zaman iyi bir seçenek değildir. Bazen en iyi seçenek en zor olandır. Bırakın insanlar kendileri için kendileri mücadele etsinler.

Balık belkide en yaratıcı gezegendir ve bu yeteneğinizi farkında olmasanız bile her gün kullanıyorsunuz. Sanat, dans, zanaat ve yazı yazmak yeteneklerinizden sadece bazıları olabilir. Yaratıcılık aynı zamanda aklınıza çözümler ve fikirlerde getiriyor. Çünkü sizin olaylara bakış açınız farklı.

Çoğu zaman sükunet içinde görülseniz de ruh durumunuz genelde dalgalanmalar yaşıyor. Meditasyon veya müziği veya ikisini birden ruh halinizi düzeltmek yükseltmek için kullanın. Zaman aklınızı olumlu duygularla doldurabilir.

Bu yıl ki beş tutulmadan üçü 3. ve 9. Güneş evileriniz arasında olacak, ikisi ise 2. ve 10. Güneş evilerinde meydana gelecek. Hepsi beraber 2013 yılını öğrenme, seyahat, parasal konular ve kariyerinizin yılı yapacaklar. Her tutulmanın etkisi altı ila oniki ay sürecek.

Bu yıl vizyonunuzu genişletin. 2013 yılının tutulma enerjisi aklınızı yeni konulara, felsefelere ve bakış açılarına açacağınız yıl olacaktır. Bu tutulmaların üçlüsü Boğa ve Akrep burçlarında olacaktır. 25 Nisan tarihinde Ay tutulması Akrep burcunda, iki hafta sonra 10 Mayıs’ta Güneş tutulması Boğa burcunda ve 3 Kasım’da ise son Güneş tutulması Akrep burcunda cereyan edeceklerdir.

3. Güneş eviniz öğrenmeye odaklanmanızı sağlarken 9. Güneş evi bilgiye odaklanacak. Bu ikisinin enerjisini üniversiteye geri dönerek veya bir kursa giderek kullanabilirsiniz. Satürn’ünde Akrep burcunda olması 2013 için bu temanın güçlü olmasını sağlayacak ve size 2015’te başlayacak kariyerinizde fayda sağlayacaktır.

Bu üç tutulma etkili bir zaman yönetimini gerekli kılıyor. Her yönden çekiştirileceksiniz ve her tanıdığınız sizin saatlerinizi harcamanıza neden olacak. Seçici olun. Her gün olan zamanınızdan en iyi şekilde yararlanın. Bu şekilde ileride yapacağınız tatil planlarını da ayarlayabilirsiniz. Temmuz ayında uzak bölgelere doğru bir tatil planlayın.

Akrabalarınız özelikle kardeşlerinizle daha çok temasınız olacak. Mayısın 10’unda Boğa burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulması iyi bir niyet için içinde bulunduğunuz topluluğa liderlik yapmanızı gerektirebilir.

Mayıs’ın 25’indeki Ay tutulması Yay burcunda meydana gelecek. Bu etki iş yerinizde biraz daha dikkat çekmenize neden olacak. Arkadaşlarınız arasında popülerliğiniz artacak. İş arkadaşlarınızla sosyalleşme fırsatlarınız artacak. Aynı zamanda amirlerinizin de dikkatini çekebilirsiniz. Sonuç olarak bu tutulma hırslarınızı harekete geçirecek ve kariyerinize olan ilginiz artacak.

2013 yılının son tutulması 19 ekimdeki Koç burcunda meydana gelecek. Ay tutulması aynı zamanda Koç burcunda olacak olan Uranüs’ün mesajını pekiştirecek. Bu zaman diliminde para harcama alışkanlıklarınıza ve bütçenize dikkat etmelisiniz. Bu dönemde bir ikramiye veya maaşınıza zam alabilirsiniz.

Satürn

Eğer Şubat ayının 26’sı ile Mart ayının 10’u arasında doğduysanız Satürn Güneşinizle Akrep burcunda bir araya gelecektir. Satürn’ün etkisi eğer doğum gününüz Şubat’ın 22’si ile Mart’ın 1’i arasındaysa özellikle Şubat ve Temmuz aylarında maksimum düzeyde olacaktır. Eğer Mart’ın 1’inden sonra doğduysanız Satürn Güneşinizle bir iki hafta temasta olacak.

Satürn’ün Güneşle bir araya gelmesi bu iyi gezegenin etkisinden kolaylıkla yararlanmanızı sağlayacak. Eğitimle ilgili fikirleri dinleyin, basit bir kurs bile olsa bugün kazandığınız yetenek ilerki kariyerinizde işinize yarayacak. Aynı zamanda kitaplardan, internetten veya elektronik medyadanda kendinizi eğitebilirsiniz. Bu yıl işiniz için seyahat etmeniz gerekebilir . Konferanslara, seminerlere katılabilirsiniz ve uzaktaki insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Bir akrabanızın veya eşinizin akrabasının bakımını üstlenebilir, onun bakımı ile ilgili işleri düzene koymak için seyahat etmeniz gerekebilir. Tatil süreniz içinde bilgi edinmek için sanat galerilerini ve müzeleri dolaşabilirsiniz.

Satürn bu evide sizi hayat felsefenizi bir daha gözden geçirmeniz için teşvik edebilir. Bunun sonucunda bazı Balık burcu insanları çocukluklarındaki inançlarına dönebililer veya şu anki yaşamlarına en uyan felsefeyi benimseyebilirler.

Uranüs

Eğer doğum gününüz Şubat ayının 26’sı ile Mart ayının 1’i arasındaysa Uranüs Güneşinizle Koç burcunda bir araya gelebilir. Balık burcunda doğan herkes gibi bu yıl tutumlu olmalısınız ve tasarruflara birincil öncelik vermelisiniz. Çünkü bu yıl mali durumunuz harcamalarınızla birlikte dalgalanacak. Bu dönemde bir şeyler satın almaktan vazgeçmelisiniz. Size parasal yönden güvenen arkadaşlarınıza veya organizasyonlara hayır demelisiniz. Bu geçiş döneminin iyi tarafı size hayatınızın ilerki safhalarında işinize yarayacak para yönetimi becerilerini kazandırmak olacaktır. Ne mutlu ki Uranüs bu geçişi sırasında tam da paraya çok ihtiyacı olduğunuz anda parayı bulmanıza yardımcı olacak.

Uranüs Güneş buluşmasının bir başka iyi tarafı evinizde girişeceğiniz temizlik olacak. Evinizi oda oda temizleyin eğer garajınız ve bodrum katınız varsa oraları da ihmal etmeyin. Bütün dolapları, çekmeceleri temizleyin ve istemediğiniz her şeyi çıkarın Eski beğenmediğiniz eşyaları bağışlayın yada eskiciye satın.

Neptün

Eğer doğum gününüz Şubat ayının 18’i ile 22’si arasındaysa Neptün 2013 boyunca Güneşinizle Balık burcunda bir araya gelecek. Gezegenin en etkili olduğu tarihler Haziran ve Temmuz ayları olacak. Bu yıl aklınızı ve yüreğinizi yeni fırsatlara ve büyümeye açacaksınız. Neptün sizin yaratıcı yanınızı ortaya çıkaracak. Kendinizi ifade etmenin yollarını araştırın ve kendinize yeni bir hobi bulun.

Eğer yeni bir aşkın peşindeyseniz Neptün ve Güneşin bir araya gelmesi sizin için çok olumlu olacak. Yanlızca her şeyi çok ciddiye almayın. Gerçek aşk gibi gördüğünüz şey aslında bir hayal aşk olabilir. Neptün sizin altıncı hissinizi tetikleyecek ve iç sesinizin konuşmasını sağlayacak. Bu sesi dinledikçe gücünü hissedeceksiniz. Ayrıca rüyalarınız size ilham verebilir.

Neptün’ün etkisinde bir sisin içindeymişsiniz gibi olacaksınız. Planlarınız ve projeleriniz havada uçuşacak. Bu yüzden hayatınızla ilgili önemli kararlar almak için pek de doğru bir zaman değil. Sorgulayıcı olmak sizin en iyi dostunuz olacak. Sorular sorun ve cevapları sadece gerçeklerle desteklendiği zaman kabul edin.

Pluton

Eğer Şubat’ın 26’sı ile Mart ayının 2’si arasında doğduysanız Pluton Güneşinizle Oğlak burcunda buluşacak ve bu birleşme sizin yararınıza olacak. Esas vazifesi dönüştürmek olan bu güçlü gezegenin etkilerini hissedebilirsiniz. Bu sizin için en güç ve cesaret verici tecrübe olacak. Ama grup aktivitelerinde güç çatışmaları meydana gelebilir. Bu çatışmaların içine çekilmektense tarafsız kalın. Eğer bir grupta veya organizasyonun içindeyseniz insanlar liderliği almanızı isteyebilirler. Bu liderlik kabiliyetlerinizi hazırladığınız bir tecrübe olabilir.

Dönüşümün gezegeni Plutonun etkisini kendi imajınızı yeniden yaratmak için kullanabilirsiniz. Daha sağlıklı bir hayat tarzına geçin, egzersiz yapın, daha sağlıklı yiyin. Koç burcundaki Uranüs Pluton ile bu yıl iki kere Mayıs ve Kasım aylarında çatışacak. Bu zor gezegen kombinasyonu paranın söz konusu olduğu arkadaşlarınız ve bir grupla aranızı bozabilir. Bir arkadaşınız borç para ister ya da kefil olmanızı talep ederse onu reddedin. Yoksa bütün borcu siz ödemek zorunda kalacaksınız. Parasından sorumlu olmanızı gerektiren hiç bir organizasyona liderlik etmeyin çünkü sonunda kayıptan sizi sorumlu tutacaklar. Pluton ve Uranüs’ün bir arada olması bir arkadaşlığınızın sona ermesine de neden olabilir. Çünkü bir anda ikinizin değer yargılarının çok farklı olduğunu fark edebilirsiniz. Aynı şey çıktığınız kişi ile de Ağustos ayında başınıza gelebilir.

 


 

BALIK 2013 OCAK

İlişkilerde heyecanlı bir ay!

Hareketli tatil sezonundan sonra dikkatinizi eve çevireceksiniz. Jüpiter’in İkizler burcunda olması sizi bu yönde teşvik edecek. Erkenden başlayın. Yılbaşı süslerini toplayın. Ayın 22’sine doğru ailenizin bir hazinesini bile bulabilirsiniz.

Ocak ayının 11’inde Yeni Ay Oğlak burcundayken dört hafta boyunca arkadaşlarınız önceliğiniz olacak. Bir araya gelmek için plan yapın. 19 ve 25 Ocak tarihleri bir araya gelmek için ideal tarihler. Eskiden aşık olduğunuz bir kişi ile tekrar buluşabilirsiniz.

Parasal konular siz ve bir arkadaşınızın arasına girebilir veya bir organizasyon sizin parasal olarak katkılarınızı bekleyebilir. Ne verebiliyorsanız onu verin. Sizden biri borç istediğinde veya kefil olmanızı isterse arkadaşlığınızın sonlanacağını bilseniz de kabul etmeyin. Eğer sigorta şirketinin size bir para vermesini bekliyorsanız bu ödeme gecikebilir.

Ocak ayının son haftası gerğin ve huzursuz ve 25 Şubat Dolunay aslan burcunda Satürn ile çatışırken iş yerinizde sinirler gerilebilir. Bunu size yapılan bir test gibi düşünün ve emirleri takip edin, sorumluluk alın. Kariyerinizde ilerlemek için bilgiye ihtiyacınız varsa bir kursa gidin.

 

BALIK 2013 ŞUBAT

Romantik bir ay!

10 Şubat’ta Yeni Ayın Kova burcunda olması sayesinde bu ay kısa bir tatil yapabilirsiniz. Akşamları ve hafta sonları yanlız veya sevdiğiniz insanlarla keyfinize bakabilirsiniz. Aynı zamanda en sevdiğiniz tatil uğraşlarıyla oyalanabilirsiniz. Ayın 24’ünde aynı sektörde olacak olan Venüs eşinizle bir romantik akşam planlamanıza neden olabilir.

Şubat ayının 25’inde Dolunay Başak burcunda bulunacak ve Mart ayının ilk haftalarına doğru ilişkilerinize yoğunlaşacak. Ayın enerjisi her türlü yakın ilişkiniz olan insanları etkileyecek. Bu dönemde ailenize doğru çekilecek ve onlarla iyi vakitler geçirecesiniz. Eğer bir arkadaşınızın size taşınmasını düşünürseniz bunu yapmayın daha sonra bu iyimser fikrinizden ötürü çok pişman olabilirsiniz.

Mars bütün ay burcunuzda olacağından enerjiniz ve insiyatifiniz yükselecek. Balık en mülayim burç olmasına rağmen hızlı kararlar verip yanlış işler yapmaktan kendinizi alıkoyun. Bu özelikle işiniz ve parasal konularda böyle olmalı. Ev ve aile ile ilgili olan harcamalarınızı kontrol edin Şubat ayının başında alış veriş yapmaktan kaçının çünkü bu karlı bir alış veriş olmayacak.

Mars sizi planlarınızı ve projelerinizi uygulamak konusunda cesaretlendirse de bu iyi bir zaman değil çünkü Merkür ayın 23’ünde burcunuza geri dönecek. Bu koşullar altında ancak plan yapmak çok iyi olacaktır. Şimdi plan yapın Mart ayında fırsatını bulduğunuzda uygulamaya koyun.

 


 

BALIK 2013 MART

İç sesinizi dinleyin!

Yeni Ay Mart 11’de Balık burcunda bulunacak. Bu sizin Güneş yılınızın sembolik başlangıcı olacak. Şimdi bundan 12 ay sonra nerede olmak istediğinizi düşünmeye başlayın ve plan yapın. Merkür ayın 17’sinde burcunuza döndüğünde başarmak için olan yolculuğunuza başlayabilirsiniz. 2014 yılının Mart ayına kadar ilişkiler, yaratıcılık ve iletişim ana temalarınız olacak.

Merkür yoluna dvam etmeye başladığında yanlış anlaşmalşarı düzeltebilirsiniz. Venüs burcunuzdaki zamanını doldurup Koç burcuna ayın 21’inde girerken özelikle size yakın olan insanlarla ilişkilerinizde inisiyatifi ele alın .

Bu ay kariyer ve iş yaşamınız tek düze olacak. Bir kaç karışıklık olabilir. Çünkü Merkür, Mars ve Yeni ayın etkisiyle her şeyi kendiniz yapmak zorunda kalabilirsiniz. Takım çalışması sizi daha ileriye götürebilir.

Ayın 12’sinde Mars Koç burcuna girecek ve ayın 21’inde Venüs onu takip edecek. Bu gezegenlerin etkisi ve ayın 27’sindeki Dolunay’ın Terazi burcunda olması sonucu beklenmedik masraflarınız olabilir. Tasarruf ve etkili bütçeleme öncelikleriniz olmalı. Mali bilgilerinizin ve para miktarınızın gizli kaldığından emin olun.

 

BALIK 2013 NİSAN

Bütçeye dikkat!

Ayın 25’inde Akrep burcundaki Dolunay ve Ay tutulması yıl sonuna gelmeden seyahat edeceğinizi gösteriyor. Ayın enerjisi aynı zamanda bilgiye önem veriyor bu yüzden kariyeriniz için bir konferansa veya bir seminere katılmayı düşünün. Tarihi bir mekanda tatil yapmak sizi çekebilir.

Ayın 12’sinde burcunuzda olan Merkür ve ayın 15’inde Boğa burcunda olacak olan Venüs iletişim becerinizi kullanmanızı gerektirecek. İkiside diğer bakış açılarını görmenize yardım edecek ve Venüs kelimelerinize çekicilik katacak. Eğer bekarsanız evinize yakın bir yerde harika bir insanla tanışabilirsiniz. Komşularınızla tanışın.

Nisan ayının 10’unda Yeni Ay Koç burcundayken gelirinizde bir artış görebilirsiniz. Çünkü Ay’ın enerjisi Venüs ve Mars’ınki ile bir araya gelecek. Ama çok fazla para harcamayın çünkü gelecek ay özelikle evinizle ilgili sürpriz harcamalarınız olabilir.

Nisan ayının son on günü yola dikkatli çıkın. Bir yanlışınız yüzünden ceza yiyebilirsiniz. Eğer sosyalleşmekteyseniz sizi bir başkasının eve bırakmasını isteyin. Eğer ayın 30’u gibi seyahate gidecekseniz gecikmelere hazır olun.

 

BALIK 2013 MAYIS

Eğlenceli bir ay!

Bir kaç gezegen İkizler burcunda karşılaşırken ve Jüpiter aynı burca geldiğinde evdeki hayatınızdan büyük zevk alacaksınız. Dahası yaratıcı yanınızı konuşturup evinizi yeniden dekore etmeye veya bir çiçek bahçesi düzenlemeye çalışabilirsiniz.

Mayıs ayının 10’nunda Yeni Ay ve Güneş tutulması Boğa burcunda olacak. Bu geçen ayın iletişim ve öğrenme üstündeki vurgusuna güç verecek. Kariyeriniz için bir kursa gidin veya yakın çevreye hafta sonu gezileri düzenleyin. Bu tutulmalar kardeşlerinizle, akrabalarınızla ve komşularınızla ilişkilerinizi arttıracak.

Ev hayatınıza çekim sürse de ayın 25’inde Yay burcunda bulunacak olan Dolunay ve Ay tutulması kariyer tutkunuzu ateşleyecek. Bu ikisini dengelemek biraz zor olsa bile yapılamaz değil. Bu tutulma size yeni bir iş teklifi getirebilir.

Ayın 20’sinde Uranüs ve Pluton bir düzleme gelecekler ve siz gelecek aylarda bu zor ikilinin etkilerini göreceksiniz. Tasarruf edin ve çok az harcayın çünkü tahmin edilmeyen masraflar çıkabilir. Bu iki gezegen sizin bütçenizi yerinden oynatacak yeni harcamalar veya masraflara neden olabilirler.

 

BALIK 2013 HAZİRAN

İlişkilerde başarılı bir ay!

Haziran ayının 25’şinde Jüpiter’in Yengeç burcuna girmesiyle önünüzdeki 12 ay boyunca eğlence, romantizm ve sosyalleşme gözüküyor. Eğer çocuklarınız varsa onlarla geçireceğiniz eğlenceli zamanlar zor zamanların önüne geçecek. Jüpiter’in bu etkisi romantizm için ideal. Eğer bekarsanız yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

Ayın 23’ünde Dolunay Oğlak burcunda bulunacak ve etkisi çevrenizi geliştirmeniz ile ilişkileriniz üzerine yoğunlaşacak. Dışarı çıkın ve yeni insanlarla tanışarak çevrenizi geliştirin. Bu dönemde arkadaşlarınızla bir araya gelebilir ve onlarla uzun sohbetler edebilirsiniz. Ayın enerjisi sizin hedefinize odaklanmanızı kolaylaştıracak. Ocak ayından beri aldığınız mesafeye bakın ve 2013 yılına devam edin.

Bu ay sosyal aktivitelerle eğlensenizde bütçenizi aklınızda tutmalısınız. Aynısı aile aktivitelerine ve diğer tatil aktiviteleri için de geçerli kılmalısınız. Bu ay kimseye borç vermeyin veya kefil olmayın. Kendinizi maddi açıdan koruma altına almalısınız.

Ayın 26’sında Merkür Yengeç burcuna girecek bu yüzden çok önemli kararlar almak için iyi bir zaman değil. Temmuz ayının 20’sinde Merkür yolculuğuna devam ederken yaşamınızda karar vermek için daha fazla bilgi edineceksiniz. Merkür ayrıca çocuklarınızın aktivitelerinde karışıklığa neden olabilir. Yatırımlarınızda dikkatli olun.

 

BALIK 2013 TEMMUZ

Pozitif düşünün!

Yengeç burcundaki Jüpiter, Akrep burcundaki Satürn ve sizin burcunuzdaki Neptün bu ay aynı düzleme gelecekler ve bu da size iyi bir talih getirecek. Seyahat edebilirsiniz veya uzun zamandır sürmekte olan bir davanız sonuçlanabilir. Siz veya çocuğunuz burs kazanabilirsiniz. Aynı zamanda bir yerden para gelebilir. En iyisi bu ay pozitif düşüneceksiniz ve kendinize güveniniz artacak.

Ayın 8’inde Yengeç burcunda olacak olan Yeni Ay Yazın arkadaşlarınızla sosyalleşeceğinizi gösteriyor. Ama farklı değer yargıları siz ve arkadaşınızın arasını açabilir. Ergen çocuklarınız varsa onların bağımsızlık istekleri yüzünden zor zaman geçirebilirsiniz. Onların arkadaşları ile tanışın ne yaptıklarına dikkat edin.

Ayın 21’inde Venüs Aslan burcundan geçerken iş hayatınızı tatmin edici bulacaksınız. Ancak ayın 1 ve 27’sinde çok işiniz olabilir. Kendinize aşırı güven projede geri kalmanıza sebep olabilir. Aynı zamanda iş veya kişisel seyahatleriniz yüzünden zaman kaybedebilirsiniz.22temmuz dolunay kova burcunda ayaklarınızı yerebasın.

Ayın 20’sinde Merkür Yengeç burcuna girdiğinde planlarınız düzeltmelere konu olabilir. Bir işi yapmadan önce tarihleri ve saatleri bir kez daha kontrol edin. Önemli işlerinizi ve kararlarınızı erteleyin. Eğer biri ile gönül ilişkisine girmek konusunda emin değilseniz bunu Ağustos’un ilk haftasına bırakın

 

BALIK 2013 AĞUSTOS

Dinlenin!

Ağustos ayı biraz yoğun geçecek. Özelikle ayın 21’rinde Dolunay’ın Kova burcunda olmasının etkisi işinize yarayacak. Bu etki size bir önceliğinizi gerçekleştirme inisiyatifi verecek. Dinlenin, rahatlayın, iyi uyumak enerjinizi tekrar toplamanıza yardımcı olabilir. Bu ay eşinizle iyi vakit geçirebilirsiniz.

Ayın 15’inde Venüs Başak burcuna girecek . Ayın 23’ünden itibaren ise Merkür aynı burçta bulunacak. Hayatın değişik alanlarından insanlarla tanışacaksınız ama Ağustos ayının son haftası biri size doğruyu söylemeyebilir. Bu yüzden dikkatli olun. Eşiniz ve diğer sevdiğiniz insanlar burada odak noktası olacaklar. Bu fırsattan istifade bu insanlarla konuşun.

Ayın 6’sında Yeni Ay Aslan burcunda bulunacak ve iş hayatınıza dikkat çekecek. İyi yaptığınız bir işten dolayı bir övgü hatta bir maaş zammı bekleyin. Merkür ayın 8’inden 22’sine kadar Aslan burcundayken fikirlerinizi söylemeye çekinmeyin. İş arkadaşlarınızı tanımak için biraz zaman ayırın.

Terazi burcundaki Venüs ile çatışan Uranüs ve Pluton’un sonucunda ayın sonuna doğru beklenmedik masraflar çıkabilir. Sizin ve ailenizin kredi kartı faturalarını iyi kontrol edin ve mali bilgilerinizi iyi saklayın.

BALIK 2013 EYLÜL

Romantik ilişkilerinizin gelişeceği bir ay!

Ayın 11’inden itibaren Venüs Akrep burcundan geçerken bir tatil planı yapın veya yakın yerlere haftasonu tatiline gidin. Venüs’ün etkisi bir şeyler öğrenme isteğinizi tetikleyebilir bunu bir kursa giderek giderebilirsiniz. Bir başka kültürü veya mutfağı öğrenmek isteyebilirsiniz.

Eylül’ün 5’inde Yeni Ay Başak burcundayken eski bir romantik ilişkiniz yeniden canlanabilir. Ya da seyahat ederken biri ile tanışabilirsiniz. Eğer evlenmek niyetindeyseniz sevgiliniz ile bağlarınız daha da kuvvetlenebilir. Sizden çok farklı da olsa karşınızdakilerin fikirlerine bu ay saygı gösterin.dolunay 19 eylül burcunuzda duyularınızı kontrol etmeyin.

Mars bu ay Aslan burcundayken iş yaşamınız hızlanabilir. Ayın 9’una doğru ve Eylül’ün sonunda iş yerinizde sinirler gerilebilir. İleriye dönük planlar yapın. Bazı şeyleri yapmak kolaydır ama sonra pişmanlık duyabilirsiniz. Size verilen talimatları katılmasanızda uygulayın. Bunlardan bir şeyler öğrenmiş olabilirsiniz.

Ayın 9’undan 28’ine Merkür Terazi burcundan geçecek. Bu dönem mali planlama için iyi bir dönem olsa da beklenmedik harcamalarla karşılaşabilirsiniz. Eğer ailenizin maddi durumunu görüşecekseniz ayın 14 ve 15’i bu iş için iyi değil.

 

BALIK 2013 EKİM

Dikkatli olursanız kariyerinizde olumlu biray!

Ayın 7’sinde Venüs Yay burcunu geçerken statünüz yükselecek. Aynı zamanda kariyer kazançlarınız olabilir. Bu ay özelikle amirlerinizin gözüne girmek için iyi bir dönem. Ama dikkatli olun, bir iş arkadaşınız veya bir amirinizle fazla samimi olmanız kariyer planlarınızı olumsuz etkileyebilir.

Ayın 15’inde Mars Başak burcuna girdiğinde dikkatleri bu sektöre çekecek. Çiftler aralarında tutku seviyesi yükselecek. Siz bu ay biraz sabırsız olabilirsiniz. Sabırsızlığınızı yenin. Konuşmadan önce biraz durun. Bazı insanlar ayın ortasında kendi düşüncelerini sizinle paylaşabilirler. Bu fikirleri biraz abartılmış olsalar da nazikçe kabul edin.

Ayın 5’şinde Yeni Ay’ın Terazi ve ayın 19’zunda Dolunay ve Ay tutulmasının Koç burcunda olması dolayısıyla mali anlamda zorluklar devam edecek. Ayın 4’ünde karşınıza gelecek sorunlar Dolunay zamanına kadar çözülmeliler. Parasal konularda biraz daha tutucu davranmanız yararınıza olabilir. Eğer bir arkadaşınıza borç verirseniz büyük ihtimal geri alamayacaksınız.

Bu ay seyahat etmekten uzak durun. Ayın 21’inde Merkür Akrep burcunda bulunacak. Özelikle ayın 8’inde veya 27’sindeki seyahatlerinizde pek çok zorluk yaşayabilirsiniz. Bu ay verilmesi gereken kararlar gecikebilir .

 

 

 

 

BALIK 2013 KASIM

Seyahate uygun bir ay ama harcamalara dikkat!

Ayın 3’ünde Yeni Ay ve Güneş tutulması Akrep burcunda olacaklar. Dolunay ise ayın 17’sinde Boğa burcunda doğacak ve sizin ayınızı hareketlendirecek. Bu ay tatil veya ailenizi görmek için seyahte çok uygun. Ayın 10’unda Merkür Akrep burcundaki hareketine devam ederken siz de seyahate çıkın. Uzaktan yakından bir çok insanla bir arada olacaksınız.

Ayın 5’inden itibaren Venüs Oğlak burcuna ilerlerken tatil manzarasının tam ortasında olacaksınız. Gelecek ay bir tatil partisi verebilmek için arkadaşlarınızla görüşün. Bütün bunlar biraz masraflı olabilir bu yüzden tatil için yeni bir bütçe yapın. Ayın sonuna doğru bir arkadaşınızla aşk yaşayabilirsiniz.

Kasım ayının ilk günlerinde Venüs Yay burcundayken işyerinde daha fazla dikkat çekeceksiniz. Aralık ayındaki kazançlarınız için bütün gezegen etkisini amirlerinizi etkilemekte kullanın. Mars Başak burcundayken söylediklerinize dikkat edin çünkü daha sonra pişman olabilirsiniz.

Ayın birinde Uranüs Koç, Pluton ise Oğlak burcunda birbirleriyle çatışacaklar. Ayın sonlarına doğru siz bu çatışmanın etkilerini göreceksiniz. Olayları fazla büyütüp abartmayın ve uzlaşmacı tavır takının.


 

BALIK 2013 ARALIK

Evinize zaman ayırın!

Ayın 17’sinde Dolunay İkizler burcundayken ev ve aile hayatınız parlamaya başlayacak. Evinizi dekore edin, süsleyin, aileniz için bayram sofraları hazırlayın ve mutlu anlar yaşayın. Mümkünse ayın 14’ü veya 28’inde arkadaşlarınızla bir araya geleceğiniz bir parti verin.

Merkür Akrep, Yay ve Oğlak burcundaki gezilerini bitirirken ailenizde ve arkadaş çevrenizdeki herkesle görüşmelisiniz. Ayın 4 veya 23’ünde iş arkadaşlarınızla bir akşam yemeği planlayabilirsiniz. Bu ay sizin için partilerin ayı olacak.

Ayın 3’ünde Yeni Ayın Yay burcunda olması vesilesiyle kariyerinizde tırmanışa geçeceksiniz. Yeni ayın gelişine doğru bir ikramiye veya bir terfi alabilirsiniz. Eğer bunlar gerçekleşmezlerse de işinizde en iyisini yapmaya devam edin. Eğer daha önce kursa gitmeyi reddettiyseniz şimdi bir kursa gidin. Kariyerinizde ilerlemenizi ancak bilgi sağlayabilir.

Ayın 21’inden 2014’ün Mart ayına kadar seyahat edecek olan Venüs yüzünden bu ay arkadaşlıklarınızda pürüzler çıkabilir. Aynı şey romantik ilişkileriniz için de geçerli. Eğer biriyle tanıştıysanız biraz yavaş gidin. Tutumlu olun ve lüks harcamalarınızı erteleyin.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burçlara Göre Yıllık Diyet

 

 

Koç

 

Değişimler gezegeni Uranüs yıl boyu burcunuzda seyrine devem ederken uzun yıllardır görselliğinizde istediğiniz halde yapamadığı- nız değişimlere hazır olun. Zaman ayırmak için uğraşmadan, adeta

‘Benim görevim bedenimeiyi bakmak!’ diyerekharekete geçecek ve kolaylıkla form tutacaksınız. Bu yıl spor yapmak, endorfinsalgılamak size çok mutluluk verecek mutlu olmak için daima spor yapacaksınız. Bol bol sebze ve kalsiyum içeren yiyecek ve içecekleri de günlük me- nünüze dâhil etmeyi unutmamalısınız.

 

Boğa

 

Görselliğiniz her yıl önemli olduğu gibi bu yılda çok önemli ola- cak. Dış görünümünüze verdiğiniz önem kadar içsel görünümünüze de önem vereceksiniz. Bol spor yaparkenmetafizik içeren sporlara daha fazla önem vereceksiniz. Yoga sizi hem formda hem de ruhsal dengede tutacaktır. Beslenmeniz oldukça düzenli olurkenhamurlu tat- lılar daima vazgeçilmeziniz ama siz yine de tatlınızın tamamını değil ama yarısını yiyebilirsiniz.

 

İkizler

 

Bu yıl beslenmedüzeninize oldukça önem verecek ve form tutmak için hiç zorlanmayacaksınız. Cilt sağlığınıza çok önem vermenizge- rekecek. E vitaminiyıl boyu sizin için çok önemli. Bol su tüketmeli,

ödeme yol açan yiyecek ve içeceklerden uzak durmalısınız.


Yengeç

 

Bu yıl bedensel ve ruhsal açıdan kendinizi iyi hissetmeye her an ihtiyacınız var. Ne istediğinizi çok iyi bileceğiniz için beslenme ve form tutmak için hiç zorlanmayacaksınız. Kemiklerinizi güçlendir- meli, kalça ve karın bölgenizde yağ tutmamaya özen göstermelisiniz. Düzenli kardiyo çalışmaları ile yağlanmamayı başarabilirsiniz.

 

Aslan

 

Beslenmeyeönem vereceğiniz, bedenendinç ve enerjik hissetmek isteyeceğiniz iyi bir yıldasınız. Enerjinizi ve formunuzu C vitaminli yiyecekler ile destekleye bilirsiniz. Ocak, Şubat, Mart aylarında aşırı tuzlu beslenmemeye özen göstermeli, açık havada en az haftada üç gün tempolu yürüyüşler yapmalısınız.

 

Başak

 

Bu yıl sizin için sağlıklı olmak ve görünmek çok önemli olacak. Fazla kiloları olanlar mutlaka doktor yardımı ya da beslenme düzen- lerini kontrol edecek, enerjilerini yükseltecek bir yaşam koçu ya da diyetisyenden yardım almalı.

 

Terazi

 

Bu yıl formunuzututmak ve düzenli beslenmek kendinize baskı yapmadan, sizin için çok kolay olacak. Diyet psikolojisine girmeden planlı ve düzenli beslenerek hem sağlıklı hem de formda kalabilirsi- niz. Tahıllı ve kepekli beslenmeye özen göstermelisiniz.

 

Akrep

 

Bu yıl düzenli beslenmeyi adeta alışkanlık edineceksiniz. Kendi- nizi her an özgür hissetmek sizin için adeta yaşam biçiminizken, bi- rilerinin sizi kontrol altına almasına asla tahammülünüz yok. Kendi- nizi baskı altına almadan, düzenli spor yaparak, sebze ve beyaz etle beslenmeniz, kahvaltıya yıl boyu önem vermeniz sizi daima formda tutacak.


Yay

Bu yıl beslenme düzeninizher zamankiden daha önemli olacak.

İradenizin güçlendiğini hissedeceksiniz ve siziniçin fazla olan her

şeyi kolayca üstünüzden atarken fazla kilolarınızdan da kolaylıkla kurtulacaksınız.Spor yapmaya asla üşenmemelisiniz. Ayrıca ruhsal denge için egzersiz yapmanız şart.

 

 

 

Oğlak

Bu yıl sizin için formda olmak çok önemli olurken kendinizi ye- nilemek sizi ruhen mutlu edecek. Düzenli yaşamak hayatınızın tarzı olduğu için formda kalkmak oldukça kolay olacak. Beslenmenizde dikkatli olurken öğünlerinize de önem vereceksiniz.

 

 

 

Kova

Bu yıl spor yapmak sizi her an mutlu edecek. Görselliğinize çok

önem verecek ve yılın tamamında size bir bakan bir daha bakacak.Yaşınız kaç olursa olsunsağlıklı ve formdaolurken görselliğinizle

çevrenizibüyüleyeceksiniz. Daha önce hiç denemediğiniz sporlara da ilgi duyacaksınız.

 

 

 

Balık

Bu yıl Neptün yıl boyu burcunuzda. Görselliğinizle ilgili daha

önce hayalini kurduğunuz fakat elde edemediğiniz şeyleri bu yıl başa- rı ile hayata geçiriyorsunuz. Estetikle ilgili bazı operasyonlar da geçi- recek ya da geçirmeye karar vereceksiniz. Beslenmek için mücadele etmeyin. Sadece düzenli beslenin.


 

 

 

 

 

 

 

2013’de 12 BURCUN İLİŞKİLERİ

KOÇ &KOÇ Bu yıl aşka ve iletişime çok önem vermeyi isteyeceksiniz.yılın ilk yarısına kadar olan dönem aşkta hırslı duygulardan arınmaya ve iç huzuruna çok önem vermeyi isteyeceksiniz.fakat kıskançlık duygunuzla 25 mayıs ay tutulması yay burcunda ve bu tutulma sonrası iradenize hakim olmayı başarabilirseniz.aşk ve uyum sizinle bütünleşeceğinden emin olabilirsiniz.

KOÇ& BOĞA Bu yıl aşka odaklı ve bağımlı olmayı istemeyeceğiniz için içinde bulunduğunuz ilişkinin akışta devam etmesine izin verebilirsiniz.sizin için uyum ve ilişkide düzenli olmak yıl boyu önemli olacak belirsizlik içinde olmanız yada ilişkinizin geleceğini sorgulamak geçmişte kalırken yılın ilk güneş tutulması 10 mayıs 2013 boğa burcunda gerçekleşirken aşkta yalnızsanız yeni başlangıçlar ve yaşanmış uyumsuzluklar kolaylıkla sona erecek

KOÇ &İKİZLER Bu yıl aşk ve ilişkilerde partnerinizle aranızdaki uyumsuzlukları konu etmek yerine çözümlemeye odaklı olacaksınız.birlikteliğinizin geleceğini yapılandırmak için kararlı olacaksınız.maddi planlarınız için acele etmeye ve endişelenmenize hiç gerek yok.21 martta kadar olan süre seyahat etmek için birbirinizi zorlamayın.daha sonra ani kararlar ile keyifli bir çok seyahate çıkabilirsiniz.

KOÇ &YENGEÇ Bu yıl partnerinize her zamankinden daha fazla anlayışlı olmak zorunda kalabilirsiniz.aşkı aşk gibi yaşamalı partnerinizi belirsiz duygular içinde olmasına izin vermemelisiniz.bitmiş ilişkiniz varsa kafaca rahatsızsanız. Geçmişten Soyutlanmaya özen göstermelisiniz.kendinizi eğitmeniz gereken yönlerinizi geliştirmelisiniz.partnerinize verdiğiniz önemi onun çevresinde vermelisiniz.partnerinize karşı asla ön yargılı davranışlarda bulunmayın.onun hakkında endişeleriniz olduğunda acık sözlü olmaya özen gösterin.

KOÇ&ASLAN Bu yıl aşkta partnerinizle uyumlu olmaya odaklanmak yerine ilişkinizde anı yaşamaya aranızdaki sorunların çözülmesi içinde zamana ihtiyaç duymalı hiç bir şey için acele etmemelisiniz.bir birinize sürprizler hazırlamak ilişkinizde karşılıklı keyif almanızı sağlayacaktır.ilişkinizin anı sizi mutlu ederken geleceği adına planlamaları yapmak partnerinize baskı uygulamaktan kaçının.maddiyat içeren işle ve sorumluluklarınızda fazla konuşmalar ilişkinizin enerjisinin bozulmasına neden olabilir.

KOÇ &BAŞAK Bu yıl aşk ve ilişki adına sizi rahatsız eden konu ve duygulardan arınmaya odaklı olacaksınız.yılın ilk yarısı maddiyatla ilgili konu ve olaylara odaklı olup ilişkiniz adına aranızda problem olan konuları çözümlüyorsunuz.hırslarınız ön planda olmasın mevcut birlikteliğiniz adına aranızda geçmiş yıllarda sorun olmuş konuları bugün tekrardan yaşamamaya özen göstermelisiniz.

KOÇ&TERAZİ Bu yıl partnerinizin duyguları ve yeni kararları sizin geleceğiniz adına çok önemli olurken partnerinizin işleri ve sorumlulukları sizi çok yakından etkilerken sadece ilişkiyi ve partneri hayatınızın merkezine oturtup kendinize değersizlik yaşatmamalısınız. Hem kendinize hem ilişkinize değer katmalısınız.partnerinizin çevresindeki arkadaşlarını eleştirmekten onlar hakkında peşin hükümlü olmak ve davranmak ilişkinizin geleceğini olumsuz etkileyecektir.aranızdaki uyumun bozulmasına neden olacaktır. Ona ve çevresindeki kişilere karşı her an objektif olmak sizi de rahatlatacaktır.

KOÇ&AKREP Bu yıl aşk adına oldukça keşmekeşli,bir o kadarda bağımlı tutkulu olmanız olası ilişkinizden beklentileriniz.büyük olmakla beraber tensel uyum her ne uyumsuzluk olursa olsun ilişkinin anına derinlikler katarken büyük tartışmalar yaşadığınıza şahit olacak bir çok kişi içinde şaşkınlık yaşata bilirsiniz. Birlikte parasal işlere ve büyük yatırımlara kalkışa bilirsiniz.evli değil ve evlilikten yana sorumluluk alamıyorsanız bunu artık sorun etmenize gerek kalmıyor aile olmak yılın ikinci yarısından sonra daha kolay olacak.

KOÇ&YAY Bu yıl aşk ve ilişkiden yana güzel bir gelecek arzusuna odaklanacaksınız tutku dolu bir yıl! olmakla beraber aranızdaki maddi olanakları beraber artıma fırsatlarında sahip olacaksınız.partnerinizin çevresinde yaşama karşı duruşları ile rahatsız olduğunuz kişilerden sevdiğiniz kişiyi uzaklaşmak ve onun görmediklerini göstermek için mücadele etmenize gerek kalmayacak partneriniz kendi adına yüzleşmeler yaşayıp doğru ilişkiler içinde olmayı tercih edecek.

KOÇ&OĞLAK Bu yıl aşk ve uyum çok önemli olurken birlikte olmak beraber vakit geçirmekte çok önemli olacak beraber bol seyahat planları yapabilir ve güzel tatillere çıka bilirsiniz. daha önce hayalini kurduğunuz bir çok isteğinizde gerçekleştire bilirsiniz.ayrıca partnerinizle birlikte katılacağınız davet ve gezilerde karşınıza çıkan yeni tanışacağınız kişilerle güzel arkadaşlıklara başlaya bilirsiniz.her an sosyalliğinizin artacağı bir yıl

KOÇ&KOVA Bu yıl aşk ilişki adına sorun olan her şeyi çözümlemeyi isterken daha önce aşkta neden ve niçin uyumsuzluklar yaşadığınızı da araştırarak iç huzuruna birlikte önem vereceksiniz.ayrıca beraber yeni işlere ve planlara kalkışa bilir ve girişeceğiniz her işten ve yenilikten memnun kalacaksınız.hobilerinizi ihmal etmeyin.

KOÇ&BALIK Bu yıl burcunuzda seyrine devam etmekte olan Uranüs zıt ve sert yönlerinizin törpülenmesine yardım ederken hiç bir şeyin hayal olmadığının kararını vereceğiniz bir çok şeyi bir arada yaşaya bilirsiniz.sosyal çevrenizde bu yıl artışlar olabilir bunu çok iyi değerlen diremelisiniz.kıskançlık yaşamayın yaşıyorsanız bunu bastırmak yerine arınmayı deneyin.aranızda

BOĞA&BOĞA Bu yıl aşkın en derin izlerinden arınmak için uygun spritüel fırsatlar ayağınıza gelecek sizlere içsel bağımlılık veren ve kaybetme korkusu yaşatan duygulardan arınıp kimseye bağımlı olmadan yaşamayı tercih edeceksiniz.başkalarının ne yaşadığı ve ne düşündüğüne ilgilenmeyerek özgürleşeceksiniz.

BOĞA&İKİZLER Bu yıl sizler için enerjisi yüksek bir yıl olurken partnerinizle aranızda sorun olan kişilerden uzaklaşmak için ortak hareket edeceksiniz.boğa evde vakit geçirmeyi tercih etmek yerine yeni ortamları keşfetmeyi denerse ikizler için büyük değişim yaratmış olur ve bu sayede ilişkilerinin geleceği adına daha net gelecek planları yapabilirler.ikizler ise boğanın işlerini kontrol altına almaktan kaçınmalılar.

BOĞA&YENGEÇ Bu yıl iki burcunda ilişkinin anından çok geleceğine odaklanarak hareket etmek istemesi aralarında devamlı münakaşalara neden olabilir. ve sürekli birbirinizi eleştirmekten ve arkanızdan konuşmalar yapmaktan kaçınmalısınız.ayrıca karşılıksız sosyal aktiveler yapmamalısınız.daha çok birlikte organize olarak ortamlar oluşturmalısınız.

BOĞA&ASLAN Bu yıl ilişkinizde hiç çekişmeler yaşamaya tahammülünüzün olmayacak.daha çok huzura odaklı olacaksınız fakat çevrenizdeki arkadaşlarınız ve aile içindeki kişilerin sorunları kendi aranızda problem oluştura bilir.bu nedenle başkalarının ve yakınlarınızın sorunlarını ilişkinize yansıtmamaya özen göstermelisiniz.ayrıca birbirinizin ailesi için önemli olacağınız ve bunu hissedeceğiniz bir yıl sizin için.

BOĞA&BAŞAK Bu yıl ilişkiniz yada evliliğiniz adına koruyucu duygularınız ön planda olacak.çevrenizde ilişkileri ile uyumsuz olan ve sizleri daha önce negatif etkileyen kişilerden kaçmak ve uzaklaşmak istemeyeceksiniz.herkesin kendi hayatını yaşadığının farkında olacağınız için olup biten hiçbir şeyden de etkilenmeyeceksiniz.ilişkiniz adına önemli kararlar alıp özellikle yılın ikinci yarısından sonra daha tutkulu olacaksınız.

BOĞA&TERAZİ Bu yıl ilişkine daha önce sorun olan konuları çözümlemek için zaman ayırıp partnerinizle aranızda uyumlu olmaya söz vermişçesine uyumlu ve dengeli hareket ederek mutlu olacaksınız.özel günleriniz daha fazla önem kazanırken birbirinizi mutlu etme yarışına girebilirsiniz.mutluluğunuzu çevreye yansıtmaktan korkmayın.

BOĞA&AKREP Bu yıl aşkın önemini birbirinize öğretmeye kalkarsanız.ve geçmişte yaşadığınız bazı sorunları bugünün sorunuymuşçasına konu haline getirirseniz.bu durum büyük üzücü ve geri dönüşü olmayan ayrılıklara neden olabilir.bu durumu asla göz ardı etmeyin.ve bu gün için asıl sorununuz olan konuları çözümlemeye odaklı olun.

BOĞA&YAY Bu yıl mutlu olmak adeta doğanızda olan huzurun ön planda olması nedeni ile kolaylaşan iletişiminiz sayesinde sadece aşkın yoğunluğunu nasıl artırabilirsinize konsantre olabilirsiniz.partnerinizle beraber çevrenizde varlıklarından rahatsız olduğunuz kişilerden uzaklaşıp kimse ile küs kalmamalısınız.özelliklede herkesi kendi haline bırakmalısınız.

BOĞA&OĞLAK Bu yıl sizin için biraz çekişmeli bir yıl olabilir.boğa düzen isteyecek oğlaksa her şeyi kontrolü altına almayı ve yönetmeyi isteyebilir.bu durum ilişkide büyük sorunlara neden olup ayrılıklara neden olabilir.mutlu olmak için sadece yapmanız gereken tek şey birbirinizi rahat bırakmak

BOĞA&KOVA Bu yıl boğa sabit hareket etmeye devam ederse kovanın isyan etmesine neden olabilir bu durum da aradaki diyalogların bozulup sarsılmasına ciddi neden olabilir.kova partnerini kıskanmak ve ona kızmak yerine kendisinde rahatsız olduğu anlarda acık sözlü davranmalı.boğa kıskançlıktan kaçınmalı.

BOĞA&BALIK Bu yıl boğa balık için çok duyarlı ve istekli olarak hareket edip aşk ve evlilik için çok şeyden fedakarlık yapabilir.balıksa boğanın mücadelesi karşısında oldukça duyarlı ve istekli olmayı isteyip ilişkisiniz enerjisini yükseltebilir. Yılın ikinci yarısından sonra evlilik ve ailede büyümeler olumlu olarak söz konusu.

İKİZLE&İKİZLER Bu yıl aşkta ve evlilikte birbirinize kıskançlık yapmanız ve birlikteliğiniz adına güvensiz duygular içinde olmanız telafisiz sorunlar yaşayıp ani ayrılıkların çok fazla olması olası ne yapmalısınız öncelikle birbirinize olan güvensizlik içeren duygularınızı törpülemelisiniz.

İKİZLER&YENGEÇ Bu yıl aşk ve ilişkileriniz adına atacağınız her adımın bir önemi olsun isteyeceksiniz ayrıca aşkın yoğunluğu ve tensel uyumun çok fazla önemli olacağı bir yıl yaşayacaksınız.oldukça çekişmeli bir o kadarda tutkulu birliktelik içinde olacaksınız.yengecin partneri ikizlerin görsel tarzına fazla müdahale etmemesi gerekebilir.

İKİZLER&ASLAN Bu yıl sosyal aktiviteler oldukça önemli ve ön planda olurken ikizler için yeme içme keyif alma çok önemli ve aynı davranışları aslandan da bekleyecek.sadece aslana hiç bir şey için baskı kurmamalısınız.yoksa onu kaçırmanız kaderselleşir.

İKİZLER&BAŞAK B u yıl birlikteliğinizin ve evliliğinizin yoksunluk içinde olduğu her şeye zaman ayırıp ilişkinizin geleceğini daha çok düşünür olacaksınız.başak için düzen her zaman ki gibi önemli olacak fakat gereksiz takıntılarının hiçbir önemi kalmayacak.her ikiniz içinde huzurlu sağlıklı olmak çok önemli olacak.

İKİZLER&TERAZİ Bu yıl terazi için mevcut ilişki düzeni her zamankinden daha önemli olacak.sevgiliniz yada eşinizle beraber maddi problemleri aşmak da

Ha da kolaylaşacak.ikizler beklemeye hiç tahammül edemediği için terazinin asla ikizleri bekletmemesi gerekiyor.

İKİZLER&AKREP Bu yıl ikizlerin bir akreple adlandıramadığı yada güvensizlikler yaşadığı bir ilişkisi varsa artık sorun olan her şeyi tutarlı duyguları her gecen gün olgunlaşan psikolojisi ile kıskançlık ve ön yargılarından arınacak.beraberce yeni işler başlayıp ve birlikte yaşamıyorsanız birlikte yaşamak ve yaşama kararı almak için çok doğru bir yıldasınız.

İKİZLER&YAY Bu yıl oldukça çekişmeli,bir o kadarda kararsız duygular içinde olup hareket edip.yayın çok çabuk buhran yapmasına neden olabilirsiniz.buna rağmen büyük kopmalara engel ve sahip olacaksınız.ayrıca maddi harcamalarda berabere tutumlu olmaya karar verirseniz oldukça iyi birikimlerde yapabilirsiniz.

İKİZLER&OĞLAK Bu yıl oğlakla mutlu olmak için onu hiç bir şeye mecbur tutmamalısınız ayrıca aranızdaki uyum için ikizler kişisi olarak çok fazla mücadele etmeniz gerekebilir.onun aşırı hassasiyetini şikayet etiğiniz anda büyük tartışmalara neden olabilirsiniz.oğlak ikizleri kendi haline bırakmasa da bırakmış gibi davrana bilir.

İKİZLER&KOVA Bu yıl ikizlerin kova sevgiliye yada eşe karşı olgun duygular içinde hareket etmeli kova bu yıl gerçek olan her şeye yakın olurken asla boşa vakit geçirmekte istemeyecek. Aranızda seksüel sorunlar varsa birlikte aşmayı isteyip ilişkinizin enerjisini daha çok artırabilirsiniz.

İKİZLER&BALIK Bu yıl ikizler bol seyahat etmek isterken balık evinde ve işlerinin başında olmaya ihtiyaç duyabilir.partnerinizle aynı duygularda olarak tatil planları yapmalısınız.ayrıca seyahatlerinizi daha çok ufkunuzu açan ve sizi geliştiren yerlerde tatil yapmayı lanlayın.

 

YENGEÇ&YENGEÇ Bu yıl aşkın önemi daha da önde olsun isterken çevrenizde yanlış anlaşılmalara neden olmanızda olası bu durum aranızda gereksiz gerilimlere neden olmasın. Bir birinize oldukça bağlı olacağınız bir yıl yaşayacaksınız. Ailenizdeki kişilerin fikirlerine yılın tamamında önem vermelisiniz.

YENGEÇ&ASLAN Bu yıl aslanın önderliğini kompleks yaptığınız taktirde onun sizde uzaklaşmasına neden olursunuz onu anlamaya özen gösterip oldukça anlayışlı olursanız onun sizi anlamasına gerek kalmadan sevgisini samimiyetini net göreceksiniz aranızdaki ilişkiyi aslan ona güven duyduğunuz taktirde çok güçlendirip enerjisini de yükseltecektir.

YENGEÇ&BAŞAK Bu yıl birbirinize ve aranızdaki uyuma çok önem verecek anı anda bir çok işi beraber üstlenip ilişkinizin her an her şeyin hayrına olmasına gayret edip evli değilseniz evleneceksiniz.aranızdaki ilişki aşksa ve ilişkinizin istediğiniz gibi bir adı yoksa netlik kazanacaksınız.aranızda sorun olan her şeyi çözümleyeceksiniz.

YENGEÇ&TERAZİ Bu yıl terazi ile aranızda işleriniz nedeni ile bazı yol ayrımları olabilir her ne kadar birbirinizden uzak kalacağınız anlarınız olsa da bu durum sizi ürkütmesin.daha çok özlem aşkınızı ve beraberliğinizi güçlendirebilir.aranızda kararsızlık ve karamsarlığa fazla yer vermeyeceksiniz.

YENGEÇ&AKREP Bu yıl akrep partneriniz sevgilinizde olsa eşinizde olsa aranızda çok güçlü bağlar hissedeceksiniz hiç bir şey sizin ilişkinizin mevcut düzenine olumsuz etki edemez yengeç için huzur çok önemli ve aynı huzurun artışı ve önemi akrebe de yansıyacak.birlikte olmak beraber vakit geçirmek yıl boyu çok önemli olacak.

YENGEÇ&YAY B u yıl uzun zamanlardır yay partneriniz ilişkinizin adını koymaya çalışıyorsa ona sadece güven duymalısınız.tutkularla dolu bir yıl partnerinizle beraberce hem maddi hem de duygusal sorunlarınızı çözümlüyorsunuz.çevrenizde ve arkadaşlarını da sizi geliştirmeyen ilişkilerden kaçının.daha çok yay kişisine hesap sormamaya önem verin.

YENGEÇ&OĞLAK Bu yıl oğlak partnerinizle aranızdaki ilişkinizde bir netlik yoksa ve bu durum sizi içsel zorluyorsa yapmanız gereken tek şey oğlak partnerinizde size karşı boş ümitler vermemesin.ayrıca yıllın ilk çeyreğinde yengeç olarak önen kazana bilirsiniz.partnerinizin bazı problemleri geçici yaşanmakta onun adına panik olmayın.

YENGEÇ&KOVA Bu yıl sosyal çevrenizde oldukça artış olacak.kova partneriniz yeni arkadaşlıkları olacak ona baskı yapmayın onu çok seviyorsanız.onun size ne öğrettiğine bakın .birlikte olmak gezmek eğlenmek o kadar keyif verecek ki bunu ilişkinizin menfaatine olduğunu da asla unutmayın.

YENGEÇ&BALIK Bu yıl aşkta yada evlilikte partnerinin fikirlerine ve hayallerine saygı duymalısınız.yoksa balık kişisi çok fazla hayatı ortalamaya bilir.özellikle ilişkinizde daha önce aranızda sorun olan her şeyi çözümlüyorsunuz.

ASLAN&ASLAN Bu yıl aşkta partnerinizle aranızda belirgin sorunlarla yüzleşmeli ve aranızdaki sorunları sadece partnerle konuşmalısınız.aranıza parasal konuları birlikte çözümlemek ve her işinize beraber karar vermekten hoşnut olacaksınız.

ASLAN& BAŞAK Bu yıl başak sizi anlamakta hiç zorluk çekmeyecek onun size olan anlayışı ve desteği ilişkinizin her anına önem katmanıza neden olurken aile olmak ve büyümek için birlikte planlar yapabilirsiniz.evli ve çocukluysanız geçmişte planladığınız her şeyi hayat geçirmek için hızlana bilirsiniz.

ASLAN& TERAZİ Bu yıl tutku dolu bir yıl ilişkinizin geleceği için daha akışta kalmayı isteyip hareket edebilirsiniz. Aşk hayatınızı dinamik tutacağınız enerjiye birlikte sahip olacaksınız. Evli değilseniz. Artık aile kurmaya hazırlanabilirsiniz.

ASLAN &AKREP Bu yıl partnerinizle birlikte büyük sorumluluklar altına girebilirsiniz. Daha önce aranızda sorun yaratan hiçbir şey bugün sorununuz değil. Bol bol planlı seyahatler yapabilir. Özellikle de kendinizi geliştirecek tatilleri deney imleyebilirsiniz.

ASLAN& YAY Bu yıl sosyal çevrenizde artışların olmasını birlikte arzulayacak yeni çevrelere girerek bir çok kişi ile tanışma fırsatını da yakalayabileceksiniz. Yalnız bir aslan olarak yayı kıskanmamalı ve onu sorgu altına almamalısınız ki ilişkinizin gidişatı değişmesin.

ASLAN& OĞLAK Bu yıl eğer ilişkinizin geleceğiyle ilgili ve partnerinizin tarzı ve tavrıyla ilgili huzursuzluklarınız varsa, bunların üstünü örtmeyin. Mümkün olduğunca gerçeklerden yana olarak açık sözlü olmaya özen gösterin. Oğlak kişisi kontrol sevmez ve kontrol etmeyi çok sever.

ASLAN &KOVA Bu yıl oldukça çekişmeli bir o kadarda tutkulu aşk yaşayacaksınız. Yalnız kovanın geçmişte üstünü örttüğü aslana ait problemler gündeme geldiği anlarda aslanın kabullenmesi gerekiyor ki yeni sorunlar oluşmasın. Zira ayrılık tehlikesi sürekli tekrarlanabilir.

ASLAN &BALIK Bu yıl ilişkiyi görev gibi değil değer gibi görmeye önem vermeli aslan. Tutkulu olabilmek evliliğe ve ilişkiye heyecan katabilmek bir balık için yaşam tarzı olduğu için çok kolay. Yalnız aslan gördüğü tutku ve heyecan karşısında mutlu olurken, çoğu zaman yalnız kalmaya da ihtiyaç duyabilir.

 

 

BAŞAK &BAŞAK Bu yıl düzenin disiplinin karşılıklı önemli olacağı bir birliktelik düzeninde olacaksınız. Çoğu an birlikteliğinizde birbirinizi beraberce idare edebileceksiniz. Sanatsal alanlara ilginiz ararken bu yıl bolca sinema ve sergi gibi aktivitelerse yer almayı isteyebilirsiniz. Birlikteliği ne kadar paylaşırsanız zevklerinizin de ortaklaştığını deney imleyebilirsiniz.

BAŞAK& TERAZİ Bu yıl terazi kişisi başağın iş ve kariyer girişimlerinde rehberlik yaparcasına yol almasına yardımcı olacak. Başak çalışmayı çok sevdiği için terazinin iş ve isteklerine odaklı olmasından hoşnut kalacak. Evliyseniz ve uzun soluklu bir ilişkiye sahipseniz yalnız özel anların önemini ihmal etmeyin.

BAŞAK &AKREP Bu yıl akrebin dipte duygularına ve yersiz kıskançlıklarına başak tahammül etmek zorunda kalmadan yardımcı olabilir. Arada oluşan gerilimler ve uyumsuzluklar böylelikle sona erip huzur ve mutluluk daha fazla ön planda yaşamın bir parçası haline dönüşebilir.

BAŞAK &YAY Bu yıl ilişkinizde hemen her şeye ortak kararlar alacağınız için aranızdaki uyumun artmasına neden olacaksınız. Evli değilseniz. Yılın ikinci yarısı ile birlikte aile olmayı düşünebilir, yada planlayabilirsiniz. Evliyseniz, ve yaysanız, başağı hiçbir şey için zorlamayın. Sadece konuşun ve beklentilerinizi olura bırakın.

BAŞAK& OĞLAK Bu yıl oğlak kişisi işi ve sosyal yaşamı ile ilgili değişen şartları nedeni ile yılın ilk yarısına kadar gergin huzursuz ve kararsız bir görüntülü sergileyebilir başağa. Bu durum başağı asla korkutmasın. Sadece anlayışlı olmanın kendi iyiliğinize değil ilişkinin geleceğine de güzellikler katacaktır.

BAŞAK &KOVA Bu yıl bağımsızlığı seven kova kişisi başak tarafından kontrol edilirse aradaki ilişkinin enerji alanı bozulur. Bu nedenle, özellikle başağın kovayı özgür bırakarak anı yaşamaya önem vermesi gerekiyor. Anı yaşayamazsanız geleceği oluşturamazsınız. Ayrıca başağın yılın tamamında şefkate ihtiyacı var. Kovanında bunu görmesi gerekiyor.

BAŞAK& BALIK Bu yıl fevkalade uyumlusunuz. Evliyseniz, ilişkinizin ve evinizin enerji alanını daha çok güçlendirecek dış etkilerden korkmayacak ilişkinizin hem anına hem de geleceğine güven duyacaksınız. Bolca seyahat edecek, önemli yatırım kararları için uyumlu birliktelik içinde yatırımlar yapacaksınız.

 

TERAZİ &TERAZİ Bu yıl eğlenceli ve hareketli bir yıl yaşamayı istediğiniz gibi yaşayacaksınız. Bu yıl partnerinizle birlikte farkında lığınızı arttıracak maneviyatınızı yükseltecek çevre ve ortamlara beraberce katılacaksınız. Geçmişten gelen aile içi problemlerinizi çözümleyerek hemen herkesle huzurlu ilişkiler içerisinde olmayı birlikte tercih edeceksiniz.

TERAZİ &AKREP Bu yıl akrebin artan hayat sorumlulukları ve iş hayatında yaşayacağı değişimler terazinin ihmal edilmediği halde ihmal ediliyormuşçasına düşünmesi ve tavırlar sergilemesi ilişkide büyük zedelenmelere neden olabilir. Terazinin akrebe karşı fedakarlık yapması gereken bir yıl.

TERAZİ&YAY Bu yıl terazinin yayı her konuda destekleyeceği ve onun kendine güven duymasını sağlayacağı bir yıl. Bu durum yayı kendi içinde mutlu ederken teraziyi rahatsız eden zorlayıcı yönlerinin törpülenmesine de yardımcı olacak. Evliler için parasal problemler çözüme ulaşacak.

TERAZİ &OĞLAK Bu yıl aranızda sorun olan her şeyi yılın ikinci yarısına kadar çözümlemeye odaklı olacak ve sizi rahatsız eden sorunları çözümleyeceksiniz. Evliyseniz yaşadığınız düzende özellikle ev ve şehir ülke değişimleri planlayabilir aynı ortak karara sahipseniz bunları da geliştirip gerçekleştirebilirsiniz.

TERAZİ&KOVA Bu yıl büyük düşünceler içerisinde olan ve uçlarda yaşayarak kovanın başının dönmesine neden olan terazi kendi içinde ruhunu yavaşlatması gerekiyor. Evliyseniz ve ailenizin geleceğiyle ilgili yenilikler planlıyorsanız, bunları hayata geçirmek için asla acele etmeyin.

TERAZİ&BALIK Bu yıl partnerinizle birlikte sanata olan ilginiz birlikte artacak ve vakit buldukça tiyatro, sinema gibi aktivitelerde birbirinize daha çok bağlanacak aranızdaki ilişkini tutkusunu süreklilik haline getirecek ve aşkınızı tazeleyeceksiniz. Evliyseniz, evinizin içinde ilişkinize özellik katan dekorasyon ve tadilat gibi değişimlere ihtiyaç duyabilirsiniz.

 

 

AKREP&AKREP Bu yıl burcunuzda seyrine devam eden Satürn birlikte ve birlik içinde olma sorumluluğunu almanıza etki edecek. Ve bu yıl beraberliğinizin farkında lığını arttıracak aranızdaki telepatik güç artarak bilinçaltı konuşurcasına ilişkinizde fark yaratacaksınız. Yılın ikinci yarısıyla birlikte sorun değil, her açıdan huzur isteyeceksiniz.

AKREP &YAY Bu yıl akrebin yayı özgür bırakmayı öğrenmesi gerekecek. Ve yay daima kendisine güven duyulsun isteyecek. Akrep yayı sorgulamaz ve onun içsel dünyasını değiştirmeye kalmazsa ilişkileri daha da güçlenebilir. Fakat yayın istemediği değişimleri yapmaya kalkan akrep ve yapan akrep yalnız kalmaya mahkum kalabilir.

AKREP& OĞLAK Bu yıl akrebin yeni girişimlerini oğlak desteklemeli ve onun bakış açısına önem verdiğini hissettirmeli. Geçmişte sorumluluk alamadığı için evlilikten kaçan akrep oğlağa evlilik konusunda mutluluk yaşatabilir yılın ilk yarısında. Evli olanlar için ailede büyüme yeni bir bebek gündeme gelebilir.

AKREP& KOVA Bu yıl sorumlulukları artan akrebin sorumluluk seven kovanın desteği hemen her konuda her an etkili olurken birliktelik ve beraberlik adına güçlü duygular ön planda olacak. Yalnız yılın ikinci yarısı kovanın eleştirilmeye ve kıskanılmaya hiç tahammülü olmayabilir.

AKREP &BALIK Bu yıl balığın alışkanlıklarına yoğun sahip olması akrebin duygusal yorulmasına neden olabilir. Balık kişisi duygularını ifade ettiği gibi huzursuz olduğu her şeyi de açık fikirli olarak akrebe ifade etmeli. Ayrıca balık ilişkisinin dışarıda nasıl göründüğüne asla takılmamalı. İlişkisini birlikteliği için yaşamalı, başkalarının ne düşündüğüne önem vermemeli.

 

 

YAY &YAY Bu yıl birliktelik ve beraberlik her iki taraf içinde özel ve önemli olacak. Bu ikili için yıl boyu hiçbir şey hayal olmayacak. Düşündüğünüzü yaşayarak hissettiğiniz ve istediğiniz her şeyi birliktelik içerisinde geliştirip gerçekleştireceksiniz.

YAY&OĞLAK Bu yıl beraberce ortak kararlar almakta zorlanabilirsiniz. Aranızdaki seksüel enerji o kadar güçlü ki olası ayrılıklara engel. Mümkünse birlikte ortak işler yapmamaya ve ortak kararlar almamaya özen gösterin. Evliyseniz oğlağın ailesini ona eleştirmeyin. Sizi rahatsız eden her şeyi ailesiyle aranızda çözümleyin.

YAY&KOVA Bu yıl muazzam bir aşk içinde olmaya ilişkinin geleceğine geçmişten çok önem vermeye özen göstereceksiniz. Evliyseniz ve uzun soluklu bir ilişkiye sahipseniz beraberce ortak kararlar alacağınız ve bundan keyif duyacağınız bir yıl.

YAY&BALIK Bu yıl balık kişisinin öfkeli duygular içerisinde olmamaya özen göstermesi yılın tamamında önemli. Düşündüğünü anında dile getiren yay balığın arzu ettiği şefkati ve anlayışı koşulsuzca sunarken sadece ilişkinin huzuruna önem verecek. Evliyseniz aranızdaki uyumu arttırmalısınız ve yayın arkadaşlarını seçmeyin. Bırakın yanlış olan ilişkilerini o görsün.

 

 

OĞLAK& OĞLAK Bu yıl aşkınız ve ilişkiniz için özellikle çevresel ilişkilerden ötürü mücadele edeceksiniz yılın ilk yarısına adar. Bu yıl bir birinizi anlamak için dinleme ve sakin olma yönlerinizi arttırmalısınız. Üstelik birbirinize duyduğunuz güvenin başkaları tarafından bozulmasına izin vermemeniz gerekiyor.

OĞLAK &KOVA Bu yıl hayatı harikulade bakmak isteyecek kova. Oğlak kişisi kovanın bakış açısını değiştirmeye kalkması durumunda kova sert tepkiler koyabilir ve ilişkinin enerjisi bozulup telafisiz ayrılıklara neden olunabilir. Evliyseniz kovaya baskı kurduğunuz taktirde evlilik sarsıntıya girebilir.

OĞLAK &BALIK Bu yıl düşünceleriyle ön planda olmayı tercih eden oğlak ve anlayışa ihtiyacı çok fazla olan balık oğlak tarafından dinlenmeli. Evliyseniz birlikte ortak kararlar alamadığınız an da tek başınıza sakin düşüneler içerisinde olmaya özen gösterdiğiniz taktirde yılın ikinci yarısında arzu ettiğiniz uyuma sahip olacaksınız.

 

 

KOVA &KOVA Bu yıl çevrenizdeki dostlarınız ve arkadaşlarınız adına birlikte ortak karar alarak değişim ve elemeler yapabilirsiniz. Aranızdaki artan anlayış yükselen aşk ilişkinizin her anını özel yaşamanıza etki ederken her kova bireyinde olduğu gibi ben özelimin önemi yılın tamamında etkili olacak. Evliyseniz ilişkinizin geleceğiyle ilgili sizi rahatsız eden ve vaktiyle yanlış olduğunu bildiğiniz olumsuz olaylardan ve hatalardan arınıyorsunuz.

KOVA &BALIK Bu yıl balık kişisi birlikteliğe verdiği önemle kovanın başını döndürebilir. Kovanın duygularını ifade etmekte zorluk çekmemesi gerekiyor. Balık duymayı çok sever. Duymak istediklerini duyamadığında yanlış anlayabilir ve hırçınlaşır. Kovanın hissettiği her şeyi ifade etmesi gerekiyor ki ilişkide huzur daim olsun.

BALIK& BALIK Bu yıl birlikte aşka odaklı olacaksınız. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza dikkat etmelisiniz. İlişkilerinizde daha seçici olmaya başkaları için birbirinizin enerjisini aşağı çekmemelisiniz. Evliyseniz huzura odaklanıp yuvanıza ait olmayan konuları sorumluluk haline getirmeyin.


 

 

 

 

Günler, Burçlar Ve Bitkiler

 

 

Pazartesi

Pazartesigününü Ay yönetir. Ay, zihnimizi temsileder. Zih- nimiz ise düşünceler, duygular, tutkular, sevinçler ve üzüntülerle doludur. Ay, gelgit hareketleri gibi zihnimizi karıştırır.

 

Yönetici Burç: Yengeç. Bitkisi: Turunçgiller.

Pazartesi günü, aile ve eğitimle ilgili planlar yapmak için uygun bir gündür. Bugün alınan kararlar daha kesin ve nettir.

 

Pazartesi günü limonata yapmak ve ikram etmek ağız tadını ve neşeyi arttırır, içinizi temizler. Evin içinde limon kabuğu yakmak eskiden gelen endişelerin ve huzursuzlukların bitmesine veya azal- masına yardımcı olur.

 

 

Salı

Salı gününü Mars yönetir. Mars; sürtüşmelerden kaynaklanan olaylara bayılır. Savaşlar, kavgalar, gerginlikler hep Mars gezege- ninden kaynaklanır. Salı günleri iş toplantıları için uygun bir gün değildir.

 

Yönetici Burç: Koç ve Akrep. Bitkisi: Kekik, Anason, Muz.

Bugün rekabet ve şifa ile ilgili olaylar netlik kazanır.

 

O gün evinize muz almak bereketisağlar. Kekikle tütsü yapmak sizi rahatlatacaktır. Rekabetle ilgili sorunlarınız varsa olumlama- sını yapma günüdür. Örneğin; rekabetten korkuyorsak, "Ben gü- vendeyim, yaptığım işi sevgiyleyapıyorum, ben başarıyasahibim,” olumlamalarını söylemek gerekir.


Çarşamba

Çarşamba gününü Merkür yönetir. Merkür anlama, düşünme, bilgilenme, danışmanlık, hatırlama gibi fonksiyonları temsil eder.

 

Yönetici Burç: İkizler ve Başak.

 

 

 

Bitkisi:Adaçayı.

 

Çarşamba günü atılan adımlar daha sağlam bir zemine dayanır. Bu gün, yeni bir işe başlamak için uygun bir gündür.

 

Diyete başlamak için uygun bir gündür. Çarşambabaşlayan re- jimler olumlu sonuç verir.

 

Çarşamba günü iletişim ve düzenleme günüdür; evraklarınızı, bankalarla olan işlerinizi yoluna koyabilirsiniz.

 

Bugün adaçayı içmek zihni kuvvetlendirir, vücutta birikmiş kaygıların sona ermesine yardımcıolur. Bilgelik bitkisi adaçayıile evimizi, işyerimizi tütsülemek başarımızı arttırır. Olumsuz olanları yok eder, olumluları arttır.

 

 

Perşembe

Perşembe gününü Jüpiter yönetir. Jüpiter, öğretmendir. Jüpiter

şans, ruhsal konular, manevi değerleri temsil eder.

 

Yönetici Burç: Yay.

 

Bitkisi: Defne yaprağı, Nar.

 

Perşembe günü Jüpiter’in aşırı rahatlatıcı etkisiyle kontrol kay- bedilir.

 

Perşembe günü defne yapraklarını yakar ve tütsü yaparsak zihnimiz kuvvetlenir. Dileklerimiz bugün daha kolay gerçekleşir. Meditasyonlarımızı perşembe sabahı yaparsak daha iyi konsantre olabilirsiniz. Bugün bilgi bize daha iyi akar. Eğitim ile ilgili atılım- ları bugün sonuçlandırabiliriz. Bugün de işe başlamak için iyi bir gündür.


Cuma

Cuma gününü Venüs yönetir. Yönetici Burç: Boğa ve Terazi. Bitkisi: Fındık, Nane.

Cuma günü güzellikle ilgili yapılan işler, estetik ameliyatlar olumlu sonuçlanır. İlişkiler, güzellik ve parayla ilgili istekler daha

çabuk netleşir.

 

Bugün fındıkkabuğu yakmak, tütsü yapmak, nane çayı içmek olumsuzlukları giderir.

 

 

Cumartesi

Cumartesi gününü Satürn ve Uranüs yönetir. Satürnengellerle eş anlamlıdır. Uranüs ise değişimleri temsil eder.

 

İş başvuruları için zor bir gündür. Yönetici Burç: Oğlak ve Kova.

Bitkisi: Yeni bahar, Kuş Üzümü, Kişniş, Karanfil, Kabak.

 

Değişimlerle ilgili kararlarımızı bugün uygulamaya koyabiliriz. Manevi olaylara zaman ayırmak için uygun bir gündür. Bugün ge- lecekle ilgili korkularımızdan arınabiliriz.

 

Yeni bahar, kişniş, karanfil tütsüsü yapmak yeniliklerin hayatı- mıza girmesini kolaylaştırır.

Cumartesi günü, yapıyla ilgili her şeyintemeli çok sağlamatılır. Cebinde, çantasında karanfil taşıyan parasızkalmaz. Mor bir

kese yapın. Kendi elinizle yapın keseyi ve emek harcayın.

 

İyi dileklerdileyin ve içinekaranfil koyun. Bu keseyi çantanız- da taşıyın, asla paranız eksik olmayacaktır.

 

Yine bugün kabak tatlısı yapmak ve ikram etmek bereketi art- tırır.


Pazar

Pazar gününüGüneş yönetir. Güneş, bizi yeniden yapılandırır ve yeni bir hafta için bizi enerjiyle doldurur. Bu gezegen, uyanışı temsil eder ve bize hayatla ilgili yeni ilhamlar verir.

 

Yönetici Burç: Aslan, Yay. Bitkisi: Tarçın, Ceviz, Badem.

Pazar günü için tatilplanı yaparsanız, gidilecek yolculuk neşeli geçecektir.

 

Bugün, evimizde tarçın çubuklarını yakar ve bu kokuyu hisse- dersek, bolluk ve bereket içinde olduğumuzu imgelersek benliği- miz maddi karışıklıklarımızdan sıyrılır. Tarçını tütsüsünün kokusu mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlayacaktır. Evin dört bir yanına tarçın çubuğu koyarak mekânın enerjisini yeniden düzenle- yebiliriz. Böylece mutluluk, bolluk, bereket ve huzuru artırabiliriz.

 

Pazar gününün diğer bitkileri ceviz ve bademdir. Pazar günü mutfak masasının üzerineceviz koyabilirsiniz. Eğer mutfaktabu- lunan bir ayna üzerinde ceviz olan masanın üzerini görüyorsa, bol- luk ve bereket artar. Masanızın üzerinden cevizi eksik etmeyin.

Mutfakta ayna varsa o evin bereketi de çok olur bulaşığı da! "Yemek yenen yerde bereket olur,” derler. Evinizegelen herkese

su bile olsa rızkınıverin. Siz misafirlerinizle rızkınızı paylaşırsanız,

rızkınız artar.

 

 

 

 

"İçindeki Gücün Sırrını Keşfet” Kitabımdan…


 

 

 

 

Astroloji Sözlüğü

 

 

ARKETİP: İnsan bilincinde kolektif ve evrenselolarak bulunan temel imge; bireysel kimliğin sentezini oluşturan efsanevi hammadde.

ASTROLOJİK BİRİM: Burç, gezegen ve ev kombinasyonu. ALÇALAN (DESCANDANT): Yükselenin tam karşısında ve doğum

anında Batı ufkunda yer alan burç.

 

ALTMIŞLIK AÇI: İki gezegenarasında 60 derece uzaklık olması. Coşku ve heyecanı sembolize eder.

 

ATEŞ BURÇLARI (FIRE SIGNS):Ateş elementine ait üç burç: Koç (öncü), Aslan (sabit) ve Yay (değişken). İsteği, iradeyi, inisiyatifi ve ege- menliği sembolize eder.

 

AY DÜĞÜMLERİ (MOON’S NODES): Kişinin evrimselgeçmiş ve geleceğini sembolizeeden iki karşıt nokta. Güney Ay Düğümü karmayı veya kalıtımı, Kuzey Ay Düğümü hazmedilmesi gereken yeni malzemeyi temsil eder. Ay’ın yörüngesi ile Güneş’in yörüngesinin astrolojik olarak belirlenen ve birbirinden 5,9 derecelik açıyla ayrılan noktadakesişme- si. Zodyak’ta birbirine tam karşıt noktalarda yer alan iki kesişme noktası yükselen (kuzey)ve alçalan (güney)Ay Düğümleri olarak birbirinden ay- rılır. Eğer Güneş ile Ay bu düğümlerden birinde birlikte konumlanmış ise Güneş Tutulmasıolur. Eğer aynı anda karşıt noktalardaiseler, Ay Tutul- ması olur. Ay Düğümlerine ejderhanın kafası veya ejderhanın kuyruğu da denir. Bu kavramlar, karmik astrolojide özellikle dikkate alınırlar.

 

ARTI YÖN (IN COUNTERWISE DIRECTION): Dünya’nındönme yönü. Saat göstergesinin karşıt yönü.

 

AYAKUCU (NADIR): Düşey doğrultunun Gök Kubbe’yi deldiği noktalardan ufkun altında olanı.

 

AYRILMA (SEPERATION): Kavuşumkonumunda olan iki gezegen- den hızlı hareket edenin diğerinden uzaklaşması.

 

AÇILAR (ASPECT): Gezegenler arasında veya gezegenler ile köşe noktaları arasında oluşan geometrik açılardır.Tektek gezegenler arasın- daki ve eksenler sisteminoktaları arasındaki önemli uzaklıklar. Bu önemli


mesafeler, Zodyak’ın 1’den 10’a kadar herhangi bir sayıya bölünmesiyle ortaya çıkan dilimlerdir.Temel açılar, 1, 2, 3, 4 ve 6 sayılarınabölünen- lerdir. Bu bölünmeler şu açıları yaratır: Kavuşum 0 derece, karşıt 180 derece, üçgen 120 derece, kare 90 derece ve altmışlık 60 derece.

 

ANLAM DÜZEYLERİ (LEVELSOF MEANING): Yalın bir ifa- deyle, horoskopun değişik faktörleri aşağıdaki karşılıklı ilişkileri içerir. Gezegenler kişiliğin hangi alanına hitap edildiğini, astrolojik burçlar bu temanın nasıl gerçekleştiğini, evler nerede gerçekleştiğini gösterirler. Açılarise farklı alanlararasındaki gerginlikleri ve uyumlulukları gösterir.

 

BİRİNCİL ÜÇLÜ (PRIMALTRIAD) : Güneş, Ay ve yükselenbir arada bireyliğin "iskeleti” olarak kabul ediliyor.

 

BAĞLANTIYILDIZI (REFERANCE STAR): Bir bölgedeki yıldızla- rın koordinatlarını bulmak için seçilen belirli bir yıldız.

 

BATI EVLERİ (OCCIDENTAL): Dördüncü ev ile onuncu ev arasın- da kalan evler. Mars ya da Satürn bu evlerde olursa ağır ve uzun süren hastalıklara neden olur.

 

BEREKETLİBURÇLAR (FRUITFUL SIGNS): Yengeç,Akrep, Ba- lık. Doğum haritasında beşinci ev bu burçlara düşüyorsa çok çocuğunuz olur.

 

BURÇLAR KUŞAĞI (ZODIAC): Gök kubbede tutulumungeçtiği ve

üzerinde 12 burcun eşit aralıklarla dizildiği kuşak.

 

BURÇ (SIGN):Zodyak’ınonikibölümündenbiri.Güneşile

Dünya’nın yörüngesel ilişkisinin bir aşaması; temel bir psikolojik süreç.

 

CİNSİYET(GENDER): Zodyak’ın 12 burcu ( aktif ve egemen ) 6 erkek ve ( pasif ve kabul edici ) olan 6 dişi burca ayrılmıştır. Cinsler ile burçlar birbirleriyle tutarlı bir biçimde eşleşirler. Koç=erkek, Boğa= dişi,

İkizler=erkek gibi.

 

ÇİFT KARAKTERLİ BURÇLAR(BİCORPOREAL SIGNS): İkiz- ler, Yay, Balık. Ay bu burçlardan birindeve sert etkileralmışsa birden fazla evliliğe neden olur.

 

DÜŞÜŞ (FALL): Bir gezegenin kendi yönettiği burcun karşıtı olan burçta yer alması nedeniyle güçsüzleşmesi.

 

DIŞ GEZEGEN (SUPERIOR PLANET): Yörüngesi, dünya yörünge- sinin dışında kalan gezegen.


DİŞİ VE ERKEK GEZEGENLER (FEMININEAND MASCULINE PLANET): Uranüs, Satürn, Neptün, Jüpiter, Mars, Güneş ve Merkür er- kek, Ay ve Venüs dişidir

 

DOĞU EVLERİ (ORIENTAL, EASTERN): Onuncu ev ile dördün- cü ev arasındaki evler. Bu evlerde bulunan gezegenler başarı verip kişiyi atılgan ve tutkulu yapar.

 

DÖNENCE (TROPIC):Ayya da Güneş’in görünen hareketlegelip geri döndüğü yer. Yaz Dönencesi’, Kış Dönencesi’ gibi.Yengeç ve Oğlak Dönenceleri.

 

DURAN YILDIZ (FIXEDSTAR): Yörüngesindeki yıldızlara göre yer değiştirmeyen yıldız.

 

DİREKT: Bir gezegenin burçtan burca giderken ileri doğru hareket etmesi.

 

DIŞ KAVUŞUMKONUMU (SUPERIOR CONJUNCTION): Dış ge- zegenler yer - güneş, gezegen olmak üzere bir doğrultuya gelmeleri.

 

DOĞUM HARİTASI: Kişinin doğduğu gün ve saatte, doğduğu yer- den görünen gökyüzünün haritası.

 

EKSİ YÖN (IN CLOCK WISE DIRECTION): Güneş,ay ve gezegen- lerin görünürdeki hareket yönü.

 

EŞLEK (EQUATOR): Yer merkezinde dönme eksenine dik olan düz- lemin yer yuvarlağı ile ara kesiti.

 

EV ÇİZGİLERİ (CUSPS):Doğum haritasındaki evlerin başlangıç noktalarıdır. Eski yönde işaretlenir. Bu çizgilerle kavuşum konumundaki gezegenler o evle ilgili konularda güçlü etkiler yaparlar. Evlerinen güçlü olduğu konum ortaları değil, başlangıç noktalarıdır. Bu nedenle astroloji bir evin başlangıcına büyük değer ve önem verir.

 

EFEMERİSLER (EPHEMERIDES):Gezegenlerin gün içindeki ko- numlarını gösteren gök günlüğü. Astronomik olarak hesaplanan ve je- osantrik bir perspektif taşıyan takvimler. (Herhangi bir anda) ayrı ayrı gezegenlerin konumlarının görülmesini sağlayan gezegen yörüngelerini saptar.

 

EKLİPTİK (ECLIPTIC): Güneş’in ve diğer gezegenlerin dünya çev- resindeki gözle görülenyörüngesi; güneş’in dünyadangörüldüğü gibi bir yıl içinde kat ettiği göksel daire.


EKSENLERSİSTEMİ (SYSTEM OF AXES):Horoskop iki ana ek- sene bölünmüştür. Doğu-batı ufuk ekseni ve Imium Coeli-Medium Co- eli ekseni (Güneş’in öğle ve gece yarısı noktaları). Eksenler sistemi ile Zodyak’ın oluşturduğu dört kesişmenoktası şunlardır. Doğu ufkundaki yükselen (Ascendant=AC), batı ufkundaki alçalan (Descendant=DC),

öğle noktasındaki Medium Coeli (MC) ve gece yarısı noktasındaki Imium

Coeli (IC).

 

ELEMENT: Zodyak’ın 12 burcu doğanın dört unsurunun ateş, hava, toprak ve su her birinden üç nitelik gösterir.

 

EVLER (HOUSES):Yerel ufkun üstünde ve altında kalan alanların

12’ye bölünmesi sonucu oluşan dilimlerin her biri.

 

EV SİSTEMLERİ (HOUSE SYSTEMS): Evlerinbölünmesi kullanı- lan yönteme göre değişir. En çok bilinen sistemler: Dr.Walter Koch’un saptadığı Koch yöntemi, Placidus De Titus’un Placideanyöntemi, Gio- vanni Campani’nin Campanus yöntemi, Johannes Müller’in Regioman- tonus yöntemi ve eşit evler (Equal Houses) yöntemidir.

 

EV TABLOLARI(TABLES OF HOUSES): Evlerinbaşladığı burç ve dereceleri belirten tablo.

 

EVLİLİK NOKTASI (PART OF MARRIAGE):Yükselen burç+ aya- kucu – Venüs.

EVREN (COSMOS):Düzenli bir bütün olarak düşünülen evren, acun. ELEMAN: Ateş, toprak, hava veya su. Bilincindört temel ruhsal sü-

recinden biri.

 

EKİNOKS:Bir yıl içindegündüz ve gecenineşit uzunlukta olduğuiki günden biri; baharın ilk günü veya sonbaharın ilk günü.

 

EKLİPTİK:Güneş, Ay ve gezegenlerin dünyanın etrafında hiç değiş- meden izledikleri varsayılan yol.

 

FOKALİZÖR:Doğum haritasında, gücü vurgulanmışve stratejik ola- rak konumlanmış bir gezegen.

GLİF: Astrolojide, bir tür steno gibi, yazıda kullanılan semboller. GERÇEK YILDIZZAMANI (APPEARENT SIDERIALTIMES):

Gözlenen ilkbahar noktasına ilişkin günlük hıza göre belirlenmiş zaman.

 

GERİ GİTME (RETROGADE):gezegenler ekliptikte hareket ettikle- ri için, bunların hızları, dünyadan bakıldığında, ekliptiğinuzun tarafında


ya da ucuna yakın tarafında olmalarına göre değişir. Dünya da böyle bir ekliptik yörüngede hareket ettiği için, bazen bir başka gezegenden daha "hızlı” hareket eder gibi görünür. Bu durum, o gezegenin geriye doğru gittiği izlenimini vermesine yol açar. Özellikle karmik astrolojide bu fe- nomen bir hayli önemlidir.

 

GEZEGENLER: Göklerdeki hareketsiz sabit yıldızların aksine, sekiz planet artı güneşve ay ekliptik dediğimiz yörüngeüzerinde hareket eder- ler. Bunlardan, çıplak gözlegörülebilen yedisi ( güneş, ay, Merkür, Venüs, mars, Jüpiter ve Satürn ) klasik gezegenler olarak bilinir. Son 200 yılda keşfedilen üç gezegen daha vardır. Uranüs, Neptün ve Plüton

 

GÖK EKSENİ (AXIS OF CELESTIAL SPHERE): İki ucu sonsuza uzatılmış olarak düşünülen yer ekseni.

 

GÖK EŞLEĞİ (CELESTIAL EQUATOR): Gök eksenine dünya mer- kezinde dik olan düzlemin gök kubbe ile ara kesiti.

 

GÖKKUBBE (CELESTIAL SPHERE): Yarıçapısonsuza uzanmış

yer merkezli küre. İç yüzü bizim için gökyüzü olarak kabul edilir.

 

GÖK KUTBU (CELESTIAL POLE): Gök ekseninin gök küresini deldiği iki noktadan her biri.

 

GÖKGÜNLÜĞÜ (EPHEMERIS): Gök cisimlerinin yerlerini, koor- dinatlarını, uzaklık ve parlaklık gibi nicelikleri ile yıldız zamanını veren tablo.

 

GÖKYÜZÜNÜNHARİTASI (MIDHEAVEN):Ufuk çizgisinin üs- tünde, Zodyak’ın en yüksek noktası. Güneş’inöğlen bulunduğu tahmini nokta; onuncu evin başlangıç çizgisi veya onuncu evin tamamı.

 

GÖSTERGE GEZEGENİ (SIGNIFICATOR):Doğum haritasındaki evlerin eylem alanlarını gösteren gezegendir.

 

GÜÇLÜ KONUM (EXALTATION): Bir gezegenin en güçlü olduğu burçtur. Bir doğum haritasında gezegenlerin çoğu güçlü konumdaysa o kişi yükselecek demektir.

 

GÜÇSÜZ KONUM (FALL): Bir gezegen güçlü konumunun karşıt burcunda ise güçsüz durumdadır. ÖrneğinGüneş Terazi burcunda güçsüz durumdadır.

 

GÜÇLÜLÜK (DIGNITY) :Bir gezegenin çeşitli önemli astrolojik vurgular nedeniyle gücünün artması.


GÜÇSÜZLÜK (DEBILITY) :Bir gezegenin çeşitli önemli astrolojik birimler nedeniyle gücünün azalması.

 

GÜNEŞ HARİTASI (SOLAR CHART): Doğum saati tam olarak bi- linmediği zaman Güneş’in bulunduğu nokta yükselen yerden güneyde yerleşirse daha başarılı olur

 

HAVA BURÇLARI(AIR SIGNS): Hava elementine ait olan üç burç:Terazi (öncü), Kova (sabit) ve İkizler (değişken). Uyanıklığı, algılama netliğini ve aklı temsil eder.

 

HELYOSANTRİK (HELIOCENTRIC): Modern bilime göre,Güneş’i gezegenler sisteminin merkezine koyan evren görünümü.

 

HOROSKOP (HOROSCOPE):Belirli bir zamanda (doğum anında veya başka bir olayın başladığı anda) gökyüzü haritasının şematik görü- nümü. Söz konusu olayın gerçekleştiği yerden görünen ışıkların (Güneş ve Ay) ve diğer gezegenlerin konumlarını ortaya koyar. Horoskop göksel kütlelerin iki hareketini aynı anda gösterir: 1. Gezegenlerin ve ışıkların Zodyak içindeki hareketi ve 2. Zodyak’ın dünya çevresindeki hareketi.

 

HUY (TEMPERAMENT): Klasik Yunan öğretisine göre dört temel huyvardır. Tez canlı/ çabuk kızan (choleric), sıcakkanlı/ iyimser (sangu- ine), soğukkanlı/ uyuşuk (phlegmatic) ve melankolik (melancholic). Ve her birinin dört klasik elemenle (ateş, hava, su ve toprakta ve Zodyak’ın burçlarıyla paralellikleri bulunur.

 

HASTALIK NOKTASI (PART OF SICKNESS): Yükselen burç + Mars - Satürn

 

İKİNCİLEVLER (SUCCEDENT HOUSES):İkinci, beşinci, sekizin- ci ve on birinci evler.

 

İLERLETME (PROGRESSIONS): Astrolojide doğumdan sonra 1 gün = 1 yıl kabul edilerek hazırlanan harita. Geleceği yorumlamakta kul- lanılır.

 

ILIM (EQUINOX): Güneş’in eşlekle tutulumun kesim noktalarından birine geldiği an.

 

ILIM BURÇLARI (EQUINOCTIAL SIGNS): Koç ve Terazi

 

IŞIKLAR (LUMINARIES, LIGHTS): Güneşve Ay. Oluşturdukları bakış açıları ve yerleşime göre kişinin sağlığı ile kazanacağı başarıları gösterir.


IMUM COELI: Gökyüzünün en alt noktası, nadir.

 

JEOSANTRİK (GEOCENTRIC): Dünya’nın helyosantrik görünü- münün karşıtı olan ve dünya üzerinde bulunan kişinin pozisyonunu koz- mosun merkezi olarak kabul eden ve astrolojide en yaygın kullanılan ba- kış açısıdır

 

KADINSI BURÇLAR (FEMININESIGNS): Balık, Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak. Su ve toprak grubu burçlarıdır.

 

KARŞILIKLI ETKİ (MUTUALRECEPTION): Birbirinin burcuna düşen iki gezegenin etkisi.Bu gezegenler birbirinin etkisini karşılıklı ola- rakgüçlendirir. Örneğin Ay, İkizler, Merkür, Yengeç burcunda ise karşı- lıklı etki verirler.

 

KARŞIT KONUM (OPPOSITION): Bir gezegenin dünyayabir başka gezegenle simetrik olduğu konum.

 

KAVUŞUM KONUMU (CONJUNCTION): Bir gezegenin diğeri ile dünyaya göre aynı hizada ve aynı yanda bulunduğu konum.

 

KISIR BURÇLARI (BAR REN SIGNS): İkizler, Aslan, Başak. Do-

ğum haritasında beşinci ve on birinci evler bu burçlaradüşüyorsa doğa- cak çocuklarınız az olur.

 

KÖŞELER (ANGLES): Birinci, dördüncü, yedinci ve onuncu evler. Bu evlerdeki gezegenlerin etkisi çok güçlüdür.

 

KUZEY BURÇLARI (NORTHERN SIGNS): Koç, Boğa, İkizler,Yengeç, Aslan, Başak. Doğal burçlar kuşağında ilk altı burçtur.

 

KARMA: Kişiliğin geçmiş yaşamlardan bu yaşama aktardığı iyi ve kötü alışkanlıkları ifade eden Hindu kökenli kelime.

 

KARE AÇI: İki gezegeninbirbirinden 90 derece uzakta olması.Sür- tüşmeyi sembolize eder.

 

KÜMELEŞME (STELLIUM): Üç veya daha fazla sayıda gezegenin bir burç veya evde toplanması.

 

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER (CHARACTERISTICS): Sıcak, soğuk, kuru ve ıslak dört karakteristik özelliktir ve bunlar çeşitli kombi- nasyonlar içerisinde, kişilerin burçlarında geleneksel olarak tayin edici unsurlardır.

 

MEDIUM COELI: Gökyüzünün ortası.


MERİDYEN:Doğum haritasının dikey ekseni, Midheavenile Nadir’i birleştiren çizgi.

 

NİTELİKLER(QUALITIES): Burç enerjisinin ifade biçimlerinden biri, öncü, sabit, değişken.

 

ORB: Bir açının etkili olabilme limitleri.Açıların hesaplanmasında kabul edilebilir ölçüde sapma toleransı. Bu sapma toleransları açının türü- ne ve astroloji ekolüne göre 1 ila 10 derecelik açılarda değişebilir.

 

OĞLAK DÖNENCESİ (TROPIC OF CAPRICORN): Oğlak burcun- dan geçen eşleğe paralel daire.

 

ÖNCÜ (KARDINAL): Burçlarınüç niteliğinden biri. Aktifliği, inisi- yatifliliği ve kararlılığı temsil eder. Öncü burçlar Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak’tır.

 

PRESESYON(PRECESSION): Eksen kayması.Sabit yıldızlı gökle- rin dünya’nın ekseni doğrultusunda ileri doğru ağır ağır ilerleyişi. Bunun sonucunda, Zodyak burçlarına isimlerini veren konstellâsyonlar (takım- yıldızlar) her 72 yılda 1derece ilerlerler. Dolayısıyla, gökyüzü her 2160 yılda bir (30 derecelik) bir astrolojik burç genişliğinde ileri gider. Bu da astrolojide yeni bir çağın başlaması demektir.” Platonik yıl”ı geçtikten sonra, yani 25,850 yıl sonra, sabit yıldızlı gökler o kadar ilerlemiş olur- lar ki Zodyak burçları ve takımyıldızlar yine "birbirlerinin arkasında” konumlanmış olurlar. Astroloji sadece Zodyak burçlarıyla ilgilendiği ve takımyıldızları burçların özgün isim babaları olarak gördüğü için, Perse- yon” Batı Astrolojisini” temel alan bir horoskopta önemli değildir.

 

SABİT (FIXED): Burçların üç niteliğinden biri. Sürekliliği, amaç sa- hibi olmayı, inatçılığı temsil eder. Sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep ve Kova’dır.

 

SERT ETKİLER (AFFLICTION): Bir gezegenin başka gezegenlere kare ya da karşıt bakışaçısı oluşturması ya da zararlıve zayıf etkilioldu-

ğu burçlarda bulunması.

 

SINGLETON (TEK GAZEGEN): Bir yarımkürede tek başına duran gezegenler.

 

SOLTİST ( SOLISTICE): Bir yılda gecenin en uzun ve en kısa oldu-

ğu iki günden biri.

 

ŞANS NOKTASI (PART OF FORTUNA):Yükselen burç + Ay - Gü- neş.


SABİT YILDIZLAR (FIXEDSTARS): "Gökyüzünün çatısına” sabit- lenmiş gibi görünen yıldızlardır. Büyükayı ve Orion gibi ve tabii "yıldız burçlarına” adlarını veren takımyıldız, yani konstellâsyon vardır. Bunlar gökyüzüyle birlikte hareket ederler, dolayısıyla göklerin çatısı döndükçe, onlarda Doğudan yükselir ve Batıdan alçalırlar (batarlar. İnsanlar sabit yıldızların hareket ettiklerini göremezler(oysa örneğin Venüs’ü izleye- bilirler). Görebildiğimiz hemen tüm yıldızlar sabit yıldızlarıdır. Hareketli olan sadece 10 yıldız vardır. Bunlar, (iki luminer de Güneş ve Ay dâhil olmak üzere) "planet” dediğimiz gezegenlerdir ve yıldız denizinin orta- sında ağır ağır hareket ederler.

 

SU BURÇLARI (WATER SIGNS):Su elementine ait üç burç. Yengeç (öncü), Akrep (sabit) ve Balık (değişken) .

 

TAKIMYILDIZLAR (CONSTELLATIONS): Sabit yıldızların grup- laşması ( büyükayı, Orion, Boğa vs. gibi ) . Aralarından on ikisi Güneş’in yılık yörüngesinde farklı pozisyonlarda konumlanır ve bu yörüngedeki 12 dilime isimlerini verir. Astrolojide geçerliolan konu takımyıldızlar değil, bu takımyıldızlardan adlarını alan Zodyak burçlarıdır.

 

TALİ AÇILAR (MINOR ASPECTS): Kavuşum, altmışlık, kare, üç- gen ve karşıt açının dışında kalan açılar.

 

TEMEL HOROSKOP (BASIC HOROSCOPE): Kişinin doğduğu anda, doğum yerinden görülen gökyüzü haritası.

 

TOPRAK BURÇLARI(EARTH SIGNS): Toprak elementine ait üç

burç: Oğlak (öncü), Boğa (sabit) ve Başak (değişken).

 

TRANSİT (TRANSIT): Bir gezegeningök kubbede hareketi sırasın- daki konumu. Doğum haritasındaki gezegen ve evler bakış açısı yapıyor- sa olayları başlatır.

 

TUTULUM (ECLIPTIC): Bir yıl boyuncaGüneş’in gök kubbedeçiz- diği çemberin sınırladığı daire.

 

UFUK (HORIZON): Doğum haritasında yükselen ile alçalanı birleş- tiren yatay çizgi.

 

ÜÇÜNCÜL EVLER (CADENTHOUSES): Üçüncü, altıncı,doku- zuncu evler. Bu evlerzayıf olup üçüncüve dokuzuncu evlerzihni etkiler. Altıncı ev ise bir gezegen için en kötü konumdur.

 

UFUKTA KISA SÜRE KALAN BURÇLAR(SIGNS OF SHORT ASCENSION): Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler. Bu süreler ku-


zey yarı küresi için geçerlidir. Eşlekte süre eşit, güney yarım kürede tam tersidir.

 

UFUKTA UZUN SÜRE KALAN BURÇLAR(SIGNS OF LONG ASCENSION): Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep veYay’dır.

 

YAKLAŞMA (APPLICATION): Eksi yönde bir gezegenin diğer bir gezegene kavuşum duruma yaklaşması veya bir bakış açısı tam derecesi- ne yaklaşmasıdır.

 

YARARLI GEZEGENLER (BENEFICS): Jüpiter ve Venüs.İlki başa- rı, ikincisi iyi huylar verir.

 

YARARSIZ GEZEGENLER (VOID OF COURSE): Bir gezegen burç değiştirirken bakış açısı oluşturmadığı ve etkisiz kaldığı süre. Diğer burca yönlenir ve etkisi duyulur.

 

YENGEÇ DÖNENCESİ (TROPICOF CANCER): Yengeç burcun- dan geçen eşleğe paralel daire.

 

YENİ AY ( NEW MOON ): Ay yuvarlağının tüm karanlık olduğudev-


re.


 

 

YERİNİ ALAN GEZEGEN (DISPOSITOR): Bir gezegenin yerini


alan gezegen. Bu gezegenin bulunduğu burcun doğal yönetici gezegeni- dir. Örneğin Ay, İkizler burcunda ise Merkür, Merkür; Boğa burcunda ise Venüs yerini alan gezegendir.

 

YÖNELİM (DIRECT):Burçlar kuşağında bir gezegenin doğru gidiş

yönüdür. Normal olarak bu yön eksi yöndür.

 

YÖNELTMELER (DIRECTIONS): Gelecekle ilgilidir. İki çeşit yö- neltme vardır. Birincisi gezegenleri, ikincisi Ay’ı yöneltmektedir.

 

YILDIZ ZAMANI (SIDERIALTIME):Güneş yerine ilkbahar nokta- sına bağlı zaman. Doğum haritası çıkarmada kullanılan astronomik açı- dan kesinleştirilmiş yıldız zamanı.

 

YÖNETİCİGEZEGEN (RULER PLANET):Her astrolojik burç ve ev en az bir gezegen ( veya kütle ) tarafından yönetilir. Gezegenin burca veya eve hâkim olduğu kabul edilir. O belli burcun veya evin karşısın- daki gezegen ise zararlıdır (detriment). Güçlü (exaltation) olan burç ve evlerde ise, gezegen çok pozitif ve güçlü bir konumdadır. Bunun karşıt burcu düşük (fall) konumdadır. Bu saydığımız dört konumun dışındaki tarafsız veya niteliği belirsiz pozisyonlara yabancı pozisyonlar denir. Bu nötr pozisyonlar, her bir planet konumunun güçlü ve zayıf oldukları yön-


leri bize gösterirler. Eğer bir gezegen kendi yönettiği burç veya evde ise

çok güçlüve hâkim bir konumdadır. Bu durumexaltation (güçlü) için degeçerlidir. Eğer bir gezegenzararlı ve düşük konumda ise, onun tipik

özellikleri ancak sıra dışı yollarla ve zorluklarla gelişebilir. Bu bakış açısı

hangi gezegenlerin hangi açılara göre güçlü veya zayıf olduklarını bulma- mızı sağlayan açı yorumları için temel bir önem taşır.

 

YÜKSELEN (ASCENDANT): Doğum anında doğu ufkunda yükse- len Zodyak burcu.Gündoğumu sırasında, Güneş’inbulunduğu bur ( Zod- yak burcu ) yükselen ile özdeştir. Oysa günbatımında yükselen, astrolojik burcun tam karşıtı olan burçtur.

YÖRÜNGE (ORBIT):Bir gök cisminin hareketi boyuncaizlediği yol. YÜKSEKLİK (ELEVATION): Bir yıldızın ufuk düzleminden yukarı

doğru açısal uzaklığı.

 

YÜKSELEN GEZEGEN (ELEVATED PLANET): Başucu noktasına yakın olan bir gezegen diğerlerine göre en tepe noktada olduğu için etkisi güçlüdür.

 

YÜKSELİM (DECLINATION): Bir yıldızın gök kubbede eşlek düz- lemine göre açısal uzaklığı.

 

YARIMKÜRE (HEMISPHERE) : Bir doğum haritasında dört yarım- küre vardır. Ufuk çizgisinin üstünde ve altında kalan alanlar, meridyenin doğusunda ve batısında kalan alanlar.

 

YARIM KÜRE VURGUSU: Doğum haritasının bir yarım küresinde planetlerin yoğun olarak toplanması.

 

ZARARLI GEZEGENLER (MALEFICS, INFORTUNATES): Ura- nüs, Satürn, Mars bazen Neptün.

 

ZARARLI KONUM (DETRIMENT): Bir gezegenin doğal burçlar kuşağında kendi burcunun karşıt burcunda yer alması. ÖrneğinMars, Te- razi burcunda zararlı konumdadır.

 

ZODYAK: Güneş,ay ve tüm diğer planetlerin kat ettiği ekliptiğin her iki tarafındaki 16 derecelik yörünge. Zodyak, her biri 30 derecelik açıya sahip 12 dilime (burca) bölünmüştür.

 

ZODYAK BURCU (SIGN OF THE ZODIAC): A) Güneş’in Zodyak ta çizdiği yörüngenin (her biri 30 derecelik) 12 eşit dilime bölünmesin- den sonra bunlaraverilen astrolojik isim.Her burç ismini,(başlangıçta o burcun arkasında konumlanmış olan, ancak presesyon nedeniyle artık tam o konumda olmayan) bir takımyıldızdan alır. B) Burçların doğum anında Güneş’in konumuna göre verilen geleneksel, ancak tam kesinlik taşımayan isimleri.


 

 

 


 

 

Rumi dedi ki "BEN OL Kİ, AŞKI ANLAYASIN!!!” Hadi siz sizde olun ki ‘aşkı anlayın’!!!

Kapınız çalınıyor olabilirama hala niye kapınızı açmaktatereddüt edi- yorsunuz?

Yorgunluklarınızı, geçmiştekiyaşadıklarınızı, olumsuz hislerinizi, korku- larınızı birtarafta bırakın ve "gerçek aşk”ınızıyaşamaya hazır olun!..

Bu dünyada herkesin bir‘gerçek aşk’ı var ve o ‘gerçek aşk’ belki de yanı

başınızdadır ama belli ki siz görmüyorsunuz!

Hayatınızda sahip olduğunuz tüm istekler, onu gerçekleştirecek güçle bir- likte size verildi!!!


 

 

Mutlu, güçlü, başarılı olmanın,para kazanmanın ve aşk içinde yaşamanın aslında ne kadar kolay olduğunu siz de bu kitapla göreceksiniz.

 

 

Ödeme ve Teslimat | Mesafeli Satış Sözleşmesi | Garanti Şartları | Gizlilik ve Güvenlik | İade Şartları 
Nuraysayarishop.com © Nes Bilişim Hizmetleri LTD. ŞTİ Her Hakkı Saklıdır. 
Kredi kartı bilgileriniz 3D ve SSL Sertifikasi ile korunmaktadır.

  
Şans Takıları  Şans yüzük Şans kolye Şans bileklik Şans küpe Takı Aksesuar Pirlanta Tektaş Yüzük modelleri Bereket Nari Bayan Giyim Elbise Kiyafet Gümüş Taki Modelleri Gümüş Yüzük Modelleri Gümüş Kolye Modelleri Gümüş Küpe Modelleri Gümüş Bileklik Modelleri  Gümüş Söz Yüzük Modelleri Erkek Gümüş Takı  Bayan Gümüş Takı Modelleri Tek Taş yüzük, Alyans Modelleri Doğal Taş Takılar Pembe kuvars Taşı  Takı Sitrin taşı Ametist taş  Ametist Aşk Taşi Kismet Tası Akik Taşi Para Taşi Bolluk Bereket Taşi Ugu Takilari Kismet Takilari Şans Taşi Gümüş Şans Takilari Pirlanta şans takilari Altın şans Yüzük Altın şans Kolye Altın şans bileklik
 
Bu site, IdeaSoft® - Akıllı E-ticaret Paketleri ile hazırlanmıştır.